30 Ιουν 2021

Γ.Ἰωαννίδης γιὰ τὸ «μπόνους» τῶν 150€: «Ἐπιστημονικὸ καὶ ἠθικὸ πρόβλημα» - Μιλᾶ γιὰ ἀναίτιο ἐμφύλιο «πόλεμο»

«Ὁ κόσμος δὲν πάει νὰ ἐμβολιαστεῖ γιατί δὲν γνωρίζουμε τὶς μακροχρόνιες παρενέργειες»
Ξεκάθαρα ἀντίθετος στὸ «μπόνους» τῶν 150 εὐρὼ ποὺ δίνει ἡ κυβέρνηση στοὺς νέους 18 ἕως 25 ἐτῶν γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν εἶναι ὀ καθηγητὴς Παθολογίας καὶ Ἐπιδημιολογίας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Stanford, Γιάννης Ἰωαννίδης.
Ὁ καθηγητὴς τονίζει πὼς μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο δημιουργούνται δυο προβλήματα, ἔνα επιστημονικο, καθὼς ὅπως τονίζει «τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουν δείχνουν ὅτι τέτοιου εἴδους κίνητρα δὲν εἶναι ἀποτελεσματικά», ἀλλὰ και ηθικό, ἀφοῦ δίνονται 150 εὐρὼ σὲ νέους ποὺ ἔχουν... καταστραφεῖ ἀπὸ τὴν ἀνεργία καὶ τὸ lockdown.

«Τὸ κίνητρο αὐτὸ καταλαβαίνω ὅτι γίνεται μὲ καλὴ πρόθεση, ἀλλὰ εἶναι προβληματικὸ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἄποψης. Τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουν δείχνουν ὅτι τέτοιου εἴδους κίνητρα δὲν εἶναι ἀποτελεσματικά. Ἔχουν δοκιμαστεῖ στὴ Σερβία, μὲ 25 εὐρὼ σὲ ὅσους ἐμβολιάζονται, ἔχουν δοκιμαστεῖ σὲ πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, μὲ 100 δολάρια ποὺ παίρνουν οἱ 16-35 ἐτῶν ὅταν ἐμβολιάζονται. Ἤδη ἀπὸ πέρυσι ἀρκετοὶ οἰκονομολόγοι εἶχαν προτείνει ἀντίστοιχες λύσεις, καὶ εἶχαν ὑπολογίσει ὅτι γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸ ἕνα τέτοιο κίνητρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν 1000 δολαρίων», ἐξήγησε ὁ κ. Ἰωαννίδης.
«Τὸ θέμα εἶναι γιατί κάποιος δὲν κάνει τὸ ἐμβόλιο. Οι κύριοι λόγοι εἶναι ὁ δισταγμός, ἡ αἴσθηση ὅτι δὲν εἶναι τὸ ἐκπληκτικὸ προϊὸν ποὺ μᾶς σερβίρεται, ἀλλὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο δὲ γνωρίζουμε τὶς μακροχρόνιες παρενέργειες. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲ θὰ πειστοῦν μὲ οἰκονομικὰ κίνητρα, ἀντιθέτως νομίζω ὅτι θὰ γίνουν ἀκόμα πιὸ διστακτικοί.

Ὅταν εἶσαι διστακτικὸς καὶ πᾶνε νὰ σοὺ πουλήσουν κάτι δίνοντάς σου ἕνα μπόνους, λὲς ἂν κάτι εἶναι τόσο καλὸ γιατί νὰ μοῦ δίνουν μπόνους; Τὸ δεύτερο πρόβλημα εἶναι τὸ ἠθικό. Σὲ μία κοινωνία ποὺ οἱ νέοι ἔχουν πληγεῖ πολὺ περισσότερο, ἔχουμε ἀστρονομικὰ ποσοστὰ ἀνεργίας, τὸ 50% ἔχουν ψυχικὰ προβλήματα ὑγείας μετὰ τὰ lockdowns, καὶ τώρα τοὺς δίνουμε 150 εὐρώ. Ἂν ἡ πρόθεση εἶναι νὰ βελτιώσουμε τὸ ποσοστὸ τῶν ἐμβολιασμῶν, φοβᾶμαι ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι θετικὴ ἡ πρόθεση καταλήγει σὲ μία ἀρνητικὴ ἐπίπτωση καὶ σὲ ἕνα πρόβλημα ἠθικῶν διαστάσεων».

Παράλληλα τόνισε πὼς οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι τόσο σημαντικὸ νὰ ἐμβολιαστοῦν οἱ νέοι, ὥστε νὰ ὑπάρχουν μέτρα τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν σὲ ἐμφύλιο «πόλεμο» (ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά).

Ο Γ.Ἰωανννίδης εἶπε πως «τὰ ἐμβόλια γιὰ τὶς πολὺ μικρὲς ἡλικίες ἔχουν μικρὸ κίνδυνο, ἀλλὰ εἶναι μικρὸς καὶ ὁ κίνδυνος νὰ πάθε κάτι κάποιος ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες. Εἶναι λοιπὸν μία προσωπικὴ ἀπόφαση, μπορεῖ κάποιος νὰ τὸ κάνει στὸ πλαίσιο μίας συνολικῆς συλλογικῆς προσφορᾶς, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἴσως ἔτσι μπορεῖ νὰ προστατεύσει κάποιους ἀνθρώπους στὸ περιβάλλον του, ἢ κάποιους ποὺ εἶναι εὐπαθεῖς.

Βέβαια, ἡ μεγαλύτερη προτεραιότητα εἶναι νὰ ἐμβολιαστοῦν οἱ ἴδιοι οἱ εὐπαθεῖς. Νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ζήτημα ὁ ἐμβολιασμὸς τῶν νέων γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἐμφύλιο ἢ παγκόσμιο “πόλεμο”. Δὲν εἶναι ἕνα θέμα ποὺ θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσει σὲ τόσους διαξιφισμούς», σημείωσε ὁ κ. Ἰωαννίδης ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν νεότερων ἡλικιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.