9 Νοε 2020

Ἔδωσε ἄριστο παράδειγμα ἡ παραίτηση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό τήν διοίκηση τῆς Ριζαρείου. Παραιτήθηκε ἐνῶ ἀσκοῦσε κανονικά τά καθήκοντά του!

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος», 
 τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ζιόμπολα
…Δέν γνωρίζουμε ἄν ἡ ἔγκαιρη παραίτηση τοῦ Ἁγίου ἔχει σχολιαστεῖ… Τίς ὑψηλές θέσεις μέ καίρια καί ὑψηλά καθήκοντα τίς κατέχουν κάποιες φορές ὑπέργηρα πρόσωπα. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι τά ἐλατήριά τους εἶναι ἁγνά, θέλουν ἀκόμη κάτι νά πετύχουν, νά ὁλοκληρώσουν. Ἀλλ΄ ἐν πάσῃ περιπτώσει πρέπει νά λαμβάνονται ὑπόψη ἡ σωματική ἀλλά καί διανοητική δύναμη καί ἱκανότητα γιά ὑπεύθυνη διοίκηση. Αὐτά δέν βαστοῦν ὅσο καί ἡ ζωή, δηλαδή μέχρι ξεψυχίσματος πού συμβαίνει σέ ὁρισμένους. Ἐπουδενί ἐννοοῦν νά παραιτηθοῦν, δέν λείπουν οἱ περιπτώσεις πού ὠρισμένοι θέλουν νά ἀφήσουν τόν δικό τους ἀντικαταστάτη, ὅταν εὐδοκήσουν νά παραιτηθοῦν ἤ τούς παραιτήσουν, ὡσάν νά πρόκειται γιά... κοσμικές θέσεις καί ἐξουσίες. Τότε τό Ἅγιον Πνεῦμα τί ρόλο παίζει στήν ἐκλογή τῶν Ἀρχιερέων; Ἐπιμένουν λοιπόν καί ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου καί ὑποβασταζόμενοι ἀκόμη καί μέ νεύματα νά ἄρχουν, διοικοῦν. 

Στήν οὐσία πλέον δέν διοικοῦν, ἄλλοι εἶναι στά πράγματα, διοικοῦν κατά τό δοκοῦν συγγενικά πρόσωπα ἤ αὐλικά. Διαπιστώνεται σέ πρόσωπα μεγάλης ἡλικίας ἤ ἀνήμπορα λόγῳ ἀσθενείας, μία γεροντική μανία γιά συνέχιση τῆς διοικήσεως, «ὅσο τραβήξει». Τό μπαστούνι (ἀρχιερατική ράβδο), κλπ δέν θέλουν νά τό ἀποχωριστοῦν. Μανία ἀρχομανίας στήν Ἐκκλησία τοῦ ταπεινοῦ Ἰησοῦ. Δέν χόρτασαν ἔστω καί ἄν δεκαετίες εἶναι Μητροπολίτες μέ ἀποτέλεσμα πολλά τά δεινά τά σκάνδαλα, ἡ κατακραυγή τοῦ λαοῦ, καί ἀκόμη δίνουν «ὑλικό» στούς ἐχθρούς τῆς πίστεως. 

Βέβαια ποντάρουν στούς Κανόνες πού λέγουν, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἰσόβιος. Ἡ ἀριερωσύνη ναί, τό διοικεῖν κάπου τελειώνει καί ἀπαιτεῖται πνεῦμα εὐθιξίας καί σεβασμοῦ. Δέν εἰσερχόμεθα ἐμεῖς στόν χῶρο τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Αὐτό πάντως τό «ἰσόβιος» κάπου ἐπαφίεται στόν κάθε ὑπέργηρο ἤ συνεχῶς ἀσθενές πρόσωπο, ἀφήνοντας περιθώρια κινήσεώς του. Ἀποτέλεσμα, οὔτε ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑστεροφημία τους ἐκ μέρους τοῦ ποιμνίου τους, καί τοῦτο διότι εἶναι δύσκολο νά λειτουργοῦν τετραγωνικά. Τόπο στά νιάτα λέει ὁ λαός. 

Ὅσα ἀναφέραμε γενικά γιά τό θέμα αὐτό εἶναι ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν θεσμῶν. Τό θέμα ἦλθε φυσιολογικά, τό ἔφερε ἡ γενναία ἀπόφαση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου νά ἀφήσει τήν διοίκηση τῆς Ριζαρείου Σχολῆς μόλις 62 ἐτῶν. Ἔδωσε καί σ΄ αὐτό τό ἄριστο παράδειγμα. Παραιτήθηκε, ἐνῶ ἀσκοῦσε κανονικά τά καθήκοντά του.

2 σχόλια:

 1. Στις αφύσικες εποχές
  (σαν αυτή που ζούμε)
  η ηλικία δεν μας κάνει σοφότερους
  αλλά ξεμωραμένους,
  μεν...

  αλλά και η νεότητα, έχει
  τέτοια βαβέλ στο κεφάλι της

  που...

  όλο στρατηγούς...
  αλλάζοντας
  -για να... βρούμε δουλειά-...

  δεν θα καταφέρουμε ν'αλλάξουμε
  -υπέρ μας-
  την έκβαση της μάχης...

  Δυστυχώς, το μαχαίρι
  ήδη φτάνει στο κόκκαλο...

  και...ύστερα τί...;

  ...


  Μ ή Σ τ ή σ ε ι ς

  Κ ύ ρ ι ε...!  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βαδίζοντας στα ίχνη του αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού.

  Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Άγιο του 20ού αιώνα, Νεκτάριο τον Θαυματουργό.

  https://www.youtube.com/watch?v=OO0MarrxOO0

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.