26 Ιαν 2023

Στό Κίεβο πραγματοποιήθηκε οἰκουμενιστική «προσευχή ἑνότητας» ἀπό ἐκπροσώπους τῶν Παπικῶν, τῶν Οὐνιτῶν, τοῦ Φαναρίου καί τῶν Ὀρθόδοξων Σχισματικῶν

Ἐλένα Γιούφερεβα
Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἔξαρχος τοῦ Φαναρίου ἀναφέρθηκαν στήν ἐπιθυμία τους γιά ἑνότητα.
Ὅπως ἀναφέρει ἡ Ὑπηρεσία Τύπου τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας, στίς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 2023, στό ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στό Κίεβο (Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας) πραγματοποιήθηκε... οἰκουμενιστική «προσευχή ἑνότητας», στήν ὁποία συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνο-Καθολικῆς Ἐκκλησίας (ΟΕΚΕ), τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (ΡΚΕ) καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας (ΟΕΟ).

Τήν «προσευχή ἑνότητας» τήν ὀργάνωσε ἡ ἐπιτροπή τῆς ΟΕΚΕ πού εἶναι ἁρμόδια γιά διαθρησκευτικές καί διαομολογιακές σχέσεις.

Στήν οἰκουμενιστική προσευχή προΐστατο ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ΟΕΚΕ Σβιατοσλάβ Σεβτσούκ. Ἐπίσης, σέ αὐτήν συμμετεῖχαν ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος στήν Οὐκρανία Βισβάλντας Κουλμπόκας (ΡΚΕ), ὁ ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Κίεβο Μιχαήλ Ἀνίσενκο, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ΟΕΟ καί προτεστάντες. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἐκφωνοῦνταν δεήσεις «ὑπέρ τῆς εἰλικρινοῦς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας».

Ὁ Σβιατοσλάβ Σεβτσούκ δήλωσε ὅτι «ἡ ἀρχιερατική προσευχή ἐκφράζει τή βαθύτατη ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἑνότητα ἀνάμεσα στούς μαθητές».

Ὁ Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη δήλωσε ὅτι «ὅλες οἱ χριστιανικές ὁμολογίες καταβάλλουν προσπάθειες ὥστε μέ ὅλα τά δυνατά μέσα νά ἐπιτευχθεῖ ἡ προσέγγιση πρός τήν ποθούμενη ἑνότητα». Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, «πρέπει νά διακηρύσσουμε τήν ἐπιθυμία μας γιά τήν ἑνότητα. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἑνότητα, γιά τήν ὁποία προσευχόταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.