24 Απρ 2021

Ἀκαταδίωκτο: Ἄλλη μία «γιορτὴ» τῆς Δημοκρατίας. Καμία εὐθύνη γιὰ τοὺς εἰδικούς, αἰώνια «ἀτομικὴ εὐθύνη» γιὰ τοὺς πολίτες!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἀκαταδίωκτο: Ἡ Κυβέρνηση θέλει νὰ προστατέψει τοὺς εἰδικοὺς μὲ τὴν… ντροπολογία ποὺ ψηφίστηκε, ἐκθέτοντας καὶ πάλι τοὺς πολίτες.
Ἡ διάταξη γιὰ τὸ ἀκαταδίωκτο τῶν λοιμωξιολόγων που πέρασε ἀπὸ τὴν Βουλή με τὶς ψήφους τῆς ΝΔ, ἀποτελεῖ τὴν ἔσχατη κατάντια μίας κυβερνητικῆς πολιτικῆς ποὺ ἀπέτυχε παταγωδῶς στὸ νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στοὺς χειμαζόμενους πολίτες.
Αὐτή ἡ τροπολογία ἢ καλύτερα… ντροπολογία, προέκυψε λίγες μέρες ἀφότου εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας πρακτικά τῆς ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων. Πρακτικὰ τὰ ὁποία ἡ κυβέρνηση ἀρνοῦνταν πεισματικὰ νὰ δώσει στὴν δημοσιότητα καὶ στὰ ὁποῖα ἀποδείχτηκε ξεκάθαρα πὼς οἱ ἐπιστήμονες τηροῦσαν συμβουλευτικὸ... ρόλο, μὲ τοὺς πολιτικοὺς νὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔθεταν τὶς κατευθύνσεις τὸν ἀποφάσεων.

Αὐτό τό τερατούργημα ποὺ ψηφίστηκε ἄρον - ἄρον στὴν Βουλή, χαρίζει ἀσυλία στοὺς εἰδικοὺς γιὰ κάθε ἀπόφαση ποὺ ἔχουν πάρει (ἢ ΘΑ πάρουν στὸ μέλλον), ἐνῶ τοὺς ἀπαλλάσσει ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ καταθέσουν σὲ δικαστήριο, ἐὰν χρειαστεῖ νὰ κληθοῦν ὡς μάρτυρες.

Ἡ δικαιολογία ἀπό πλευρᾶς κυβέρνησης; Πώς θέλουν νὰ προστατεύσουν τοὺς εἰδικοὺς ἀπὸ μηνύσεις καὶ δικαστικὲς περιπέτειες ἀπὸ «ψεκασμένους» καὶ «ἀρνητές»…

Γιὰ ἄλλη μία φορᾶ ἐπιστρατεύουν φθηνὴ πολιτικὴ πεζοδρομίου, μὲ χυδαία ἐπιχειρήματα ποὺ προάγουν τὸν διχασμὸ τοῦ λαοῦ. Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν αὐτὴν τὴν κίνηση πανικοῦ, στοχοποιοῦν πολίτες τοὺς ὁποίους ὑποτίθεται πὼς ἀντιπροσωπεύουν καὶ ἐκτοξεύουν κορῶνες κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ, γιὰ κάθε ἄποψη ποὺ δὲν κουμπώνει στὸ δικό τους ἀφήγημα.

Διαφωνοῦντες, σκεπτικιστές, διστακτικούς, ἀρνητές, «ψεκασμένους», ὅλους τούς βάζουν στὸ ἴδιο τσουβάλι γιὰ νὰ ἰσχυροποιήσουν (ἔτσι νομίζουν) τὴν κακοστημένη προπαγάνδα τους.

Ἑξασφαλίζεται λοιπόν τὸ ἀκαταδίωκτο γιὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐπιστήμονες ποὺ πλαισιώνουν τὶς τραγικὲς κυβερνητικὲς ἐπιλογὲς ποὺ ἔχουν φέρει τὴν χώρα στὸ ἀμήν, ἀλλά πρὸς τὸν λαὸ προβάλλεται σὲ ὅλους τούς τόνους ἡ βαρύτητα τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης».

Καί εσύ, μονίμως… ὕποπτε πολίτη, ὀφείλεις νὰ στοιχειοθετήσεις ἀπὸ ὅλες τὶς μεριὲς τὴν «Βεβαίωση Μετακίνησής» σου, γιὰ νὰ μὴν βρεθεῖς μέ 500 εὐρὼ πρόστιμο σάν «δῶρο Πάσχα» ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. Ὀφείλεις νὰ στέλνεις sms ἀναφορᾶς γιὰ τὸ ἂν πηγαίνεις γιὰ ἕναν περίπατο στὸν καθαρὸ ἀέρα.

Ἡ ἐπιτροπή τῶν εἰδικῶν δὲν κλήθηκε γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας κάποια ἐπιστημονικὴ ἔρευνα σχετικὴ μὲ τὸν κορονοϊό. Συστάθηκε γιὰ νὰ πάρει ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα τὶς ζωές μας καὶ ὡς τώρα τὸ ἔργο τους, μέσα ἀπὸ τὰ ἀτελείωτα lockdown ποὺ προώθησε ἡ πλειοψηφία, ἔχει φέρει τραγικὰ ἀποτελέσματα.

Κανένας δέν τοὺς ἀνάγκασε νὰ βρεθοῦν σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιτροπή. Ἦταν προσωπική τους ἀπόφαση. Κανένας δὲν τοὺς ἀνάγκασε (ὑποθέτουμε) νὰ συνωστίζονται στὰ κανάλια γιὰ νὰ ξοδεύουν ἑκατοντάδες ἐργατοῶρες τρομοκρατίας, ὀλέθρου καὶ ἀπαισιοδοξίας στὰ τηλε-παράθυρα καὶ μονίμως νὰ ρίχνουν ὅλες τὶς εὐθύνες στοὺς… ἀπείθαρχους πολίτες.

Πόσο τιμητικό εἶναι γιὰ τὴν ἐπιστημοσύνη τους, τὸ νὰ ἀναζητοῦν νομικὸ μαξιλαράκι ἀσφαλείας γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ πῆραν καὶ τί ἔχουν νὰ φοβηθοῦν ἂν ἔκαναν μόνο καὶ μόνο τὸ ἐπιστημονικὸ χρέος τους; Πόσο τοὺς τιμᾶ τὸ ὅτι φροντίζουν νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ προσωπικό τους συμφέρον καὶ ταυτόχρονα ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ; Τί σεβασμὸ προσδοκοῦν ἀπὸ τοὺς πολίτες ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα;

Σέ μία τέτοια ὑγειονομικὴ δυστοπία ὁδηγούμαστε;

Ὄπου φαρμακευτικές / χρηματοπιστωτικὲς ἑταιρεῖες θὰ διοχετεύουν στὶς ἀγορὲς ἐμβόλια ἢ φάρμακα μὲ σκανδαλώδεις ρῆτρες ἀποποίησης κάθε νομικῆς εὐθύνης; Ὅπου ἐπιτροπὲς -κατευθυνόμενων ἀπὸ κυβερνήσεις- ἐπιστημόνων θὰ κάνουν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, ἀποφασίζοντας γιὰ περιοριστικὰ μέτρα σὲ μία ὁλόκληρη χώρα μὲ τὴν προστασία τοῦ ἀκαταδίωκτου; Ὅπου ἐπιτροπὲς φαρμακοεπαγρύπνησης θὰ δείχνουν ἀπροθυμία νὰ καταγράφουν περιπτώσεις σοβαρῶν παρενεργειῶν σὲ πειραματικὰ σκευάσματα;

Ἄραγε συνειδητοποιοῦν οἱ εἰδικοί τῆς ἐπιτροπῆς τί τεράστιο πλῆγμα κατάφεραν μὲ αὐτὴν τους τὴν ἀπαίτηση (τοῦ ἀκαταδίωκτου), στὸ κύρος τῆς ἐπιστήμης πού ὑπηρετοῦν; Ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση πώς ἂν δημοσιεύονταν ὅλα τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων θὰ ὑφίσταντο βαρύτερο πλῆγμα στὸ κύρος τους, ἀπὸ ὅσο τοὺς προκάλεσε αὐτὴ ἡ ντροπολογία;

Καταλαβαίνουν πώς ἔδωσαν τεράστιο πάτημα νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν καχύποπτα πλέον, ἀκόμα καὶ οἱ μετριοπαθεῖς πολίτες;

Ἀναλογίστηκαν τό πόσο ἀδικοῦν τοὺς συναδέλφους τους ποὺ ἐργάζονται φιλότιμα μὲ πνεῦμα ἀνεξαρτησίας καὶ ἐλεύθερης σκέψης; Σὲ συναδέλφους ποὺ τιμοῦν τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, ποὺ ἐπωμίζονται τὶς εὐθύνες τῶν πράξεών τους σὲ ὅλο τους τὸν ἐπαγγελματικὸ βίο καὶ ζοῦν ἀπολύτως συμφιλιωμένοι μὲ αὐτό;

Αὐτή ἡ τροπολογία - αἶσχος εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη πὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει συνειδητοποιήσει ἀπόλυτα πὼς ἡ διαχείρισή της γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα τεράστιο φιάσκο.

Μπορεί Ὑπουργοὶ, βουλευτές, τραπεζίτες καὶ εἰδικοὶ νὰ ἔχουν ἐξασφαλίσει τὸ ἀκαταδίωκτο, ἀλλά σὲ καμία περίπτωση δὲν ἔχουν ἐξασφαλίσει τὸ ἀκαταλόγιστο στὴν κρίση τῶν πολιτῶν.

sportime

3 σχόλια:

 1. ΩΡΑΙΑ ! ΤΟΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ,
  ΟΥΤΕ ΜΑΣΚΕΣ,ΟΥΤΕ ΤΕΣΤ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΒΟΛΙΑ,ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καποια στιγμη θα ξημερωσει ο Αγιος Θεός την 25/12/1989 κ την 15/11/1922 κ γι αυτον κ σ αυτον τον τοπο.

  Καλο Πασχα-καλη Ανασταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και εις άλλα με υγεία καλά να πάθουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.