15 Ιουλ 2020

Ἁγία Σοφία: Kαι τώρα ἀγαπητοί, λουστεῖτε τοὺς «καρποὺς» τοῦ Ἰσλάμ!

Καὶ τώρα ἀγαπητοὶ πολιτικοὶ καὶ λοιποὶ ἐνδοτικοὶ Τουρκολάτρες, φᾶτε… πολυπολιτισμό!

Συνεχίστε να ἐπενδύετε στοὺς κανόνες «καλῆς γειτονίας»!
Συνεχίστε να χρησιμοποιεῖτε τὸ ἀνέκδοτο ποὺ ὀνομάζεται Εὐρωπαϊκὴ προοπτική της Τουρκίας, σὰν ἕναν δῆθεν διπλωματικὸ «μπαμπούλα» γιὰ τὸν Σουλτάνο.
Σπεύστε αμεσα γιὰ φωτογραφήσεις καὶ selfie, στὰ ἐγκαίνια τοῦ Τζαμιοῦ τοῦ Βοτανικοῦ!
Φτιάξτε το Μουσουλμανικὸ Συμβούλιο παρὰ τῷ Πρωθυπουργῶ, ἔτσι ὅπως ὑποσχεθήκατε!
Ἀναδείξτε κι ἄλλο τὸ μουσεῖο στὸ σπίτι τοῦ Κεμάλ, γιὰ νὰ διαφημίσετε τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Θεσσαλονίκης.
Συνεχίστε να στηρίζετε τὰ Τουρκικὰ προξενεῖα καὶ νὰ ἀνέχεστε τὴν ὑπόγεια δράση τους στὴν Ἑλλάδα.
Κάντε κι ἄλλες δηλώσεις που νὰ ὑποστηρίζουν πὼς δὲν θὰ τὰ χαλάσουμε μὲ τοὺς γείτονες «γιὰ λίγες δεκάδες μέτρα».
Ἀφῆστε τοὺς ἄλλους να λυμαίνονται τὴν Μεσόγειο καὶ ἐσεῖς συνεχίστε νὰ θαυμάζετε τὰ σιντριβάνια σας!
Ἀφῆστε ἐλεύθερους τους διάφορους γεωστρατηγικοὺς ἀναλυτὲς καὶ διπλωμάτες, νὰ ἁλωνίζουν στὰ ὑπουργεῖα σας καὶ νὰ δηλώνουν δημόσια πὼς τὸ Καστελλόριζο «εἶναι ἀπομακρυσμένο».
Ἐφαρμόστε καὶ πάλι αγρια καταστολὴ πρὸς τοὺς Ἕλληνες νησιῶτες ποὺ διαμαρτύρονται γιὰ τὴν μεθοδευμένη...
ἰσλαμοποίηση τῶν νησιῶν τους. Ἀδιαφορῆστε γιὰ τὶς περιουσίες τους ποὺ καταστρέφονται! Συνεχίστε νὰ κάνετε πὼς δὲν βλέπετε τὰ δεκάδες παρεκκλήσια ποὺ βανδαλίζονται ἀγρίως τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ φανατικοὺς Ἰσλαμιστές.

Συνεχίστε νὰ χρηματοδοτείτε με ἑκατομμύρια εὐρώ, τὰ κανάλια ποὺ μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινὰ μὲ ἐλεεινὰ τουρκοσίριαλ! Κάντε μᾶς περισσότερη πλύση ἐγκεφάλου μὲ αὐτὸν τὸν τόσο σπουδαῖο Τουρκικὸ πολιτισμὸ ποὺ μπαίνει στὰ σπίτια μας ἀπὸ τοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες.

Φτιάξτε κι ἄλλες ἐπιτροπές που νὰ λασπολογοῦν συστηματικά τους ἥρωες τοῦ 21 καὶ νὰ ὑποστηρίζουν πὼς εἴμαστε ἔθνος… 200 ἐτῶν!

Μὴν ξεχάσετε καὶ νὰ ἀνανεώσετε τὴν πρόσκληση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ «εὐλογήσει» τὸν ἑορτασμὸ 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση!

Δὲν ἔχει καμία σημασία που ὁ Ποντίφικας… «μουγκάθηκε» τώρα γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ δὲν πῆρε καμία θέση γιὰ τὴν ἀναίσχυντη αὐθαιρεσία τῶν ἐξ ἀνατολῶν Ἰσλαμοφασιστῶν. Καὶ γιατί νὰ ὑπερασπιστεῖ ἄλλωστε τὸν ἱερότερο ναὸ τῆς ὀρθοδοξίας ὁ… ἐπίγονος τῶν Σταυροφόρων;

Ὁ μόνος ἦταν ἄλλωστε ποῦ… ἔπαθε ἀφωνία; Οὐδόλως!

Οἱ πάσης φύσεως δικαιωματιστες ποὺ φωνάζουν καὶ ὠρύονται μέχρι καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα… τοῦ φουσκωτοῦ Ρὸζ Φλαμίνγκο;

Οἱ λόγιοι; Οἱ Πανεπιστημιακοὶ ; Η… ἐλὶτ τῶν καλλιτεχνῶν;

Ἀφωνία καὶ αὐτοί! Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή!

Συνεχίστε λοιπόν καὶ ἐφαρμόστε ὅλα τὰ παραπάνω. Νὰ εἶστε σίγουροι πὼς μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πρακτικές, σίγουρα θὰ ἀναπτερωθεῖ τὸ ἠθικό του ἔθνους! Ἡ ἐθνική μας συνείδηση θὰ χαλυβδωθεῖ σὲ ἀφάνταστο βαθμὸ καὶ ἔτσι θὰ εἴμαστε ἀπολύτως ἕτοιμοι γιὰ νὰ γιορτάσουμε τοῦ χρόνου μὲ κάθε κύρος καὶ μὲ κάθε τιμὴ καὶ μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὸ «Ἑλλάδα 2021»!

Ἂν ὑπάρχει ἀκόμα Ἑλλάδα!

Τί ἄλλο ἀκόμα θὰ πρέπει νὰ γίνει σὲ αὐτὴν τὴν χώρα γιὰ νὰ καταλάβουμε πῶς εἴμαστε ἄξιοί της μοίρας μας;

Πῶς ἀντιμετωπίστηκε ὅμως ἡ εἴδηση τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος, ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ πολιτικοῦ μας κόσμου;

Ἕνα τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, δήλωσαν οἱ περισσότεροι.

Μὰ πότε εἶχαν οἱ Τοῦρκοι ὁποιαδήποτε σχέση μὲ τὴν προστασία τοῦ πολιτισμοῦ; Τί τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ UNESCO καὶ ἡ κάθε UNESCO;

Τί σχέση ἔχει μὲ τὸν πολιτισμό ενα ἔθνος ποὺ ἀρέσκεται νὰ γιορτάζει τὶς καταστροφές, τοὺς ἐπεκτατικοὺς πολέμους, τὶς ἁλώσεις πόλεων καὶ τὶς γενοκτονίες ἄλλων λαῶν; Τί πολιτισμὸ παρήγαγε μία χώρα ποῦ ὁτιδήποτε διαφημίζει στὶς τουριστικές της καμπάνιες, εἶναι κυρίως δημιουργήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ; Γιὰ ποιὸ πράγμα εἶναι ὑπερήφανοι σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία Σοφία;

Τί ἀκριβώς εχει δημιουργήσει ὁ Τουρκικὸς πολιτισμός; Τί ἔχει κληροδοτήσει διαχρονικὰ στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι ἐκτὸς ἀπὸ αἷμα, δυστυχία καὶ φανατισμό;

Τώρα θὰ πρωτομάθουμε τοὺς Τούρκους;

Νομίζουμε πῶς τώρα μονο ἀτιμώθηκε ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποῦ τὸν ἔκανε Τζαμὶ ὁ Ἐρντογᾶν; Καὶ πρὶν ποῦ ὑποτίθεται πῶς ἦταν μουσεῖο, τί γινόταν; Τύγχανε ἀπόλυτου σεβασμοῦ ἀπὸ τοὺς Τούρκους; Δὲν γίνονταν ἐντός του ναοῦ live προσευχὲς ἀπὸ Ἰμάμηδες; Δὲν κρέμασαν ἀραβουργήματα; Δὲν ἔκρυψαν τὶς ἁγιογραφίες; Δὲν ἔκαναν ἕνα σωρὸ ἀνάρμοστες ἐκδηλώσεις ἐντός του ναοῦ, μέχρι καὶ ἐπιδείξεις μόδας;

Καὶ γιατί ὁ Ἐρντογᾶν ἀποφάσισε νὰ κάνει Τζαμὶ τὴν Ἁγία Σοφία τώρα; Μήπως ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἔφταναν τὰ Τζαμιά;

Ἔχουμε νὰ κάνουμε με νεοθωμανοὺς μὲ βλέψεις καὶ ἐπιδιώξεις αὐτοκρατορίας. Ἂς τὸ χωνέψουμε καλὰ αὐτό.

Φτάνουν πια οι ἀγαπολογίες. Φτάνουν τὰ εὐχολόγια. Φτάνουν τά… ζεϊμπέκικα καὶ οἱ κουμπαριές. Φτάνουν τὰ ἐγχώρια πολιτικὰ παραμυθάκια περὶ Εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς της Τουρκίας. Ὁ Σουλτάνος δὲν δίνει δεκάρα τσακιστὴ γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ προοπτική της χώρας του. Ὁ μόνος λόγος ποὺ κρατᾶ ἀκόμη μία στοιχειώδη ἐπαφὴ μὲ τὴν Εὐρώπη εἶναι μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὴν ἐκβιάζει καὶ νὰ ἀπομυζᾶ Εὐρωπαϊκὰ κονδύλια.

Χρειάζονται ἀποφασιστικὲς κινήσεις ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα. Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση μὲ τὴν Ἁγία Σοφία εἶναι μία πολὺ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ σταματήσει ἐπιτέλους ὁ στρουθοκαμηλισμὸς τῶν πολιτικῶν μας.

Καὶ ἀλήθεια… ποιὸς πολιτικὸς ἀρχηγὸς θὰ ὑπερασπιστεί την Ἁγία Σοφία; Αὐτὸς ποὺ πρὶν μερικοὺς μῆνες σφράγιζε ἐκκλησίες καὶ ἀπαγόρευε τὴν Θεία Κοινωνία μὲ ἕνα του… tweet; Αὐτὸς ποὺ ἐνορχήστρωσε ἕναν ἄτυπο διωγμὸ πρὸς τὸ ἱερατεῖο καὶ τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὸ ἔτσι θέλω;

Ἢ αὐτος που χάρισε τὴ Μακεδονία στοὺς Σκοπιανούς;

Καὶ ἂν ὑποθέσουμε πως θὰ τὸ ὑπερασπιστοῦν, ὡς τί θὰ τὸ ὑπερασπιστοῦν; Τί ἀκριβῶς χάσαμε ἐχθὲς κατὰ τὴν γνώμη τους; Ἕνα μουσεῖο; Ἕνα μνημεῖο;

Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ εἶναι πολλὰ περισσότερα, ἀπὸ αὐτό.

6 σχόλια:

 1. Τα είπες όλα αδερφέ μου. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει και ποιός τα λαμβάνει όλα αυτά υπ' όψιν του από τους κυβερνώντες στην χάραξη εθνικά ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής.
  Κανένας πιστεύω δυστυχώς. Τουλάχιστον προς το παρόν. Αν ο λαός θέλει όμως μπορεί να το αλλάξει αυτό. Πολύ φοβάμαι όμως πως για λόγους που δεν είναι της παρούσης δεν θέλει ούτε ο ελληνικός λαός να αλλάξει η εθνική πολιτική. Οπότε θα ξυπνήσει απότομα και με πολύ θόρυβο.
  Πάντως εσύ καλά κάνεις και γράφεις. Να είσαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είστεφοβερος γράφετε πολύ σωστά και τα τοποθετείτε ιστορικα πολύ σωστά...δυστηχως αυτό που λέτε οι πολιτικοί μας είναι πουλημένοι και δεν βλέπω από μέρους τους καμμιά διεκδίκηση...εμείς τι κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί:
  http://thriskeftika.blogspot.com/2020/07/blog-post_11.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Καὶ ἀλήθεια… ποιὸς πολιτικὸς ἀρχηγὸς θὰ ὑπερασπιστεί την Ἁγία Σοφία; Αὐτὸς ποὺ πρὶν μερικοὺς μῆνες σφράγιζε ἐκκλησίες καὶ ἀπαγόρευε τὴν Θεία Κοινωνία μὲ ἕνα του… tweet; Αὐτὸς ποὺ ἐνορχήστρωσε ἕναν ἄτυπο διωγμὸ πρὸς τὸ ἱερατεῖο καὶ τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὸ ἔτσι θέλω;"

  Πες τα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αστε τον Μογγόλο να χαίρεται!
  Το ίδιο που του κάνει , μην βιάζεστε μα τον σκάβει τον λακκο του βαθειά βαθειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Υπεροχο κειμενο με πολυ καλες κ τοποθετημενες σκεψεις ,με τολμη κ ανδρισμο με γεναιοψυχια κ πατριωτισμο,μπραβο σου αδελφε μου ,μακαρι ολοι οι Ελληνες κ οι νεοελληνες να σκεφτομασταν ετσι πατριωτικα ,κ προ παντων ...ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ Κ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.