8 Ιουν 2020

Ἑορτασμὸς τῶν ονομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτου Σύρου παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ ἡ διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου μὲ προστατευτικό...

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Μιὰ νέα, ἄλλη Παράδοση προτεσταντικοῦ, μᾶλλον οἰκουμενιστικοῦ προτύπου διαμορφώνεται ὀλίγον κατ` ὀλίγον ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, μὲ προσωπικὲς ἐπινοήσεις, δίχως καμία ἐπιφύλαξη ὡς πρὸς τὴν προσβολὴ τῶν ἱερῶν καὶ τὸ ἀσεβὲς τῶν πράξεών τους καὶ μάλιστα δίχως κανένα κώλυμα! Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐκτάκτως, λόγῳ τῶν γνωστῶν συντρεχόντων ἀνασταλτικῶν γεγονότων ἢ μονίμως καὶ εἰς τὸ διηνεκὲς πλέον; Ὁ καθένας βάζει καὶ τὸ δικό του σάπιο λιθαράκι καὶ ὅπου μᾶς βγεῖ. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία των δύο χιλιάδων χρόνων, τῶν ἁγίων καὶ τῶν μαρτύρων!!! (δὲς καὶ τὸν Ἀμερικῆς στὴν πορεία διαμαρτυρίας!). Δεσπότης μὲ δεμένο τὸ χέρι, τὸ ὁποῖο εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ἀπομονώνει ἀπὸ τὸ ποίμνιο, μὴν τοῦ τὸ ἀκουμπήσουν καὶ μολυνθεῖ τὸ ... Ἅγιο Πνεῦμα!
Ἀλλὰ τί νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὸν πολύχρωμα ντυμένο αἱρετικὸ παραστεκούμενο καὶ συμπροσευχόμενο; Ἀλήθεια καὶ παναλήθεια, τί δουλειὰ ἔχει ὁ αἱρετικὸς μέσα στὸν ὀρθόδοξο ναό; Ἀφοῦ καὶ ἐμεῖς οἱ βαφτισμένοι Ὀρθόδοξοι ὁμολογοῦμε υμνολογικώς ἀλλὰ καὶ ἐν συναισθήσει, τὴν ἀναξιότητά της παρουσίας μας μέσα στὸν Ὀρθόδοξο ναό: «Οἱ ἀναξίως έστώτες ἐν τώ ἀχράντῳ σοῦ οἴκῳ ἑσπερινὸν ὕμνον ἀναμέλπομεν, ...».(Στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ, ἦχος γ'), πῶς τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέρχεται καὶ νὰ μαγαρίζει τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ; Ὁ ὀρθόδοξος ναός, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, εἶναι ὁ οὐρανὸς κατεβασμένος στὴ γῆ!«ἐν τώ ναῷ εστώτες τῆς δόξης σου ἐν οὐρανῷ εστάναι νομίζομεν» (Ἀπολυτίκιον εἰς τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου). Πόνος πολὺς καὶ λύπη γιὰ τὸ κατάντημα τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ μάλιστα τῶν «ποιμένων». Ναί, τὸ «ποιμένων» σὲ εἰσαγωγικά!

Διαβάστε παρακάτω ὁλόκληρη τὴν εἴδηση ὅπως ἀναρτήθηκε στὴ σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως...

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τελέσθηκε σήμερα...
τὸ πρωί, ἐπὶ τὴ ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου, Ἐπισκόπου Τύρου, Θεία Λειτουργία προξάρχοντος τοῦ ἄγοντος τὰ Ὀνοματήριά του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ , συλλειτουργούντων αὐτῶ τοῦ Ἀρχιμ. Δωροθέου Γάγγου, ἀπὸ τὴ Σύρο, τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπῶν Δήλου καὶ Μυκόνου, Πσωτοπρ. Πέτρου Μαραγκοῦ, καὶ Ἄνω Μερᾶς καὶ Παλαιοκάστρου Μυκονου, Πρωτοπρ. Βασιλείου Τζανιδάκη, τοῦ Προεστῶτος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τουρλιανῆς Ἄνω Μερᾶς Μυκόνου, Ἀρχιμ. Ἀλεξίου Παπαδόπουλου, καὶ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας «Χρυσοκαστριωτίσσης» Πλάκας Ἀθηνῶν, Ἀρχιμ. Πρόδρομου Σκορδαρᾶ, μὲ τὴ συμπροσευχητικῆ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἐφημερίων της Σύρου καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου τῶν ΡΚαθολικών Σύρου Σέβ. κ. Πέτρου Στεφάνου, τοῦ Βουλευτοῦ Κυκλάδων κ. Φίλ. Φόρτωμα, τοῦ Χωρικοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη, τοῦ Δημάρχου Σύρου- Ἐρμούπολης κ. Νίκ. Λειβαδάρα,τῆς Ἀντιδημάρχου Πολιτισμοῦ, τῶν Προέδρων τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων Ἐρμουπόλεως καὶ Ἄνω Σύρου, τῆς Δημοτικῆς Συμβούλου κᾶς Εἰρήνης Δράκου, διατελεσάντων Δημοτικῶν Συμβούλων, τοῦ Ταξίαρχου τῆς ΕΛΑΣ, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Κυκλάδων, τοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Σύρου, Ἀξιωματικῶν της Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Διοικητῆ τῆς 6ης Περιφέρειας Λιμενικοῦ Σώματος κ. Ἰω. Γκύζη, τοῦ Λιμενάρχη Σύρου κ. Ἰω. Βαμβακούση, τοῦ Διευθυντῆ τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, τοῦ Διοικητῆ καὶ τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Νοσοκομείου Σύρου , τοῦ Διοικητῆ τοῦ Τάγματος Ἐθνοφυλακῆς, τοῦ Φρουράρχου καὶ τοῦ Στρατολόγου Σύρου, τῶν Προέδρων τοῦ Ἐπιμελητηρίου καὶ τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Κυκλάδων, τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Σωματείου τῶν ἐργαζομένων στὸ Ναυπηγεῖο τοῦ «ΝΕΩΡΙΟΥ», τοῦ διατελέσαντος Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Παιδείας κ. Διον. Μεσσάρη, Δικαστικῶν, τῆς Προέδρου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν κᾶς Αἰκατ. Καρφάκη, τοῦ κ. Κώνστ. Μαστοράκη, τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἔντυπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου καὶ τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης τοῦ νησιοῦ καὶ πολλῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν, τηροῦντες τὰ μέτρα ἀσφαλείας, νὰ εὐχηθοῦν στὸν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους. 

Τοὺς ὕμνους τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν ὁποία ἀναμετέδιδε ἀπ’ εὐθείας ὁ Τοπικὸς Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς «Syros tv1», ἀπέδωσαν χοροὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Σύρου, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Γ. Καμαριάρη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Δεῖτε φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἐδῶ

1 σχόλιο:

  1. Και σε περίοπτη θέση. Τσουπ τσουπ και στο δεσποτικό σε λίγο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.