5 Αυγ 2021

Οἱ Ἰσραηλινοὶ γυρνᾶνε τὴν πλάτη στὴν 3η δόση τοῦ ἐμβολίου ἐνῷ ἀμφισβητοῦν τὴν ἀξιοπιστία τῶν ΜΜΕ

Ἀπὸ τοὺς κάτω τῶν 60 ἐτῶν ποὺ ἔχουν κάνει ἤδη τὶς δύο δόσεις, μόνο τὸ 47% εἶπε ὅτι θὰ ἔκανε τὴ 3η δόση
Ἀπὸ τὸν Βασίλη Μπόνιο
Οἱ Ἰσραηλινοὶ πολῖτες σπρωγμένοι ἀπὸ τὴν ἀγωνία ἐπανεκλογῆς τοῦ Νετανιάχου ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπιζε περιπέτειες μὲ τὴ Δικαιοσύνη καὶ διαδηλώσεις ἔξω ἀπὸ τὴν κατοικία του γιὰ ἀνύπαρκτα σκάνδαλα σὲ σύγκριση μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴ χώρα μας στὴ διάρκεια τῆς μεταπολίτευσης ὁδηγήθηκαν στὸ νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ ἐμβόλια τὰ ὁποῖα οὐδεμία ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἰσραὴλ πρόλαβε νὰ... ἐλέγξει.

Ἀποτέλεσμα νὰ σπεύσουν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐμβολιαστοῦν καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἀποτελέσουν τὸ παράδειγμα γιὰ τη παγκόσμια κοινότητα η ὁποία ἀφημένη στο ἔλεος τῆς πιὸ νοσηρῆς ἐπικοινωνιακῆς προπαγάνδας τρόμου τοῦ τελευταίου αἰῶνα ἀκολούθησε τὸ Ἰσραήλ.

Ἡ ἴδια χυδαία προπαγάνδα τρόμου (ἀπὸ τὴν πανδημία ἕως τὸν καύσωνα) ξετυλίγεται καὶ στὴ χώρα μας καὶ δὲν θέλει πολὺ μυαλὸ νὰ διαπιστώσει κανείς οτι τὸ ΜΜΕ ποὺ ἐμπιστεύεται ἕνας πολίτης, οἰκογενειάρχης, ἐπιχειρηματίας, κλπ, μπορεῖ νὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ ὀδυνηρὲς ἐπιλογὲς ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἴδια του τὴ ζωή, τὴν ὑγεία τοῦ ἰδίου καὶ τῆς οἰκογένειάς του, τὴν ἐταιρία του, τὶς ἐπιχειρήσεις του.

Σιγὰ σιγὰ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀμηχανία τῶν ἐγκεφάλων τοῦ τρόμου.

Ἕνας τρόμος πού θὰ πληρωθεῖ μὲ ὀργὴ ἀπὸ τοὺς πολίτες με ἀποτέλεσμα νὰ ἀκολουθήσουν πρωτόγνωρες πολιτικὲς ἐξελίξεις με συντριβὴ κομμάτων καὶ πολιτικὲς τερατογεννέσεις στήν διακυβερνηση τῶν κρατῶν.

Ἐπίσης καὶ ὁ τελευταῖος Ἕλληνας πολίτης μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει πλέον τὴν ἀξιοπιστία τῶν ἐγχωρίων πολυδανεισμένων ΜΜΕ. Ἡ χυδαιότητα τοῦ ἐμπορίου τρόμου ὅλους αὐτοὺς τοὺς μῆνες ἔχει ξεπεράσει κάθε ἀποδεκτὸ ὅριο αἰσθητικῆς.

Πᾶμε νὰ δοῦμε λοιπὸν τί λένε τώρα οι Ἰσραηλινοὶ πολῖτες καὶ ἐπιστήμονες γιὰ τὴν πανδημία, τὴν 3η δόση τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer γιὰ τὴν ἀξιοπιστία τῶν ΜΜΕ.

Διαβάζουμε στη Jerusalem Post ότι μόνο οἱ μισοὶ (52%) τῶν Ἰσραηλινών που ἔλαβαν τὰ δύο ἐμβόλια τῆς Pfizer για την COVID-19 δήλωσαν ὄτι θα κάνουν τὸ τρίτο ἐμβόλιο-δηλαδὴ τὴν ἐνισχυτικὴ δόση, σύμφωνα μὲ μία νέα ἔρευνα ποὺ κυκλοφόρησε τὴν Παρασκευὴ ὑπὸ τὴν καθηγήτρια Michal Grinstein-Weiss, διευθύντρια τοῦ Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῆς Πολιτικῆς (SPI) στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Οὐάσινγκτον καὶ ἐπισκέπτη καθηγητὴ στο Interdisciplinary Center in Herzliya-Διεπιστημονικὸ Κέντρο στο Herzliya.

Κοιτάζοντας ἄτομα κάτω τῶν 60 ἐτῶν ποὺ ἔχουν κάνει ἤδη τὶς δύο δόσεις, μόνο τὸ 47% εἶπε ὅτι θὰ ἔκανε τὴ 3η δόση. Μεταξὺ τῶν 60 ἐτῶν καὶ ἄνω, τὸ 67% εἶπε ὅτι θὰ ἔκανε τὴ 3η δόση.

“Μακριά ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πίστευε τόσο η Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων, ὅσο καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ὅτι δλδ θὰ ὑπῆρχε περισσότερη διάθεση γιὰ νὰ πετύχουμε ὑπάρχει μία μεγάλη πτώση στὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἐμβολιασμό. Εἶναι ἐκπληκτικό, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει πραγματικὴ ἐπιθυμία γιὰ τρίτο ἐμβόλιο». διαπιστώνει ἡ Grinstein-Weiss.

Ἡ ἔρευνα διεξήχθη μεταξὺ 26 καὶ 28 Ἰουλίου 2021 μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Yaniv Shlomo, ἀνώτερου ἐρευνητικοῦ συλλόγου στὸ SPI, καὶ σὲ συνεργασία μὲ το MasterCard Center for Inclusive Growth.

Ἡ ἔρευνα ζήτησε ἐπίσης ἐὰν οἱ γονεῖς θὰ ἔκαναν ἢ ὄχι στὰ μικρότερα παιδιὰ τους μεταξὺ 5 καὶ 11 ἐτῶν ἐμβόλιο ἐὰν ἦταν διαθέσιμος καὶ ἡ πλειοψηφία (54%) εἶπε ὅτι δὲν θὰ τὸ ἔκανε. Μόνο τὸ 23% δήλωσε ὅτι θὰ ἐμβολιάσει τὰ παιδιά, ἐνῷ τὸ 23% δήλωσε ὅτι ἀμφιταλαντεύεται.

Κανένας γονέας ποὺ δὲν ἔλαβε τὸ ἐμβόλιο δὲν εἶπε ὅτι θὰ ἐμβολιάσει τὰ παιδιά του, ἐνῷ μόνο τὸ 27% ὅσων ἐμβολιάσθηκαν δήλωσε ὅτι θὰ τὸ ἔκανε.

Ὑπάρχουν διάφοροι λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει μία πτώση στὴν προθυμία γιὰ τὸ ἐμβόλιο σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ παιδιά, οἱ γονεῖς ἀνησυχοῦν περισσότερο ὅτι οἱ ὑγειονομικοὶ ὑπάλληλοι δὲν γνωρίζουν ἀκόμα τὸν μακροπρόθεσμο ἀντίκτυπο τοῦ ἐμβολίου.

Μέχρι σήμερα, μόνο τὸ 35% τῶν ἀτόμων κάτω τῶν 20 ἐτῶν εἶναι πλήρως ἐμβολιασμένο ἔναντι 90% τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

Ὡστόσο, ἡ ἔρευνα διαπίστωσε ἐπίσης ὅτι καθὼς ἡ παραλλαγὴ Delta ἐξαπλώνεται σὲ ὅλη τὴ χώρα, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπανεμφάνισης σὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ ἐμβολιασμένων ἀτόμων, περισσότεροι ἀνθρωποι πιστεύουν ὅτι τὸ ἐμβόλιο δὲν λειτουργεῖ.

Μόνο τὸ 59% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσε ὅτι τὸ ἐμβόλιο προστατεύει ἀπὸ τὴ μόλυνση, τὸ 69% εἶπε ὅτι ἐμποδίζει τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ καὶ τὸ 82% εἶπε ὅτι προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση συμπτωμάτων.

Περιπου το 53% ὅλων τῶν νέων περιπτώσεων εἶναι ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ πλήρως, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας.

Ἐπιπλέον, τὸ κοινὸ πιστεύει ὅτι δὲν λαμβάνει ἀκριβεῖς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν πανδημία ἢ τὰ ἐμβόλια, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα.

Περίπου τὸ 61% τῶν ἐρωτηθέντων θεώρησαν ὅτι ὑπῆρχε ἔλλειμμα ἀξιόπιστων πληροφοριών σχετικα μὲ τὸν κορωνοϊὸ και ένα πλῆρες 20% εἶπε ὅτι ἡ πανδημία εἶναι μέρος μίας κυβερνητικῆς συνωμοσίας.

Τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἐρωτηθέντων ἰσχυρίστηκε ἐπίσης ὅτι τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ὑπερβάλλουν τοὺς κινδύνους τοῦ ἰοῦ.

Τέλος, πολὺ λίγοι ἄνθρωποι φοβοῦνται ὅτι δὲν θὰ κολλήσουν πιὰ τὸν κορωνοϊό.

Ὅταν τοὺς ζητήθηκε νὰ βαθμολογήσουν τὸν φόβο τους μὲ κλίμακα ἀπὸ τὸ μηδὲν ἕως τὸ 100, μὲ τοὺς 100 νὰ εἶναι «πολὺ φοβισμένοι», ἡ μέση ἀπάντηση ἦταν 44. Οἱ Ἄραβες καὶ οἱ Haredim κατέταξαν τὸν φόβο τους στὸ χαμηλότερο σὲ 36 καὶ 37, ἀντίστοιχα. Οἱ πιὸ φοβισμένοι ἦταν οἱ παραδοσιακοί Εβραιοι στὰ 50.

«Οἱ ἄνθρωποι φοβοῦνται πολὺ περισσότερο τὸν οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο τοῦ ἰούπαρα τὸν ἀντίκτυπο στὴν ὑγεία», δήλωσε ἡ Grinstein-Weiss. «Ὁ φόβος νὰ κλειδωθεῖς εἶναι πολὺ μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν φόβο νὰ μὴν πληγωθεῖς ἀπὸ τὸν κορωνοϊό».

Περίπου τὸ 48% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσαν ὅτι ἀναμένουν νὰ ὑπάρξει νέο κλείσιμο. Και τὸ 50% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσαν ὅτι σὲ περίπτωση κλειδώματος ἀνησυχοῦν περισσότερο γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐπηρεάσει τὴν ἰσραηλινὴ οἰκονομία.

Οἱ Ἰσραηλινοὶ δὲν θέλουν λουκέτο. Δὲν θέλουν νὰ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ εἶναι μὲ τὶς οἰκογένειές τους στις διακοπὲς (48%), δὲν θέλουν νὰ τοὺς θέτουν ὅρια σχετικὰ μὲ τὸ πόσο μακριὰ μποροῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι (46%) καὶ δὲν θέλουν νὰ δοῦν τὰ σχολεῖα νὰ κλείνουν (43%).

Οἱ ἄνθρωποι ἀνησυχοῦν τόσο πολὺ γιὰ τὸ ὅτι δὲν θὰ εἶναι μὲ τὶς οἰκογένειές τους στὶς διακοπὲς – ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ ὅτι θὰ πᾶνε τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο”, δήλωσε ὁ Grinstein -Weiss. «Οἱ γιορτὲς εἶναι πολὺ σημαντικὲς γιὰ τὴν ἰσραηλινὴ κοινωνία εἴτε εἶστε θρησκευόμενοι εἴτε ὄχι, καὶ ἦταν πολὺ δύσκολο γιὰ ἐμᾶς πέρυσι νὰ μὴν εἴμαστε μαζί».

Καθὼς τὸ Ἰσραὴλ ἀρχίζει νὰ προσφέρει ἐνισχυτικὰ ἐμβόλια σὲ ὅλους τους ἡλικιωμένους πολῖτες, οἱ εἰδικοὶ δὲν εἶναι πεπεισμένοι ὅτι θὰ βοηθήσουν, ἀλλὰ τείνουν νὰ συμφωνήσουν ὅτι δὲν θὰ βλάψουν-σημειώνουν μᾶλλον ἀμήχανα οἱ Times τοῦ Ἰσραήλ.

«Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ὠφέλιμα, ἀλλὰ δὲν θὰ κάνουν κανένα κακό (!)», δήλωσε ὁ ἐπιδημιολόγος τοῦ Πανεπιστημίου Βar Ilan, καθηγητής Michael Edelstein στους The Times of Israel, λίγο μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς κυβέρνησης ὅτι θὰ προσφέρει τρίτη δόση γιὰ τὸν κορωνοϊὸ σὲ ὅλους ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

Ὁ ἀνοσολόγος καθηγητής Jonathan Gershoni «δὲν ἦταν πεπεισμένος γιὰ τὸ ἐπεῖγον», ἀλλὰ εἶπε ὅτι «ἐὰν ὑπάρχει διαθεσιμότητα δόσεων, ἡ πρόσθετη προστασία γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν θὰ εἶναι ὠφέλιμη καὶ θὰ αὐξήσει τὴν ἱκανότητά τους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν παραλλαγὴ Delta».

«Θὰ πρέπει νὰ πάρουμε πολλὲς ἀποφάσεις στὸ μέλλον, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνημερωμένων ἐμβολίων γιὰ παραλλαγές, ὅποτε χρειαζόμαστε σταθερὰ δεδομένα γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων», δήλωσε στοὺς The Times of Israel ὁ ἐπιδημιολόγος τοῦ πανεπιστημίου Ben Gurion καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἕνωσης γιατρῶν τοῦ Ἰσραήλ καθηγητής Nadav Davidovitch,

Μία πρόσφατη ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τοῦ Ἰσραὴλ σημείωνε ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου στὴν πρόληψη τῆς μόλυνσης ἔχει μειωθεῖ στὸ 39%.

Σὲ μεγάλο βαθμό, ἡ ἀσυμφωνία πηγάζει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῷ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ποὺ δείχνουν ἀπότομες πτώσεις στὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων δημιουργοῦν πολλὰ πρωτοσέλιδα, οἱ εἰδικοὶ τείνουν νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ προσοχή, ἐπισημαίνοντας μία σειρὰ ἀδυναμιῶν στὰ δεδομένα.

Ο Edelstein τόνισε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὑπολογισμοὺς βασίζονται στὴ σύγκριση τῶν ποσοστῶν μόλυνσης μεταξὺ τῶν εμβολιασμένων καὶ μὴ ἐμβολιασμένων Ἰσραηλινῶν, κάτι ποὺ εἶναι προβληματικὸ καθὼς τείνουν νὰ ἔχουν πολὺ διαφορετικὰ προφὶλ ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὴν ὑγεία, τὴ νοοτροπία καὶ τὴ στάση ἀπέναντι στὸν κορωνοϊό.

Αὐτὰ λοιπὸν συμβαίνουν στὸ Ἰσραὴλ κατακαλόκαιρο τοῦ 2021. Ἡ Ἱστορία ἐξακολουθεῖ νὰ γράφεται…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.