27 Σεπ 2020

Πᾶμε σὲ διάλογο μὲ τὸν κ. Ἀποστολίδη, ἐπικεφαλῆς τῆς τριμεροῦς ἐπιτροπῆς ἐπαφῶν, ποὺ θεωρεῖ πὼς οἱ Τοῦρκοι τὸ 1974 δὲν εἰσέβαλαν ἀλλὰ ἀποβιβάστηκαν (landed) στὴν Κύπρο!

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐπαφῶν τῆς χώρας μας μὲ τὴν Τουρκία, ἔχει ὁρισθεῖ τριμελὴς ἐπιτροπὴ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρέσβη ε.τ. Παῦλο Ἀποστολίδη τὸ ἐγκώμιο τοῦ ὁποίου πλέκει ἡ ἐφημερίδα «Καθημερίνη» (δεῖτε ΕΔΩ σχετικὸ δημοσίευμα 10/8/2020) καὶ τὸν φωτογραφίζει ὡς τὸν πλέον κατάλληλο γιὰ τὴν θέση αὐτή. 
Κατὰ πολλοὺς ἦταν θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν... 
Ὁ κ. Ἀποστολίδης ἔγραφε σὲ μελέτη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ μὲ τίτλο "ELIAMEP Thesis, Cyprus July 2009" ὅτι οἱ τοῦρκοι δὲν εἰσέβαλαν στὴν Κύπρο τὸ 1974, ἀλλὰ ἀποβιβάστηκαν "In 1974, a Turkish force landed on the Island ..." !! 
Μὲ τὸ «ἀποβιβάστηκαν» (landed), εἶναι σὰν νὰ... ἐννοεῖ ὅτι οἱ τοῦρκοι ἐδικαιοῦντο νὰ ἀποβιβαστοῦν ἐλεύθερα. 
Στὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἐν λόγω μελέτης ὁ κ. Ἀποστολίδης ἀναφέρεται στὸ Κυπριακὸ ὡς διακοινοτικὲς συνομιλίες.... 
Θὰ πρέπει νὰ θυμίσουμε στὸν κ. Ἀποστολίδη, τὶς ἐκθέσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) καὶ τοῦ Δικαστηρίου τῆς ΕΕ στὸ Λουξεμβοῦργο, γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ τεράστιου προβλήματος τῶν συνεχιζόμενων παραβιάσεων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ τὰ τελευταία 45 χρόνια, ποὺ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ φύση τοῦ προβλήματος στὴν Κύπρο. Παρουσιάζοντας ὅμως τὸ πρόβλημα ὡς διακοινοτικὲς συνομιλίες παίζετε τὸ παιχνίδι τῆς Τουρκίας. Στην οὐσία τέτοιες ἀπόψεις δὲν βοηθοῦν τὴν Κύπρο καὶ δὲν ὑποστηρίζουν μία λύση στὴ βάση τῶν ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δικαίου...(Στοιχεῖα ἀπὸ Δρ. Ε. Μπίλλη) 

Υ.Γ 
Θὰ εὐχηθοῦμε καλὴ ἐπιτυχία στὸν κ. Ἀποστολίδη μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἔχει ἀναθεωρήσει ἀπόψεις γιὰ τὸ καλό της πατρίδας μας... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.