25 Ιουν 2022

Μᾶς μετατρέπουν σέ ἀπρόσωπους ἀριθμούς αἰτήσεων σέ μιά πλατφόρμα - Ἤ ἀλλιῶς χωρίς «Pass» πουθενά δέν πᾶς!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ πολίτης γίνεται «ὅμηρος» σέ μιά ψηφιακή πλατφόρμα, ἀπρόσωπος ἀριθμός πού ἐκπαιδεύεται στήν ἐπαιτεία ἐπιδομάτων καί τήν «πιστοποίηση» τοῦ κράτους.
Ὁ πολίτης - «ὅμηρος» σέ μιά πλατφόρμα: Εἶναι καιρός νά ἀναλογιστοῦμε πώς ἡ «ἐκπαίδευση» τῆς ὑγειονομικῆς ὑστερίας, αὐτῆς τῆς μόνιμης κατάστασης «ἔκτακτης ἀνάγκης» πού ἰσχύει ἐδῶ καί δυόμιση ἔτη, δέν εἶναι τό μοναδικό ἐντατικό... «φροντιστήριο» πού γίνεται στούς πολῖτες.

Ὑπάρχει καί μιά ἄλλου τύπου «ἐκπαίδευση», ἐξίσου διαβρωτική, ἄν ὄχι καί πιό ἐπικίνδυνη. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ψηφιακή «ἐκπαίδευση» σέ ἄμεσο συνδυασμό μέ τήν ἐπιδοματική πολιτική.

Οἱ πολῖτες ἐκπαιδεύονται στή νοοτροπία τοῦ ψηφιακοῦ «pass», καί μαθαίνουν νά ἀπευθύνονται στό gov.gr γιά κάθε παροχή τοῦ κράτους. Μαθαίνουν νά ἀπέχουν ἀπό τήν διεκδίκηση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐπιτυχίας καί ἐκπαιδεύονται σέ μιά ζωή ἐπαιτείας ἐπιδομάτων, ἤ ὅπως «προφητεύει» τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ: «You'll own nothing. And you'll be happy» - «Δέν θά κατέχεις ἀπολύτως τίποτα, ἄλλα θά εἶσαι χαρούμενος»!

Τό ἐπίδομα σοῦ - τό «διαβατήριο» σοῦ

Ἄς θυμηθοῦμε πώς ἦρθαν τά «pass» στίς ζωές μας, πού μήν ξεχνᾶμε πώς δέν εἶναι παρά ἐξελιγμένοι «ἀπόγονοι» τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος, πού δόθηκε ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση.

Πρῶτο κατέφθασε τό περιβόητο «Covid Pass», δηλαδή τό πιστοποιητικό... ὑγειονομικῶν φρονημάτων πού ἔκοψε τήν συνοχή τῆς κοινωνίας στή μέση. Στή συνέχεια ἐμφανίστηκε τό «Freedom Pass», ἡ κάρτα γιά τούς νέους 18 - 25 ἐτῶν πού χάριζε «προνόμια» ὡς ἀνταμοιβή γιά τήν ἐπίδειξη... (καί πάλι) ὑγειονομικῶν φρονημάτων. Μετά ἦρθε τό «Fuel Pass» ὡς ἐπιδότηση γιά τά καύσιμα, ἄλλα καί τό «Power Pass» ὡς ἐπιδότηση στό ρεῦμα. Ψηφιακοῦ τύπου ἐπιδόματα πού χαρίζουν πότε ψήγματα «ἐλευθερίας» καί πότε ψίχουλα χρημάτων μέ τόν καθόλου τυχαῖο ὅρο «pass», πού σημαίνει διαβατήριο/πάσο.

Ὁ κόσμος ἐκπαιδεύεται μέ τό νά μαθαίνει πώς κάθε εἴδους ἀνακούφιση του ἀπό τήν ἀνελευθερία ἤ τήν ἀνέχεια, προϋποθέτει ἕνα εἶδος «διαβατηρίου» πού ἐγκρίνει τό πατερναλιστικό κράτος, ἐάν καί ἐφόσον ὁ πολίτης πληροῖ τίς ἀπαιτήσεις πού θέτει ὁ «πατερούλης». Εἴτε αὐτές εἶναι ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός, εἴτε ἀναγκαστικό lockdown, εἴτε στέρηση ἐργασίας (βλέπε ὑγειονομικούς), εἴτε ψηφιακό «φακέλωμα», εἴτε παραχώρηση ἄλλων ἐλευθεριῶν.

Ἡ κάθε παροχή τοῦ κράτους, ἀνεξαρτήτως ἄν εἶναι ἐνίσχυση κοροϊδίας, περνάει ἀπό μιά καί μόνο πλατφόρμα τοῦ διαδικτύου ὅπου ὅλοι μαθαίνουν νά καταθέτουν τήν ψηφιακή συμμετοχή τους. Ἐνῶ εἶναι τό ἴδιο τό πολιτικό σύστημα πού μέ τίς ἀποφάσεις του ὁδηγεῖ στή φτωχοποίηση τόν λαό, τά ἐπιδόματα ἐμφανίζονται ὡς μέτρα «κοινωνικῆς δικαιοσύνης» γιά τά κακῶς κείμενα πού δῆθεν προκύπτουν ἀπό κάποιον ἐξωγενῆ παράγοντα (φταίει ὁ... πόλεμος, ἡ πανδημία, ἡ κακή μας ἡ τύχη κ.λπ.), ἐπιστρέφοντας πίσω κάποια ξεροκόμματα ἀπό τά τεράστια ποσά πού ὑφαρπάζονται ἀπό τήν λαϊκή «πίτα».

Ἡ νέα «κοινωνική πολιτική» δέν χτυπάει ποτέ τήν ἀκρίβεια καί τήν ἀδικία στήν ρίζα της, ἄλλα ἀντιθέτως τήν προστατεύει μέ κάθε κόστος. Τό κράτος γίνεται ὑπερασπιστής τῆς κερδοσκοπίας τῶν ὀλιγαρχῶν καί παράλληλα προωθεῖ τό ψηφιακό «μάντρωμα» γιά λογαριασμό τῆς παγκόσμιας ἐλίτ. Ὁ λαός στραγγαλίζεται, καί ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζει ὡς «ἐνίσχυση» τό περιστασιακό χαλάρωμα τῆς θηλιᾶς, γιά λίγες ἀνάσες ὀξυγόνου. Καί μέσα ἀπό τήν ἐξοικείωση τῶν διαφόρων «pass», στρώνεται τό μονοπάτι γιά μιά τέλεια ψηφιακή δικτατορία.

Γιατί δέν γίνονται ἀπευθείας ἐλαφρύνσεις;

Ἄς σκεφτοῦμε λίγο, γιά ποιό λόγο ἡ κερδοσκοπία στό ρεῦμα δέν χτυπήθηκε, ἄλλα ἐπιδοτήθηκε; Γιατί ὁ ΕΦΚ στά καύσιμα δέν μειώθηκε, ἄλλα ἐπιδοτεῖται ἡ ἀγορά τῆς «χρυσῆς» βενζίνης; Γιατί δίνεται ἐπιδότηση ἠλεκτρικῶν οἰκιακῶν συσκευῶν καί ὀχημάτων; Γιά ποιό λόγο γίνεται ἐπιδότηση κοινωνικοῦ τουρισμοῦ; Γιατί δόθηκαν ψηφιακά voucher ἀγορᾶς ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ στά σχολεῖα; Γιατί ἁπλά δέν μειώθηκε ἡ φορολογία σέ ὅλα αὐτά, ὥστε νά γίνουν ἀπευθείας προσβάσιμα στόν καταναλωτή;

Μά ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιά νά «ἐκπαιδευτεῖς» νά ἀπευθύνεσαι γιά τά πάντα στήν «θεόσταλτη» πλατφόρμα τοῦ κράτους! Σέ ἐκείνη πού κατέθεταν οἱ πολῖτες τά ὑγειονομικά... διαπιστευτήρια τους (μέ τό Covid Pass), γιά νά διατηρήσουν τά δημοκρατικά «προνόμια» τούς!

Μέ συστηματικό τρόπο οἱ πολῖτες ἀποτραβιοῦνται ἀπό τήν δημόσια σφαῖρα συμμετοχῆς καί τήν ἀλληλεπίδραση τῆς ἀγορᾶς (πέρα ἀπό τόν ρόλο τοῦ παθητικοῦ καταναλωτισμοῦ) καί γίνονται ἀπρόσωπες μονάδες πού δηλώνουν συμμετοχή καί ὑποταγή σέ μιά ψηφιακή «ἐκκλησία τοῦ δήμου» πού μοιράζει διαβατήρια «καλοῦ πολίτη», ἄλλα ποτέ δέν ζητάει τή γνώμη του.

Ὁ Κυριάκος Πιερακάκης εἶναι ἕτοιμος νά καταργήσει τόν ΑΜΚΑ, τό ΑΦΜ καί τόν ΑΔΤ, καί νά μοιράσει τόν «προσωπικό ἀριθμό τοῦ πολίτη», ὥστε οἱ ὑπήκοοι (καί ὑπάκουοι) τῆς «μεγάλης ἐπανεκκίνησης» νά γίνουν καί ἐπίσημα ἀριθμοί σέ ἕνα κράτος πού θά θυμίζει στρατόπεδο συγκέντρωσης μιᾶς τεχνοφασιστικής σοβιετίας, μέ ἐκσυγχρονιστικό προσωπεῖο.

Κάπως ἔτσι σφίγγει ὁ κλοιός ἑνός ἀπόλυτου κρατικοῦ ἐλέγχου στούς πολῖτες, πού θά ἐπεκτείνεται στήν ἐπιδοματική πολιτική, στήν ὑγεία, στήν δημόσια τάξη καί ἀσφαλῶς στήν ἴδια τή ζωή τους καί τά δικαιώματα τούς.

Ὁ ἑνιαῖος ἀριθμός θά χρησιμοποιεῖται γιά κάθε εἶδος συναλλαγῆς καί ἐπιδότησης, καί σέ ἕναν φτωχοποιημένο, φοβισμένο καί πλήρως ἐκπαιδευμένο λαό, μιά ψηφιακή πλατφόρμα ἐλεγχόμενη ἀπό τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση, θά παίζει τόν ρόλο τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα στήν ἀρένα, ὅπου μέ μιά χειρονομία (δηλαδή μιά ἔγκριση) θά ἀποφασίζει ποιός θά ζήσει στήν «κανονικότητα» τῆς νέας ἐποχῆς καί ποιόν θά κατασπαράξουν τά ἄγρια θηρία τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης»...

1 σχόλιο:

  1. Τι δεν καταλαβαίνεις; Όλα γίνονται για τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σου, της ζωής μου, της ζωής των παιδιών μας (κυρίως). Όλα ήταν στημένα από την αρχή και ο στόχος είναι η ελευθερία του ανθρώπου.
    Πλέον δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Αφού η εκπαίδευση προχωρά κατά ένα στάδιο, ακολουθεί το επόμενο μέχρι τον πλήρη εξανδραποδισμό του ανθρώπου.
    Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον και σώσον ημάς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.