3 Σεπ 2020

Κορωνοϊός - Ἔρευνα: Ἕξι φορὲς χαμηλότερη ἡ μεταδοτικότητα ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ

ΣΧΟΛΙΟ : Μεγάλη Ἱσπανικὴ μελέτη ἀποδεικνύει αὐτὰ ποὺ ἐπικαλούμαστε ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ γιὰ τὸ ἄτοπό της μάσκας στὰ παιδιά. Ἀλήθεια οἱ χρυσοπληρωμένοι λοιμωξιολόγοι μᾶς ἔχουν κάνει καμία σχετικὴ μελέτη στὴ χώρα μας πρὶν καταλήξουν νὰ φιμώσουν τὰ νήπιά μας; 

Σάββας Μιχάλαρος 
Θετικὸ μήνυμα ἐνόψει της σχολικῆς περιόδου ποὺ ξεκινᾶ σὲ λίγες ἡμέρες – Μεγάλη ἔρευνα στὴ Βαρκελώνη ἔδειξε ὅτι τὸ R ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ εἶναι στὸ 0,3, ὅταν στὸν ἐνήλικο πληθυσμὸ φτάνει τὸ 1,7 μὲ 2
Στις 10 Μαρτίου, πρὶν ἀπὸ περίπου ἔξι μῆνες, ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ προληπτικὰ μέτρα, προκειμένου νὰ ἀνακοπεῖ τὸ κύμα διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ στὴ χώρα. Τον Μάιο, τὰ παιδιὰ ἐπέστρεψαν στὰ σχολεῖα τους, ἀντικρίζοντας μία νέα πραγματικότητα. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν συμμαθητῶν τους δὲν ἐπέστρεψε στὶς σχολικὲς αἴθουσες καὶ τὸ μάθημα διεξαγόταν μὲ μέτρα ἀσφαλείας, πρωτοφανῆ γιὰ τὴ...
συνείδηση τῶν συγκεκριμένων ἡλικιῶν. Μετὰ ἀπὸ ἕνα δύσκολο καλοκαίρι καὶ ἕναν Αὔγουστο ποὺ ἀπέδειξε ὅτι ἡ πανδημία δὲν ἐξαφανίστηκε, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ πρῶτο κουδούνι, τὸ ὁποῖο θὰ ἠχήσει στὶς 14 Σεπτεμβρίου. Μάσκα, ἀποστάσεις καὶ ὑγιεινὴ τῶν χεριῶν ἀποτελοῦν τὰ μοναδικὰ μέσα γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς οἰκογένειας, στὴν παροῦσα φάση. Ὅμως φαίνεται πὼς ἡ ἔρευνα τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ἐπεσήμανε ἕναν ἀπρόσμενο, ἀλλὰ καλοδεχούμενο σύμμαχο. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα μεγάλης ἔρευνας στὴν Ἱσπανία, ἡ μεταδικότητα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ ἕως 17 ἐτῶν, εἶναι ἕως καὶ ἔξι φορὲς χαμηλότερη, σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο πληθυσμὸ τῶν ἐνηλίκων. 

Πρόκειται γιὰ ἐξαιρετικὰ νέα, καθὼς αὐτὸ τὸ διάστημα ἀνοίγουν οἰ σχολικὲς μονάδες σε ὅλη τὴν Εὐρώπη. Σὲ καμία περίπτωση δὲν ἐξαφανίζει τὸν σοβαρότατο κίνδυνο γιὰ τὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειας, ἀλλὰ μειώνει σὲ ἕνα ἱκανὸ ποσοστὸ τὶς πιθανότητες μόλυνσης. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ μέτρα ἀσφαλείας, δηλαδὴ τὴ μάσκα, τὶς ἀποστάσεις καὶ τὴν ὑγιεινὴ τῶν χεριῶν, τὸ σχολικὸ περιβάλλον μοιάζει τὸ πιὸ ἀσφαλὲς σὲ σχέση μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο περιβάλλον ἐκτός του σπιτιοῦ μας. 

Ἡ μελέτη ποὺ ἔγινε στὴν Ἱσπανία διαπίστωσε ὅτι τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 12 ἐτῶν εἶχαν τὸν ἴδιο ρυθμὸ μετάδοσης μὲ τὰ παιδιὰ ἡλικίας 13 ἕως 17 ἐτῶν. 

Οἱ εἰδικοὶ εἶχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ὅτι οἱ ἔφηβοι «ἔπρεπε νὰ ἐλεγχθοῦν» γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἐξάπλωση του νέου κορωνοϊού, ἀλλὰ οἱ ἐρευνητὲς στο παιδικὸ νοσοκομεῖο Sant Joan Deu στὴ Βαρκελώνη ισχυριζονταν ὅτι τὰ περισσότερα παιδιὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀναπαραγωγικὴ βαθμολογία. 

Οἱ Ἰσπανοὶ ἐρευνητὲς παρακολούθησαν τὰ παιδιὰ σὲ καλοκαιρινὲς κατασκηνώσεις γιὰ πέντε ἑβδομάδες στὴν περιοχὴ τῆς Βαρκελώνης. Χρησιμοποίησαν καλοκαιρινὲς κατασκηνώσεις ὡς βάση, καθὼς αὐτὰ ἦταν τὰ περιβάλλοντα εἶναι ποὺ μοιάζουν περισσότερο μὲ τὰ σχολεῖα. Ἡ ὁμάδα παρακολούθησε 1.900 ἄτομα στὰ 22 θερινὰ σχολεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦσαν κυρίως παιδιά. Ο Juanjo Garcia, ἐπικεφαλῆς τῆς παιδιατρικῆς στὸ νοσοκομεῖο, δήλωσε στοὺς The Times ὅτι κάθε ἑβδομάδα μία ὁμάδα προσωπικοῦ του νοσοκομείου ταξίδευε καὶ ἔπαιρνε δείγματα γιὰ δοκιμὴ PCR. 

Ἀπὸ τὰ 1.900 ἄτομα ποὺ παρακολουθήθηκαν, ἡ ὁμάδα βρῆκε 39 κρούσματα τοῦ ἰοῦ, 30 ἀπὸ τὰ ὁποία ἦταν παιδιά. Ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς Iolanda Jordan εἶπε ὅτι τὰ παιδιὰ εἶχαν 253 ἐπαφὲς στὶς ἀντίστοιχες ὁμάδες τους. «Μόνο 12 νέες μολύνσεις ἐμφανίστηκαν, δηλαδὴ ποσοστὸ μόλυνσης 4,7% καὶ ποσοστὸ ἀναπαραγωγῆς R 0,3. Εἶναι χαμηλὸ R, ἔξι φορὲς χαμηλότερο ἀπὸ τὸ R ποὺ βρήκαμε στὸν γενικὸ πληθυσμό, ποὺ κυμαινόταν μεταξὺ 1,7 καὶ 2», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν θερινῶν κατασκηνώσεων οι περισσότερες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ἔξω καὶ τὰ παιδιὰ τέθηκαν σὲ ὁμάδες τῶν δέκα. Οἱ εἰδικοὶ δήλωσαν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα εἶναι πολλὰ ὑποσχόμενα γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν σχολείων. Ὁ Δρ Jordan εἶπε ὅτι ἡ χρήση συγκεκριμένων ὁμάδων εἶναι ἕνας ἀποτελεσματικὸς τρόπος διευκόλυνσης τῆς ἀνίχνευσης καὶ τοῦ περιορισμοῦ τῆς μετάδοσης. 

Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι μὲ βάση τὴ συγκεκριμένη ἔρευνα, τὰ παιδιὰ -καὶ οἱ μεγαλύτεροι- θὰ πρέπει νὰ συναναστρέφονται μία συγκεκριμένη ὁμάδα ἀτόμων, ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιοῦν, διατηρώντας παράλληλα τὴν κοινωνική τους ζωὴ σὲ ἕνα ἀρεστὸ ἐπίπεδο- τὶς πιθανότητες μόλυνσης καὶ μετάδοσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ. Στὴν παροῦσα φάση, τὰ «ὄπλα» ποὺ διαθέτουμε εἶναι ἐλάχιστα καὶ στηρίζονται ἐν πολλοῖς στὴν ὑπεύθυνη συμπεριφορὰ ὅλων μαζί, ἀλλὰ καὶ καθενὸς ξεχωριστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.