22 Φεβ 2023

Facebook: Ἡ νέα συνδρομητική ὑπηρεσία πού δίνει «προνόμια», ἀνοίγει το δρόμο γιά τό ἀπόλυτο ψηφιακό (αὐτο)φακέλωμα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Facebook: Τo παγκόσμιο φακέλωμα μέσῳ τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης περνάει σέ μιά νέα φάση στήν ὁποία οἱ χρῆστες δέν θά συμβιβάζονται μόνο μέ μερική παραχώρηση προσωπικῶν πληροφοριῶν (ὅπως ἔκαναν μέχρι τώρα) ἄλλα πλέον τούς δίνονται λόγοι γιά νά φακελωθούν οἰκειοθελῶς ἀκόμα περισσότερο, καί μάλιστα ἐπί πληρωμῇ, ἀκολουθῶντας κάποια ὕπουλα τεχνάσματα τοῦ marketing.

Ἡ ναυαρχίδα τῶν ΜΚΔ, τό Facebook, φέρνει μιά νέα συνδρομητική ὑπηρεσία γιά Facebook καί Instagram πού θά... ὀνομάζεται «Meta Verified» (ἡ Meta εἶναι ἡ μητρική ἑταιρεία τοῦ Facebook) καί θά ἐπιτρέπει στούς χρῆστες νά πιστοποιοῦν τήν αὐθεντικότητα τῶν λογαριασμῶν τους, κερδίζοντας ἕνα «σῆμα» ἐπικυρωμένου προφίλ πού θά τούς παρέχει μιά σειρά ἀπό «προνόμια», σέ σχέση μέ τούς ἁπλοῦς χρῆστες.

Ἡ διαδικτυακή πλατφόρμα τοῦ Facebook ἡ ὁποία δημιουργήθηκε τό 2004, θυμόμαστε πώς λανσαρίστηκε στό παγκόσμιο κοινό μέ τό σλόγκαν «It's free and always will be» (εἶναι δωρεάν καί θά εἶναι γιά πάντα). Τό 2019 αὐτό τό σλόγκαν πού θεωρεῖτο ὡς ἀναπόσπαστη «ὑπογραφή» τῆς πλατφόρμας, ἀποσύρθηκε ἀπό τήν ἑταιρεία σιωπηρά μετά ἀπό 15 χρόνια ἀθρόας προσέλκυσης «πελατῶν» πού τό 2020 μετροῦσαν 2,85 δισεκατομμύρια ἐνεργοῦς χρῆστες.

Ἀφοῦ περίπου τό 36% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ αἰχμαλωτίστηκε ἀπό τήν γοητεία του «δωρεάν» καί λειτουργεῖ ὡς ἐνεργό «προϊόν» στή βιομηχανία τοῦ Facebook καί ἀφοῦ οἱ συνθῆκες εἶναι ἀπόλυτα εὐνοϊκές, τό ψηφιακό «μάντρωμα» ἀναβαθμίζεται καί περνᾶ σέ νέο στάδιο γιά ὅσους εἶναι ἕτοιμοι νά τό δεχθοῦν.

Σήμερα λοιπόν ἡ Meta, δοκιμάζει τήν ἐπαλήθευση λογαριασμοῦ ἐπί πληρωμῇ γιά τό Instagram καί τό Facebook μέ 11,99 δολάρια τό μῆνα στό διαδίκτυο καί 14,99 δολάρια τό μῆνα στό κινητό. Σέ μιά ἐνημέρωση γιά τό Instagram, ὁ διευθύνων σύμβουλος Mαρκ Ζούκερμπεγκ ἀνακοίνωσε ὅτι ἕνας λογαριασμός «Meta Verified» θά παρέχει στούς χρῆστες ἕνα «σῆμα» ἐπαλήθευσης, αὐξημένη προβολή στίς πλατφόρμες, προτεραιότητα στήν ὑποστήριξη πελατῶν καί πολλά ἄλλα.

Ἡ λειτουργία ἐπεκτείνεται στήν Αὐστραλία καί τή Νέα Ζηλανδία αὐτή τήν ἑβδομάδα καί θά φτάσει σέ περισσότερες χῶρες «σύντομα». Ἡ ἑταιρεία περιέγραψε τήν προσπάθεια της ὡς μιά «δοκιμή σέ στάδια».

Τί σημαίνει αὐτό στήν πραγματικότητα; Τό ἐπιχειρηματικό τέχνασμα τῆς Meta μας λέει: Θές νά γλυτώσεις ἀπό τήν στρατιά τῶν τρόλ πού δροῦν ἀνεξέλεγκτα (μέ εὐθύνη τοῦ Facebook πού σκόπιμα δέν ἀποτρέπει ἐντελῶς τήν δράση τους) καί μπορεῖ νά προσποιοῦνται ὅτι εἶσαι ἐσύ; Θές νά ἔχει «κῦρος» αὐθεντικότητας τό προφίλ σου; Θές νά εἶναι περισσότερο ὁρατές οἱ ἀναρτήσεις σου καί ὁ ἀλγόριθμος νά δουλεύει εὐνοϊκά γιά σένα; Θές νά ἔχεις «first class» ὑποστήριξη πελατῶν γιά τήν ἑταιρεία σου;

Ἄν τά ἐπιθυμεῖς ὅλα αὐτά, τότε καλῶς ἦρθες στό «Meta Verified» καί τό ἀναβαθμισμένο φακέλωμα, πού σοῦ προσφέρει «ἀσφάλεια» ἀπό τό «τοξικό» περιβάλλον τῆς διαδικτυακῆς ἀλληλεπίδρασης.

Πιστοποίηση, φακέλωμα καί ψηφιακές ταυτότητες
Τό Facebook οὐσιαστικά δημιουργεῖ χρῆστες δύο «ταχυτήτων», ὅπως ἀκριβῶς οἱ τεχνοκρατικές κυβερνήσεις δημιούργησαν πολῖτες δύο κατηγοριῶν κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας (ἄλλωστε καί τό Meta μιά τεχνοκρατική «ὑπερκυβέρνηση» ἀποτελεῖ). Ἄν λοιπόν θέλεις νά ἀνήκεις στήν «προνομιούχα» κατηγορία, τότε θά πρέπει νά καταβάλλεις συνδρομή καί νά ὑποβάλεις συγκεκριμένα στοιχεῖα (κρατικά ἔγγραφα ὅπως ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο, λογαριασμό ΔΕΚΟ κ.λπ.) πού νά πιστοποιοῦν ὅτι ἐσύ εἶσαι... ἐσύ.

Τό κρατικό ἔγγραφο πού σήμερα μπορεῖ νά ὑπάρχει σέ ἔντυπη μορφή, ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θά ζητηθεῖ μόνο σέ ψηφιακή μορφή ὥστε νά γίνει ἀποδεκτό, ἐφόσον οἱ κυβερνήσεις νομοθετήσουν συντονισμένα τήν ψηφιακή ταυτότητα πού ἀρχικά εἶναι προαιρετική καί στή συνέχεια θά θελήσουν νά τήν κάνουν ὑποχρεωτική.

Αὐτό σημαίνει πώς μέσῳ τῶν ΜΚΔ μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἕνα πολύ ἰσχυρό θέλγητρο γιά νά ἀποδεχθεῖ ὁ κόσμος ἀναντίρρητα τίς ψηφιακές ταυτότητες. Ἐπιπλέον, οἱ ψηφιακές ταυτότητες (καί ἡ ἐμφύτευση τσίπ μετέπειτα) πιθανότατα θά γίνουν τό ἀπόλυτο «διαβατήριο» γιά τό λεγόμενο μετασύμπαν πού ἑτοιμάζει ὁ Zuckerberg καί ἐπενδύει δισεκατομμύρια δολάρια γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ.

Τό τυρί στήν φάκα εἶναι ἀναμφισβήτητα πολύ δελεαστικό γιά ἕνα μεγάλο ποσοστό τοῦ κόσμου. Πόσα καί πόσα ἑκατομμύρια χρηστῶν πού σήμερα εἶναι ἐθισμένοι στό κυνήγι τῶν «followers» καί τήν παθολογική αὐτο - ἐπιβεβαίωση, δέν θά σπεύσουν ὀλοπρόθυμα νά ἐνταχθοῦν σέ μιά ὑπηρεσία πού θά ἀναβαθμίσει τήν προβολή τους;

Στόν ἀντίποδα, ὅποιος δέν πληρώνει συνδρομή, θά πρέπει νά ὑποστεῖ ἕναν ἰσοπεδωτικό ἀλγόριθμο πού θά περιορίζει δραματικά τήν «ὁρατότητα» τῶν ἀναρτήσεων του, εἰδικά ἄν αὐτές ἐνοχλοῦν τά κυρίαρχα ἀφηγήματα καί «συλλαμβάνονται» ἀπό τίς ἱστοσελίδες πού λειτουργοῦν ὡς «χωροφύλακες» τῆς πληροφορίας καί γκεμπελίσκοι του συστήματος. Βεβαίως αὐτά εἶναι πράγματα πού ἤδη συμβαίνουν, ἄλλα πιθανότατα θά ἐνταθοῦν πολύ περισσότερο μέ τό Facebook δύο ταχυτήτων.

Ἡ συνδρομητική ὑπηρεσία πού φέρνει τό Meta στήν πραγματικότητα ἀντιγράφει τή πρόσφατη ἀλλαγή πού ἔκανε τό Twitter, καί ἀκολουθεῖ τήν ἐπιχειρηματική τάση πού ξεκίνησε στά μεγάλα ΜΚΔ ὁ Elon Musk, ὁ ὁποῖος χρεώνει τούς χρῆστες τοῦ Twitter 8 δολάρια τό μῆνα γιά νά ἔχουν μπλέ σῆμα «ἐγκυρότητας» στό προφίλ τους μέσῳ τῆς ὑπηρεσίας Twitter Blue. Ἄρα ἔχουμε λοιπόν νά κάνουμε μέ μιά «ὤθηση» πού ἀκολουθοῦν ὅλες οἱ μεγάλες πλατφόρμες καί ὄχι μόνο τό Facebook.

Σχεδόν δύο δεκαετίες προεργασίας στά ΜΚΔ, ἔχουν φέρει τόν κόσμο σέ κατάσταση νά ἀποζητᾶ τήν αἰχμαλωσία του. Τά πνευματικά ἐρείπια ἔδωσαν χῶρο στόν ἐθισμό. Ὁ ἐθισμός ἔδωσε χῶρο στήν ἀποβλάκωση. Ἡ ἀποβλάκωση δίνει χῶρο στήν οἰκειοθελῆ παραχώρηση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰδιωτικότητας. Ἄν ἀναλογιστοῦμε τήν δύναμη πού ἤδη ἔχουν μαζέψει στά χέρια τους ὅλες οἱ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube κ.λπ.) τότε μποροῦμε νά συμπεράνουμε πόσο σημαντικό ρόλο μποροῦν νά παίξουν γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς ἐπερχόμενης ψηφιακῆς δικτατορίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.