28 Ιουν 2020

Νομίζεις πώς θά ἔχεις γιά πολύ καιρό ἀκόμα τή δυνατότητα νά διαδηλώσεις; Ξανασκέψου το!

Νομίζεις πως θα έχεις για πολύ καιρό ακόμα τη δυνατότητα να διαδηλώσεις; Ξανασκέψου το!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Tελικά τί ἀκριβῶς δημιουργεῖ κυκλοφοριακό χάος στό κέντρο τῆς Ἀθήνας;

Ὁ «μεγάλος περίπατος» μέ τά «χρυσά» παγκάκια καί τίς ζαρτινιέρες τῶν 550 εὐρώ, ὁ φτωχός σχεδιασμός τῶν ὁδικῶν ἀξόνων καί τῶν νευραλγικῶν σημείων τοῦ κέντρου ἤ οἱ «ἐνοχλητικοί» διαδηλωτές πού κλείνουν τούς δρόμους κάθε λίγο καί λιγάκι;

Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἔχει τό δικό του σκεπτικό καί τήν δική του ἀπάντηση ὡς πρός αὐτὸ τό ἐρώτημα, ὅμως σίγουρα ἡ ἀπάντηση τῆς κυβέρνησης ἀκολουθεῖ τήν ἐμμονική της προσκόλληση στήν «ἀτομική εὐθύνη» τῶν πολιτῶν καί φαίνεται πώς ἀρχίζει νά στοχοποιεῖ μέ ὅρους ἀπολυταρχίας, κάθε συλλογική προσπάθεια (ὑγιοῦς καί μή) ἀντίδρασης στούς δρόμους.

Δέν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς τό ἀδιανόητο νεοχουντικό νομοσχέδιο Μητσοτάκη - Χρυσοχοΐδη πού τέθηκε σέ δημόσια διαβούλευση τόν Φλεβάρη καί ἐπιθυμεῖ ἡ κυβέρνηση νά τό φέρει γιά ψήφιση στή Βουλή. Ἕνα νομοσχέδιο βγαλμένο κατευθεῖαν ἀπό τό χουντικό χρονοντούλαπο τοῦ 71, ἀφοῦ οὐσιαστικά πρόκειται γιά ἀντιγραφή τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 794/1971 τὸ ὁποῖο θεσπίστηκε ἐπί 7ετίας καί ἀφορᾶ τό θεσμικό πλαίσιο γιά τήν διενέργεια τῶν δημόσιων συναθροίσεων.

Τί προβλέπει ἡ σύγχρονη ἐκδοχή αὐτοῦ τοῦ νομοσχεδίου γιά τά συλλαλητήρια;
...

Προαπαίτηση ἀστυνομικῆς ἄδειας γιά κάθε συγκέντρωση καί θέσπιση ἐπίσημου ὀργανωτῆ της, πού εἶναι ὑποχρεωμένος νά συνεργάζεται ἄμεσα μέ τόν ἐπικεφαλῆς ἀστυνομικό καί νά συμμορφώνεται σέ ὅλες τίς ὑποδείξεις του. Ὁ ὀργανωτής αὐτός θά εἶναι νομικά ὑπεύθυνος γιά ὁτιδήποτε συμβεῖ στή διάρκεια τῆς συγκέντρωσης.

Τά μέλη τῆς συγκέντρωσης θά εἶναι ὑποχρεωμένα νά ἀπομακρύνουν ἀπό τόν χῶρο τῆς συνάθροισης ὁποιονδήποτε διαδηλωτή ζητήσουν οἱ ἀστυνομικοί.

Ἀφαίρεση κάθε σχετικῆς ἁρμοδιότητας ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς, οἱ ὁποῖοι - σύμφωνα μέ τό νομοσχέδιο - θά ἐνημερώνονται ἁπλῶς γιά τήν (ἐπικείμενη ἤ ἤδη συντελεσθεῖσα) διάλυση τῆς συγκέντρωσης, χωρίς νά ἔχουν κανέναν λόγο καί καμία δικαιοδοσία ἐπ' αὐτοῦ.

Δυνατότητα τῶν δημάρχων νά ἀπαιτοῦν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, τήν ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε συγκέντρωσης δέν ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιηθεῖ.

Ἀναγόρευση τῆς συμμετοχῆς σέ ἀπαγορευμένη συγκέντρωση, σέ ἰδιώνυμο ἀδίκημα πού ἐπισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 ἔτος ἢ καί 2 ἔτη ἄν διαπιστωθεῖ (ἔστω καί) πρόθεση γιά βιαιοπραγίες κατά τή διάρκεια τῆς (ἀπαγορευμένης) συγκέντρωσης.

Χουντικό διάταγμα λοιπόν, ἀνασύρεται ἀπό τήν «νεοφιλελεύθερη» κυβέρνηση τῆς «Ἀριστείας», πού κομπάζει καί διαφημίζει τίς δῆθεν ἐπιτυχίες της ἀπέναντι στίς προκλήσεις τῆς πανδημίας καί ξεχνᾶ νά ἀναφέρει πώς χρησιμοποίησε ἄγρια καταστολή καί καταστρατήγηση ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν γιά νά πετύχει τί;

Νά μήν χάσουμε τή δυνατότητα νά ξαναγίνουμε τά γκαρσόνια τῆς Εὐρώπης γιά ἄλλη μία τουριστική σεζόν. Ὁ τουρισμός καί οἱ ἐπενδύσεις νά εἶναι καλά καί ὅλα τά ἄλλα νά πᾶνε νά...

Κατά τά ἄλλα, ἐθνική παραγωγή μηδέν, ἐθνική αὐτάρκεια μηδέν.

Κάποιος πού θά προσεγγίσει αὐτὸ τό θέμα ἐντελῶς ρηχά καί ἐπιφανειακά, μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ πώς αὐτὸ τό νομοσχέδιο θά ἦταν ἕνα καλό νομικό ὄχημα γιά νά μπεῖ ἐπιτέλους μιά τάξη στήν ἐκτεταμένη αὐθαιρεσία τῶν διαδηλώσεων (πού ὄντως ὑπάρχει σέ πολλές περιπτώσεις).

Ἄς τό ξανασκεφτεί καλύτερα.

Διαδηλώσεις καί συλλαλητήρια δέν γίνονται μόνο γιά ἐργασιακά καί κοινωνικά θέματα, πού καί αὐτά εἶναι σημαντικότατα καί πολύ συχνά ἀξίζουν μαζικές διαμαρτυρίες στούς δρόμους. Οὔτε διοργανώνονται ὅλα ἀπό «εργατοπατέρες» καί ἀργόμισθους «καρχαρίες» τοῦ συνδικαλισμοῦ.

Τί θά κάνεις ἄν αὔριο ἡ κυβέρνηση ἀποφασίσει νά ἰδιωτικοποιήσει πλήρως τό νερό (ὅπως καί ἔχει δείξει τέτοια πρόθεση) καί σταματήσει νά ἀποτελεῖ δημόσιο ἀγαθό;

Τί θά κάνεις ἄν αὔριο ἡ κυβέρνηση ἀποφασίσει νά βάλει κάμερες σέ ὅλες τίς σχολικές αἴθουσες χωρίς τήν ἔγκριση σου;

Τί θά κάνεις ἄν αὔριο ἡ κυβέρνηση ἀποφασίσει νά ἐπιτάξει τήν περιουσία σου γιά νά φτιάξει μιά νέα δομή φιλοξενίας;

Τί θά κάνεις ἄν ἡ κυβέρνηση ἐντατικοποιήσει τήν «ισλαμοποίηση» τῆς χώρας καί συνεχίσει νά λειτουργεῖ ὡς ἀποθήκη ψυχῶν τῆς Εὐρώπης;

Τί θά κάνεις ἄν κάποια στιγμή ἐπαναληφθεῖ τό «θέατρο» τῆς καραντίνας καί ἀκολουθήσουν ἴδιες καί χειρότερες ποινικές διώξεις, ἀπαγορεύσεις καί συλλήψεις ;

Τί θά κάνεις ἄν αὔριο ὁ Πρωθυπουργός αὐτός ἤ ὁ κάθε Πρωθυπουργός, πραγματοποιήσει μιά προδοτική συμφωνία μέ τήν Τουρκία καί ἀποφασίσει νά παραχωρήσει ἐθνική κυριαρχία, στό ὄνομα τῆς «καλῆς γειτονίας»;

Τί μπορεῖς νά κάνεις ἀπέναντι σέ ὅλα αὐτά; Νά περιμένεις μιά τετραετία μήπως ἀλλάξει ἡ κυβέρνηση; Καί ἄν δέν ἀλλάξει; Καί μέχρι νά ἀλλάξει, θά παραμένεις θεατής στήν ἐρημοποίηση τῆς χώρας;

Θά σοῦ μείνει μόνο ἕνας δρόμος. Ἡ διαδήλωση. Ἡ εἰρηνική δημόσια διαμαρτυρία.

Θά σοῦ μείνει;

Θά κατέβεις στούς δρόμους νά διαμαρτυρηθεῖς;

Πώς; Ποῦ;

Θά σοῦ παραχωρήσει ἄδεια ἡ (ἐλεγχόμενη ἀπό τήν κυβέρνηση) ἀστυνομία;

Θά σοῦ ἐπιτρέψει ὁ Δήμαρχος νά διαδηλώσεις ἐκεῖ πού θέλεις;

Θά διακινδυνεύσεις νά βρεθεῖς ἀντιμέτωπος μέ ποινή φυλάκισης;

Προβληματισμός καί ἀνησυχία μόνο λοιπόν, σχετικά μέ τήν πιθανότητα ψήφισης καί ἐφαρμογῆς ἑνός τέτοιου νομο - ἐκτρώματος πού σάν ἄλλοτε, θά ἐγκλωβίσει τήν Ἑλλάδα «σέ γύψο».

Καί αὐτός ὁ γύψος εἶναι πολύς.

Μᾶς χωράει ὅλους.

Ἐφημερίδα SporTime

7 σχόλια:

 1. ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΤΕ;;ΟΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ !!
  500 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ,ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτές τις πολιτικές αυτούς τους πολιτικούς αυτά τα μαφιόζικα άτομα στήριξε και στηρίζει ο Ελληνικός λαός.
  ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ 600 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΛΕΟΝ και τρομοκρατημένος μην χάσει το σπίτι του ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
  Αυτούς στήριξε και η Ιεραρχία η οποία συνεχίζει το θεάρεστο έργο της χωρίς ίχνος συστολής και προβληματισμού.
  Ενοείται ότι αυτή η προστασία του ''πατερούλη'' αφορά μόνο τον Έλληνα.
  Ολοι οι αλλοι είναι φιλοξενούμενοι και θα πρέπει να δείξουμε τον σεβασμό που τους πρέπει.
  Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω όταν ξυπνήσει;;; ο Ελληνας και πιάσει τον πυρρίχειο τι πρόκειται να συμβει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον τόν χορό τού ζαλόγγου πρέπει νά πιάσει ο Έλληνας...

   Διαγραφή
 3. Οταν μετανοησουμε για τις αμαρτιες μας ,,,ειλικρινα ομως,,, μονο τοτε οι καταστασεις θα αλλαξουν προς το καλυτερο,,, αν οχι τοτε κλαψε με μανα ,,,, μονο η μετανοια θα φερει το καλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ "ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ" ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ, "ΜΕΓΑΡΑ" ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΑ ΜΟΝΟ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ!

  ΜΕ ΤΟ "ΧΑΜΟΛΟΪ" ΦΤΩΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΙ "ΧΑΜΟΛΟΪ" ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οταν μετανοησουμε για τις αμαρτιες μας ,,,ειλικρινα ομως,,, μονο τοτε οι καταστασεις θα αλλαξουν προς το καλυτερο,,, αν οχι τοτε κλαψε με μανα ,,,, μονο η μετανοια θα φερει το καλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η μετάνοια,άν έρθει,θά έρθει μετά απο μιά ΠΕΙΝΑ,έναν ΠΟΛΕΜΟ και μιά
  ΠΤΩΧΕΥΣΗ,...α!! και μετά από έναν
  δυνατό ΣΕΙΣΜΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.