24 Μαΐ 2020

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη ἀπαγορεύει τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμούς!

Ἀλέξανδρος Παναγιώτου, Ἰατρός Κυτταρολόγος 

Kάποια πράγματα δέν γίνεται νά μήν λέγονται...ἔστω κι ἄν εἶναι αὐτονόητα ἀκόμα καί γιά τριτοετεῖς φοιτητές Ἰατρικῆς (στό τρίτο ἔτος διδασκόμαστε τήν Μικροβιολογία)... 
1.Ὅλοι οἱ ἰοί ἐξασθενοῦν ὅσο ἀνεβαίνει ἡ θερμοκρασία, εἰδικά τό καλοκαῖρι μᾶς ἀπασχολοῦν ἐλάχιστα ἕως καθόλου. 
2.Ὅλοι οἱ ἰοί καταλείπουν ἀνοσία μετά τήν ἀποδρομή τους ἔστω καί ὀλιγόμηνη (κάποιοι ἀκόμα καί ἰσόβια ὅπως ἡ ἱλαρά, ἡ ἀνεμοβλογιά, ἡ λοιμώδης μονοπυρήνωση κλπ.) 
3.Ὅλοι οἱ ἰοί ἔχουν τήν ἰδιότητα νά μεταλλάσσονται πολύ εὔκολα (εἰδικά οἱ ἰοί RNA ὅπως ὁ Covid19), κάτι πού συμβαίνει ἄλλωστε αἰῶνες τώρα μέ τή γρίπη, αὐτό ὅμως δέν τούς ἀλλάζει ὡς διά μαγείας ἀπό μή παθογόνους γιά τόν ἄνθρωπο σέ μαζικά θανατηφόρους (ὅπως προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν κάποιοι). 
4.Ὅλοι οἱ ἰοί εἶναι οὐσιαστικά ἐντελῶς ἀνενεργοί ἔξω ἀπό τόν ξενιστή τους (τό ἀνθρώπινο κύτταρο π.χ.) καί ἑπομένως δέν μποροῦν νά “αἰωροῦνται” γιά ὧρες ὡς παθογόνοι στόν ἀέρα ὅπως εἰπώθηκε (καί τό χειρότερο ὅλων, ἔγινε πιστευτό). 
5. Ὅλοι οἱ ἰοί ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά χαρακτηριστοῦν ὡς ζωντανοί ὀργανισμοί (ὅπως εἶναι π.χ. τά βακτήρια) καί γιά αὐτό ὁ ὅποιος πολλαπλασιασμός τους δέν μπορεῖ νά γίνει...
ἔξω ἀπό ἕνα ζωντανό κύτταρο (στό ὁποῖο ὅπως εἶπα, δροῦν μόνο ὡς ξενιστές). 
6. Ὅλοι οἱ ἰοί μεταδίδονται μέ σωματικά ὑγρά ἀσθενοῦς (π.χ. αἷμα ὅπως στό AIDS, σάλιο καί ἐκκρίσεις ὅπως στόν Covid19 ἀλλά καί τή γρίπη) ἐφ’ ὅσον ἔλθουν σέ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ μέ κάποια “πόρτα εἰσόδου” στόν ὀργανισμό (π.χ. ἀνοιχτή πληγή στό AIDS, στοματική κοιλότητα, βλεννογόνος μύτης ἤ ματιῶν ) σέ γρίπη καί Covid19. 
Ἑπομένως, μόνο ἄν κάποιος βήξει ἤ φτερνιστεῖ πάνω μας μποροῦμε νά κολλήσουμε καί στήν περίπτωση φυσικά πού μέ ἄπλυτα χέρια ἀγγίξουμε τό στόμα, τή μύτη ἤ τά μάτια μας. 

Τά περί 8 καί 18 μέτρων προσωπικά θά μέ ἔκαναν νά γελάσω ἄν δέν ἔκρυβαν πίσω ὑστερόβουλες σκέψεις ὅσων τά λένε. 

Αὐτά ἀφοροῦν βασικότατες γνώσεις γιά ἕνα τριτοετῆ φοιτητή Ἰατρικῆς! 

Ἄν τώρα κάποιος ἀκόμα καί μέ τόν τίτλο τοῦ ἐκπροσώπου ὁποιουδήποτε φορέα ὑγείας, Ἑλληνικοῦ ἤ διεθνοῦς, βγεῖ καί πεῖ ἄλλα, ἄς ἔχουμε στό μυαλό μας ὅτι μπορεῖ νά μήν μιλάει ἀπό μόνος του ἀλλά γιά συμφέροντα τρίτων. 

Τό ἀφήνω ἐδῶ, δέν μπορῶ νά γίνω πιό σαφής... 

Πᾶμε τώρα καί σέ 2-3 ἀκόμα παραδοχές πού θά μᾶς ἀνοίξουν λίγο περισσότερο τά μάτια (ἐλπίζω)... 

Τό τέστ ταυτοποίησης τοῦ ἰοῦ μέ τή μέθοδο PCR δέν εἶναι οὔτε εἰδικό γιά τόν Covid19 οὔτε ἐνδεικτικό ἐνεργοῦ λοίμωξης. Τί σημαίνει αὐτό; 

Σημαίνει ὅτι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ μπορεῖ νά δώσει θετικό τό τέστ ἀκόμα καί ἄν εἶχε προσβάλλει τόν ὀργανισμό ἕνα τρίμηνο καί παραπάνω πρίν (καί φυσικά πλέον ἔχει ἀποδράμει). 

Μπορεῖ μέ λίγα λόγια νά ἀνιχνευτοῦν ὑπολείμματα γενετικοῦ ὑλικοῦ (RNA) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (ἀπό τούς ὁποίους προσβαλλόμαστε πολύ συχνά καί τά θεωροῦμε “γριποῦλες”) ἀκόμα καί ἄν ἔχουμε ἀναρρώσει πλήρως καί δέν εἴμαστε πλέον φορεῖς !!!...γιά φαντάσου... 

Ἔχει γίνει ἐπισήμως παραδεκτό (καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι ἔχουν δηλωθεῖ ἀποβιώσαντες ὡς ἀπώλειες κοροναϊοῦ ἀκόμα καί ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ἐνῶ ἡ αἰτία θανάτου ἦταν προφανέσταστη (ἐγκεφαλικό, ἀνακοπή κλπ.)! 

Αὐτό φυσικά δέν συνέβαινε οὔτε μέ τή γρίπη οὔτε μέ ἄλλα λοιμώδη νοσήματα. 

Ἄν συνδυάσουμε λοιπόν αὐτό τό γεγονός μέ τά ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω σέ σχέση μέ τά τέστ καταλαβαίνουμε ὅτι ὡς “νεκροί ἀπό κορονοϊό” μπορεῖ νά θεωρηθοῦν καί ἄνθρωποι πού ἔπαθαν ἐγκεφαλικό στά 85 τους καί εἶχε τύχει νά μολυνθοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε κορονοϊό ἀκόμα καί πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα !!!... γιά φαντάσου Νο 2... 

Ἔχει ἐπίσης γίνει ἐπισήμως παραδεκτό (καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι τά πραγματικά κρούσματα τοῦ ἰοῦ εἶναι ἴσως καί 10 φορές περισσότερα (τό λιγότερο). Καί φυσικά, ὅταν κάποιος “ἰνστρούχτορας” τό δηλώνει αὐτό, κανείς δημοσιογράφος δέν τοῦ ρωτάει τό ἁπλό “Ἄρα, ἡ θνησιμότητα τοῦ ἰοῦ εἶναι 10 φορές μικρότερη, ἄρα πολύ-πολύ μικρότερη ἀπό ἄλλες ἰογενεῖς λοιμώξεις;” 

Εἶναι προφανές γιατί δέν τό ρωτάει κανείς (προφανές φυσικά σέ ὅσους θέλουν νά βάζουν τό μυαλό νά σκέφτεται). 

Κλείνω μέ μιά μικρή παραπομπή στόν Ἱπποκράτη (στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁρκίζονται ὅλοι ὅσοι πρόκειται νά γίνουν γιατροί)... 

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη, λοιπόν, δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς γιατρός ἤ λειτουργός ὑγείας δέν ἔχει δικαίωμα νά χορηγήσει διά τῆς βίας ὁποιοδήποτε φάρμακο σέ ἀσθενῆ ἤ ὑγιῆ ἐφ’ ὅσον αὐτός δέν θέλει νά τό πάρει καί ἀρνεῖται κατηγορηματικά. 

Ἄς τό ἔχουν αὐτό ὑπ’ ὄψιν ὅσοι ὀνειρεύονται μαζικούς ἐμβολιασμούς ὑποχρεωτικούς διά νόμου...” 

Ἀλέξανδρος Παναγιώτου Ἰατρός Κυτταρολόγος 

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» agnikolaos.gr
Ἀρ. Τεύχους 113 Μάϊος 2020

34 σχόλια:

 1. Ξεκαθάρες κουβέντες

  Ευχαριστούμε!

  Χριστός Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφού οι κορονοϊοί εντοπίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό με τέστ , ακόμα κι αν το έχει περάσει κανείς μέχρι και πριν τρείς μήνες , γιατί όταν βγαίνει κάποιος θετικός στο τέστ και το περνάει ελαφρά στο σπίτι σε καραντίνα με αντιπυρετικά και χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία , το επόμενο τέστ δείχνει αρνητικό ;

   Διαγραφή
  2. Γιατί τα τεστ είναι αναξιόπιστα και μη εξειδικευμένα ως προς τον κοροϊδοϊό.Ιδιαίτερα τα rapid test (τα pcr λιγότερο).Δεν μπορεί ακόμη και την ίδια μέρα τεστ να σε εμφανίζει τη μια θετικό την άλλη αρνητικό.Και σε ποιον ιό μάλιστα αφού τα υπολείμματα rna μπορεί να προέρχονται κι από ένα κοινό κρυολόγημα.Στην τελική μας ενδιαφέρει να κάνουμε τεστάκια, εφόσον είμαστε υγιείς και δεν έχουμε πρόβλημα;Κατασπατάληση ανώφελη δημοσίου χρήματος.Κανένα προληπτικό τεστ δεν υπάρχει σε καμία ίωση ως προγνωστικό/διαγνωστικό εργαλείο .

   Διαγραφή
  3. Γιατι απλά ο "γιατρός" γράφει βλακείες. Τα τεστ ειναι εξειδικευμένα ως προς τον ιό, μια χαρά αποτελέσματα βγάζουν και τα υπόλοιπα είναι χαζομάρες. False Positive / Νegative αποτελέσματα υπάρχουν παντού. Απλά έχει γίνει ο εγκέφαλος πουρές από το πολύ κύριε ελέησον

   Διαγραφή
  4. Μαζεψου...Και ως προς τον Θεό και ως προς τον γιατρό...Δεν ζήτησε κάνεις την άποψή σου...

   Διαγραφή
  5. Καμία σχέση με το τι λέει ο Ιπποκράτης στον όρκο του καθώς το 1796 φτιάχτηκε το πρώτο εμβόλιο στην ιστορία για την Ευλογία η οποία θέρισε πάνω από 1 δις ανθρώπων..βέβαια αν είχε να κάνει με κολλημένους Έλληνες χριστιανούς το πιθανότερο θα ήταν να μην είχε μείνει ούτε δείγμα από ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη..
   Επίσης αναφέρει ότι θα κάνω ότι θεωρώ καλύτερο για την φροντίδα του ασθενή μου εως ιατρός του ..πουθενά δεν αναφέρει της μπούρδες που λέτε και ανεπαφερει και ορκίζεται στον Θεό Απόλλωνα

   Διαγραφή
  6. Πολυ αξιοπιστα τα τεστ φιλε μου τι να σε πω! Ειχα βαλει χυμο σε ενα σελφ τεστ και βγηκε αρνητικο!! Ουτε καν ακυρο! Την αλλη φορα εβαλα και νερακι παλι αρνητικο! Χτυπα εσυ την βελονιτσα σου και ασε εμας τους ψεκασμενους

   Διαγραφή
 2. Δεν υπαρχει σημερα ο ορκος του ιπποκρατη υπαρχει μονο το μεγαλο αφεντικο που κυβερναει ολα τα κρατη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν νομίζω...
  (για τον Όρκο του Ιπποκράτη)
  Μάλλον το αντίστοιχο ισχύει...

  Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.
  Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία.
  Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο.
  Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.
  Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης.
  Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά.
  Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

  Που λέει κάτι τέτοιο?
  Ίσα ίσα λέει: "Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου"
  και "...και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά".

  Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή!

  https://el.wikipedia.org/wiki/Όρκος_του_Ιπποκράτη

  Όσο για τα υπόλοιπα που λέει, γιατρός δεν είμαι, και δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί του...
  Αυτό, κάτι λέει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γράφει "ασθενής". Διαχώρισέ το στο μυαλό σου από το "υγειής".

   Διαγραφή
  2. Μήπως χαθήκαμε κάπου στην ελεύθερη μετάφραση?
   Για τον όρκο του Ασκληπιού και του Απόλλωνα λέω....

   Διαγραφή
 4. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μην μας υποχρέωναν θεωρητικά αλλά πρακτικά θα μας απαγορεύσουν να ταξιδεύουμε, αν δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, όπως και να δουλεύουμε..Στην ουσία μας εκβιάζουν "δημοκρατικά"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το προαναφερθέν κείμενο βρίθει αναληθειων. Οι ιοί μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων τα οποία εξέρχονται με την αναπνοή, το γέλιο, το βήχα, ω το φτέρνισμα, την δυνατή ομιλία. Αυτά ταξιδεύουν σε απόσταση έως δύο μέτρα και μπορεί αυτός που βρίσκεται εκεί να τα εισπνεύσει η να έρθουν σε επαφή με τις μάτια. Άρα έχουν νόημα τα μέτρα στην απόσταση. Όσο για τον όρκο του Ιπποκράτη δεν αναφέρει τίποτα άλλο αυτά που λέει ο συγγραφέας του κειμένου. Τέλος όσον αφορά την θνητότητα ας μας πει πως είναι δυνατόν να έχουν πεθάνει σε ένα μήνα 1000 άτομα στην Ελλάδα από την συγκεκριμένη αιτία. Σημασία δεν έχει η θνητότητα όσο η νοσηρότητα. Δεν έγινε καμία άλλη χρονιά να μην υπάρχει διαθέσιμη ΜΕΘ επειδή κατελήφθησαν όλες άλλοι ασθενείς με γρίπη, όπως επίσης και να νοσηλεύονται τόσοι πολλοί ασθενείς ταυτόχρονα και να χρηζουν οξυγόνο θεραπείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ίσως δεν γνωρίζεις ότι σε μονάδες covid δεν αφήνουν κανέναν να φύγει αν προηγουμένως δεν έχουν ετοιμάσει το επόμενο θύμα, ώστε να μην μένουν καινά κρεβάτια. Και δεύτερον, όλοι οι νεκροί που ανακοινώνονται δεν είναι ούτε οι μισοί από τον ιό. Είναι από αιτίες που προέρχονται σε σχέση με τον ιό, με το γεγονός ότι από την αρχή της νόσησης δεν ξεκινά η θεραπεία. Αν είσαι σε αρχικό στάδιο σου λένε αν ανεβάσεις πυρετό τότε μόνο πάρε κανένα Ντεπόν. Όμως και στην κοινή γρίπη, πριν ανεβάσεις πυρετό, δίνουν αντιβίωση ώστε ο ιός που εξαντλεί τον οργανισμό να μην δώσει την ευκαιρία στις άλλες σοβαρές παθήσεις (πνευμονία, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακές διαταραχές, εγκεφαλικά) και άλλα που θα οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις. Αντιθέτως, λίγο πριν την εμφάνιση του ιού, φρόντισαν να απαγορεύσουν κατηγορηματικά τα αντιβιοτικά τελείως. Ώστε να μην έχεις την ευκαιρία να προλάβεις να αμυνθείς. Άσε που λίγο πριν την εμφάνιση του ιού φρόντισαν τις μεταμενυχτιες ώρες να περάσουν νομοσχέδια στη Βουλή για τα φασιστικά μέτρα και την υποχρέωση να τα τηρήσουμε όλοι τα θύματα τους. Καλοσχεδιασμένη γενοκτονία από χρυσοπληρωνενους επαγγελματίες

   Διαγραφή
  2. Τί ανυπόστατες χαζομάρες είναι αυτές!!!

   Διαγραφή
  3. Να σέ ενημερώσω ότι το 2018 το Φεβρουάριο ψάχναμε για ΜΕΘ για συγγενικό μου πρόσωπο. Ήταν όλες γεμάτες σέ όλη την Ελλάδα. Αυτό από προσωπική εμπειρία.

   Διαγραφή
 6. Αν διαβάσεις ξανά το άρθρο, απαντάει σε όλα αυτά που λες ξεκάθαρα και χωρίς αναλήθειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μας δουλεύεις ρε φίλε ; Αφού οι κοεονοϊοί εντοπίζονται με ανίχνευση τεστ μέχρι και τρείς μήνες μετά , γιατί όταν σήμερα εντοπίζετε κάποιος θετικός , και το περνάει ελαφρά στο σπίτι , όταν ανακάμπτει και κάνει το δεύτερο τεστ μετά από λίγες μέρες (και όχι 3 μήνες), βγαίνει αρνητικό ; ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όταν βγεις θετικός και το περάσεις σπίτι σου, σου λένε ότι δεν χρειάζεται να ξανακάνεις τεστ, απλά απομόνωση για 15 ημέρες......Καραλαβες

   Διαγραφή
 8. Κανενας δεν καταλαβαινει οτι το θεμα ειναι οτι ο ιος αυτος μεταδιδεται πολυ γρηγορα .Ειναι το κυριοτερο προβλημα η γριπη στατιστικα οταν καποιος την κολησει θα κολησει και ενα ακομα ατομο .ο covid αντιστοιχα φαινεται οτι αν ενας τον κολησει το μεταδιδει σε 2,5 περιπου αλλους . Αν ξαφνικα και μαζικα κολουσε ολλος ο κοσμος την κοινη γριπη θα μιλουσαμε γιαυτην οπως μιλαμε τωρα για τον covid .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και ο όρκος της αστυνομίας λεει " υπόσχομαι να υπακούω το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους " αλλα εδώ είμαστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο όρκος του Ιπποκράτη στα Νέα Ελληνικά.

  Για πείτε λίγο που το αναφέρει αυτό που λέτε περί εμβολιασμών;

  Και από πότε η ορθοδοξία βασίζεται σε έναν όρκο σαν αυτό; Στο τέλος θα μας πείτε πως η ανθρωπότητα δεν υφίσταται μόνο 2500 χρόνια αλλά 100.000 χρόνια.  Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.

  Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία.

  Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο.

  Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.

  Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης.

  Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά.

  Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι όπου για να επιβεβαιώσουν τις ανακρίβειες τους δεν διστάζουν να διαστρεβλώσουν το οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να σας απαντήσει κανείς στο ερώτημα σας. Ακομα περισσότερο ανησυχώ και απογοητεύομαι όμως γιατι τετοια ψεύδη τα αναπαράγουν ή δημοσιεύουν εκκλησίες. Και αυτό είναι εναντια στον λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αγαπάτε αλλήλους.

   Διαγραφή
 12. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ειπωθεί απαραίτητα 2 θετικά rapid κο εξέταση με θετική διάγνωση γιατρού ομολογούν κάποιο φορέα. Αν ο γιατρός διαγνώσει γρίπη ή άλλη λοίμωξη ΑΥΤΌ ισχύει και όχι τα τεστ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σιγά μην είναι γιατρός, με τόσες βλακείες που έγραψε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εάν ήταν τόσο επιθετικός ο ιός θα κολλουσαμε όλοι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο "ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ" ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ!..ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Οταν απευθύνεσαι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι για την γρίπη παίρνεις αντιβίωση, κοινό υπάρχει δηλαδή που μπορείς να λες ότι σου κατέβει στην κεφάλα σου δίχως να φοβάσαι ότι θα σε μουτζώνουν με χέρια και με πόδια, τότε όχι μόνο τον όρκο του Ιπποκράτη θα κάνεις καφενείο αλλά και την επιστήμη που υποτίθεται ότι υπηρετείς. Εμετός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αυτά που γράφει ο συνάδελφος είμαστε βέβαιοι ότι ισχύουν για ιούς χωρίς γενετικές τροποποιήσεις στο γονιδίωμα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ο ιός είναι χιμαιρικος και έχουν χρησιμοποιηθεί γονίδια από διαφορετικούς ιούς ή δε γνωρίζουμε από τι άλλο οργανισμό. Δεστε λίγο τα ακτινολογικά ευρήματα από συναδέλφους σε ΜΕΛ και ΜΕΘ για τις επιπτώσεις του ιού στο πνευμονικο παρεγχυμα σε σχέση με πνευμονίες από άλλους ιούς ή βακτήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. "Μετά τη δική της Νυρεμβέργης που καταδικάστηκαν ναζί γιατροί απαγορεύεται ιατρική πράξη χωρίς τη συνεννεση του "υγιές ασθενούς",
  αυτό επικυρώθηκε και είναι παγκόσμια νομοθεσία με την συνθήκη του Ελσίνκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Πολύ σωστά όλα αυτά, και σεβαστά. Γιατί λοιπόν καθόμαστε και υποτασσόμαστε σε αυτά που μας λένε? Την αλήθεια λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, δεν μιλάει κανείς όμως... γιατί δεν μιλάμε? γιατί δεν αντιστεκόμαστε?? Και το κυριότερο.... γιατί οι γιατροί που τα γνωρίζουν όλα αυτά ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ!! Εγώ αυτούς κατηγορώ πρώτα!! Τον λόγο που δεν μιλούν τον γνωρίζω. Είναι όμως οι άμεσοι υπεύθυνη για όλο αυτό το χάος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.