15 Δεκ 2020

Ἂν ὁ ΠΘ ἔδειχνε στὴν Εὐρώπη τήν αὐστηρότητα ποὺ δείχνει στὸν Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ συνθλίβεται ἀπὸ τὸν ἀπολυταρχισμὸ του, θὰ εἶχε περισσότερα ἀποτελέσματα στὴν ἐξωτερική μας πολιτική

Τελικὰ οἱ κυρώσεις πρὸς τὴν Τουρκία ποὺ «θὰ δάγκωναν», ἔμειναν χωρὶς δόντια 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Πραγματικά, ποιὸς μπορεῖ νὰ ἔπεσε ἀπὸ τὰ σύννεφα μετὰ τὸ νέο φιάσκο τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων στὴν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Ὑπήρξε κανείς ποὺ περίμενε νὰ προκύψουν κυρώσεις κατὰ τῆς Τουρκίας «ποὺ θὰ δαγκώνουν», ὅπως μᾶς ἔλεγε ὁ κ. Πέτσας τὸν Αὔγουστο; 
Γι’ ἀκόμη μία φορᾶ ἀποδείχθηκε περίτρανα πὼς τίποτε τὸ θετικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βγεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴν λυκοσυμμαχία κρατῶν ποὺ ὑποτίθεται πὼς στηρίζεται στὴν ἀλληλεγγύη καὶ στὴν ἑνότητα μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ὑπερίσχυσε ἡ διαφύλαξη τῶν βρώμικων συμφερόντων... Γερμανίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Μάλτας καὶ ἄλλων χωρῶν ποὺ δὲν θέλουν νὰ διαταραχτοῦν οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὸ αἱματοβαμμένο Σουλτανάτο τῆς Ἀνατολῆς.

Καὶ πόσο μαλλον εἶναι ἀναμενόμενο νὰ δώσουν τὸ κυρίως βάρος στὴν διατήρηση καλῶν διμερῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας (δλδ τῆς χώρας ποὺ τὴν ἀφορὰ ἄμεσα τὸ θέμα), συνεχίζει νὰ ἀκολουθεῖ μία πλήρως ἐνδοτικὴ στάση, περιμένοντας ἕνα «ξεροκόμματο» ἀσήμαντων μελλοντικῶν κυρώσεων καὶ τελικὰ νὰ μὴν παίρνει οὔτε καὶ αὐτό, καὶ νὰ πανηγυρίζει γιὰ τὰ «ψίχουλα», γιὰ νὰ μὴν παραδεχθεῖ τὸ φιάσκο του καὶ πληγεῖ ἡ εἰκόνα του.

Ἡ δε συνέντευξη τύπου τοῦ κ. Μητσοτάκη μετὰ τὴν Σύνοδο, ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς γραφικότητας. Ἀναφέρθηκε σὲ τρία σημαντικὰ σημεῖα ποὺ συζητήθηκαν στὴν Σύνοδο καὶ ἡ σειρὰ προτεραιότητας ποὺ ἀκολούθησε γιὰ νὰ τὰ ἀνακοινώσει, τὰ λέει ὅλα:

Πρώτα μίλησε γιὰ τὸ Ταμεῖο Ἀνάκαμψης καὶ τὸ ξεκλείδωμα 72 δισεκατομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδας…

Τά… καλὰ νέα τὰ λέμε πρῶτα. Πού καὶ αὐτὰ καλὰ νέα δὲν εἶναι, ἄλλα αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα.

Σὰν δεύτερο σημεῖο, ἔθιξε τὸ θέμα τῆς… κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ συμφωνία γιὰ τὴν μείωση τῶν ἐκπομπῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου κατὰ 55% μέχρι τὸ 2030.

Καὶ στὸ τρίτο σκελός τῆς ἀνακοίνωσης, μίλησε (ἐπιτέλους) γιὰ τὰ Ἑλληνοτουρκικά!

Μὰ εἴναι τοσο λογικό, ἔ;

Ἂν ρωτήσεις ἔναν τυχαῖο Ἕλληνα πολίτη τί τὸν ἀπασχολεῖ περισσότερο αὐτὸν τὸν καιρό, δὲν θὰ σοῦ πεῖ «οἱ καταστρεπτικὲς συνέπειες τοῦ κορονοϊοῦ καὶ τῶν lockdown». Δὲν θὰ σοῦ πεῖ πὼς ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἔντασης στὰ Ἑλληνοτουρκικά. Σίγουρα θὰ σοῦὺ πεῖ πὼς ἡ μεγάλη ἔννοια του εἶναι ἡ…  κλιματικὴ ἀλλαγή! Εἰδικὰ τὸ λιώσιμο τῶν πάγων τῆς Ἀνταρκτικῆς, πρέπει νὰ εἶναι ἡ Νὸ1 ἀνησυχία τῶν πολιτῶν αὐτὴν τὴν στιγμή…

Ὄχι..;

Ἀκόμα καὶ μὲ τέτοια πολιτικάντικα τεχνάσματα ὑποβάθμισης τῶν πιὸ σοβαρῶν θεμάτων, ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν μπόρεσε ἐπ’ οὐδενὶ νὰ μαζέψει τὰ ἀμάζευτα.

Ξαφνικά οι κυρώσεις ποὺ θά… δάγκωναν, παρουσιάστηκαν χωρὶς ὀδοντοστοιχία, μίας καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς μᾶς εἶπε πὼς οἱ κυρώσεις εἶναι… ἐργαλεῖο καὶ ὄχι αὐτοσκοπός! Ἡ ἀπειλὴ τῶν κυρώσεων εἶναι ποὺ θὰ κάνουν τὴν δουλειὰ καὶ ὄχι οἱ ἴδιες οἱ κυρώσεις!

Μὰ δὲν τὸ βλέπουμε τόσους μῆνες τί φοβερὸ ἐργαλεῖο εἶναι; Μπορεῖ ὁ Ἐρντογᾶν νὰ ἔχει κάνει σουρωτήρι τὴν Μεσόγειο, νὰ παραβιάζει συνεχῶς τὴν ΑΟΖ μας, νὰ ἀπειλεῖ, νὰ ἐκβιάζει, νὰ κάνει πὶκ νὶκ στὴν Ἀμμόχωστο, νὰ ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὴν Λιβύη ἕως τὰ ἐδάφη τῆς Ἀρμενίας, ἀλλὰ τὸ ἐργαλεῖο… ἐργαλεῖο!

«Ἡ Εὐρώπη ἔκανε ἕνα βῆμα», μᾶς εἶπε ὁ Πρωθυπουργὸς γιὰ νὰ καλύψει τὴν παταγώδη ἀποτυχία ποὺ ἦταν ἀποτέλεσμα μίας ἀκόμη ἄτακτης ὑποχώρησής του ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς διεκδικήσεις μας. Τὸ πῶς γίνεται νὰ βλέπει θετικὸ «βῆμα» ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνῶ ὁ Ἐρντογᾶν πανηγυρίζει στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας του καὶ ὅλα τὰ Τουρκικὰ μέσα ἐνημέρωσης μιλοῦν γιὰ ἐπικοινωνιακὸ φιάσκο τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ θὰ πρέπει νὰ τὸ κοιτάξει ἄμεσα ἡ κυβέρνηση…

Ὁ στρουθοκαμηλισμός τους λοιπόν, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν χώρα ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς γεωπολιτικὲς βλέψεις τοῦ Ἐρντογᾶν. Ἂν ὁ Πρωθυπουργὸς ἔδειχνε πρὸς τὴν Εὐρώπη ἔστω καὶ τὸ ἕνα δέκατο τῆς αὐστηρότητας ποὺ δείχνει πρὸς τὸν καταπιεσμένο Ἑλληνικὸ λαό, ποὺ συνθλίβεται καθημερινὰ ἀπὸ τὸν ἀπολυταρχισμὸ τῆς κυβέρνησης, θὰ εἶχε πολὺ περισσότερα ἀποτελέσματα στὴν ἐξωτερική μας πολιτική. Ὅμως τέτοια πρόθεση δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει.

Στὸ ἐσωτερικό μποροῦν νὰ καταπατοῦν ἀτομικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες, νὰ παίρνουν ἀποφάσεις ποὺ ὁδηγοῦν στὴν χρεωκοπία καὶ στὴν ἀνεργία χιλιάδες ἐπιχειρήσεις καὶ ἐργαζόμενους, νὰ κατευθύνουν μία ὁλόκληρη κοινωνία σὲ ἐθνικὸ μαρασμό, νὰ ἀσεβοῦν πρὸς τὴν δημοκρατία μὲ μέτρα ἄγριας καταστολῆς, ἀλλὰ στὸ ἐξωτερικὸ πανηγυρίζουν γιὰ τὴν… μείωση τῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καὶ παρακολουθοῦν ἄπραγοι τούς ἡγέτες τῆς Εὐρώπης νὰ κάνουν «ἕνα βῆμα» κάθε 3-4 μῆνες…

Καὶ κάπως ἔτσι φτάσαμε στὸ σημεῖο ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μίας μικρῆς φτωχοποιημένης χώρας τοῦ νότου, ἀλλὰ δὲν διστάζουν καν νὰ προμηθεύουν ὁπλικὰ συστήματα στὴν χώρα ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀποτελεῖ τὴν Νὸ1 ἀπειλῆ κατὰ τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων.

Καὶ ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας μπροστὰ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα, εἶναι νὰ μὴν ἐπιχειρεῖ καν νὰ ψελλίσει ἕνα βέτο. Ἀλλὰ καὶ νὰ παρουσιάζει ἡ κυβέρνηση αὐτὸ τὸ διπλωματικὸ Βατερλό, ὡς θετικὴ ἐξέλιξη.

Τελικά ἡ κοροϊδία τους πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ δὲν εἶναι ἐργαλεῖο.

Εἶναι αὐτοσκοπός.

sportime

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.