30 Ιουλ 2022

Ἰσλαμική κατήχηση γιά νεαρούς Τουρκοκύπριους

Τά θρησκευτικά σέ κατασκηνώσεις στήν Τουρκία γιά τουρκοκύπριους μαθητές
« Ὁ πρόεδρος Ἐρντογάν θέλει νά ἐνισχύσει τό Ἰσλάμ καί στό βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου.
Ὅπως ὅλα δείχνουν μέρος τοῦ σχεδίου εἶναι νά καλεῖ παιδιά Τουρκοκυπρίων στήν Τουρκία σέ κατασκηνώσεις, ὅπου γίνονται συστηματικά μαθήματα γιά τό Ἰσλάμ», γράφει σέ ἀνταπόκριση ἀπό τήν Ἀθήνα τό Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο RND μέ τίτλο «Πώς ὁ Ἐρντογάν ἐπιμορφώνει Τουρκοκύπριους στήν... Τουρκία σέ κατασκηνώσεις ».
«Βόλεϊ, ἱππασία, θέατρο, εἰκαστικά: τό πρόγραμμα στό ὁποῖο συμμετέχουν 46 μαθητές ἀπό τό βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου εἶναι πλούσιο. Ἀντί ὅμως γι αὐτό οἱ νεαροί Τουρκοκύπριοι  βρέθηκαν νά κάνουν μαθήματα γιά τό Ἰσλάμ. Τέτοιου εἴδους καλοκαιρινές δραστηριότητες ἀνήκουν στό σχέδιο τοῦ τούρκου προέδρου γιά νά καλλιεργηθεῖ τό θρησκευτικό αἴσθημα στούς Τουρκοκύπριους.

Οἱ κατασκηνώσεις διοργανώνονται ἀπό τό τουρκικό ὑπουργεῖο Νέας Γενιᾶς καί Ἀθλητισμοῦ σέ συνεργασία μέ τήν τουρκοκυπριακή Ὑπηρεσία Παιδείας. Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται κυρίως στίς οἰκονομικά ἀσθενέστερες τουρκοκυπριακές οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν δυνατότητα νά στείλουν τά παιδιά τους διακοπές. Ἀπό τήν πρώτη κιόλας μέρα τῶν Τουρκοκυπρίων μαθητῶν στήν κατασκήνωση ἄρχισαν τά δάκρυα. Πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού τηλεφώνησαν στούς γονεῖς ζητῶντας νά ἔρθουν νά τά πάρουν, γράφει ἡ ἑλληνοκυπριακή ἐφημερίδα Cyprus Mail. Ἀντί γιά ἀθλοπαιδιές περίμεναν τά παιδιά μαθήματα κορανίου καί προσευχές.

Ἡ θρησκεία δέν ἔπαιζε παλαιότερα ρόλο

Ὅταν τό 1974 ξεκίνησε ἡ τουρκική κατοχή τῆς βορείας Κύπρου τό 80% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μεγαλονήσου ἦταν Ἕλληνες καί τό 18% Τοῦρκοι. Ἀπό τότε ὅμως ἡ Ἄγκυρα ἔχει μεταφέρει περισσότερους ἀπό 100.000 ἐποίκους ἀπό τήν ἠπειρωτική Τουρκία στή Κύπρο. Ἤδη σήμερα ὁ μισός πληθυσμός στό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ εἶναι τοῦρκοι ἔποικοι, γεγονός πού δέν ἀλλάζει μόνο τή δημογραφική σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ. Μεταβάλλει καί τή σχέση τοῦ πληθυσμοῦ μέ τή θρησκεία. Παρά τό γεγονός ὅτι τό 99% τῶν Τουρκοκυπρίων εἶναι μουσουλμᾶνοι, ἡ θρησκεία δέν ἔπαιζε παλαιότερα ρόλο οὔτε στήν καθημερινότητα, οὔτε στήν Παιδεία.

Ὅλα αὐτά ἄλλαξαν τήν τελευταία 20ετία ἀπό τότε πού ὁ Ἐρντογάν ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς χώρας. Ὁ στόχος τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν  νά ἐνισχύει τό Ἰσλάμ στήν Τουρκία γίνεται αἰσθητός καί στήν βόρεια Κύπρο, ὅπως ἀποδεικνύει ἄλλωστε καί τό πλῆθος τζαμιῶν πού κατασκευάζονται σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τοῦ προέδρου στό βόρειο τμῆμα τοῦ διαιρεμένου νησιοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.