24 Ιουλ 2022

Τό ἀνακοινωθέν τοῦ Πατριαρχείου καί τά ἄλλα λόγια νά ἀγαπιόμαστε ...

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σέ ὁρισμένα θέματα εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι βρίσκεται ἐκτός τόπου καί χρόνου. Λές καί δέν συλλαμβάνει  ἤ ἀδιαφορεῖ γιά τά μηνύματα τοῦ ποιμνίου καί τῶν καιρῶν καί πολλές φορές  ἐφαρμόζει μιά τακτική ἐπιβολῆς ἀφ´ενός  μέν τῶν ἀπόψεων τοῦ καί ἀφ´ετέρου ἀνοχῆς σέ τεράστια λάθη πού γίνονται ἀπό Ἱεράρχες του.
Σιωπᾶ ὡσάν νά μήν τό ἀφοροῦν ὅλα αὐτά ἤ λές καί εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πιστός λαός νά τά ἀποδέχεται ἀφοῦ ἔτσι ἀποφασίζουν ὁρισμένοι Ἱεράρχες .
Ἐκκλησία ὡστόσο δέν εἶναι μόνον ὁ Κλῆρος καί ὅσοι τό πιστεύουν αὐτό θά ὁδηγήσουν τόν πιστό λαό σέ ἄτακτο φυγή. Ἤδη ἡ πανδημία μας ἔδωσε τό πρῶτο μάθημα πού ἦταν καί... ράπισμα. Ἀκόμη νά συνέλθει ἡ Ἐκκλησία καί νά ἐπανέλθει στήν π.κ.( πρό κορονοϊοῦ) ἐποχή.
Περιμέναμε, ὡστόσο  μετά τήν διήμερη συνεδρίαση τῆς Συνόδου τοῦ Θρόνου ὅτι  στό ἀνακοινωθέν τό ὁποῖο θά ἐξέδιδαν θά γινόταν εὐθεῖα ἀναφορά στό θέμα πού ταλάνισε τήν Ἐκκλησία μετά τό βάπτισμα πού τέλεσε ὁ Ἐλπιδοφόρος-καί μάλιστα μέ ἐπίκεντρο τήν Ἀθήνα-  παραβαίνοντας τούς ἱερούς κανόνες καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας . Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρός τιμήν της δέν ἔμεινε σιωπηλή. Ἄν μή τί ἄλλο κινήθηκε μέ τρόπο πού περιέσωσε τό κῦρος της.
Ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα καί στό ἀνακοινωθέν πού ἐξέδωσε ἔκανε  εὐθεῖα ἀναφορά στήν παραβατική συμπεριφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς-  μετά μάλιστα καί τήν  μηνυτήρια ἀναφορά τοῦ Σεβ. Γλυφάδας Ἀντωνίου  ὁ ὁποῖος δέχθηκε κριτική  καί  πυρά πού δέν τοῦ ἄξιζαν-  καί παρέπεμψε τό θέμα στό Φανάρι. Μάλιστα στίς διαρροές πού ἔγιναν καί τίς ὁποῖες δέν κατάφεραν νά ἐλέγξουν οἱ ἀκριβοπληρωμένοι μισθοφόροι τῆς Ἀμερικῆς, ἐλέχθησαν ἐν Συνόδῳ πολλά πράγματα τά ὁποῖα δέν κολακεύουν τόν Ἐλπιδοφόρο καί μάλιστα εἰπώθηκε ὅτι γιά πολλούς Μητροπολῖτες εἶναι ἀνεπιθύμητος νά ἐπισκεφθεῖ τίς ἐπαρχίες τους. Καί αὐτό δέν διαψεύσθηκε. Μάλιστα αὐτό περί ἀνεπιθύμητου κυκλοφόρησε ὡς διαρροή σέ πολλές ἐφημερίδες καί ἱστοσελίδες καί οἱ ἀκριβοπληρωμένοι μισθοφόροι δέν κατάφεραν νά ἐλέγξουν ἤ νά τό ἐξαφανίσουν ἀλλά καί οὐδέποτε διαψεύσθηκε ἐπισήμως.
Ἡ Ι. Σύνοδος τοῦ Θρόνου, παρά τήν δίωρη ἐνασχόληση της μέ τό θέμα καί τήν ἀνταλλαγή  ἀπόψεων μεταξύ τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν δέν  εὐδόκησε νά πεῖ μιά λέξη,εἴτε γιά νά καταδικάσει τήν πρωτοβουλία τοῦ Ἱεράρχη της,ἡ ὁποία ἔρχεται σέ εὐθεῖα ἀντίθεση μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε γιά νά πεῖ κάτι ἀνάλογο αὐτοῦ πού εἶπε καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Συγκεκριμένα  στήν δεύτερη παράγραφο τοῦ ἀνακοινωθέντος πού ἐξέδωσε ἡ ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε :
«2. Νά ἀποστείλει ἐπιστολή διαμαρτυρίας πρός τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο γιά ὅσα ἐγγράφως ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βοῦλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντώνιος, σέ σχέση μέ τήν τέλεση Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος δύο βρεφῶν στήν Βουλιαγμένη, καθώς καί σχετική ἐπιστολή πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στήν κανονική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς.
Ταυτόχρονα, ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε ἐκτενῶς τά ζητήματα πού ἀφοροῦν στήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, παραμένουσα σταθερή στά ὑπό τοῦ Κυρίου, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁρισθέντα».

Ἡ Σύνοδος τοῦ Φαναρίου ἡ ὁποία ἔγινε λίγες ἡμέρες μετά  καί ἡ ὁποία παρέλαβε τήν ἀλληλογραφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ὅσα διημείφθησαν στήν ἐκεῖ Σύνοδο δέν ἔδειξε τήν σοβαρότητα καί αὐστηρότητα πού περιμέναμε. Οἱ πληροφορίες μας λένε ὅτι ἀσκήθηκε κριτική στόν Ἐλπιδοφόρο σέ πολιτισμένο κλίμα   ἀπό ὅλους τούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς ἀλλά ὁ Πατριάρχης ἐξ ἀρχῆς ἔδειξε τήν διάθεση τοῦ: δέν ἤθελε νά βγεῖ ἀνακοινωθέν ἐπι τοῦ θέματος καί προσπάθησε νά τόν αἰτιολογήσει!


Ἦταν δύσκολο καθώς φαίνεται γιά τήν Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό ὁποῖο ἀνήκει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς  νά πεῖ κάτι ἀνάλογο μέ αὐτό πού εἶπε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Τί θά κόστιζε; Ἤ μᾶλλον κόστισε ἀλλά δέν τό πῆραν χαμπάρι!
Καί περισσότερο θά κοστίσει τώρα διότι λησμονοῦν ὅτι ἡ Ὁμογένεια δέν θά μπορέσει νά κρατήσει ἄλλο τήν ψυχραιμία της.κάνουν τό λάθος νά νομίζουν ὅτι ἡ Ὁμογένεια ξέρει ἀπό Φανάρι. Οἱ ὁμογενεῖς μας στήν Ἀμερική μετά τήν σχέση τους μέ τήν ἐκεῖ Ἐκκλησία τους καί τήν Κοινότητα τούς γνωρίζουν μόνο τόν τόπο καταγωγῆς τους στήν Ἑλλάδα. Τό χωριό τους , τόν παπᾶ τῆς ἐνορίας τους καί ἄντε τόν Μητροπολίτη τους. Τό βλέπουμε ἄλλωστε αὐτό καί ἀπό τό νέο Πρέσβυ τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα ὁ ὁποῖος μετά τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς γνωρίζει τήν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Ναύπακτο καί τήν ἐκεῖ θρησκευτική ζωή. Αὐτό εἶναι τό πρότυπο τοῦ μέσου Ἕλληνα πού ζεῖ στό ἐξωτερικό καί νιώθει στήν καρδιά του Χριστό καί Ἑλλάδα.
Οἱ περισσότεροι δέν ἔχουν ἰδέα περί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ὑψηλῶν τίτλων τῶν ἐκεῖ Ἱεραρχῶν. Ὅσο ζοῦσε ὁ Ἰάκωβος μιλοῦσε γιά Φανάρι καί ἔκανε ἐκπαίδευση στήν Ὁμογένεια περί Φαναρίου καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔγινε περισσότερο γνωστός καί ἀγαπητός στήν Ἀμερική ὡς Πατριάρχης παρά ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς. Ὁ Ἰάκωβος τόν ἀνέφερε σέ κάθε ὁμιλία του καί τόν ἔκανε μεγάλο.
Ἡ ἐποχή, ὅμως,τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί. Ὁ ρηξικέλευθος Ἱεράρχης ἔκανε σπουδαῖο ἔργο καί τό βλέπουμε σήμερα.   Ἀποδεχόταν ἀδιαμαρτύρητα  τίς προσβολές καί τίς ταπεινώσεις ἀπό τό Φανάρι καί τίς παρουσίαζε ὡς δικές του εἰσηγήσεις γιά νά τά περνοῦν  εὐκολότερα καί νά μήν ξεσηκώνεται ἡ ὁμογένεια  καί μάλιστα οἱ κοινότητες.
Ἀντιθέτως κάνει τά λάθη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος- τό ἕνα μετά τό ἄλλο- καί τά δικαιολογεῖ τό σεπτό κέντρο. Ἄλλοι καιροί, ἄλλα ἤθη, ἄλλοι ἄνθρωποι. Νά ποῦμε πάντως γιά νά μήν ξεχνιόμαστε ὅτι τρεῖς  Ἀρχιεπισκόπους ἐξέλεξε τό Φανάρι  μετά τόν Ἰάκωβο καί ἀκόμη νά βρεῖ ἡ Ἀρχιεπισκοπή τήν περπατησιά της. Ἐξακολουθεῖ νά δοκιμάζεται καί νά ταλαιπωρεῖται. Τελευταῖα μάλιστα μέ τόν Ἐλπιδοφόρο τά πράγματα ἔχουν ξεφύγει. Καί τό δυστύχημα εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ ὅτι ἔκανε λάθος ἐπιλογή. Θεωρεῖ ὅτι μέ τήν τακτική της συγκάλυψης κερδίζει χρόνο ὥστε νά μάθει ὁ Ἐλπιδοφόρος ἀπό τά λάθη του. Ἀλλά ἕνας ἀλαζών καί κομπλεξικός ἀνθρωπος δέν μαθαίνει ποτέ ἀπό τά λάθη του. Ἀντιθέτως ἔχει τόση οἴηση πού συνεχίζει  νά διαπράττει καινούργια.
Μιά δεύτερη δυσάρεστη διαπίστωση  ἀπό τό ἀνακοινωθέν αὐτό  τοῦ Πατριαρχείου εἶναι τό γεγονός ὀτι  ἐνῶ δέν λέει τίποτα γιά τό ἐπίμαχο θέμα ὅπως περιμέναμε, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἡ Σύνοδος ἐνέκρινε ὁμοφώνως τήν ἀπόφαση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου  τῆς Ἀμερικῆς γιά ἐπαναφορά τοῦ παλαιοῦ Συντάγματος ἀλλά καί συνέχιση τῆς διαδικασίας ἀναθεωρήσεως αὐτού.θα ὁρίσει μάλιστα λέει μικτή ἐπιτροπή γιά νά τό ἐπεξεργαστεῖ. Προφανῶς θά ἐνέκρινε καί τήν βλαχομπαρόκ μπουζικοκατάνυξη μέ τήν Βανδή ἡ ὁποία πρέπει νά θεράπευσε ἀπωθημένα πολλῶν ἐτῶν.
Ἀλλά οὔτε ἀπό τά σημεῖα αὐτά πῆρε τά μηνύματα του τό Πατριαρχεῖο.  Πιστεύει ὅτι θά συνεχίσει ἐπάπειρον νά ἐπιβάλλει τίς ἀποφάσεις του ἀγνοῶντας τήν βούληση τῶν πιστῶν χάρη τῶν ὁποίων ὑπάρχουν οἱ κοινότητες καί ἡ ἐκεῖ Ἐκκλησία μας ἔχει ζωή.
Οὔτε ἐδῶ ἔμαθε, οὔτε ἄκουσε τά ὅσα λέγονται περί τῆς ἀλλαγῆς  τοῦ Συντάγματος  μέ τήν ὁποία θέλει νά καταστήσει τόν Ἐλπιδοφόρο μονοκράτορα καί νά περιορίσει τόν ρόλο τῶν  πρό αὐτοῦ ἐκλεγέντων καί δοκιμασμένων Μητροπολιτῶν!
Ἐπιπροσθέτως ἡ ἔκθεση δέ τοῦ Σεβ. Γέροντος Χαλκηδόνος πού ἐκπροσώπησε τόν Πατριάρχη στήν Κληρικολαική μαζί μέ τόν Ρεθύμνης Πρόδρομο καί τόν Μ. Ἐκκλησιάρχη καί Διευθυντή τοῦ Ἰδιαίτερου Γραφείου τοῦ Πατριάρχη Ἀρχιμ. Ἀέτιο καί ἡ ὁποία διαβάστηκε στή Σύνοδο, ἦταν ...μελάτη καί κατώτερη τῶν περιστάσεων γιά ἕναν Χαλκηδόνος, διότι   δέν ἀποτύπωνε ἐπακριβῶς αὐτά πού εἶδε καί ἄκουσε κατά τήν ἐκεῖ παραμονή του καί μάλιστα αὐτά πού εἶπαν Ἱεράρχες τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου κατά τήν κοινή συνάντηση καί μάλιστα αὐτά πού κατήγγειλαν  περί ἀλλοιώσεως τῶν πρακτικῶν καί στρεβλῆς εἰκόνας τῶν πραγμάτων ὥστε νά μήν ἔχει ὁ Πατριάρχης σαφῆ εἰκόνα τῶν ὅσων διαδραματίζονται στήν Ἀμερική . Ὅλα αὐτά δέν ἔκρινε σκόπιμο νά τά γράψει καί νά τά πεῖ στήν ἔκθεση του ὁ Σεβ. Γέρων Χαλκηδόνος διότι προφανῶς αὐτές τίς κατευθύνσεις ἔλαβε.
Κοντολογίς τό θέμα μέ τόν Ἐλπιδοφόρο μας ἔδωσε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν εὐκαιρία γιά  νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει ἀποφασίσει νά συνεχίσει νά καλύπτει τόν Ἐλπιδοφόρο εἴτε γιατί δέν ἔχει ἐναλλακτική λύση εἴτε γιατί δέν ἦλθε ἀκόμη ἡ ὥρα τῆς  σύγκρουσης καί τῆς ἀλλαγῆς. Ὁ Πατριάρχης θά συνεχίσει νά τόν καλύπτει καί τά προβλήματα θά συνεχίσουν νά διογκώνονται καί τότε .. «ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης».
Σ.Μ.Τ
🔺Ιδοῦ τό ἀνακοινωθέν τοῦ Πατριαρχείου τήν σκοπιμότητα τῆς ἔκδοσης τοῦ ὁποίου δέν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθεῖ!

Ἀνακοινωθέν

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, κατά τάς συνεδρίας αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός Ἰουλίου, μεταξύ ἄλλων, συνεζήτησε τά τρέχοντα θέματα τῆς ἹερᾶςἈρχιεπισκοπῆςἈμερικῆς, μετά καί τήν πρόσφατον 46ην ΚληρικολαϊκήνΣυνέλευσιναὐτῆς, καί ὁμοφώνωςἐνέκρινε τήν ὑπό τῆς ἐκεῖσεἹερᾶςἘπαρχιακῆς Συνόδου ζητηθεῖσανἄρσιν τῆς ἀναστολῆς τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἐπανέφερεναὐτό εἰς ἰσχύν, ἐξακολουθούσης τῆς ἐνἐξελίξει διαδικασίας ἀναθεωρήσεως αὐτοῦ, προσεχῶςδέἀνακοινωθήσεται ἡ σύνθεσις τῆς πρόςτοῦτοκαταρτισθησομένηςΜικτῆςἘπιτροπῆς.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2022


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.