9 Οκτ 2021

«Ἀξιολόγηση» χρειάζεται ἡ Νίκη Κεραμέως γιά τό μπάχαλο τῆς Παιδείας, Ὄχι οἱ ἐκπαιδευτικοί!

Ἡ κυβέρνηση θέλει νά ἀποκτήσει τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὁ ὁποῖος θά ἐπεκτείνεται ἀκόμα καί στίς πολιτικές ἤ θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οὐσιαστικά, ἡ Νίκη Κεραμέως προωθεῖ ἕνα νέο θεσμικό σύστημα «φακελώματος».
Νίκη Κεραμέως συνεχίζει νά ἐφαρμόζει τό δόγμα τῆς «σιδηρᾶς πειθαρχίας» γιά νά μή μπεῖ τίποτα ἐμπόδιο στό νεοφιλελεύθερο ὁδοστρωτῆρα πού ἰσοπεδώνει τήν Ἑλληνική Παιδεία. Ἔτσι, ἡ ὑπουργός Παιδείας κατέθεσε ἀγωγή πού ἐκδικάζεται σήμερα... μέ τή μορφή κατεπείγοντος, ὅπου ζητᾶ νά κηρυχθεῖ παράνομη ἡ νέα ἀπεργία - ἀποχή τῶν ἐκπαιδευτικῶν κατά τοῦ μέτρου τῆς ἀξιολόγησης.

Ἀγωγές... κατά ριπάς
Μόλις τήν προηγούμενη ἑβδομάδα τό Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν εἶχε ἀποφασίσει πώς ἡ ἀπεργία πού εἶχαν κηρύξει οἱ συνδικαλιστικές ὀργανώσεις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ καί ΟΙΕΛΕ ἦταν παράνομη. Ἔπειτα οἱ συνδικαλιστικές ὀργανώσεις γιά νά παρακάμψουν τόν ἀπολυταρχισμό Κεραμέως, πού δέν σηκώνει οὔτε... διαμαρτυρία στό σπαθί της, ζήτησαν ἀπό τήν ΑΔΕΔΥ νά κηρύξει νέα, δεύτερη ἀπεργία- ἀποχή. Ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἐκφραστοῦν οἱ φωνές ἀντίθεσης ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν, πού μέ μανία ἐπιχειρεῖ νά φιμώσει ἡ «σιδηρᾶ κυρία» τῆς κυβέρνησης.

Ἔτσι ἡ ὑπουργός ἀκολούθησε τήν ἴδια συνταγή. Ἀγωγή «ἀστραπή» κατά τῆς ΑΔΕΔΥ γιά νά μή πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπεργία τῶν ἐκπαιδευτικῶν.

Φτιάχνουν κομματικούς - ἰδεολογικούς στρατούς
Γιά νά τελειώνουμε μέ τό παραμύθι τῆς τάχα ἀξιοκρατίας καί ἐξέλιξης τῆς ἐκπαίδευσης πού ἀναμασᾶ ἡ Νίκη Κεραμέως γιά τό νομοσχέδιο τῆς ἀξιολόγησης: Ἡ κυβέρνηση προχωρᾶ ὁλοταχῶς ἕνα σχέδιο πού φιλοδοξεῖ νά δημιουργήσει φίλα προσκείμενους κομματικούς «στρατούς» μέσα στά σχολεῖα. Ὅλες αὐτές οἱ ἀνακατατάξεις γίνονται γι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο.

Νά ἀποκτήσει δηλαδή ἡ κυβέρνηση τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὁ ὁποῖος θά ἐπεκτείνεται ἀκόμα καί στίς πολιτικές ἤ θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δηλαδή μιλᾶμε γιά ἕνα θεσμικό σύστημα «φακελώματος» πού θά καταστήσει πολύ εὐκολότερο τό νά ἐπεμβαίνει τό κράτος στό τί, πώς καί ἀπό ποιούς θά διδάσκονται οἱ μαθητές ὅσα θά εἰσηγοῦνται οἱ κατευθυντήριες γραμμές τῆς... «νέας ἐποχῆς» γιά τήν Παιδεία.

Ἐνῶ προσχηματικά ἡ Νίκη Κεραμέως ἰσχυρίζεται πώς δέν τίθεται θέμα ἀπολύσεων (ἀκόμα), οἱ ἀξιολογητές τοῦ ὑπουργείου θά μποροῦν μέ κάθε ἄνεση νά «θάψουν» ἤ νά ἀναδείξουν κατά τό δοκοῦν ἕναν ἐκπαιδευτικό, ἀναλόγως ἄν ἐξυπηρετεῖ ἤ ὄχι αὐτά πού θέλει νά περάσει τό ἑκάστοτε ὑπουργεῖο πρός τή μαθητιῶσα νεολαία. Εἴτε αὐτά εἶναι προπαγάνδα πανσεξουαλισμοῦ, εἴτε διδασκαλία γιά τό... «κοινωνικό» (καί ὄχι βιολογικό) φῦλο, εἴτε ἰδεολογία ἐθνομηδενισμοῦ, εἴτε ἀντιχριστιανικές θέσεις ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο.

Πότε θά ἀξιολογηθοῦν οἱ «ἄριστοι»;
Ἡ κυβέρνηση μέ τούς διάφορους πολιτικούς τοῦ σωλῆνα πού δέν ἔχουν δουλέψει καί δέν ἔχουν... «ἀξιολογηθεῖ» ποτέ, ἀπαιτοῦν τώρα νά ἀξιολογήσουν τούς ἐκπαιδευτικούς πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐργάζονται σέ ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες. Αὐτοί πού... αὐτοαξιολογοῦνται ὡς «Ἄριστοι», ἐπιχειροῦν νά θέσουν ὑπό τήν ὁμηρία τους τήν ἤδη διαλυμένη ἀπό τίς τελευταῖες κυβερνήσεις δημόσια Παιδεία.

κά Κεραμέως πού κουβαλᾶ ὅλη την «ἀριστεία» τοῦ Harvard, πότε θά ἀξιολογηθεῖ γιά τό περσινό φιάσκο τῆς τηλεκπαίδευσης πού ἄφησε στήν τύχη τούς ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές; Γιά τήν διαδικτυακή πλατφόρμα τῆς συμφορᾶς πού παρουσίαζε ἕνα σωρό προβλήματα καί πετοῦσε offline τούς μαθητές κάθε λίγο καί λιγάκι;

Γιά το ὅτι εἶχε θεωρήσει ὡς... δεδομένο πώς ὅλες οἱ οἰκογένειες διαθέτουν internet καί πώς κάθε παιδί διαθέτει καί ἀπό ἕνα laptop; Γιά τό ὅτι ἀποφάσισε μετά τή γενική κατακραυγή νά δώσει ἕνα voucher - «παντεσπάνι» στόν λαό, καί αὐτό μέ τραγική καθυστέρηση, ἐνῶ εἶχε τελειώσει ἡ περίοδος τηλεκπαίδευσης; Γιά τίς ἄχρηστες XXL μάσκες γιά τά παιδιά πού εἶχαν στοιχίσει 6,2 ἑκατομμύρια; Γιά τά αὐστηρῶς ἀκατάλληλα ἐκπαιδευτικά προγράμματα πού προωθεῖ σέ μαθητές δημοτικοῦ καί γυμνασίου;

Γιά ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, ἔχει ἀξιολογηθεῖ ποτέ ἡ ὑπουργός Παιδείας; Στίς ἀγωγές κατά τῶν κινητοποιήσεων καί στά νομοσχέδια - ἀστραπή, παίρνει ὄντως ἄριστα. Ἄλλα στό νά διασφαλίσει τήν ὁμαλή καί ἀνεξάρτητη λειτουργία τῆς δημόσιας Παιδείας, παίρνει ἄσσο. Ἔχει πάρει ἐργολαβία νά μετατρέψει τά σχολεῖα σέ νεοταξικά στρατόπεδα.

Ὁ λόγος πέφτει στούς γονεῖς καί τούς μαθητές
Οἱ μόνοι πού δικαιοῦνται νά ἀξιολογήσουν τό ἔργο τῶν ἐκπαιδευτικῶν εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές καί οἱ γονεῖς τους. Ὄχι κάποιοι ἐντεταλμένοι χαρτογιακάδες πού θά χορεύουν στόν σκοπό πού θά τούς παίζει ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση. Ἡ βάση γιά νά θεμελιωθεῖ ἕνα σύγχρονου τύπου σχολεῖο, εἶναι μιά πιό λειτουργική καί οὐσιαστική συνεργασία τῶν συλλόγων γονέων μέ τούς ἐκπαιδευτικούς.

Μέ τή συμμετοχή ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν, μέ εἰλικρινῆ διάλογο καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων νά χαράσσεται ἡ στρατηγική κάθε σχολικῆς χρονιᾶς, χωρίς παρεμβάσεις ἀπό βαλτές ἐπιτροπές μέ κομματικές ἀποχρώσεις.

Ἄν σώνει καί καλά θέλουν στήν κυβέρνηση νά περνοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί ἀπό ἀξιολόγηση, ἄς δοθεῖ αὐτή ἡ ἁρμοδιότητα στούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους.

Ἄλλα πού νά τολμήσει νά δώσει τέτοιο βῆμα στούς γονεῖς ἡ κυβέρνηση; Πότε καί πού ἔδωσε προτεραιότητα στή φωνή τοῦ ἀνεξάρτητου πολίτη γιά νά τή δώσει τώρα..;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.