6 Ιαν 2023

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Θεοφανείων, Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ἐν Κυθήροις τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 2023

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 220/2023)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει
περιστερᾶς τοῖς ὕδασιν ἐπεφοίτησε. Σήμερον ὁ ἄδυτος
Ἥλιος ἀνέτειλε, καί ὁ κόσμος τῷ φωτί Κυρίου
καταυγάζεται»
(Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

«Τά σύμπαντα σήμερον ἀγαλλιάσθω, Χριστός ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ» ψάλλει πανευφροσύνως σήμερον, κατά τήν Μεγάλην Δεσποτικήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤ τῶν Φώτων, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.