7 Οκτ 2022

Νέο ἀφήγημα τρόμου - ἴδια συνταγή: Ἀργά ἤ γρήγορα, ἐνεργειακό «lockdown» στό λιανεμπόριο!

Τό λιανεμπόριο θά κατεβάσει ξανά διακόπτες; - Ὅπως μέ τήν πανδημία, ἔτσι καί μέ τήν ἐνεργειακή κρίση, μόνιμη «ἀπάντηση» τό κλείσιμο τῆς χώρας καί ἡ εὐθύνη στόν πολίτη.
«Lockdown» - Λιανεμπόριο: Περιορισμοί ἐλευθερίας, ποινές, lockdown καί λίστες Πέτσα ἦταν ἡ «χρυσή συνταγή» τῆς κυβέρνησης γιά νά ἐφαρμόσει τόν ὑγειονομικό ὁλοκληρωτισμό... στά χρόνια τῆς πανδημίας.

Ὦ τοῦ «θαύματος», σήμερα ἡ συνταγή ἐπαναχρησιμοποιεῖται ἀτόφια, μέ φόντο ἕνα νέο «τέρας», αὐτό τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης. Περιορισμοί ἐλευθερίας (στήν κατανάλωση), ποινές καί ἀντικίνητρα γιά τούς ἐνεργειακά ἐπιζήμιους, ἐνεργειακά «lockdown» στά ἐμπορικά καταστήματα (καί πιθανότατα καί στά νοικοκυριά σύντομα), καί λίστα Σκρέκα στήν θέση τῆς λίστας Πέτσα, πού θά ἐνημερώνει τούς πολῖτες γιά τήν ἀνάγκη ἐξοικονόμησης ἐνέργειας.

Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση πρός τό παρόν νά προσποιεῖται πώς νίπτει τάς χεῖρας της γιά τό ἐνδεχόμενο μείωσης ὡραρίου ἐργασίας στά ἐμπορικά καταστήματα, ἄλλα οἱ μεγαλύτεροι ἐμπορικοί σύλλογοι τῆς χώρας ἤδη χορεύουν στόν σκοπό τοῦ ἐνεργειακοῦ «τροπαρίου» πού παίζει ἡ Δύση καί ὅπως ἔπραξαν μέ τήν πανδημία, ἔτσι καί τώρα προτίθενται νά προσαρμοστοῦν ἀπόλυτα στό νέο ἀφήγημα τρόμου.

Προκειμένου νά μήν φανεῖ πώς ἡ κυβέρνηση ἐπιβάλλει καί πάλι ὑποχρεωτικότητες (γιατί ἔρχονται καί ἐκλογές), οἱ ἐμπορικοί σύλλογοι θά παρουσιάσουν μιά ὑπέρμετρη... ἐνεργειακή «συνείδηση» καί «εὐαισθητοποίηση, υἱοθετῶντας ἀπό μόνοι τούς αὐτά πού θέλει νά ἐπιβάλλει το Μαξίμου.

Ἕνα μέτρο πού δέν θά προσφέρει τίποτε θετικό
Ὅση ἐπίδραση εἶχε στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἡ ἀπόφαση νά ἐπιτρέπεται στά ἐμπορικά καταστήματα ἕνας πελάτης ἀνά... 16 τετραγωνικά μέτρα, ἄλλῃ τόσῃ θά ἔχει καί στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης το νά κλείνουν 2 ὧρες νωρίτερα τά σοῦπερ μάρκετ καί τά μαγαζιά. Καμία δηλαδή. Πολύ ἁπλά γιατί ἡ ἔλλειψη ἐνέργειας εἶναι σέ μεγάλο βαθμό τεχνητά προκαλούμενη καί διότι τό πρόβλημα δέν εἶναι τί ἐνέργεια καταναλώνει τό νοικοκυριό καί ἡ ἐπιχείρηση, ἄλλα πώς δροῦν ἀνεξέλεγκτα τά συμφέροντα πού λυμαίνονται τήν ἐνέργεια, τήν τιμή της καί τήν διαχείριση τῆς.

Ἀσφαλῶς μείωση ὡραρίου, συνεπάγεται μεγαλύτερο ἐνεργειακό κόστος γιά τούς ἐργαζόμενους, πού ἀντί νά βρίσκονται σέ ἕναν κοινό θερμαινόμενο χῶρο, θά ξοδεύουν ρεῦμα στά σπίτια τους. Ἐπίσης ἡ μείωση ὡραρίου σημαίνει καί μείωση τῶν ἀποδοχῶν ἤ ἀπολύσεις. Καί ἡ μόνη ἐναλλακτική θά εἶναι νά ἐγκλωβιστοῦν οἱ μισθωτοί σέ ἐκβιαστικές συνθῆκες «εὐέλικτης ἐργασίας» μέ κομμένα ρεπό, κόντρα βάρδιες καί - ἴσως - κυριακάτικη ἐργασία.

Καί βεβαίως ὁ περιορισμός τῶν ἀγορῶν θά ἀπαιτήσει νά δοθεῖ ἕνας νέος γῦρος κρατικῶν ἐπιδοτήσεων γιά τίς ἐπιχειρήσεις πού θά ἐπηρεαστοῦν ἀπό τά mini - lockdown, ἄρα καί μιά νέα αἱμορραγία ἀπό τά κρατικά ταμεῖα γιά νά στηριχθεῖ τό καινούργιο ἀφήγημα τρόμου. Σέ κάθε περίπτωση, ἕνα τέτοιο μέτρο στέλνει τόν «λογαριασμό» τῆς ἐνεργειακῆς ἀκρίβειας καί τῆς ἐκμετάλλευσης πίσω στόν πολίτη, καί μάλιστα πιό φουσκωμένο ἀπό πρίν.

Ἐπίσης τό μέτρο τῆς μείωσης τοῦ ὡραρίου, ἐφόσον ἐφαρμοστεῖ μέ ὁριζόντιο τρόπο θά ἀδικήσει παράφορα τίς μικρομεσαῖες - συνοικιακές ἐπιχειρήσεις (ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε καί μέ τά παράλογα μέτρα τῆς πανδημίας), ἀφοῦ τά πολυκαταστήματα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος, ἐνῶ τά μικρά ἐμπορικά καταστήματα ἔχουν μικρή κατανάλωση. Καί βέβαια, οἱ δύο ὧρες μεῖον στό ὡράριο, στοιχίζουν πολύ περισσότερο στήν ἐπιβίωση μιᾶς μικρῆς ἐπιχείρησης, λόγῳ τοῦ περιορισμένου πελατολόγιου τῆς.

Ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἡ «μαύρη» ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ Ἑλλάδα σταδιακά «κατεβάζει ρολά», καί μάλιστα οἰκειοθελῶς. Δέν εἶναι πλέον ἀκραῖο σενάριο τό νά φανταστοῦμε μιά «κατοχική» καθημερινότητα ὅπου στίς ἑπτά θά κλείνουν τά καταστήματα καί οἱ πολῖτες θά βρίσκονται ἐγκλωβισμένοι σέ σκοτεινές, ἀφιλόξενες καί ἐπικίνδυνες πόλεις. Μιά ζοφερή πραγματικότητα μέ τεχνητά blackout, συσκότιση στά σπίτια, «ἐναλλακτικούς» τρόπους θέρμανσης ὡς «πράσινη» πρόταση πού φτιασιδώνει τήν ἐξαθλίωση τῶν νοικοκυριῶν.

Τά κυρίαρχα ΜΜΕ θά ἀναλάβουν τήν πλύση ἐγκεφάλων
Καί ἐδῶ ἐρχόμαστε στόν ρόλο πού καλοῦνται νά παίξουν τά ΜΜΕ, ὅπως ἔκαναν γιά δύο χρόνια μέ τήν πανδημία. Ἤδη ἡ ΕΡΤ, πού λειτουργεῖ καί ὑπάρχει μέ χρήματα τῶν Ἑλλήνων φορολογούμενων ξοδεύει ρεπορτάζ γιά νά ἐξοικειώσει τόν κάθε πολίτη πώς τόν φετινό χειμῶνα πρέπει νά ζεσταθεῖ μέ ἠλεκτρική κουβέρτα καί... κουκούτσια ἀπό ροδάκινα.

Οὐσιαστικά τό κρατικό κανάλι ὠθεῖ τούς πολῖτες νά ἀποδεχθοῦν στωικά τήν ἐξαθλίωση τούς καί νά προσαρμοστοῦν στήν ἰδέα πώς αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι πού θά πληρώσουν κόστος γιά τήν ἐνεργειακή κρίση, καί ὄχι ἡ κυβέρνηση πού μέ τίς ἐπιλογές της ἔφερε τόν ἐνεργειακό ὄλεθρο στόν ἑλληνικό λαό.

Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινοῦνται καί τά ἰδιωτικά κανάλια. Δίνουν ὅλο καί περισσότερες συμβουλές γιά «καταπληκτική ποιότητα ζωῆς» μέ ἐναλλακτική θέρμανση, ἐνῶ ξεκίνησαν ἤδη νά κραδαίνουν τόν βούρδουλα τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης γιά τούς «σπάταλους».

Οἱ πολῖτες μπορεῖ συχνά - πυκνά νά ξεμένουν ἀπό καύσιμα λόγῳ ὑπερβολικῆς ἀκρίβειας, ἄλλα τά ΜΜΕ δέν ξεμένουν ποτέ. Ἔτσι, προκειμένου νά ἐξυπηρετηθεῖ μιά ἀκόμα καμπάνια τύπου: «κάνε τό χρέος σοῦ πρός τήν χώρα καί ὑποτάξου - ἐξαθλιώσου οἰκειοθελῶς», ἐγκρίθηκε ἡ λίστα Σκρέκα πού θά μοιράσει περίπου 7.500.000 εὐρώ στούς ἡμέτερους γιά νά ἐμπεδώσει ὁ κόσμος πώς τό νά πατάει τόν διακόπτη συσκευῆς γιά νά τήν ἀνάψει, εἶναι πολύ κακό πρᾶγμα.

Ἤδη στήν Γαλλία τά κρατικά κανάλια ἑτοιμάζουν δελτίο καιροῦ... ἠλεκτρισμοῦ, ὅπου μέ τρία χρώματα στό κάτω μέρος τῆς ὀθόνης θά ὑποδεικνύεται ἡ ἐνεργειακή καταπόνηση τοῦ δικτύου, καί τό «κόκκινο» ἐπίπεδο θά συνεπάγεται μέ ἐπιβαλλόμενα blackout στίς περιοχές πού δέν συμμορφώνονται μέ τήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας. Διόλου ἀπίθανο νά δοῦμε σύντομα κάτι ἀνάλογο καί στήν χώρα μας.

Ἡ ἐνεργειακή λιτότητα φαίνεται πώς εἶναι ἡ νέα «πανδημία» πού θά χτυπήσει ἀλύπητα τούς λαούς τῆς Εὐρώπης. Μιά δυστοπική πραγματικότητα ὑλοποιεῖται μέρα μέ τήν μέρα, καί ἔχει νά κάνει μέ τό ἑπόμενο στάδιο τῆς χειραγώγησης τῶν λαῶν, πού πλέον περνάει σέ μιά νέα μορφή ἀπολυταρχισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.