5 Ιουν 2021

Κ. Σακελλαροπούλου - Ἀπίστευτη δήλωση: Ἡ ἐνσωμάτωση μεταναστῶν στὴν χώρα, εἶναι ἡ… λύση γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα!

Τί καλύτερο νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὶς θέσεις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ προσωπικῆς ἐπιλογῆς τοῦ δηλωμένου… ἀντινατιβιστή Κυριάκου Μητσοτάκη;
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Τί ἄλλο πιὰ νὰ ἀκούσουμε γιὰ νὰ χωνέψουμε γιὰ τὰ καλὰ πώς δὲν τοὺς καίγεται καρφὶ γιὰ τὸ μέλλον τῶν Ἑλλήνων; Τὸ δηλώνουν ξεκάθαρα πλέον. Χωρὶς περιστροφές. Στηρίζουν ἀνοιχτὰ τὴν ἀντικατάσταση πληθυσμῶν μέσῳ παράνομης μετανάστευσης καὶ «ἐπενδυτῶν».
Ἡ σοκαριστική δηλωση ποὺ ἦρθε ἀπὸ τὰ χείλη τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ἀποκαλύπτει τὰ ζοφερὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης καὶ τῶν διάφορων δορυφόρων της σὲ ὑψηλὰ καὶ χαμηλὰ ἀξιώματα.
Ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μιλώντας σὲ ἐκδήλωση σχετική μὲ τὸ θέμα τοῦ δημογραφικοῦ, ποὺ διοργάνωσε ἡ Eurobank, ξεδίπλωσε ὅλο τὸ μεγαλεῖο... τῆς ἀνθελληνικότητάς της, δηλώνοντας πώς: «εἶναι ἀναγκαῖο νὰ δοῦμε τὸ θέμα τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν μεταναστῶν, ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ ὁμαλὴ ἔνταξή τους δὲν συμβάλλει μόνο στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἀλλὰ βοηθᾶ καὶ στὴν τόσο ἀναγκαία ἀνανέωση τοῦ πληθυσμιακοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας μας»!

Κατά τήν γνώμη τῆς κ. Σακελλαροπούλου λοιπόν, ἡ ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἑλλήνων σημαίνει ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἀντιμετωπίζονται σὰν νὰ εἶναι ἁπλὰ «ἐξαρτήματα» ποὺ γιὰ κάποιους… ἀδιόρατους λόγους βγαίνουν ἐλαττωματικὰ καὶ μειώνονται μὲ γοργὴ ταχύτητα. Καὶ ἡ πιὸ «ἀποτελεσματικὴ» λύση, εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ νέων, δωρεὰν «ἐξαρτημάτων» ποὺ θά… ἀπογειώσουν τὴν οἰκονομία καὶ θὰ λύσουν τὸ δημογραφικό.

Ἄλλα θά πεῖ κάποιος, τί καλύτερο νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὶς θέσεις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ προσωπικῆς ἐπιλογῆς τοῦ δηλωμένου… ἀντινατιβιστή Κυριάκου Μητσοτάκη;

Ἀφού ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου. Ἀφοῦ δὲν διανοεῖται νὰ ἀσπαστεῖ τὸν Σταυρό. Ἀφοῦ ἐξαφάνισε ἀπὸ τὸ γραφεῖο της, τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ τὶς πιστόλες τοῦ 1821. Ἀφοῦ εἶχε δηλώσει πὼς θεωροῦσε πιό… σημαντικὸ τὸ δεύτερο κύμα τῆς πανδημίας ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα.

Ἀφού ἔχει πεῖ πὼς «Ὁ εὐρωσκεπτικισμὸς εἶναι μία παραλλαγὴ τῆς ἀντίδρασης στήν (πολυαγαπημένη της) παγκοσμιοποίηση καὶ ὑποκινεῖ τὴν ἐσωστρεφῆ ἀναδίπλωσή μας σὲ μία δῆθεν ἐθνικὴ ἀσφάλεια». Ἀφού ἔχει δώσει συνεντεύξεις ποὺ τάσσεται κατὰ τοῦ «ἐθνοκεντρικοῦ προστατευτισμοῦ» ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια, «ὁδηγεῖ στὴν ἀνελευθερία»…

Δὲν θὰ πρέπει λοιπόν νὰ μᾶς προξενεῖ καὶ μεγάλη ἐντύπωση τὸ ὅτι ἡ ΠτΔ βλέπει ὡς «λύση» τοῦ Δημογραφικοῦ, τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ… πολυπολιτισμικοῦ ἔμψυχου ὑλικοῦ, ποὺ συσσωρεύεται στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια μὲ ταχύτατους ρυθμούς.

Ὅμως τό… μεγαλεῖο τῆς ΠτΔ δὲν ἔμεινε ἐκεῖ. Ξεδιπλώθηκε ἀκόμα περισσότερο.

Πρόσθεσε:

«…δὲν εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν θέλουν παιδιά, ὅτι ἀργοῦν νὰ ἐνηλικιωθοῦν καὶ νὰ ἀναλάβουν εὐθύνες, ὅτι τοὺς ἀποτρέπουν οἱ δυσχερεῖς οἰκονομικὲς συνθῆκες. Καὶ μεταπολεμικὰ ἦταν δύσκολες οἱ συνθῆκες. Ὅμως τότε δὲν ἐπικρατοῦσε τὸ σημερινὸ κλίμα ἀβεβαιότητας, ἀνασφάλειας, ἀποθάρρυνσης. Τότε ὑπῆρχε ἐλπίδα. Σήμερα οἱ νέοι μας φοβοῦνται τὸ αὔριο, δὲν τὸ ἀντιμετωπίζουν μὲ αἰσιοδοξία, μὲ τὴν φυσικὴ ὁρμὴ τῆς ἡλικίας τους. Φοβοῦνται ὅτι θὰ ζήσουν χειρότερα ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. Δὲν ἐμπιστεύονται τὸ οἰκονομικὸ σύστημα, ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ πλανήτη καὶ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή».

Κατά τήν κ. Σακελλαροπούλου δὲν ὑπάρχει πρόβλημα σήμερα στὸ εἰσόδημα τῶν νέων, γιὰ νὰ παντρευτοῦν καὶ νὰ ἀνοίξουν ἕνα σπιτικό. Ὅλα εἶναι ρόδινα. Δὲν εἶναι θέμα οἱ μισθοὶ πείνας ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἀπανωτὰ μνημόνια ποὺ ἐπικυρώθηκαν ὡς Συνταγματικὰ ἀπὸ τὴν ἴδια, ὅταν ἦταν πρόεδρος στὸ ΣτἘ. Δὲν εἶναι θέμα πὼς δὲν φτάνουν οὔτε δύο, οὔτε τρεῖς μισθοὶ γιὰ ἕνα νοικοκυριό, πόσο μᾶλλον γιὰ νὰ μεγαλώσεις ἕνα παιδί. Δὲν παίζει κανένα ρόλο τὸ κύμα πλειστηριασμῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἐξαπολύσει κατὰ πάνω μας ἡ κυβέρνηση.

Κατά τά λεγόμενά της, δὲν ὑπάρχει πρόβλημα στὸ ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικὰ καὶ δὲν μεριμνᾶ σὲ τίποτα γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἥρωες τῆς κοινωνίας ποὺ λέγονται πολύτεκνοι. Δὲν εἶναι πρόβλημα τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει μία σοβαρὴ ὀργανωμένη δομὴ τῆς πολιτείας γιὰ νὰ στηρίζει μὲ κάθε τρόπο τὶς ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, ποὺ ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸν (ἀνεύθυνο) πατέρα τοῦ παιδιοῦ ἢ καὶ τὴν οἰκογένειά τους, καὶ πνίγονται μέσα στὴν ἀπόγνωσή τους.

Δὲν εἶναι πρόβλημα τὸ ὅτι θανατώνονται πάνω ἀπὸ 350.000 ἀγέννητα παιδιὰ μὲ τὶς ἐκτρώσεις, καὶ χάνεται στοὺς κάδους ἰατρικῶν ἀποβλήτων ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς/γιατροὺς -κάθε χρόνο- μία ὁλόκληρη μεγαλούπολη, ἴση μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς Πάτρας. Δὲν εἶναι πρόβλημα πὼς ἡ κυβέρνηση τῆς «Ἀριστείας» δὲν θεσπίζει προγράμματα οἰκονομικῆς βοήθειας καὶ ἄλλων σημαντικῶν κινήτρων, γιὰ τὴν γέννηση παιδιῶν.

Ὅλα αὐτά δεν εἶναι σημαντικὰ προβλήματα γιὰ τὴν κ. Σακελλαροπούλου. Εἶναι καλῶς καμωμένα. Δὲν προκύπτει μία χώρα γερόντων ἀπὸ αὐτὰ τά… ψιλοπράγματα. Τὸ μόνο πρόβλημα τὸ ἔχουν… οἱ νέοι. Ἡ μοναδικὴ αἰτία γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα εἶναι ὁ… φόβος. Καὶ ποιὸς φόβος συγκεκριμένα;

Ὁ φόβος γιά τὴν κατάσταση τοῦ πλανήτη καὶ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή!

Δηλαδή -κατὰ τὸ σκεπτικό τῆς ΠτΔ- ἕνα ζευγάρι, ἐνῶ σκέφτεται νὰ κάνει παιδί, ἀναλογίζεται τὸ λιώσιμο τῶν πάγων τῆς Ἀνταρκτικῆς, τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, τὴν πετρελαιοκηλίδα στὸν Ἀτλαντικὸ ὠκεανὸ καὶ τὴν ἐπικείμενη ἐξαφάνιση τοῦ ρὸζ φλαμίνγκο, καὶ ξαφνικὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ τέτοιο… τρόμο, ποὺ ματαιώνει τὴν ἀπόφαση γιὰ τεκνοποίηση…

Παραφράζοντας τὰ λεγόμενα τῆς ΠτΔ, ὀφείλουμε νὰ ποῦμε: «Δὲν εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν θέλουν παιδιά. Εἶναι ὅτι ἐσεῖς δὲν θέλετε τοὺς Ἕλληνες».

sportime

10 σχόλια:

 1. Εύγε για το άρθρο σου!
  Συγχαρητήρια !
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πώς είναι δυνατόν τέτοια σκοτεινά, ύποπτα, διαβλητά, βδελυρά, ανθελληνικά υποκείμενα να έχουν βρεθεί σε ηγετικές θέσεις στην ταλαίπωρη Ελλάδα μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι απλό! Εμείς τους στείλαμε σ' αυτές τις θέσεις διαχρονικά με τις επιλογές μας στην κάλπη. Καλά να πάθουμε κι ακόμα χειρότερα, αφού δε βάζουμε μυαλό.

   Διαγραφή
  2. Βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις διότι εκφράζουν τις ανεθνικές και μηδενιστικές αντιλήψεις της πλειοψηφίας του λαού μας

   Διαγραφή
 3. ασφαλές συμπέρασμα: πέτυχε απόλυτα ο πρωθυπουργός στην επιλογή του, παίρνει άριστα. Τα ίδια πιστεύει κι αυτός, η "ελπίδα" πολλών χριστιανών !! ακόμα και τώρα !! γιατί το δόγμα ανήκομεν εις την Δεξιάν ισχύει ακόμα και ας αγωνίζονται ικανοί χριστιανοί για δημιουργία πολιτικού φορέα με αγάπη στην πατρίδα και σεβασμό στην ορθοδοξία. ίσως ξεπεράσουν το 0,4%....
  και σύ Ανώνυμε 5 Ιουνίου 2021 - 7:10 μ.μ.ρωτάς,Πώς είναι δυνατόν.....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει τέτοιο δόγμα, ξεχνάς ότι επί δεκαετίες οι περισσοτεροι χριστιανοι ψήφιζαν πασοκ
   Ξέχνάς επίσης ότι και η Εκκλησία έχει αντίστοιχες αντιλήψεις για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, διότι δεν δέχεται ότι την επιδίωξη για φυλετική ομοιογένεια των εθνών που περιλαμβάνει, την θεωρεί αίρεση

   Διαγραφή
  2. Απόλυτα ρεαλιστικό το σκεπτικό σου, 9.41 και βέβαια θα έπρεπε από καιρό να το είχε πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός. "Τώρα είν' αργά, αγάπη μου γλυκιά", κατά το λαϊκό άσμα! Θα υποστούμε τα επίχειρα της ανευθυνότητάς μας!

   Διαγραφή
 4. Απαράδεκτη δήλωση της δότης "προέδρου"!
  Ο Πρ.της Δημοκρατιας θα έπρεπε να εκλέγεται άμεσα από τον Ελληνικό Λαό και όχι να είναι υποχείριο του πλειοψηφούντος κόμματος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα άλλαζε κάτι, διότι τους υποψήφιους προέδρους τους προτείνει το σύστημα, όπως και τους υποψήφιους βουλευτές. Γενικά, στο πολίτευμα που έχουμε, το σύστημα προτείνει αυτούς που θα ψηφίσουμε κάθε φορά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία πιθανότητα

   Διαγραφή
 5. Εγώ ένα δεν έχω καταλάβει. Γιατί δεν σηκωνόμαστε να φύγουμε μόνοι μας; Θα ήταν πιο αξιοπρεπές εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλιώς ετοιμαστείτε για βουτιές πάλι. Αλλά αυτή τη φορά η Σάμος δεν θα είναι κοντά. Και η Λευκάδα είναι μικρή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.