8 Δεκ 2020

Δημοσκόπηση - σόκ γιά τήν κυβέρνηση: Τό 75% τῶν πολιτῶν ἀρνοῦνται νά κάνουν τό ἐμβόλιο mRNA κατά τοῦ κορωνοϊοῦ!

 

Ἀρνεῖται νά ἐμβολιαστεῖ ἄμεσα κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀνησυχώντας γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐμβολίου στήν ὑγεία του τό 75% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ὅπως ἀποκαλύπτει δημοσκόπηση τῆς ἑταιρείας "To The Point", μετά τίς ἀποκαλύψεις καί τούς προβληματισμούς πού ἔχουν ἐκφραστεῖ ἀπό πολιτικούς ὅπως ὁ Ε. Μακρόν καί ὁ Ν. Τράμπ, ἀλλά καί ἀπό κορυφαίους ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Γερμανός δρ. Sucharit Bhakdi.

Εἰδικότερα, μόνο τό 25,7% τοῦ πληθυσμοῦ δηλώνει ὅτι θά κάνει...

«ἄμεσα» τό ἐμβόλιο, ἐνῶ τό 45,2% δηλώνει ὄτι «θά κάνει τό ἐμβόλιο ἀλλά θά περιμένει γιά κάποιο διάστημα ὥστε νά διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἀσφαλές». 

Ἕνας στούς πέντε, (τό 19,3% πανελλαδικά) δηλώνει ὄτι «δέν θά κάνει τό ἐμβόλιο ἐπειδή δέν τό χρειάζεται», ἐνῶ τό 8,6% (πανελλαδικά 6,3%) ἀναφέρει πώς «δέν θά τό κάνει ἐπειδή θεωρεῖ πώς τά ἐμβόλια κάνουν κακό».

Τό «κλειδί» εἶναι τό ποσοστό 45,2% τό ὁποῖο ἐμφανίζεται νά δηλώνει ὄτι «θά κάνει τό ἐμβόλιο ἀλλά θά περιμένει γιά κάποιο διάστημα ὥστε νά διαπιστώσει ὅτι εἶναι ἀσφαλές».

Πρόκειται γιά μία ἀπάντηση ἡ ὁποία «στήν πράξη εἶναι ὑπεκφυγή» καί οὐσιαστικά ἄρνηση ἐκτιμοῦν στήν κυβέρνηση, ἀφού τά ἀποτελέσματα γιά τήν ἀσφάλεια ἑνός ἐμβολίου φαίνονται μετά ἀπό χρόνια, ἴσως καί πολλά χρόνια καί στόχος τῶν κυβερνώντων εἴναι να ἔχει ἐμβολιαστεῖ τό 70% τῶν πολιτῶν μέχρι τόν ἐρχόμενο Ἰούνιο.

Πῶς θά συμβεῖ ὅμως αὐτό ὅταν ἀκόμα καί ἐμβόλια «ἀπενοχοποιημένα», ὅπως αὐτό τῆς γρίπης τό ἔκαναν τό 2020, μόλις 1 ἑκατ. Ἕλληνες πολίτες, δηλαδή μόνο 25% περισσότεροι ἀπό αὐτούς πού τό εἶχαν κάνει τό 2019, ὅταν τίποτα δέν ἔδειχνε πρός τήν κατεύθυνση τῆς καταιγίδας πού ἐρχόταν ἀπό τήν Κίνα;

Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐμβολιαστοῦν 7 ἑκατ. Ἕλληνες μέχρι τόν Ἰούνιο;

Στήν κυβέρνηση ἀναμένουν νά δοῦν πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ ἐπιχείρηση ὁμαδικοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ πού ξεκινᾶ αὐτήν τήν ἑβδομάδα σέ Βρετανία (8/12) μέ τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer πού ἔχει παραγγείλει καί ἡ Ἑλλάδα (τό ὁποῖο ἐπεμβαίνει στά ριβοσώματα τῶν κυττάρων), σέ Ρωσία μέ τό Sputnik-V (8-11/12), σέ Τουρκία (10/12) μέ τό κινεζικό ἐμβόλιο καί σέ ΗΠΑ στίς (12/12) πάλι μέ τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer.

Ἄν καί διαφορετικά κράτη, μέ διαφορετικές ἀντιλήψεις καί πολιτισμικό ἐπίπεδο πληθυσμοῦ, ἀλλά καί «πειθαναγκασμοῦ» τῶν πολιτῶν στόν ἐμβολιασμό, θά εἶναι ἕνας δείκτης γιά τήν πορεία τοῦ ἐμβολιασμοῦ στήν Ἑλλάδα.

Πόσο εὔκολο εἶναι ὅμως νά πειστεῖ τό 75% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ (ἄλλες ἔρευνες ἀναφέρουν ὅτι τό ποσοστό ξεπερνᾶ τό 80%) νά ἐμβολιαστοῦν μέ κάτι πού ἀκόμα καί ὁ Γάλλος πρόεδρος τό θεωρεῖ «ἄγνωστο»;

Γιά τόν λόγο αὐτό ἐτοιμάζεται μία λίστα νομοθετημάτων καί διοικητικῶν ἀποφάσεων πού θά ἀναγκάζουν τούς πολίτες νά κάνουν τό ἐμβόλιο, λίστα ἡ ὁποία βέβαια ἑτοιμάζεται ἐκτός Ἑλλάδος σέ Βρυξέλλες καί Βερολίνο, γιά τό πῶς θά ἀναγκαστοῦν νά κάνουν οἱ Ἕλληνες τό ἐμβόλιο.

Ὅλα αὐτά ἐνῶ ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐ. Μακρόν προειδοποιεῖ γιά ὅτι «Πρέπει νά εἴμαστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί  γιά τό ἐμβόλιο τῶν Pfizer-BioNTech τεχνολογίας mRNA. Ὑπάρχουν πολλά πράγματα ἀκόμα πού δέν γνωρίζουμε γιά αὐτό τόν ἰό, ἀλλά καί φυσικά γιά τό πρῶτο ἐμβόλιο πού φθάνει», ἐνῶ καί ἄλλοι ἐπιστήμονες διατυπώνουν κάθετες ἀντιρρήσεις.

Ὁ δρ. Sucharit Bhakdi, Γερμανός ἐπιστήμονας ταϊλανδικῆς καταγωγῆς δηλώνει: «Νομίζω ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἐπικίνδυνο. Καί σᾶς προειδοποιῶ: Ἐάν συνταχθεῖτε μέ τήν ἄποψη ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο τότε θά ὁδηγηθεῖτε στήν καταστροφή σας».

Στήν κυβέρνηση θεωροῦν ὅτι μποροῦν νά ἐπιβάλουν στόν δημόσιο καί στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό ἐμμέσως: Διοικητικοί δημόσιοι ὑπάλληλοι, Ἔνοπλες Δυνάμεις καί Σώματα Ἀσφαλείας θά ἐμβολιαστοῦν «μέ τό καλό ἤ μέ τό ἄγριο» καί ἔτσι θά βγεῖ «τό πρῶτο ἑκατομμύριο».

Ὑπολογίζεται ἀκόμα ὄτι αλλο ἕνα ἑκατομμύριο θά προσέλθουν καί θά ἐμβολιαστοῦν ἀπό μόνοι τους, καί σέ αὐτό τόν ἀριθμό θά προστεθοῦν καί κάπου 740.000 μαθητές δημοτικοῦ καί παιδιά νηπιαγωγείων πού οἱ γονεῖς τους θά ἀναγκαστοῦν νά τά ἐμβολιάσουν, ἐπί ποινῇ διαγραφῆς τους ἀπό τό ἐκπαιδευτικό σύστημα, βάσει τῆς πρόσφατης ἀπόφασης τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας καί νά κάνουν τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer καί τῆς τουρκικῆς ἰδιοκτησίας BioNTech.

Ἀπομένουν περίπου πέντε ἑκατομμύρια πολίτες γιά νά φτάσει ὁ ἀριθμός τῶν 7 -ἤ 7,7 ἑκατομμυρίων πολιτῶν γιά νά εἴμαστε ἀκριβεῖς- πού νά ἀντιστοιχοῦν στόν μαγικό ποσοστό τοῦ 70%. 

Καί βέβαια τά ἀναγκαστικά νομοθετήματα θά ἔχουν καί τό ἀνάλογο πολιτικό κόστος.

Καί ἄν ὑπάρξουν καί κάποιες παρενέργειες μελλοντικά (π.χ. τερατογενέσεις, καρκίνοι κλπ), κάποιοι θά κληθοῦν νά πληρώσουν ἀκόμα καί σέ ποινικό ἐπίπεδο, καθώς ἡ ἀδειοδότηση ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Φαρμάκων δέν καλύπτει τίς ποινικές εὐθύνες, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται γνωμοδότηση καί τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (ΕΟΦ)...

Ἰδού ὁ πίνακας μέ τά ἀποτελέσματα τῆς δημοσκόπησης:


Στό παρακάτω βίντεο παρακολουθεῖται πῶς τό ριβόσωμα συγκροτεῖται γύρω ἀπό τό mRNA στό ὁποῖο ἐπεμβαίνουν ἡ Pfizer καί τουρκικῆς ἰδιοκτησίας BioNTech καί ἀφοῦ ἑνωθεῖ ἡ μεγάλη ὑπομονάδα τοῦ ριβοσώματος στή μικρή ξεκινᾶ ἡ μετάφραση τοῦ mRNA σέ πολυπεπτιδικές ἁλυσίδες πού ἀργότερα ὀργανώνονται σέ πρωτεΐνες καί ἔνζυμα.

4 σχόλια:

 1. Χαστούκι στην κυβερνητική αυθάδεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ίσως να έχουμε μιά πρώτη νίκη!

  Άντε, να πάμε δυνατά, μέχρι το τέλος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στα δημοκρατικά καθεστώτα όπου κυριαρχεί η θέληση των πολιτών για τα τους εαυτού τους, οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για την δική τους υγεία και δεν μπορεί να εξαναγκάζονται σε κάτι συγκεκριμένο μήτε από το Κράτος μήτε και από κανένα νεοεποχίτη κληρικό και λαϊκό.

  Φιλούμενος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ποιός σού είπε οτι έχουμε δημοκρατικό καθεστώς? μήπως πλανάσαι? Έχουμε κατ'επίφαση Δ.Κ.
  οι λόγοι πολλοί καί εκρηκτικοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.