18 Νοε 2021

Ὁ Κωνσταντῖνος Βαθιώτης γιά τίς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ:
Σ' αὐτό τό παιχνίδι τῆς τιμωρίας καί τῆς ἐπιβράβευσης κύριε Βαθιώτη, ἔχει μπεῖ δυστυχῶς καί ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας.
ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Χαίρομαι πού τό θέτετε αὐτό. Χαίρομαι.
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Γιατί συγνώμη ἀλλά παρακολουθῶντας στενά τίς τελευταῖες τοποθετήσεις, ὄχι μόνο τοῦ Πειραιῶς -ἀλλά θέλω νά σταθοῦμε στόν Πειραιῶς- καί ἄλλων Ἱεραρχῶν, ἐντελλόμεθα τώρα ἀργίες, ἀπειλές. Εἶναι ἀσύλληπτα αὐτά τά πράγματα. Εἰδικά ὁ Πειραιῶς... 'ὅποιος μιλάει κατά τοῦ ἐμβολίου δέν ἔχει μέσα του Χριστό';
ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Τί σᾶς ἔμαθα; 'Θαυμαστός ἀνάποδος κόσμος'. Αὐτός δέν ἔχει Χριστό μέσα του, ὄχι ἐμεῖς. Θά ἀναποδογυρίζουμε πάντα τίς κατηγορίες πού μᾶς προσάπτουν. Λυπᾶμαι... γιά αὐτήν τήν Ἱεραρχία. Εὐγνωμονῶ τόν κορωνοϊό πού ἔβγαλε τά ράσα τους καί εἴδαμε τί ἔχουνε μέσα στήν ψυχή τους. Ἔλεγε ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Στά ἔσχατα χρόνια ὁ διάβολος θά φορέσει στούς δικούς του ράσα. Εἶναι γραμμένο αὐτό σέ ἕνα ἐκπληκτικό βιβλιαράκι, ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξη Κυψέλη".

Οἱ Μητροπολῖτες φοράν τήν στολή τους ἐνταγμένοι στήν μπασκετική ὁμάδα τῶν ἐμβολιαστῶν κύριε Δαμιανίδη. Εἴδαμε τό νούμερο 5, τόν Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ νά εἶναι στό πάνελ μέ τόν κύριο Αὐτιά, τήν κυρία Παγώνη, τόν κύριο Καπραβέλο... καί τόν κύριο Τζανάκη. Καί ἔγλειφε κύριε Δαμιανίδη, ἔγλειφε ὁ ἕνας τόν ἄλλον!

Μέ πρωτοφανῆ ἀντίχριστη καί ἀντιχριστιανική σκληρότητα ἀκοῦμε, ὄχι μόνο ἀπό τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς ἀλλά καί ἀπό ὅλους τούς ἄλλους τίς ὕβρεις καί τίς προσβολές τους. Ξέρετε ποιοί χρησιμοποιοῦσαν τήν μέθοδο αὐτή ἐκτός ἀπό τούς προπαγανδιστές; Οἱ Κινέζοι βασανιστές. Τό ἔχω βρεῖ αὐτό. Καί αὐτό τό ἀναλύω στό βιβλίο πού θά βγεῖ τά Χριστούγεννα. Εἶναι ἀπό τό διάγραμμα τοῦ Μπάϊντερμαν. Οἱ Κινέζοι βασανιστές, ὅταν συλλάμβαναν αἰχμαλώτους ἀμερικανούς τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, τούς ταπείνωναν, τούς ἐξευτέλιζαν καί τούς ἀπειλοῦσαν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤθελαν νά τούς ἐξαναγκάσουν σέ ψευδῆ ὁμολογία.

Εἶναι τρομερά αὐτά πού συμβαίνουν. Τούς ἔχω ξεγυμνώσει κύριε Δαμιανίδη. Στό ἑπόμενο βιβλίο, ἐάν τό πάρουν στά χέρια τους θά πρέπει νά βάλουν μιά θηλιά στό λαιμό τους. Τό πρόβλημά μας εἶναι γιατί δέν καταλαβαίνει ὁ κόσμος. Τό εἴπαμε γιατί.

Ἀλλά θά ἤθελα ἐδῶ νά σταθῶ λίγο στόν Μητροπολίτη Πειραιῶς τόν Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀναπαράγει ὅλο τό ἀφήγημα τό ὁποῖο προωθεῖ ὁ κύριος Ζαούτης καί οἱ σύν αὐτῷ.

Τί μᾶς εἶχε πεῖ ὁ κύριος Ζαούτης πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες; Ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶναι πειραματικό γιατί ἔχει δοκιμασθεῖ σέ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπανέλαβε λοιπόν ὡς παίκτης τῆς πεντάδας τοῦ μπάσκετ σέ αὐτήν τήν συνέντευξη πού ἔδωσε στό ΣΚΑΙ, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ὁ Σεραφείμ. Καί εἶπε, δέν εἶναι πειραματικό ἀφοῦ ἔχει δοκιμασθεῖ.

Πρῶτο θέμα· τό εἶχα πεῖ καί στήν κυρία Μποτίτση. Πάνω στοῦ κασίδη τό κεφάλι δοκιμάστηκε, ἔτσι; Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι δέν εἶναι πιά πειραματικό, δοκιμάστηκε στοῦ κασίδη τό κεφάλι.

Καί ἀναρωτιέμαι ἐπίσης. Πόσα ἑκατομμύρια ἤ δισεκατομμύρια ἀρκοῦν γιά νά ποῦμε πλέον ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶναι πειραματικό; Ἀλλά ἄς πῶ ὅτι δέν εἶναι πιά πειραματικό χάριν τῆς συζητήσεως. Ἐδῶ τώρα ἐρχόμαστε στόν πυρῆνα τοῦ προβλήματος. Ἐδῶ θά ἔπρεπε νά εἶχε παραιτηθεῖ ὅλη ἡ κυβέρνηση αὔριο τό πρωί. Δέν εἶναι δυνατόν νά μᾶς ζητοῦν νά ὑποβαλλόμαστε σέ διαρκῶς νέες δόσεις ἐμβολιασμοῦ χωρίς νά γνωρίζουμε ποιές εἶναι οἱ παρενέργειες τῆς ἑκάστοτε νέας δόσης ἐπί ἐδάφους τῆς προηγουμένης. Πότε θά σταματήσει αὐτός ὁ ἀτέρμονος κύκλος τῶν ἐμβολιαστικῶν δόσεων;

[σ.σ. Σέ αὐτό τό θέμα ἔχω ἀκούσει τόν τηλε-ἰατρό Εἰσαγγελάτο νά λέει ὅτι ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς θά εἶναι σάν τήν γρίπη! Αὐτά μπουμπουνίζουν συνέχεια στά μυαλά τῶν ἀνθρώπων. Καί μήν περιμένουμε σοβαρότητα ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν παλιάτσων, ἡ ὁποία κρύβεται πίσω ἀπό τούς τηλε-ἰατρούς καί τά στρεβλά μηνύματα πού μεταφέρουν στόν κόσμο. Αὐτά ἀκριβῶς τά στρεβλά καί ψευδῆ μηνύματα χρειάζονται γιά νά ξηλώσουν τό σήμερα καί νά διαμορφώσουν τό αὔριο. Γι' αὐτό καί οἱ «δημοσιογράφοι» ὅταν ἀνατραπεῖ αὐτή ἡ κατάσταση θά πρέπει νά εἶναι ἀπό τούς πρώτους πού θά λογοδοτήσουν στήν Δικαιοσύνη. Θά παίρνουμε «τήν δόση μας» ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα ὅπως μέ τήν γρίπη εἶπε λοιπόν ὁ Εἰσαγγελάτος. Ἐδῶ βάζουν δηλαδή τόν κορωνοϊό δίπλα στήν γρίπη (τόσον καιρό δέν τό ἔκαναν γιά νά παραλληλίσουν τά παρόμοια χαμηλά ποσοστά θνητότητας, τό κάνουν τώρα γιά δικούς τους λόγους ἐπειδή ἔτσι συμφέρει) γιά νά μεταφέρουν τά χαρακτηριστικά τοῦ ἐμβολίου τῆς γρίπης σέ αὐτά τοῦ m-RNA σκευάσματος καί νά μπερδέψουν τόν κόσμο νά πάει νά κάνει τίς ἐπαναλαμβανόμενες δόσεις. Χρησιμοποιοῦν μία ἀρχή τῆς Ψυχολογίας (Gestalt) πού ὀνομάζεται proximity (ἐγγύτητα) πού λέει ὅτι τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, τά πράγματα πού βρίσκονται κοντά τό ἕνα στό ἄλλο γίνονται ἀντιληπτά ὅτι ἀνήκουν στήν ἴδια ὁμάδα. Οὕτως ἤ ἄλλως ἔχουν προηγηθεῖ οἱ Μητρομπολιτάδες οἱ ὁποῖοι τόσους μῆνες μπουμπουνίζουν αὐτόν τόν δύσμοιρο κόσμο ὅτι τά mRNA σκευάσματα εἶναι ἴδια μέ τά μπόλια, λέγοντας τήν γνωστή πιά φράση... ἀπό μικρός ἔχω κάνει τόσα ἐμβόλια.... γιατί νά μήν κάνω ἄλλο ἕνα; Καί μόλις πάλι περάσει κάποιος καιρός, πεθάνουν καί σακατευθοῦν περισσότεροι ἄνθρωποι, τότε θά ποῦν, ἀααα τώρα δέν εἶναι πειραματικό αὐτό μέ τίς ἐπαναλαμβανόμενες δόσεις. Τό δοκιμάσατε κι αὐτό πάνω στοῦ κασίδη τό κεφάλι, θά ποῦμε ἐμεῖς. Ἀλλά ποιός θά ἀκούσει καί πάλι; Οἱ Εἰσαγγελεῖς πέθαναν καί ἀντικαταστάθηκαν ἀπό τούς Εἰσαγγελάτους στά κανάλια. Ἐν ὀλίγοις, γιά νά φτιαχτεῖ αὐτός ὁ διαβολικός κόσμος πού σχεδιάζουν, δέν ἰσχύει καμία λογική. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι «παντός καιροῦ», κόβουν, ράβουν καί αὐτοσχεδιάζουν γιά νά πᾶνε τό πρᾶγμα ἐκεῖ πού θέλουν].

Καί ἐπίσης, τί σημαίνει νά κάνεις mixed grill τουρλοῦ-τουρλοῦ τά ἐμβόλια;

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Καί ποιός τό ἔχει ἀδειοδοτήσει. Γιατί οἱ ἑταιρεῖες σίγουρα ὄχι.

ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Λοιπόν. Αὐτό εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀπόδειξη ὅτι εἴμαστε τά πειραματόζωά τους. Καί εἶπε ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ ὅτι -ἀκοῦστε- οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἑνός σταματοῦν ἐκεῖ πού ἀρχίζουν οἱ ἐλευθερίες τοῦ ἄλλου!

Κύριε Δαμιανίδη. Θά ξεχάσω τό Ποινικό Δίκαιο πού ἤξερα.

Δέν μπορεῖς νά διεκδικεῖς τήν ἐλευθερία σου μετατρέποντας ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο σέ πειραματόζωο καί ταυτόχρονα θέτοντας τήν ζωή του σέ κίνδυνο. Καί προπάντων δέν μπορεῖς νά θέτεις τόν πολίτη σέ φαρμακευτική ὁμηρία. Εἴμαστε φαρμακευτικοί ὅμηροι αὐτήν τήν στιγμή τῶν ἑταιρειῶν, τῶν κυβερνήσεων, τῶν ὑγειονομικῶν διαχειριστῶν ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ!


4 σχόλια:

 1. Άξιος επαίνων ο κ. Βαθιώτης.
  Ευχαριστούμε γιά την ανάρτηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εύγε και πάλι κε Βαθιώτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υποκλίνεστε;
  Αλίμονο σε όσους παίρνουν στον λαιμό τους αθώους ανθρώπους με προπαγάνδα κατά των μέτρων (δεν είναι μόνο τα εμβόλια, είναι και οι μάσκες και τα τεστ).
  Δεν έχουν καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το κρίμα τους και πόση ευθύνη θα τους ζητηθεί.
  Και εκείnh την ώρα οι χιλιάδες ακόλουθοι δεν θα μπορούν να βοηθήσουν ούτε με ένα like.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.