6 Ιουλ 2021

Καθηγήτρια ΜΙΤ: «Θὰ ἔχουμε ἐπιδημία νευροεκφυλιστικῶν ἀσθενειῶν τὰ ἑπόμενα χρόνια ἀπὸ τὰ ἐμβόλια

Γιατί ἀνησυχεῖ γιὰ αὐτοάνοσα νοσήματα καὶ γιὰ τὴν ἀσθένεια CJD
Κρίσιμα ἐρωτήματα θέτει ἡ καθηγήτρια τοῦ ΜΙΤ Stephanie Seneff ἀναφορικὰ μὲ τὶς μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις τῶν ἐμβολίων γιὰ τὸν κορωνοϊό, κυρίως ἐκείνων ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν τεχνολογία mRNA δηλαδὴ τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna.
Σὲ ἐργασία ποὺ συνέταξε ἀπὸ κοινού με τὸν καθηγητὴ Dr. Greg Nigh καὶ μὲ τίτλο μὲ τίτλο: «Χειρότερα καὶ ἀπὸ ἀσθένεια; Ἀναθεωρώντας κάποιες πιθανὲς ἀνεπιθύμητες ἐπιπτώσεις τῶν ἐμβολίων mRNA γιὰ τὸν COVD-19» ἡ Seneff κρούει τὸν «κώδωνα τοῦ κινδύνου» καθὼς βλέπει ὅτι ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα τὰ ἐμβόλια αὐτὰ νὰ... προκαλέσουν τὰ ἑπόμενα 10 μὲ 15 χρόνια ἕνα κῦμα αὐτοάνοσων καὶ νευροεκφυλιστικῶν ἀσθενειῶν.

Ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικά, «μᾶς περιμένουν πολλὲς ἐκπλήξεις στὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται».

Η Dr. Seneff ἀναφέρει πὼς τὰ ἐμβόλια mRNA θὰ προκαλέσουν μελλοντικὰ συμπτώματα σὲ ὅσους τὰ ἔχουν λέβει παρόμοια μὲ αὐτὰ τοῦ Πάρκινσον.

Ὅπως λέει:

«Αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ mRΝΑ δὲν ἐμπλέκεται μὲ τὸ DNA κάνουν λάθος.

Ἡ πρωτεΐνη-ἀκίδα εἶναι τὸ πιὸ τοξικὸ μέρος τοῦ ἰοῦ καὶ παραμένει στὸν ὀργανισμὸ καὶ ἀφότου ὁ ἰὸς ἔχει φύγει ἀπὸ τὸν ὀργανισμό. «Μεταξὺ τῶν πιθανοτήτων ποὺ προβλέπει ἡ καθηγήτρια τοῦ ΜΙΤ εἶναι μία αὔξηση στὴν ἀσθένεια Creutzfeldt-Jacob (CJD) παρόμοια μὲ αὐτῶν τῶν «τρελῶν ἀγελάδων».

«Ὑπάρχει μία ἐπιδημία τῆς νόσου τοῦ Alzheimer ἡ ὁποία προσβάλλει ὅλο καὶ περισσότερα ἄτομα νέας ἡλικίας. Ἡ ἀπρόσεκτη καὶ τυχαία ἐφαρμογὴ τῶν ἐμβολίων θὰ ἐνισχύσει τὴν τάση αὐτὴ» ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τονίζοντας ἰδιαίτερά τούς κινδύνους ἀπὸ τὴν πρωτεΐνη–ακιδα ποὺ περιέχουν τὰ ἐμβόλια mRNA».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.