8 Οκτ 2022

Οἱ ἐμβολιασμένοι πού διασωληνώνονται ἔχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες νά πεθάνουν ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους!

Εὐστάθιος Μητσόπουλος, Νεφρολόγος
Διδάκτωρ ΑΠΘ - Διευθυντής ΕΣΥ
H μελέτη Λύτρα καταρρίπτει τόν πολυδιαφημιζόμενο ἀρχικό ἰσχυρισμό τῶν εἰδικῶν ὅτι ἄν εἶσαι ἐμβολιασμένος, ἀκόμα κι ἄν πᾶς στήν ἐντατική, δέ θά πεθάνεις ἤ, ὅπως ἀργότερα ἐπαναδιατυπώθηκε, ὅτι κινδυνεύεις πολύ λιγότερο ἀπό τό ἄν εἶσαι ἀνεμβολίαστος. Τελικά ἀποδείχθηκε ὅτι τό ποσοστό τῶν ἐμβολιασμένων ἀσθενῶν πού πέθαναν ἦταν μεγαλύτερο ἀπό τό ἀντίστοιχο ποσοστό τῶν ἀνεμβολίαστων!
Μεγάλες διαστάσεις ἔλαβε τό θέμα της σημαντικά αὐξημένης θνητότητας τῶν διασωληνωμένων πού παρέμειναν ἐκτός τῶν ΜΕΘ ( μονάδες ἐντατικῆς θεραπείας) σέ σχέση μέ... αὐτούς πού νοσηλεύτηκαν σέ ΜΕΘ. Ὅμως ἡ πρόσφατη μελέτη τοῦ κ. Λύτρα ἀναδεικνύει ἕνα ἐξίσου σημαντικό θέμα, τό ὁποῖο δέν προβλήθηκε ἀπό τά ΜΜΕ.

Σύμφωνα μέ τή μελέτη διαπιστώθηκε ἐπίσης ὅτι κατέληξε τό 74% τῶν μή ἐμβολιασμένων διασωληνωμένων ἀσθενῶν ἐνῶ τά ἀντίστοιχα ποσοστά ἦταν μεγαλύτερα γιά τούς ἐμβολιασμένους. Συγκεκριμένα κατέληξε τό 78% αὐτῶν πού εἶχε κάνει 1 δόση καί τό 83% καί 80% αὐτῶν πού ἔκαναν 2 ἤ 3 δόσεις ἀντίστοιχα. Δηλαδή παρατηρήθηκε τάση αὐξημένης θνητότητας σέ ὅσους εἶχαν ἐμβολιαστεῖ σέ σχέση μέ τούς ἀνεμβολίαστους (καί μάλιστα ἡ τάση αὐξημένης θνητότητας αὐξανόταν μέ τόν ἀριθμό τῶν δόσεων τοῦ ἐμβολίου, δηλαδή ὅσοι εἶχαν κάνει τίς 3 δόσεις εἶχαν μεγαλύτερη θνητότητα σέ σχέση μέ ὅσους ἔκαναν 2 δόσεις καί ἀκόμα μεγαλύτερη ἀπό ὅσους ἔκαναν 1 δόση, βλέπε σχῆμα). Ἑπομένως, ὁ πολύ-προβαλλόμενος ἰσχυρισμός τῶν εἰδικῶν ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἀκόμα κι ἄν διασωληνωθοῦν δέ θά πεθάνουν, καταρρίπτεται παταγωδῶς ἀπό τά ἀποτελέσματα καί αὐτῆς τῆς μελέτης.

Εὐστάθιος Μητσόπουλος, Νεφρολόγος
Διδάκτωρ ΑΠΘ - Διευθυντής ΕΣΥ

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.