25 Μαΐ 2020

Ἡ Βουλγαρία ἀμφισβητεῖ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ἀδιέξοδο ὁδηγοῦνται τὰ Σκόπια καθὼς οἱ ἡγέτες τῶν δύο μεγαλυτέρων κομμάτων Ζόραν Ζάεφ καὶ Κρίστιαν Μιτσκόφσκι ἀδυνατοῦν νὰ συμφωνήσουν σὲ μία ἡμερομηνία γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν ποὺ ἔχουν ἀναβληθεῖ λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ. Στὴν τελευταία ὅμως συνάντηση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, ὑπὸ τὸν Πρόεδρο Στέβο Πενταρόφσκι, τὸ χάσμα διευρύνθηκε, καθὼς ὁ Μιτσκόφσκι ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ Ζάεφ, κατηγορώντας τὸν ὅτι ἀπέφυγε νὰ θέσει τὸ ζήτημα ποὺ ἔχει ἐγείρει ἡ Βουλγαρία, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ νὰ θέσει βέτο στὴν ἐνταξιακὴ διαδικασία τῶν Σκοπίων, θέτοντας ὅρους ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν «μακεδονικὴ» γλώσσα καὶ τὴν «μακεδονικὴ» ταυτότητα, κατὰ τρόπο μάλιστα ποὺ καταρρίπτουν τὶς παραδοχὲς τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὰ ζητήματα αὐτά. 

Νὰ θυμίζουμε ὅτι οἱ ὄροι τοὺς ὁποίους ἔθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας Μπόϋκο Μπορίσωφ στὰ Σκόπια περιλαμβάνουν μὲν τὴν ἀπόλυτη τήρηση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ τῆς συμφωνίας Φιλίας καὶ Καλῆς Γειτονίας Σκοπίων – Βουλγαρίας, ἀλλὰ ζητοῦν νὰ παύσει νὰ ἀποκαλεῖται ἡ γλώσσα «μακεδονική». Ἡ Σόφια τονίζει ὅτι τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα ποὺ ὁμιλεῖται στὰ Σκόπια ἀποτελεῖ διάλεκτο τῆς βουλγαρικῆς γλώσσης καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὴν γειτονικῆς της χώρα νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ὄρο «ἐπίσημη γλώσσα τῆς Βορείου Μακεδονίας». 
Καὶ ἐνῶ τὰ περὶ γλώσσης καὶ ταυτότητος, συνιστοῦν...
ἀμφισβήτηση αὐτῶν ποὺ συνεφώνησε ὁ Ζάεφ μὲ τὴν Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς Πρέσπες, οἱ Βούλγαροι ζητοῦν καὶ ἄλλα, τὰ ὁποία ἅπτονται διμερῶν θεμάτων τους. Ζητοῦν συγκεκριμένα νὰ σταματήσει κάθε ἀναφορὰ σὲ ὕπαρξη «μακεδονικῆς» μειονότητος στὸ ἔδαφος τῆς Βουλγαρίας καὶ νὰ ἐπαναλάβει τὶς ἐργασίες της ἡ κοινὴ ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων γιὰ ἱστορικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ θέματα. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτή, ποὺ ἔχει συσταθεῖ στὸ πλαίσιο τῆς Συνθήκης Φιλίας καὶ Καλῆς Γειτονίας Σκοπίων-Βουλγαρίας, περιῆλθε σὲ τέλμα πρὶν καν προχωρήσει στὴν συζήτηση οὐσιαστικῶν θεμάτων καὶ ἀπέτυχε νὰ συμφωνήσει στὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ τοῦ κομμιτατζῆ Γκότσε Ντέλτσεφ. Οἱ Σκοπιανοὶ ἐπιμένουν νὰ τὸν θεωροῦν δικό τους, ἐνῶ ἡ Βουλγάρα ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Αἰκατερίνα Ζαχαρίεβα δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ φωνάζει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ντέλτσεφ δήλωνε ὅτι εἶναι Βούλγαρος. 

Ἡ ἴδια ἡ Ζαχαρίεβα ἔχει χαρακτηρίσει τὴν γλώσσα τῶν Σκοπίων «δυτικὴ βουλγαρικὴ διάλεκτο μὲ σερβικὰ στοιχεῖα». Μάλιστα εἶχε προχωρήσει, λέγοντας ὅτι πρόκειται οὐσιαστικῶς γιὰ μία κατασκευασμένη γλώσσα: «Ἄρχισε νὰ γράφεται πρὶν 45 χρόνια καὶ εἶναι βασισμένη στὴν δυτικὴ βουλγαρικὴ διάλεκτο. Ἄλλαξαν μόνο κάποια γραμματικὰ στοιχεῖα καὶ πρόσθεσαν λέξεις ἀπὸ τὴν σερβικὴ γλώσσα» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημειωτέον ὅτι ἡ Βουλγαρικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν (BAS) καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Βουλγαρικῆς Γλώσσης, ἔχει ἀνακοινώσει: «Πιστεύουμε ὅτι ἡ θέση τῶν Σκοπίων εἶναι ψευδής, ἀπαράδεκτη καὶ ἐπιζήμια γιὰ τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο γειτονικῶν χωρῶν. Ἡ θέση τῆς BAS παραμένει ἀμετάβλητη -ἡ ἐπίσημη γλώσσα στὴ Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας εἶναι μία γραπτὴ περιφερειακὴ μορφὴ τῆς βουλγαρικῆς γλώσσης». 

Τὴν ἴδια ὥρα ὁ Βούλγαρος ἀναπληρωτὴς Πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς Ἀμύνης Κρασιμὶρ Καρακατσάνωφ, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ συγκυβερνῶντος ἐθνικιστικοῦ κόμματος BΜΡΟ, ἀπέδωσε εὔσημα στὸν πρώην ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων Ντένκο Μαλέβσκι, ποὺ πρόσφατα παρεδέχθη ὅτι στὸ παρελθὸν Βούλγαροι καὶ Σκοπιανοὶ ἦταν «ἕνα». Δηλαδὴ ἴδια ἐθνικὴ καταγωγή. 

Ὅμως γενικώτερα τὰ Σκόπια ἀπορρίπτουν τοὺς ὅρους τῆς Βουλγαρίας μὲ τὸν Σκοπιανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νικόλα Δημητρὼφ νὰ δηλώνει πὼς ἡ χώρα του δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν εἰσαγωγὴ «ἀντιευρωπαϊκῶν διμερῶν ὅρων» ποὺ θέτουν τὴν ἐθνική της ταυτότητα στὸ διαπραγματευτικὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἔνταξη στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. 

Ὁ Ζόραν Ζάεφ ἐπιμένει: «Εἴμαστε Μακεδόνες ποὺ μιλοῦν μακεδονικὰ» ἂν καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι «εἴμαστε μία πολυεθνικὴ χώρα». 

Ἡ σταθερότης μὲ τὴν ὁποία ἡ βουλγαρικὴ κυβέρνησις ἐπιμένει στὶς ἐθνικὲς θέσεις ἀμφισβητώντας τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Σκοπίων δημιουργοῦν εὔλογα ἐρωτήματα, ὅσον ἀφορᾶ στὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ὑποχωρήσει ἀποδεχομένη τοὺς ἰσχυρισμοὺς αὐτοὺς τοὺς ὁποίους περιέλαβε στὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τὰ ἐρωτήματα παραμένουν, καθὼς καὶ ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις δὲν ἔχει ἐγείρει φωνὴ ἀμφισβητήσεως τῆς ψευδεπίγραφης αὐτῆς συμφωνίας. Οὔτε γιὰ τὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα θεωροῦν οἱ Βούλγαροι ἀπαράδεκτα… 

4 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.