14 Οκτ 2022

‘Ένοχος. Αν αθώος;

παπα-Παῦλος Καλλίκας
Ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος στήν δίκη - παρωδία τῶν Πατρῶν στίς 10 Ὀκτωβρίου ε.ε. κρίθηκε, κατά τόν ἀνάποδο κόσμο, ἔνοχος 8μηνης φυλάκισης (μέ ἀναστολή). Ἄς δοῦμε ὅμως, τί θά σήμαινε γιά τήν κοινωνία μας, ἄν ἀθωωνόταν. Θά σήμαινε, λοιπόν, ὅτι:

1ον Ἡ Δικαιοσύνη: λειτουργεῖ σεβόμενη τήν θεσμική της ὕπαρξη. Δηλαδή, ἐνεργεῖ ἐλεύθερα, τιμᾶ ἀπόλυτα τό Σύνταγμα καί ἐμπνέεται ἀπό τά ἰδανικά, τίς ἀξίες καί τήν Παράδοση τοῦ... τόπου μας. Ἀναπαύει δέ, σέ κάθε περίπτωση, τήν ὑγιαίνουσα συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Ὀρθόδοξου Λαοῦ μας.

2ον Οἱ Εἰσαγγελεῖς καί δικαστές: πράττουν σεβόμενοι τά παραπάνω, μέ ἀξιοπρέπεια καί ἀνιδιοτέλεια. Ἐνεργοῦν κατά τήν ἐλεύθερη βούληση τούς, ἀνυστερόβουλα, χωρίς κατευθυνόμενες καί προκαθορισμένες ἀποφάσεις. Ἀποφασί-ζοῦν κατόπιν ἐμπεριστατωμένης καί σοβαρῆς ἀνάγνωσης τῶν θεμάτων καί μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα.

3ον Ἡ Ἱεραρχία: Σφύζει ἀπό δύναμη καί ἔχει γρήγορα ἀντανακλαστικά, εἶναι ξύπνια. Ἐπαγρυπνεῖ, ὡς ἀκοίμητος φρουρός, γιά τούς ποιμένες πού διώκονται γιά τά αὐτονόητα καί γιά τήν ἀποφυγή σκανδαλισμοῦ τοῦ ποιμνίου της. Ἔχει κεφαλή της μόνο τόν Χριστό. Εἶναι ἀδέσμευτη. Κατακεραυνώνει τούς ὅποιους εἰσαγόμενους καί ἐγχώριους ἀνοίκειους - γελοίους νεωτερισμούς. Ἔχει ὡς προμετωπίδα το «Πρῶτα ὁ Θεός», καί τό «Τί θέλει ὁ Θεός;». Ἀποδίδει δέ μέ πυγμή «τά τοῦ Θεοῦ, τῷ Θεῷ».

4ον Ἡ τοπική Ἐκκλησία: Εἶναι εὐαισθητοποιημένη καί ἀπόλυτη στά θέματα τῆς ἀπρόσκοπτης Λατρείας τοῦ Θεοῦ. Βιώνει μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ τήν οὐσία τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει συνέπεια ἔργων καί λόγων. Εἶναι παροῦσα καί ἀγκαλιάζει μέ ἀγάπη Χριστοῦ, πολύ δέ μᾶλλον καί τιμᾶ, τούς κληρικούς πού δέν βολεύονται στόν δημοσιοϋπαλληλισμό, καί στό «μή σπάσουμε τά αὐγά». Ἀποκρούει σθεναρά τούς ὑβριστές καί τούς τυχάρπαστους, πού ἐπιθυμοῦν νά προσβάλλουν τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση τοῦ ποιμνίου της.

Ἔνοχος, λοιπόν, ὁ π. Ἀναστάσιος. Ἀλλά στόν ἀνάποδο κόσμο πού ζοῦμε, το «παρά φύσιν» ἔνοχος, μεταφράζεται σέ κάτ΄ οὐσίαν ΑΘΩΟΣ γιά τόν π. Ἀναστάσιο. Τό γνωρίζουν ὅλοι. Καί τελικά αὐτό ἔχει σημασία.

Τήν εὐχή του νά ΄χουμε,

υ.γ. Ὁ Δικαιοκρίτης Χριστός νά δίνει τήν καλή δύναμη καί τήν σθεναρή ἀπολογία καί στούς λοιπούς κατηγορούμενους κληρικούς, πού γράψαν στά παλιά τῶν ὑποδημάτων τους, ἀσεβεῖς Κ.Υ.Α, καρικατοῦρες πρωτόκολλα, καί ἀνοίκειες ἐγκυκλίους.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.