24 Απρ 2021

Τρέλα, τότε καὶ σήμερα

Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος! Καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο: Σταύρωσον αὐτόν! Τρέλα. Τρέλα. Μέχρι καὶ κεῖνος ὁ Πιλάτος νὰ ρωτᾶ: Τὸν βασιλιά σας νὰ σταυρώσω; Κι ἐκεῖνοι νὰ ἐπιμένουν: Σταύρωσον αὐτόν. Καὶ ποιὸν νὰ ἐλευθερώσω; Τὸν Βαραββά! Αὐτὸν τὸν ξακουστὸ ληστή; Τρέλα.
Καὶ λέει σήμερα ὁ μεγάλος ὁ ἀρχιερέας σὲ ὅσους ἀντιδροῦν ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες του: Τί προτιμᾶτε; Τὴν Ἀνάσταση στὶς 12 χωρὶς πιστοὺς ἢ στὶς 9 μὲ κάποιους ἀπὸ αὐτούς; Κι ἐκεῖνοι σιώπησαν. Μπροστὰ στὸ μέγα δίλημμα.
Καὶ δὲν βρέθηκε ἕνας νὰ τοῦ πεῖ: Στὶς 12 μὲ τοὺς πιστοὺς μαζί. Γιατί ὅλοι τους φοβήθηκαν τὸν Καίσαρα. Οὔτε ὁ Πιλάτος τέτοιο φόβο δὲν τὸν εἶχε μὴν χάσει τὸν θρόνο του καὶ δὲν εἶναι φίλος τοῦ Καίσαρα.
Ὡραία λοιπόν, στὶς 9. Ἀλλὰ πῶς θὰ γιορτάσουμε τριήμερη Ἀνάσταση πρὶν νὰ ‘ρθεῖ ἡ Κυριακή; «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» τὸ Μέγα Σάββατο ἢ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν»; Ὁ ἰός, ὁ ἰὸς μᾶς ἀπειλεῖ μετὰ τὶς 12 τὸ βράδυ. Στὶς 9 ὅμως θὰ τὸν ξεγελάσουμε. Δὲν θὰ... μᾶς καταλάβει! Τρέλα, τρέλα. Μὰ σὲ δύο μέρες, τὴν Δευτέρα μέχρι τὶς 11 θὰ εἴμαστε ἔξω. Καὶ πιὸ ἀργὰ ἀκόμη. Γιατί στὶς 11 θὰ φεύγουμε ἀπὸ τὸ τραπέζι τοῦ δείπνου. Ὄχι βεβαίως τοῦ Μυστικοῦ ἀλλὰ τοῦ δείπνου ποὺ εὐφραίνει τὴν κοιλιά. Ἔτσι κάπως τὰ διασάφησε σήμερα ὁ ὑπουργός. Τότε δὲν θὰ μᾶς καταλάβει ὁ ἰός;

Καὶ μὲ διπλὴ τὴν μάσκα στὸν Ναό. Παρόλο ποὺ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα του θὰ μείνουν οἱ πολλοί, γιατί ὁ καθένας εἰσερχόμενος θέλει τὴν ἅπλα του, 25 τετραγωνικά. Ἀλλὰ καὶ πάλι μὲ τὴν μάσκα του διπλή. Ἀπὸ Δευτέρα ὅμως, μετὰ τὴν γιορτή, δίπλα - δίπλα, καθισμένοι στὰ τραπεζάκια, μὲ κουβέντες, γέλια καὶ πειράγματα χωρὶς καμία μάσκα. Ἀφοῦ τὸ στόμα πρέπει νὰ εἶναι ἀνοιχτὸ γιὰ νὰ τρῶμε, νὰ γλεντᾶμε, νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ πρόσκαιρα καὶ τὰ ἄχρηστα. Καὶ ὁ ἰός; Αὐτὸς μονάχα ἐκεῖ μέσα στὸν Ναὸ μᾶς ἀπειλεῖ. Κι ἂς ἔχουμε τὸ στόμα σφραγισμένο, τὸν νοῦ στὴν προσευχή, σιωπηλοὶ νὰ ἀκοῦμε τὰ θρηνητικὰ τροπάρια τῆς θυσίας Ἐκείνου ποὺ σταυρώθηκε γιά μᾶς. Τρέλα. Ὁ νοῦς μου πάει νὰ σαλευτεῖ.

Κι ὕστερα; Λίγο μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου, «Χριστὸς ἀνέστη». Καὶ εὐθὺς «Δόξα… Ἀναστάσεως ἡμέρα». Μὰ ἀκόμη δὲν φάνηκε τὸ φῶς τὸ ὀρθρινό τῆς Κυριακῆς. Δὲν ψάλλαμε τὸ «Φωτίζου, φωτίζου». Ποῦ χάθηκε ὁ Ὄρθρος τῆς Λαμπρῆς; Βιάσου, καὶ μὴν ἀργοπορεῖς. Νὰ μεταλάβεις καὶ νωρὶς στὸ σπίτι σου νὰ πᾶς καὶ νὰ κλειστεῖς. Ἡ κουστωδία περιπολεῖ καὶ ἀπαγορεύει ἀναστάσιμες γιορτὲς καὶ συναθροίσεις.

Οὔτε ὁ Ἰούδας τόσο βιαστικὸς δὲν ἔτρεξε μετὰ τὸν Δεῖπνο ἐκεῖνον τὸν μυστικό. Μὰ τὴν Δευτέρα, σὰν περάσει ἡ μεγάλη ἡ γιορτή, ἡ βρώση ἡ πρόσκαιρη μές τῆς ταβέρνας τὸν καπνὸ θὰ μᾶς κρατήσει μέχρι τὶς 11 τὸ βράδυ χωρὶς μάσκες μέσα στὴν μέθη καὶ τὴν παραζάλη. Τότε ποὺ θὰ ‘ναι ἡ κουστωδία καὶ πού θὰ ἔχει πάει ὁ ἰός; Τρέλα μοῦ ἀκούγονται ὅλα τοῦτα. Τρέλα τρελή.

Κι ἐκεῖ πιὸ κάτω στὸ μεγάλο τὸ νησί; Στὴν ἐκκλησιὰ νὰ μποῦνε εἴπανε μόνο ὅσοι ἔχουν ἐμβολιαστεῖ! Νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε πάντες. Ἀρκεῖ νὰ ἔχετε ἐμβολιαστεῖ! Τρέλα! Τρέλα!

Μονάχα ἕνας δύο ἀπὸ ἐκείνους ποὺ σκοπιὰ φυλᾶνε στὸ κοπάδι, φώναξαν κι ἔκραξαν «Ἔλεος, ἔλεος». Κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί; Ἔλαβαν εἴπανε τὰ ἀργύρια καὶ ἔκλεισαν τὰ στόματά τους. Μὰ θὰ ‘ρθεῖ ἡ ὥρα ποὺ τὰ ἀργύρια θὰ τὰ ρίψουν στὰ πόδια ἐκείνων ποὺ τοὺς ἐξαγοράσαν τὴν σιωπή. Κι ὕστερα; Σὰν τὸν Ἰούδα, στὸ κοντινὸ τὸ δέντρο πού θὰ βροῦνε, ἀγχόνη θὰ περάσουν στὴν δική τους κεφαλή; Γιατί τὰ δάκρυα τοῦ Πέτρου ἔτρεξαν τὸ ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ, τὴν ἴδια ἐκείνη τὴν στιγμή, ποὺ ὁ πετεινὸς λαλοῦσε μές τῆς νύχτας τὴν σιωπή. Γιατί τὰ δάκρυα δὲν ἔρχονται ὅταν ὑπολογίζεις πότε γιὰ σένα θὰ εἶναι πάλι συμφέρουσα γιὰ ἐκεῖνα ἡ στιγμή.

«Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν», πάλι ὁ ψάλτης θὰ ἀναφωνεῖ. Ἀλλὰ τῆς θανατίλας τὴν ὀσμή, αὐτὴ ποὺ ὅλα γύρω τὰ γεμίζει καὶ ὅλο τὸν κόσμο τὸν πληροί, μὲ ἐμβόλια, μὲ ἐνέσεις, μὲ φαρμάκια, μὲ εἰδήμονες καὶ εἰδικούς, μὲ ἀργυρώνητα φερέφωνα νομίζουν ὅλοι θὰ νικήσουν. Μ’  ἀνθρώπινες δυνάμεις, μὲ ἐπιστήμη ἀληθινή. Καὶ πρὸς τὸν ὄντως Νικητὴ οὔτε τὸ βλέμμα τους δὲν στρέφουν, οὔτε μία ἐλπίδα στὴν Ζωή. Κι ἐκεῖ ποὺ λένε πὼς νικῆσαν, ἐκεῖ ποὺ τὰ κατάφεραν μὲ τέχνη περισσή, καινούργιος φόβος ἔρχεται καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Ἰνδία τὴν μακρινή. Κι ὅμως δὲν τὸ πιστεύουμε τὴν λύση πὼς θὰ βροῦμε στὸν Νικητή. Ἀκόμη κι ἐκεῖνος ὁ ἀντίχριστος ὁ Πάπας σὲ προσευχὴ στὴν Παναγιὰ καλεῖ. Εἶδε καὶ ἀπόειδε μὲ τὴν ἐπιστήμη. Ἴσως, ποῦ ξέρεις, σοῦ λέει, ἀπὸ Ἐκείνην μπορεῖ ἡ γιατριὰ νὰ ‘ρθεῖ.

Ἀλλὰ ἐμεῖς μὲ διπλὲς τὶς μάσκες, δειλὰ καὶ φοβισμένα καὶ βιαστικὰ ἕνα «Χριστὸς ἀνέστη» θὰ ψελλίσουμε. Κι ὕστερα στὰ δελτία περιμένουμε τὰ νέα μέτρα, τὰ ἐμβόλια, τὶς ἐντολὲς καὶ τὰ καμώματα γιὰ νὰ τὸν διώξουμε μὲ τοῦτα τὸν ἰό. Κι ἂς μὴν τὴν βρήκαμε τὴν λύση ἀκόμη. Ἐκεῖνα θὰ μᾶς σώσουν, σὲ αὐτὰ ἡ ἐλπίδα μας καὶ ὄχι στὸν, ὅπως δῆθεν τὸν ὁμολογοῦμε, Παντοδύναμο Χριστό.

Κι ἅμα συνέλθουμε ἀπ΄ τὴν τρέλα, ἴσως θὰ πάψω νὰ κάνω κι ἐγὼ τὸν τρελό. Μὰ δὲν τὸ βλέπω στὸν ὁρίζοντα, ὁ Θεὸς μᾶς ἐγκατέλειψε, γιατί μονάχοι μας θελήσαμε νὰ πορευτοῦμε στὸ κακό…

thriskeftika

3 σχόλια:

 1. Έτσι ακριβώς νιώθουμε και βιώνουμε όσοι-τόσοι....
  Συγχαρητήρια εν Χριστώ αδελφέ μου!

  Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον...

  Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς...

  Έρχου Κύριε Ιησού...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς, πόσο δίκιο έχετε!
  Συνθλίβει η καρδιά και η ψυχή μας με την δυσοσμη πραγματικότητα... και το χειροτερο κι αυτό που πονάει περισσότερο ξέρετε ποιό είναι;;; Οι αυστηρές οδηγίες - απαγορεύσεις από τους πνευματικούς μας "να μην λέτε τίποτα, μην αντιδράτε, σωπαστε και κοιτάξτε τον Κυριο και ζητήστε του να έρθει εντός σας!!!" Εκφοβισμός λοιπόν κι από εκεί 😢 Ή άλλος πνευματικός που μας απειλεί γιατί έχουμε άποψη και "το παιζουμε" ορθοδοξοτεροι χωρίς κατάρτιση θεολογική και τολμούμε να αντιδρούμε 😢! Μόνον ο Κύριος μπορεί εάν είναι το θέλημα Του να μας σώσει!!! Αμήν Γενοιτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.