15 Σεπ 2022

«Ὀφειλόμενο χρέος καί ἔκφραση εὐγνωμοσύνης»

Ἡ ἐκδήλωση ἀποτελεῖ ἕνα «ὀφειλόμενο χρέος καί μιά ἔκφραση εὐγνωμοσύνης στόν Βασίλη Στεργιούλη γιά τήν προσφορά του στά θεολογικά πράγματα, στό πλούσιο συγγραφικό καί πνευματικό του ἔργο»
τόνισε χθές ὁ θεολόγος καί πρώην προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Γιάννης Καραμῆτρος, προλογίζοντας ἐκδήλωση τῆς Ἕνωσης Θεολόγων στήν κατάμεστη... αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ.

Τήν ἐκδήλωση - ἀφιέρωμα πρός τιμήν του ἐκλιπόντα Βασ. Στεργιούλη, πού ἐπί σειρά ἐτῶν διατέλεσε πρόεδρος των Θεολόγων τῆς Λάρισας διοργάνωσε τό παράρτημα Λάρισας, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐτήσιου μνημόσυνου τῆς οἰκογενείας Στεργιούλη, καθώς ὅπως εἶναι γνωστό, πέρυσι τέτοιον καιρό καί μέ διαφορά λίγων ἡμερῶν ἀπεβίωσαν, ὁ Βασίλης Στεργιούλης, ἡ σύζυγός του Εὐδοξία καί γιος τους, Χαράλαμπος.
Στήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Β. Στεργιούλη ἀναφέρθηκε ὁ κ. Καραμῆτρος, ἐνῶ χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ πρόεδρος τοῦ παραρτήματος Λάρισας τῆς Ἕνωσης Θεολόγων, Θεοφ. Μυλωνᾶς, κάνοντας ἀναφορές στό ἔργο τοῦ ἐκλιπόντος ἑστιάζοντας στή σεμνότητά του.

«ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»
Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί καθηγητῆ τοῦ ΑΠΘ, Ἡρακλῆ Ρεράκη ὁ ὁποῖος ἑστίασε στίς ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Γιά νά τονίσει μεταξύ ἄλλων πώς «ἐάν μελετήσει κάποιος τίς ἕως τώρα ἀποφάσεις τοῦ Ὑπ. Παιδείας πού ἀφοροῦν στήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Στέ γιά τά θρησκευτικά, θά διαπιστώσει ὅτι τή διδασκαλία πού ἐπιτάσσει τό Στέ, τή χαρακτηρίζει ὡς κατήχηση καί ἰσχυρίζεται ὅτι κατήχηση γίνεται μόνον στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ τό σχολεῖο εἶναι χῶρος γνώσης καί ὄχι κατήχησης.
Ἄν καί ὡς ΠΕΘ ἔχουμε πολλές φορές ἐπισημάνει αὐτό τό θέμα, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἕως τώρα δέν τό ἔχει δεῖ μέ τήν ἀπαιτούμενη προσοχή καθώς, ἡ προηγούμενη Διαρκής Σύνοδος, ἐνῶ ἦταν ἀπό μας ἐνημερωμένη λεπτομερῶς, ἐνέκρινε, πολύ σύντομα, τά μεταβατικά Προγράμματα καί τά μεταβατικά βιβλία τοῦ Ὑπουργείου πού διδάσκονται ἤδη ἕως τώρα, ἀπό τό 2020 στά σχολεῖα, τά ὁποῖα ὡς κύρια κατεύθυνση ἔχουν νά μείνει ὁ μαθητής μακράν τῆς Ἐκκλησίας καί νά γνωρίσει ἁπλῶς περιγραφικά, ἱστορικά, καί ὄχι βιωματικά τα τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀντίθεση βέβαια μέ τόν βιωματικό τρόπο διδασκαλίας πού ἐφαρμόζουν τά ἑβραϊκά καί τά Μουσουλμανικά σχολεῖα στή θρησκευτική ἀγωγή τῶν μαθητῶν τους». Γιά νά καταλήξει ὑπογραμμίζοντας ὅτι «ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Μακαριστός Βασίλης Στεργιούλης συνειδητοποιῶντας ὅτι κατά τόν Ἀπ. Παῦλο εἶναι ἐκκλησιαστικό χάρισμα ἀπό τόν Θεό τό λειτούργημα τοῦ διδασκάλου τῆς πίστεως, εἶχε καθόλη τή διάρκεια τῆς θεολογικῆς του διακονίας ἕνα ξεχωριστό καί ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἐπειδή πίστευε ἀκράδαντα στήν τεράστια πνευματική συμβολή πού ἔχει τό μάθημα ὡς πρός τήν καλλιέργεια, διαμόρφωση καί μεταμόρφωση τῶν νέων».

Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ ὁμότιμου καθηγητῆ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Σταύρου Μπαλογιάννη ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «ἡ δύναμις τοῦ λόγου». Γιά νά τονίσει μεταξύ ἄλλων πώς «ἡ ὀρθόδοξος ἀγωγή ἄρδευσε πνευματικά γενεές γενεῶν στό Βυζάντιο καί στήν τουρκοκρατία», προσθέτοντας ὅτι σήμερα ἐπιβάλλεται μιά πιό ἔντονη ὀρθόδοξη χριστιανική μαρτυρία στή σχολική κοινότητα γιά νά ὁριοθετηθεῖ σωστά ἡ πορεία τῶν νέων στή ζωή. Ὡς ἐκ τούτου τά θρησκευτικά εἶναι μάθημα ζωῆς στά σχολεῖα. Εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ καί διαμορφώνει τή θρησκευτική τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, τή στηρίζει, ψυχοσωματικά καί ἠθικά καί τή μεταμορφώνει».

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ χαιρετισμό πού ἀπηύθυνε ὁ ἐπίσκοπος Τζίντζα της Ἄν. Οὐγκάντας, σεβ. Σίλβεστρος, ἐνῶ προβλήθηκε ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό τό ἔργο τοῦ Β. Στεργιούλη. Εἶχε προηγηθεῖ μνημόσυνο στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐνῶ στήν ἐκδήλωση, στό πλαίσιο τῆς ὁποίας διανεμήθηκε καί τό τελευταῖο σύγγραμμα τοῦ Βασ. Στεργιούλη μέ τίτλο «Οὐράνιο δεῖπνο», παρευρέθηκαν ὁ βουλευτής Μάξ. Χαρακόπουλος, ἡ ἀντιδήμαρχος Λάρισας, Ρίτα Ἀπρίλη, δημοτικοί καί περιφερειακοί σύμβουλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.