28 Μαΐ 2021

Τσὶπ ποὺ εἰσάγεται στὸ σῶμα μέσω ἔνεσης

Ἐρευνητὲς στό Columbia Engineering ἀναφέρουν πὼς δημιούργησαν αὐτὸ πού, ὅπως λένε, εἶναι τὸ μικρότερο σύστημα μεμονωμένου τσὶπ (single-chip system), ὄγκου κάτω τοῦ 0,1 κυβικοῦ χιλιοστοῦ - μικρὸ σὰν κόκκο σκόνης καὶ ὁρατὸ μόνο μὲ μικροσκόπιο.
Ἡ ἐπικοινωνία μὲ αὐτό, καθὼς καὶ ἡ τροφοδοσία του μὲ ἐνέργεια, γίνεται μέσω μικροκυμάτων. Ἡ σχετικὴ ἔρευνα δημοσιεύτηκε στό Science Advances.
«Θέλαμε νὰ δοῦμε πόσο μακριὰ μπορούσαμε νὰ πᾶμε τὰ ὅρια ὡς πρὸς τὸ πόσο μικρὸ θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε ἕνα λειτουργικὸ τσὶπ» εἶπε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας, Κὲν Σέπαρντ. «Εἶναι μία νέα ἰδέα “τσὶπ ὡς σύστημα”- ἕνα τσὶπ πού, μόνο του, χωρὶς τίποτα ἄλλο, ἀποτελεῖ ἕνα πλήρως λειτουργικὸ ἠλεκτρονικὸ... σύστημα. Αὐτὸ θὰ ἦταν ἐπαναστατικὸ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀσύρματων, μικροσκοπικῶν ἰατρικῶν συσκευῶν ποὺ μποροῦν νὰ ἀντιλαμβάνονται διαφορετικὰ πράγματα, νὰ χρησιμοποιοῦνται σὲ κλινικὲς ἐφαρμογὲς καὶ νὰ ἐγκριθοῦν γιὰ ἀνθρώπινη χρήση».

Στὴν ὁμάδα συμμετεῖχε καὶ ἡ Ἐλίζα Κονοφάγου, διακεκριμένη ἐπιστήμονας - καθηγήτρια Βιοϊατρικῆς Μηχανολογίας καὶ καθηγήτρια ἀκτινολογίας, καθὼς καὶ ὁ Στίβεν Λή, διδακτορικὸς στὸ ἐργαστήριο τῆς κ. Κονοφάγου. Ὁ σχεδιασμὸς ἔγινε ἀπὸ τὸν διδακτορικὸ Τσὲν Σί.

Τὸ τσίπ, ποὺ εἶναι πλήρως ἐμφυτεύσιμο, κατασκευάστηκε στήν Taiwan Semiconductor Manufacturing Company μέ ἐπιπλέον τροποποιήσεις στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Columbia καὶ τό City University of New York Advanced Science Research Center (ASRC) Nanofabrication Facility.

Ὅπως εἶπε ὁ Σέπαρντ, «εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγμα τεχνολογίας “πέρα ἀπὸ τὸν Μούρ”- παρουσιάσαμε νέα ὑλικὰ σὲ στάνταρ συμπληρωματικὸ μεταλλικὸ ὀξείδιο - ἡμιαγωγὸ γιὰ νὰ παρέχουμε νέες λειτουργίες».

Ὅπως εἶπε ἡ κ. Κονοφάγου, «οἱ ὑπέρηχοι συνεχίζουν νὰ ἀναπτύσσονται ὡς πρὸς τὴν κλινική τους σημασία, καθὼς καθίστανται διαθέσιμα νέα ἐργαλεῖα καὶ τεχνικές. Αὐτὴ ἡ δουλειὰ συνεχίζει αὐτὴν τὴν τάση».

Στόχος τῆς ὁμάδας εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τσὶπ ποὺ μποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν στὸ σῶμα μὲ ὑποδερμικὴ βελόνα καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦν μέσω ὑπερήχων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικὰ μὲ κάτι ποὺ μετροῦν τοπικά. Ὑπάρχουσες συσκευὲς μετροῦν τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματος, ὡστόσο ἡ ὁμάδα δουλεύει πάνω σὲ πολλὲς ἄλλες ἐφαρμογές.

Σημειώνεται πὼς ἐμφυτεύματα χρησιμοποιοῦνται ἤδη εὐρέως γιὰ τὴν παρακολούθηση καὶ καταγραφὴ βιολογικῶν σημάτων / ἐνδείξεων καὶ τὴν ἀντιμετώπιση ἀσθενειῶν. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ἀσύρματων, μικρῶν καὶ ἐμφυτεύσιμων ἰατρικῶν συσκευῶν εἶναι μεγάλο, καθὼς θὰ ἐπέτρεπαν λεπτομερῆ παρατήρηση ζωτικῶν ἐνδείξεων γιὰ ἰατρικοὺς σκοποὺς- ἀπὸ τὴν θερμοκρασία μέχρι τὰ ἐπίπεδα γλυκόζης ἢ ἐφίδρωσης.

naftemporiki

id-ont

1 σχόλιο:

  1. Κάποιος πρέπει να σας ενημερώσει για τα πρωτεϊνικά τσιπ που δεν τα πιάνουν ούτε οι ακτινογραφίες και ερευνώνται από το 1980... Λέγεται βέβαια πως έχουν μικρό χρόνο ζωής και είναι ευαίσθητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι απόρρητη τεχνολογία και λίγα πράγματα βγαίνουν προς τα έξω!!! Σήμερα ασφαλώς έχουμε και DNA chips. Ίσως και RNA chips που προγραμματίζονται για εμβόλια π.χ. Τι θα λέγατε αν δέχονται update όπως τα windows για, για, για, .....
    https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1513/gkamaa_proteinchips.pdf?sequence=1

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.