7 Ιουλ 2021

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐγκαλεῖ τοὺς Μ. Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας γιὰ θεολογικὴ πλάνη!

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀκολουθώντας τὰ κελεύσματα τῆς Κυβέρνησης ἐγκαλεῖ τοὺς Μητροπολῖτες Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας γιὰ τὴν στάση τους ἀπέναντι στὰ ὑγειονομικὰ μέτρα, ποὺ εἶχαν ἀποφασιστεῖ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα. Οἱ Ἱεράρχες ποὺ στάθηκαν μὲ ὁμολογιακὸ καὶ ὀρθόδοξο φρόνημα ἐγκαλοῦνται, γιατί ἔπραξαν τὸ αὐτονόητο! Ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι στὸ πλευρὸ τῶν δύο Ἀρχιερέων καὶ ὅπως κάποτε πέταξε στὴ θάλασσα τοὺς ἑνωτικοὺς ἀρχιερείς εἶναι ἕτοιμος νὰ πετάξει στὴ θάλασσα τῆς λήθης τὶς ἀποφάσεις τῶν “προσκυνημένων” ἀρχιερέων στὰ κελεύσματα τοῦ Καίσαρα!
Τοῦ Ἀριστείδη Βικέτου
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν ζητημάτων: Καταφρόνηση τῆς... προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, Θεολογικὴ πλάνη, Ἠθικὴ αὐτουργία γιὰ ἀπειθαρχία τῶν πιστῶν σὲ σχέση πρὸς τὶς ὑποδείξεις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας σὲ θέματα ὑγείας.

Μεῖζον ζήτημα ἀνοίγει στὴν Ἐκκλησία Ἑλλάδος γνωμάτευση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν ζητημάτων, ἡ ὁποία διαπιστώνει ἀπειθαρχία πρὸς τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Μητροπολιτῶν Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ , ἰδιαίτερα ἀναφορικὰ μὲ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα, ποὺ εἶχαν ἀποφασιστεῖ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα γιὰ ἀναχαίτιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἡ Ἐπιτροπή, σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ ageliaforos.com προχώρησε στὸν σχηματισμὸ φακέλων κατὰ τῶν δύο Ἀρχιερέων καὶ εἰσηγεῖται, μεταξὺ ἄλλων, τὴν παραπομπή τους γιά:

*Καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς,

*Ἀπειθαρχία

*Θεολογικὴ πλάνη

*Ἠθικὴ αὐτουργία γιὰ ἀπειθαρχία τῶν πιστῶν σὲ σχέση πρὸς τὶς ὑποδείξεις τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας σὲ θέματα ὑγείας.

Πιὸ κάτω παραθέτουμε μέρος τοῦ ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν ζητημάτων

Τὰ Τακτικὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι :

-Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνὸς

-Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος

-Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος

-Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ. Κύριλλος

-Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α.

-Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Ἀνδρουτσόπουλος, Καθηγητὴς Ε.Κ.Π.Α.

Γιὰ τὸ ἱστορικό τῆς ὑπόθεσης ἀναφέρουμε ὅτι στὶς 11 καὶ 12 Μαΐου 2021 συνεδρίασε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καὶ συζήτησε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν συμπεριφορὰ δύο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τοῦ Μητροπολίτη Κυθήρων καὶ τοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας σὲ σχέση μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῆς περιόδου τοῦ Πάσχα. Στὸ Δελτίο Τύπου, ποὺ ἐκδόθηκε, σημειωνόταν ὅτι “ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέθεσε τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις της ὡς ἑξῆς:

Α. Προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσα Πασχάλιο περίοδο συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς τῆς Συνεδρίας τῆς 20ής Ἀπριλίου 2021, ὡς πρὸς τὴν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξέφρασε τὴν πικρία καὶ ἀποδοκιμασία Της γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες κατὰ τὶς ὁποῖες παρατηρήθηκαν ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις.

Β. Γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ πολλῆς θλίψεως ἀπεφάσισε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων τὸν σχηματισμὸ φακέλλων καὶ τὴν ὑποβολὴ εἰσηγήσεων περὶ τῶν ἑπομένων ἐνεργειῶν Αὐτῆς σχετικῶς πρὸς τὶς ἐπιστολὲς καὶ λοιπὲς ἐνέργειες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἐν λόγῳ Ἀρχιερεῖς ἐξεδήλωσαν ἀπειθαρχία καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρὸς τὴν ἔκτακτη διαδικασία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν.

Γ. Μετά λύπης ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διεπίστωσε, καὶ συναπεδέχθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς, ὅτι ἰδίως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, καὶ μέσῳ νεωτέρου κειμένου του πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, καταφέρεται ἐναντίον τῶν Ἀποφάσεων Αὐτῆς, ἐπιμένει νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται τὴν κρισιμότητα τῶν δυσκόλων καὶ ἐκτάκτων ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία καὶ τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, αὐτοαπομονώνεται καὶ θέτει ἑαυτὸν μακράν τῆς συλλογικῆς προσπάθειας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στὸ σύνολό Της πασχίζει καὶ ἐργάζεται τόσο γιὰ τὴν τὴν ἀκώλυτη ἐπιτέλεση τῆς Θείας Λατρείας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μετρων”.

Μὲ βάση τὶς ἡμερομηνίες προκύπτει ὅτι στὴν συγκεκριμένη συνεδρίαση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος ἐξουσιοδότησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νὰ στείλει πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου τὴν γνωστὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου, Νεόφυτο, ἡ ὁποία ἀναγνώστηκε στὴν Ι.Σ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου , κατὰ τὴν συνεδρίασή της, στὶς 8 παρελθόντος Ἰουνίου.

8 σχόλια:

 1. Καμία έκπληξη !
  «και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Β’ Τιμ. 3, 12) !
  «οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκάν 6, 21) !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και όλα αυτά τα λέτε δίχως ντροπή! Επίσκοποι, στη θέση των Αποστόλων, των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων και πάντων των Αγίων! Κρίμα σας, για το ακατάνυκτο της "πατρικής" εν Χριστώ συνειδήσεώς σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι αρχιερεις που μετεχουν στην επιτροπη ειναι ορθοδοξοι;;;;ας γελασουμε ολοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αντε να δούμε οι '' φωτισμένοι'' ιεράρχες τι στάση θα κρατήσουν.
  Αντε να δούμε, η θα με αναγκάσουν πάλι σε ιεροκατακριση....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φαίνεται οτι δεν ισχύει...η φωτο ειναι...χωρις υπογραφές των μελών... Αλλα λογια...να αγαπιόμαστε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αφήστε τα λόγια .. Να είμαστε εκεί να τους βάλουμε μετάνοια και να τους υπερασπιστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλά πώς οι μητροπολίτες αφήνουν απαρατήρητη και χωρίς αντιδράσεις την παραπομπή των πιο ευλαβών μητροπολιτών (Κυθήρων και Αιτωλίας);
  Πώς το ανέχεται αυτό η συνείδηση τους;

  Ακόμα μπορούμε να μάθουμε ποιός και ποίοι το σκέφθηκαν και αποφάσισαν την παραπομπή των πιο ευλαβών μητροπολιτών (Κυθήρων και Αιτωλίας);

  Φιλόθεος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Βαλτώσατε, δεσποτάδες! Εσείς έχετε πέσει και συνεχίζετε να πέφτετε σε μύριες όσες πλάνες. Έχετε μετατραπεί σε καπλάνια (τίγρεις) που λυμαίνονται τις ψυχές των πιστών της Εκκλησίας του Χριστού! "Λύκοι βαρείς"! Θα κλάψετε! Είθε να μην είναι αργά για τον καθένα σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.