31 Οκτ 2020

Ἡ «Δημοκρατία» μας δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει τὸ βάρος οὔτε μίας ἐκπομπῆς (Τik Talk) μὲ τὴν ἀντίθετη ἄποψη!

Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2020, τὸ νὰ κόβονται ἐκπομπὲς μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, μὲ τὴν τραγικὴ δικαιολογία πώς: «δὲν εἶναι κατάλληλη ἡ συγκυρία», δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει καὶ τόσο. 
Καὶ αὐτό διότι δὲν προέκυψε ἀπὸ τὸ πουθενά, τὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται – σύμφωνα μὲ πρόσφατη ἔρευνα – ἀνάμεσα στὶς τελευταῖες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, σὲ ὅ,τί ἀφορᾶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Τύπου. Εἴμαστε 24οι στην Εὐρώπη τῶν 27. Μοναχὰ ἡ Μάλτα, ἡ Οὐγγαρία καὶ ἡ Βουλγαρία βρίσκονται στὶς πιὸ... κάτω θέσεις. Καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο 99οι, σὲ σύνολο 180 χωρῶν… 

Ἀσφαλώς εντυπος τύπος καὶ τηλεοπτικὴ δημοσιογραφία εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. 

Τὸ κανάλι του κ. Σρόιτερ διαφήμιζε ἐδῶ καὶ μέρες στὴν τηλεόραση τὴν ἐπερχόμενη ἐκπομπὴ «Τik Talk». Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔγραφε προλογίζοντας τὸ ἐπεισόδιο: «Θεωρίες συνομωσίας, γιατροὶ ἀρνητὲς τοῦ ἰοῦ καὶ τῆς μάσκας, καλλιτέχνες ποὺ βλέπουν σατανικὰ σχέδια πίσω ἀπὸ τὴν πανδημία, καὶ ὁ λοιμωξιολόγος Ν.Σύψας, νὰ βάζει τὰ πράγματα στὴ θέση τους. Στο Τik Τalk, σήμερα τὰ μεσάνυχτα»

Καὶ ἦρθαν τὰ μεσάνυχτα… 

Καὶ πέρασαν τὰ μεσάνυχτα… 

Καὶ πουθενὰ τὸ Tik Talk. 

Ἀντ’ αὐτοῦ, ξεκίνησε νὰ προβάλλεται μία ὡραιότατη… ταινία! Καὶ ἡ ἐκπομπή; Τὴν ἔφαγε ἡ… συγκυρία! 

Στὴν ἐκπομπὴ -ἀνάμεσα σὲ ἄλλους – θὰ μιλοῦσε ὁ γνωστὸς μουσικὸς Γρηγόρης Πετράκος, ὁ γνωστὸς γιατρὸς Φαίδων Βόβολης καὶ ὁ Νίκος Σύψας. 

Ἂς ξεκινήσουμε ὄμως απο τὰ βασικά. Καὶ μόνο ὁ τρόπος ποὺ προλογίζει τὸ ἐπεισόδιο ὁ συγκεκριμένος δημοσιογράφος, δείχνει πὼς ἀπέχει έτη φωτὸς ἀπὸ τὰ standards μιας ὑγιοῦς καὶ ἀμερόληπτης δημοσιογραφίας, ποὺ θὰ ἄφηνε ἐλεύθερη τὴν κρίση στὸν τηλεθεατὴ καὶ δὲν θὰ ἔπαιρνε ξεκάθαρα τὸ μέρος μίας ἄποψης, πρὶν καν βγοῦν στὸν ἀέρα τὰ ἐπιχειρήματα τῆς ἄλλης μεριᾶς! 

Ὁ κ. Σρόιτερ επιχειρησε νὰ γελοιοποιήσει «ἀπὸ τὰ ἀποδυτήρια» ὅλες τὶς ἀπόψεις ποὺ δὲν συμφωνοῦν ἢ ποὺ ἀντιμετωπίζουν μὲ σκεπτικισμό, τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα. Ἰσοπεδώνοντας μὲ ἀπολυταρχικὸ τρόπο κάθε ἀντίθετη ἄποψη, χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο «ἀρνητὲς» γιὰ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ τὸ μεγάλο τους… ἔγκλημα εἶναι πὼς ἔχουν ἐνστάσεις σχετικὰ μὲ τοὺς τρόπους ποὺ ἀντιμετωπίζεται ἡ πανδημία ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα! 

Δὲν βλέπουν ὴ μάλλον κάνουν πὼς δὲν βλέπουν την διαφορὰ ἑνὸς ἀνεγκέφαλου ἀρνητῆ τῶν πάντων, μὲ ἕναν σκεπτικιστὴ ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία τὶς πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται σὲ ἐγχώρια καὶ παγκόσμια κλίμακα. 

Ὁ ἀσυγκράτητος λαϊκισμός του κ. Σρόιτερ «ἐμπλούτισε» τὸν πρόλογό του μέ: «Θεωρίες συνομωσίας»… καὶ «σατανικὰ σχέδια»… καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ τρομακτικὸ καὶ χαοτικὸ σκηνικὸ τῶν «ἀρνητῶν», ἐμφανίζεται ὁ ἀπὸ μηχανῆς Θεὸς κ. Σύψας «ποὺ βάζει τὰ πράγματα στὴ θέση τους»… 

Θυμόμαστε πως εἶχε βάλει τὰ πράγματα στὴ θέση τοὺς ὁ -κατὰ τὰ ἄλλα διαρκῶς ἀνήσυχος- κ. Σύψας ὅταν εἶχε δηλώσει πώς: «Οἱ μετανάστες δὲν κινδυνεύουν ἀπὸ κορονοϊό, γιατί εἶναι νέοι καὶ παιδιά». Ἢ ὅταν εἶχε ἐκφράσει τὴ γνώμη τοῦ πρὸ μηνῶν γιὰ νὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ λιτανεῖες, ἀλλὰ σὲ περιπτώσεις… δημοκρατικῶν συνωστισμῶν, ἔπαθε ἀφωνία. 

Μετὰ τό… δημοκρατικὸ κανόνι μίας ἐκπομπῆς ποὺ δὲν προβλήθηκε ποτέ, ὁ κ. Σρόιτερ φρόντισε νὰ βάλει καὶ αὐτὸς «τὰ πράγματα στὴ θέση τους» καὶ ἔγραψε: 

«Καλημέρα σὲ ὅλους. Γιὰ νὰ βάλουμε τὰ πράγματα στὴ θέση τους. Ἡ ἐκπομπὴ ποὺ δὲν προβλήθηκε, ἔδινε γιὰ πρώτη φορὰ τὴ δυνατότητα σὲ κορυφαῖος λοιμωξιολόγους καὶ ἄλλους κορυφαίους Ἕλληνες καὶ ξένους ἐπιστήμονες, νὰ ἀποδομήσουν ἕναν πρὸς ἕναν, μὲ στοιχεῖα, ἔρευνες καὶ ἀριθμούς, ὅλους τους ἰσχυρισμοὺς τῶν συνωμοσιολόγων καὶ ἀρνητῶν. Ἰσχυρισμοὶ ποὺ διαδίδονται μῆνες τώρα, χωρὶς κανέναν ἀντίλογο ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ἀποδομοῦνται, φουντώνουν καὶ βρίσκουν ὑποστηρικτές. Εἶμαι τῆς ἄποψης, ὅτι μπροστὰ σὲ μία ἐπικίνδυνη ἄποψη ἢ θεωρία, στέκεσαι ἀπέναντι, τὴν κοιτᾶς στὰ μάτια καὶ τὴ συντρίβεις μὲ στοιχεῖα καὶ ντοκουμέντα. Δὲν προσποιεῖσαι ὅτι δὲν ὑπάρχει γιατί θὰ τὴ βρεῖς μπροστά σου. Κρίθηκε παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅτι ἡ συγκυρία ἦταν ἀκατάλληλη». 

Μὰ καλά, ἀφοῦ οἱ κορυφαῖοι Ἕλληνες καὶ ξένοι ἐπιστήμονες θὰ ἀποδομοῦσαν ἕναν πρὸς ἕναν ὅλους τους ἰσχυρισμοὺς τῶν… ἀρνητῶν, γιὰ ποιὸ λόγο νὰ μὴ βγεῖ στὸν ἀέρα μία τέτοια ἐκπομπή; Γιατί νὰ μὴν δοθεῖ ἕνα τέτοιο ἰσχυρὸ χτύπημα στοὺς συνωμοσιολόγους , ξεφτιλίζοντας ὅλα τὰ ἐπιχειρήματά τους; 

Ἀφού ο κ. Σρόιτερ εἶχε στὴ δημοσιογραφικὴ φαρέτρα τοῦ στοιχεῖα, ἔρευνες καὶ ἀριθμούς, γιατί δὲν τὰ ἀκούσαμε ποτέ; Ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχει τίποτα νὰ φοβηθεῖ, ἔτσι δὲν εἶναι; 

Γιατί δεν μπῆκαν τὰ πράγματα στὴ θέση τους; Γιατί ὁ κ. Σρόιτερ δὲν πρωτοστάτησε στὸ νὰ ἀποδομηθοῦν καὶ νὰ μὴν φουντώσουν ἄλλο οἱ ἀνυπόστατοι ἰσχυρισμοί; Ἢ μήπως μὲ τὸ θάψιμο μίας τέτοιας ἐκπομπῆς κατάφερε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο; 

Πραγματικά, τί σόι δημοσιογραφία καὶ τί σόι ἐλευθερία τύπου καὶ τί σόι δημοκρατία εἶναι αὐτὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ σηκώσει τὸ βάρος μίας μονόωρης ἐκπομπῆς στὴν τηλεόραση, ποὺ ἀκούγεται καὶ ἡ ἄλλη ἄποψη; 

Βλέπουμε τοσες καὶ τόσες αθλιότητες να προβάλλονται καθημερινὰ στὰ ἑλληνικὰ κανάλια, χωρὶς νὰ παρεμβαίνει ποτὲ κανεὶς καὶ ξαφνικὰ κρίθηκε «ἐπικίνδυνη» μία ἐκπομπὴ ποὺ θὰ ἀναβάθμιζε – ἔστω στοιχειωδῶς – τὸν δημόσιο διάλογο σχετικὰ μὲ τὶς ἀνησυχίες ἑκατοντάδων χιλιάδων ἢ καὶ ἑκατομμυρίων πολιτῶν; 

Καὶ ποιὰ εἴναι αυτη ἡ «συγκυρία» ποῦ τὴν χαρακτήρισε «ἀκατάλληλη»; Ὁ ὑψηλὸς ἀριθμὸς κρουσμάτων; Τὸ ἐπερχόμενο lockdown; Αὐτὰ εἶναι ὑποθέσεις τοῦ κράτους καὶ ΜΟΝΟ τοῦ κράτους. Τί σχέση ἔχει ἡ… ἀμερόληπτη δημοσιογραφία μὲ «συγκυρίες» καὶ γιατί αὐτὲς ἐπιφέρουν κατεβασμένους διακόπτες μεσα σὲ ἕνα βράδυ; 

Δὲν μᾶς ἐξήγησε ὁ κ. Σρόιτερ. 

Δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς ἐξηγήσει ὅμως. 

Τελικά μπηκαν τὰ πράγματα στὴ θέση τους, πρὶν καν τὰ βάλει ὁ κ. Σύψας.

3 σχόλια:

 1. Προ αμνημηνευτων ετων-πανω απο 30 χρονια-ο πατερας μου ειχε πει : Eμεις παιδι μου δεν εχουμε δημοκρατια, εχουμε "τυπου" δημοκρατια.
  Πατερα,αιωνια σου η μνημη. Ευχομαι ολοψυχα να βρεθουμε αμφοτεροι δεξια του Χριστου.
  Ο Θεος μεθ ημων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απλά κάποτε

  είχαμε τις διάφορες... σοβιετίες
  και "λαικές" δημοκρατίες

  που συγκρίνοντας μ'αυτές
  τη ζωή μας,
  ήταν εύκολο να μας θεωρήσουμε...τυχερούς

  Ήτανε και η πληθώρα των
  "αγαθών", που κοίμιζε την
  συνείδησή μας

  κι έτσι αποκοιμισμένο,
  έναν λαό σαν τον δικό
  μας που δεν ξεμπέρδευες εύκολα μαζί του

  δεμένο πισθάγκωνα με
  δάνεια... και άλλες
  πονηριές,

  μας οδηγήσανε στό ικρίωμα
  και περιμένουμε πλέον φοβισμένοι
  και με την θηλειά στο λαιμό
  το "αναπόφευκτο" τέλος...

  ό μ ω ς, Ά λ λ ο ς
  είναι ο Κ ύ ρ ι ο ς της
  ιστορίας κι αν... αργεί
  έχει σίγουρα το λόγο
  Τ ο υ ...!

  ...

  Ο Θ ε ό ς να αναπαύσει τον πατέρα σου αδερφέ!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://www.makeleio.gr/επικαιροτητα/Κορωνοϊός-Ακούστε-την-έρευνα-του-πριν/

  Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο του Γρηγόρη του Πετράκου και θα καταλάβετε γιατί δεν παίχτηκε ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.