2 Μαΐ 2020

Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης: Πῶς θὰ «μυρίζουν» τὰ κινητὰ τὸν Covid-19 (ἠχητικὸ)

Ὁ καθηγητὴς τοῦ ΜΙΤ ἐξηγεῖ πῶς τὰ κινητὰ τηλέφωνα θὰ «καταγράφουν» κρυπτογραφικά τὶς συναντήσεις μας καὶ στὴν συνέχεια θὰ «ἐνημερώνουν» ἂν κάποιος ποὺ εἴχαμε ἐπαφή ἔχει συμπτώματα κορωνοϊού.
Γιὰ νέες ἐφαρμογὲς στὰ κινητά μας τηλέφωνα ποὺ θὰ καταγράφουν τὶς συναντήσεις μας μὲ σκοπὸ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἐπιβολὴ μέτρων καραντίνας, ἡ παρακολούθηση τῆς προόδου τῆς νόσου ἢ ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν γιὰ πιθανή τους ἔκθεση σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰό, ἔκανε λόγο ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς τοῦ ΜΙΤ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης στὸ podcast - Πρωταγωνιστὲς τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη.

Σύμφωνα μέ τὸν Δρ. Δασκαλάκη, στὴν μάχη ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς τεχνολογίας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊού θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τὰ ὅπλα ποὺ προσφέρουν οἱ νέες τεχνολογίες καὶ εἰδικὰ οἱ ἐφαρμογὲς στὰ κινητά μας τηλέφωνα τὰ ὁποῖα θὰ «καταγράφουν» κρυπτογραφικά τὶς συναντήσεις μας καὶ στὴν συνέχεια θὰ μᾶς «ἐνημερώνουν» ἂν κάποιος ποὺ εἴχαμε ἐπαφή ἔχει...
συμπτώματα κορωνοϊού.

Παρὰ ταῦτα ὁ Ἕλληνας καθηγητῆ τοῦ ΜΙΤ ὑπογράμμισε ὅτι ὑφίστανται καὶ ζητήματα βιοηθικῆς καὶ παράλληλα ἔκρουσε τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ γιὰ τὴ διάδοση ψευδῶν εἰδήσεων, μιὰ ἐπιδημία τῶν fake news, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τὸν ἴδιον, θὰ ἐπηρεάσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπων.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ Δρ. Δασκαλάκης «συζητεῖται ἔντονα τὸ θέμα ἐφαρμογῶν σὲ κινητὰ τηλέφωνα ποὺ θὰ κρατοῦν μιὰ βάση δεδομένων σχετικὰ μὲ ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους ἤρθαμε σὲ στενὴ ἐπαφὴ τὸν τελευταῖο μῆνα καὶ ἐὰν ἐκεῖνος ἀργότερα βρεθεῖ θετικὸς στὸν ἰὸ θὰ ἐνημερώνονται ὅλες οἱ ἐπαφές του. Ἐγὼ δὲν θὰ εἶμαι ἐγώ, θὰ εἶμαι ἕνα κρυπτογραφικό κλειδὶ ποὺ θὰ ἀντιπροσωπεύει ἐμένα καὶ θὰ τὸ ξέρω μόνο ἐγώ. Ἐπίσης οἱ ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους συνάντησα θὰ εἶναι ἀλλὰ κρυπτογραφικά κλειδιὰ ὅποτε στὰ μάτια κάποιου ποὺ προσπαθεῖ νὰ παρακολουθήσει ὅλη αὐτὴ τὴ διαδικασία, θὰ βλέπει ὅτι διάφορα κρυπτογραφικά κλειδιὰ βρέθηκαν κοντά σε ἀλλὰ κρυπτογραφικά κλειδιὰ χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ προσωποποιήσει τὸ σὲ ποιὸν αὐτὰ ἀναφέρονται. Ὡστόσο πίσω ἀπὸ αὐτὸ θὰ ὑπάρχει μιὰ βάση. Τὴν ὁποία βάση, ἂν δὲν εἶναι καλὰ σχεδιασμένη, μπορεῖ ἂς ποῦμε ἡ CIA ἢ ὁποιοσδήποτε ἄλλος νὰ μπορεῖ νὰ τὴν χρησιμοποιήσει».

Ὁ Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ἐπιστήμονες ποὺ στὰ μέσα Μαρτίου ὑπερασπίσθηκε μὲ πάθος ἀπὸ τὴν Ἀμερική, ὅπου βρίσκεται, τὴν ἀνάγκη νὰ μείνουμε ὅλοι σπίτι. Σήμερα ὅμως ἐκφράζει τὸν φόβο του ὅτι ὁ ἰὸς δὲν ἔχει ἐξαπλωθεῖ ἀρκετὰ στὸν κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ δὲν ἔχουμε πετύχει τὴν ἀνοσία τῆς ἀγέλης, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἂν ἀρχίσουμε νὰ ἀνοίγουμε σιγά-σιγά θὰ ὑπάρξουν καὶ ἀλλὰ κύματα, εἰδικὰ ἀπὸ Σεπτέμβριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.