15 Ιουλ 2021

Ἰσραήλ: Τὸ 51% τῶν διασωληνωμένων ἀπὸ Covid 19 εἶναι ἐμβολιασμένοι μὲ Pfizer – Stanford: Γιατί τὰ παιδιὰ δὲν νοσοῦν;

Τὸ 51% τῶν νέων κρουσμάτων στὸ Ἰσραὴλ ἦταν μεταξὺ ἀτόμων ποὺ εἶχαν ἤδη ἐμβολιαστεῖ μὲ Pfizer, σύμφωνα μὲ τὸν ἰστότοπο τῆς Ha'aretz.
Τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ποιὸ ἐμβολιασμένο κράτος στὸ κόσμο εἶναι πολὺ ἐνδιαφέροντα καθὼς ἀποτελοῦν ἀπόδειξη καὶ ὄχι εἰκασίες γιὰ τὴν... μετάλλαξη Delta τοῦ Covid 19.

Ἡ μετάλλαξη Delta εἶναι μεταδοτικὴ ἀλλὰ ὄχι ἰδιαίτερα θανατηφόρα σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐπικρατοῦσα ἄποψη.

Τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ ἀποτελοῦν ἀπόδειξη ὅτι ἡ μετάλλαξη Delta εἶναι πολὺ λιγότερο θανατηφόρα, ὡστόσο μπορεῖ νὰ νοσήσουν καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι.

Τὰ πραγματικὰ δεδομένα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καταδεικνύουν ὅτι ἡ μετάλλαξη Delta δὲν εἶναι τόσο ἐπικίνδυνη ὅσο παρουσιάζεται, μπορεῖ νὰ εἶναι μεταδοτικὴ ἀλλὰ ὄχι θανατηφόρα.

Στὴν Ἑλλάδα ἐπιχειροῦν νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κόσμο ἀναφέροντας ὅτι οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι κινδυνεύουν ἀλλὰ μὲ βάση πραγματικὰ στοιχεῖα καὶ ὄχι ὑποθέσεις αὐτὸ δὲν ἰσχύει.

Στὸ Ἰσραὴλ καταγράφεται μεγάλη αὔξηση νέων κρουσμάτων, στὶς 5 Ἰουλίου 2021 κατεγράφησαν 501 νέα κρούσματα ὁ ὑψηλότερος ἀριθμὸς ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2021.

Ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ ποὺ παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη τοῦ κορωνοιοῦ θὰ συνεδριάσει στὶς 6 Ἰουλίου 2021 γιὰ νὰ ἀξιολογήσει τὰ νέα δεδομένα.

Τὴν Δευτέρα 5 Ἰουλίου 2021 διεξήχθησαν περίπου 72.000 tests ποὺ ἀποτελεῖ ὑψηλὸ 3 μηνῶν καὶ τὸ 0,7% ὅσων ἐλέχθησαν βρέθηκαν θετικοὶ στὸν κορωνοιό, ὅπως ἀναφέρει ἡ Jerusalem post.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι περίπου 343 νέες κρούσματα κορωνοϊοὺ διαγνώστηκαν στὸ Ἰσραὴλ στὶς 4 Ἰουλίου, μὲ βάση τὰ 49 χιλιάδες tests ποὺ πραγματοποιήθηκαν ὅπως ἀνέφερε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας.

Τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας τοῦ Ἰσραὴλ πρόσθεσε ὅτι 35 ἀσθενεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος βρίσκονται σὲ σοβαρὴ κατάσταση, 16 ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι διασωληνωμένοι, καὶ ἡ πλειοψηφία αὐτῶν ἦταν ἐμβολιασμένοι.

Μέχρι στιγμῆς, ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων στὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸν ἰὸ ἀνέρχεται σὲ 6.428.

Συγκεκριμένα, τὸ 51% τῶν νέων κρουσμάτων ἦταν μεταξὺ ἀτόμων ποὺ εἶχαν ἤδη ἐμβολιαστεῖ, σύμφωνα μὲ τὸν ἰστότοπο τῆς Ha'aretz.

Ὑπάρχουν 2.957 ἐνεργὰ κρούσματα στὸ Ἰσραήλ, ἀπὸ 1.228 πρὶν μία ἑβδομάδα.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι περίπου 5.645.604 Ἰσραηλινοὶ ἔχουν λάβει μέχρι στιγμῆς τὴν πρώτη δόση τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer, ἐνῷ 5.177.756 ἤδη ἔχουν ἐμβολιαστεῖ καὶ μὲ τὴν δεύτερη δόση.

Ἡ σύγκριση

Τὸ Ἰσραὴλ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἔχει περίπου 2.900 κρούσματα σὲ σύγκριση μὲ λιγότερα ἀπὸ 200 πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες.

Ταυτόχρονα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς νέας μετάλλαξης Delta, δὲν παρατηρήθηκε αὔξηση τῶν σοβαρῶν περιπτώσεων.

Στὶς 6 Ἰουλίου 2021 ἀριθμὸς τῶν σοβαρῶν ἀσθενῶν ἀνῆλθε σὲ 33 - τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ὁ ἀριθμὸς κυμαινόταν μεταξὺ 31 καὶ 35. Στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο στὰ μέσα Ἰουνίου, ἦταν 21.

Τὸν Ἀπρίλιο, μὲ παρόμοιο ἀριθμὸ ἐνεργῶν κρουσμάτων, τὸ Ἰσραὴλ εἶχε περισσότερους ἀπὸ 100 σοβαρὰ ἀσθενεῖς καὶ στὸ ἀποκορύφωμα τῆς πανδημίας τὸν Ἰανουάριο ὑπῆρχαν περισσότεροι ἀπὸ 1.200.

Ἐπιπλέον, ἀπὸ τὶς 13 Ἰουνίου, μόνο ἕνας ἀσθενὴς ὑπέκυψε στὸν ἰό.

Στὸ ἀποκορύφωμα τῆς πανδημίας, χιλιάδες νέα κρούσματα καὶ δεκάδες νέα θύματα καταγράφηκαν καθημερινὰ καὶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ἐνεργῶν κρουσμάτων ἀνῆλθε σὲ πάνω ἀπὸ 88.000.

Ὡστόσο, ὁ τρέχων ἀριθμὸς νέων φορέων ἰῶν σημειώνει σημαντικὴ αὔξηση σὲ σύγκριση μὲ τὶς 10-20 νέα κρούσματα ποὺ ἐντοπίστηκαν στὶς ἀρχὲς Ἰουνίου.

Ἐπιπλέον, ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ μεταξὺ τῶν μολυσμένων ἀτόμων εἶχαν ἤδη ἐμβολιαστεῖ πλήρως.

Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ δημοσίευσε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τοῦ Ἰσραήλ, τὸ ἐμβόλιο Pfizer ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι μόνο 64% ἀποτελεσματικὸ στὴν πρόληψη λοιμώξεων.

Ὡστόσο τὸ ἐμβόλιο παραμένει ἐξαιρετικὰ ἀποτελεσματικὸ 93% ἔναντι σοβαρῶν συμπτωμάτων, κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει γιατί οἱ βαριὰ ἀσθενεῖς εἶναι μειωμένοι.

Stanford University: Γιατί τὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν νοσοῦν;

Ἐὰν κάποιος ἔχει ὑποστεῖ λοίμωξη μὲ παρόμοιους ἀλλὰ ἤπιους κορωνοιοὺς μπορεῖ νὰ ἔχει πιὸ ἤπια συμπτώματα ἀπέναντι στὸν COVID-19 σὲ περίπτωση ποὺ μολυνθεῖ σύμφωνα μὲ νέα μελέτη ἀπὸ τὸ Stanford University.

Σὲ ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἀκαδημαϊκὸ περιοδικὸ Science Immunology, ἡ μελέτη καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ λόγος ποὺ ὁρισμένοι ἀσθενεῖς ἔχουν ἤπια συμπτώματα ενώ ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ Covid 19 ὀφείλεται στὰ Τ κύτταρα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ποὺ «θυμοῦνται» ἕναν παρόμοιο, ἀσθενέστερο τύπο κορωνοϊοὺ στὸ παρελθόν.

Τὰ Τ κύτταρα ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ σώματος καὶ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ θυμοῦνται παθογόνα, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ τὰ καταπολεμήσουν πιὸ εὔκολα.

Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ καθὼς μεγάλο μέρος τῆς ἐπιστημονικῆς συζήτησης γιὰ τὴν ἀνοσία ἐπικεντρώνεται σὲ ἀντισώματα - τὰ ὁποῖα εἶναι πρωτεΐνες ποὺ προσκολλῶνται σὲ ἕναν ἰὸ πρὶν μολύνει τὰ κύτταρα - αὐτὰ μποροῦν εὔκολα νὰ ξεγελαστοῦν.

«Τὰ παθογόνα ἐξελίσσονται γρήγορα καὶ «μαθαίνουν» νὰ κρύβουν τὰ κρίσιμα χαρακτηριστικά τους ἀπὸ τὰ ἀντισώματά μας», ἐξήγησε ὁ καθηγητὴς Mark Davis, ἐπικεφαλῆς συγγραφέας καὶ διευθυντὴς τῆς μελέτης τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνοσίας, Μεταμόσχευσης καὶ Λοίμωξης τοῦ Stanford.

Τὰ κύτταρα Τ, ἀντίθετα, λειτουργοῦν διαφορετικὰ καὶ εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ παραπλανηθοῦν, καὶ ὡς τέτοια μποροῦν ἀκόμη καὶ νὰ προσφέρουν ἕναν τρόπο διασφάλισης τῆς ἀνοσίας μετὰ τὴν ἐξασθένιση τῶν ἀντισωμάτων .

Τὰ εὐρήματα ἀποκαλύπτουν μία πιθανὴ ἀπάντηση γιὰ τὸ γιατί μερικοὶ ἄνθρωποι εἶναι πιὸ ἀνθεκτικοὶ στὸ COVID-19 καὶ εἰδικὰ τὰ μικρὰ παιδιά.

Οἱ ἐποχιακοὶ κορωνοϊοὶ ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν τὸ κοινὸ κρυολόγημα τὸ ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένο στὰ παιδιά.

Αὐτὴ ἡ ἔκθεση μπορεῖ, στὴν πραγματικότητα, νὰ ἔχει βοηθήσει τὰ Τ κύτταρά τους νὰ ἀντισταθοῦν στὸ COVID-19.

Τὸ 80% τῶν παιδιῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐκτίθενται στὰ πρῶτα δύο χρόνια της ζωῆς τους σὲ κρυολογήματα.

Τὰ εὐρήματα ὑποστηρίζονται ἐπίσης ἀπὸ μία ἄλλη μελέτη ποὺ ἔχει καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ COVID-19 θὰ εἶναι τελικὰ μία ἀκόμη ἐποχικὴ ἴωση.

Διεξήχθη ἀπὸ ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γιούτα καὶ δημοσιεύθηκε στὸ ἀκαδημαϊκὸ περιοδικὸ Viruses, τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἔχει μάθει ἀπὸ τὴν πανδημία καὶ θὰ προσαρμοστεῖ.

Αὐτό, μὲ τὴ σειρά του, θὰ ἐπηρεάσει τὴ σοβαρότητα τῆς νόσου, ἀντὶ νὰ ἀλλάξει ἡ ἴδια ἡ ἀσθένεια.

Ἕνα παράδειγμα ποὺ ἔδωσε ὁ συγγραφέας τῆς μελέτης καθηγητὴς Fred Adler ἦταν ἕνας συγκεκριμένος τύπος ἐποχικοῦ κορωνοϊοῦ. Σήμερα τὸ στέλεχος αὐτὸ δὲν εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο ἢ σοβαρό. Ὡστόσο, μπορεῖ κάποτε νὰ ἦταν ὁ ἰὸς ποὺ προκάλεσε τὴν πανδημία τῆς ρωσικῆς γρίπης στὰ τέλη τοῦ 1800.

Ὅπως καὶ ἡ ρωσικὴ γρίπη, ὁ COVID-19 θὰ μποροῦσε σύντομα νὰ ἀκολουθήσει μία παρόμοια πορεία.

6 σχόλια:

 1. Τι ακριβώς μας λέτε με το άρθρο; Ότι δεν χρειάζεται εμβολιασμός γιατί η νόσηση θα είναι ήπια; Προφανώς δεν προσεγγιζετε ορθά το πρόβλημα. Λυπάμαι με την απανθρωπιά και τη σκληροκαρδια κάποιων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι δεν εννοούν αυτό, αλλά ότι ο εμβολιασμένος κολλάει και μεταδίδει τον ιό. Το μόνο που μπορεί να λειτουργεί θετικά είναι ότι ενδεχομένως το περνάει πιο ελαφριά. Ο καθένας λοιπόν είναι υπεύθυνος για το ρίσκο που θέλει να πάρει.

   Διαγραφή
 2. Δεν υπήρξε ποτέ ο κοροιδοιος.Ειναι ή μεγαλύτερη υγειονομική απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ιός ΥΠΑΡΧΕΙ και νοσούν οι άνθρωποι και ορισμένοι από αυτούς πεθαίνουν. Απλά οι αλήτες χρησιμοποίησαν την ύπαρξη τού ιού σαν φόβητρο, για να μάς καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά και τίς ελευθερίες μας.

   Διαγραφή
  2. Ο "ιός"...

   υπαρκτός...
   ημιυπαρκτός...
   ή ανύπαρκτος...

   είναι πέρα γιά πέρα

   α ν υ π ό σ τ α τ ο ς

   κι αυτό έχει αξία

   Το...οιωνεί θεολογικό ερώτημα
   ...αν ο ιός υπάρχει...
   είναι απλά μιά ταχυδακτυλουργία
   για να συσκοτίζεται ο Ν ο υ ς μας

   με πράγματα ..."τεχνικα"
   που ίσως έχουν τη σημασία τους
   για κάποιους...
   αληθινά ε ι δ ι κ ο υ ς ...!


   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.