31 Μαΐ 2020

Ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ παραμείνουν παιδιὰ

Σύλλογοι τῆς Λάρισας κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα
Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν Παιδεία, ἡ διαβούλευση τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώθηκε, στὸ ἄρθρο 1 προβλέπεται δράση μὲ τίτλο “Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων”. Στὶς “Δεξιοτητες” περιλαμβάνεται ἡ “σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση”, ὡς μάθημα ἤδη ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ Δημοτικό. Ὑπάρχει ἐξαιρετικὴ ἀσάφεια στὸ τί ἀκριβῶς θὰ περιέχει τὸ σχετικὸ μάθημα. 

Ὅμως: ἡ ἰατρικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἐμπειρία, ἡ ἔρευνα σὲ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα στὸ ἐξωτερικὸ ἢ σὲ ἐγχώριες ἀναφορὲς καταδεικνύουν, χωρὶς περιστροφές, ὅτι, ὅπου διδάσκεται, ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» οὐσιαστικὰ λειτουργεῖ ὡς παρότρυνση πρὸς τὴν πρόωρη σύναψη σεξουαλικῶν σχέσεων ἢ τὸν “πειραματισμό”. Καταγράφηκε αὔξηση τῶν ἀμβλώσεων σὲ μικρὴ ἡλικία. Ἔμμεσα διαφημίζονται ὁ πανσεξουαλισμός, ἡ πορνογραφία καὶ οἱ διαστροφές. Ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ στόχευση– ποιὰ εἶναι ἄραγε; – πάντως αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει. Προσβάλλει βίαια καὶ ἀναίτια τὴν ἀθωότητα τῶν νηπίων καὶ διακόπτει τὴ φυσιολογική τους ψυχοσωματικὴ ἐξέλιξη. Στερεῖ τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα νὰ ὡριμάσουν στὸν καθορισμένο ἀπὸ τὴ φύση τοὺς χρόνο καὶ νὰ χαροῦν τὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνακάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τοῦ ἄλλου. Διακινδυνεύει ἀποδεδειγμένα ἢ καὶ βλάπτει, λιγότερο ἢ περισσότερο, τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική τους ὑγεία. Ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα κι ἀπὸ σχόλια στὴ διαβούλευση, συνάγεται ὅτι τὸ μάθημα προπαγανδίζει σκοποὺς τοῦ ΛΟΑΤΚΙ κινήματος μὲ κατεύθυνση ὄχι τὴν γνώση, ἀλλὰ τὴν...
διαμόρφωση ἀλλότριου ἤθους. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν καταναλωτισμό, ἡ σεξουαλικὴ «διαπαιδαγώγηση» ἐξαναγκάζει τὰ παιδιά μας σὲ πρώιμη ἐγκατάλειψη τῆς παιδικότητάς τους & στρέβλωση τοῦ ἤθους τους. 

Οἱ περισσότεροι ἐκπαιδευτικοὶ μας– κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε ὡς σωματεῖα χιλιάδων μελῶν, γονέων, τέκνων καὶ ἐκπαιδευτικών– πέρα ἀπὸ τὰ ἄνω, ὑπογραμμίζουν ὅτι δύσκολα διδάσκεται σὲ τάξη τέτοιο μάθημα, οὔτε προσφέρει κάτι οὐσιαστικό. Τὰ παιδιὰ ἄλλωστε ὡριμάζουν διαφορετικά. Πολλοὶ ἰατροὶ σχετικῶν εἰδικοτήτων ἐπισημαίνουν τοὺς κινδύνους τῆς πρόωρης “ὠρίμανσης” τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν ἔκθεσή τους σὲ τέτοιο ὑλικό, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά. Στὴ συντριπτική μας πλειοψηφία οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσουμε τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιών μας στὸ ζήτημα αὐτό, τῆς ἱερότητας τῆς σεξουαλικότητας καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν οἰκογένεια, ποὺ ἅπτεται βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν. Στὴ σχετικὴ διαβούλευση τὰ σχόλια, συνολικὰ 2.884, περισσότερα ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄρθρο (ἀπὸ 98 ἄρθρα, τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἔχει 1.638 σχόλια), εἶναι καταιγιστικὰ ἀρνητικά. 

Κάποια ἀπὸ τὰ Σωματεῖα, ἐν μέσω τῶν περιορισμῶν τῶν ἡμερῶν, θέσαμε τὰ ἄνω στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς τοῦ Νομοῦ μας καὶ τὸν Περιφερειακὸ Διευθυντὴ Ἐκπαίδευσης. 

Θὰ ἀκουστοῦμε οἱ γονεῖς; Θὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ δικαιώματά μας & ἡ ἀθωότητα τῶν παιδιῶν μας; 

Παρέλκει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ ὅποια ἐκπαιδευτικὴ (κρατικὴ) παρέμβαση στὸ ζήτημα αὐτό, ἐφόσον διαπιστώνεται ἀνάγκη, μπορεῖ νὰ λάβει χώρα ἐξατομικευμένα πρὸς τὸν μαθητὴ μετὰ ἀπὸ συναίνεση καὶ μὲ συνεργασία τοῦ γονέα. 

Γονεῖς: νὰ ὑπερασπιστοῦμε ὑπεύθυνα τὰ δικαιώματά μας καὶ κυρίως τὴν ἀθωότητα καὶ τὸ ἦθος τῶν νηπίων καὶ τῶν παιδιῶν μας. 

Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καὶ Περιχώρων 
Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 24ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λάρισας 
Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 23ου Δημοτικου Σχολείου Λάρισας 
Σύλλογος Γονέων καὶ Κηδεμόνων 19ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λάρισας 
Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη 
Ἕνωση Θεολόγων Λάρισας 
Γονέων Ενωσις «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ» (ΓΕΧΑ) Λάρισας 
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανὸς» 
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Πορεία Ἀγάπης» 
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας» 
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» Λάρισας 
Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» 
Χριστιανικὴ Ἑστία Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

10 σχόλια:

 1. Αλλοίμονο σε όσους πονηρεύουν και λερώνουν τις ψυχές και περισσότερο τις παιδικές και εφηβικές ψυχές!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παραδειγματική τιμωρία γιά όσους
  θέλουν νά κάνουν τέτοια ειδεχθή εγκλήματα κατά της ψυχής τών παιδιών μας.
  Τό ανύπαρκτο-εωσφορικό, "κράτος"
  είναι θανάσιμος εχθρός τών ίδιων τών πολιτών του καί ειδικότερα ενεργεί
  ύπουλα,μεθοδικά,και διαβολικά κατά της ψυχικής καί πνευματικής υγείας
  τών μικρών παιδιών,σκόπιμα,για νά διαμορφώσει τήν αυριανή γενιά ανθρώπων σύμφωνα με τίς σκοτεινές επιδιώξεις του καί τά σκοτεινά συμφέροντα του....κατά της πατρίδος μας και κατά της Ορθοδοξίας μας.
  Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ο Κυριος ειπε ... οποιος σκανδαλισει τα μικρα παιδια καλυτερα να παρει μια πετρα νατην δεσει στο λαιμο και να πνιγει .... αλιμονο τους μονο ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ δέν είναι μόνο ένας άνθρωπος
  ή κάποιοι πού σκανδαλίζουν η πού καταστρέφουν τήν υγεία τών παιδιών,
  είναι ολόκληρο σύστημα,είναι ενδεχομενως συμφέροντα πού ξεπερνούν τήν ίδια μας τήν πατρίδα.
  Είναι κάτι οργανωμένο γενικότερα,
  προέρχετε από τίς κυβερνήσεις τίς ίδιες γιά νά μήν πώ από υπερεθνικά
  κέντρα και "στοές"...πιστεύω νά με καταλαβαίνεις τί εννοώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπράβο στους Συλλόγους Γονέως και στους Ορθόδοξους Συλλόγους.

  Στ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με τα μπραβο δεν λυνετε το προβλημα,
  θελει αγώνα,προσπαθεια,επαγρυπνηση,
  και ματια "ανοιχτα",αλλιως κοροιδευουμε τους εαυτους μας και τα παιδια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γκρινιάρη ανώνυμε σταμάτα να γκρινιάζεις και να γράφεις σαχλαμάρες. Και τα μπράβο χρειάζονται και να λέμε τον καλό λόγο.
   Η γκρίνια σου και ο κακός τρόπος που σκέφτεσαι δεν χρειάζεται!!!

   Στ.

   Διαγραφή
 7. Οταν λέμε τήν αλήθεια καί πονάει,
  δέν είναι...γκρίνια καί ας μήν τήν δέχεσε,το κακό πού γίνετε στά παιδιά μας δεν το σκέφτεσε? εκτός καί αν δέν έχεις παιδιά καί δέν σέ νοιάζει.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οταν λέμε τήν αλήθεια καί πονάει,
  δέν είναι...γκρίνια καί ας μήν τήν δέχεσε,το κακό πού γίνετε στά παιδιά μας δεν το σκέφτεσε? εκτός καί αν δέν έχεις παιδιά καί δέν σέ νοιάζει.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 2:39 μμ
   Μάθε πρώτα ορθογραφία, πήγαινε και στο Δημοτικό Σχολείο για να καταλαβαίνεις τί σου λένε και μετά άρχισε να γράφεις σχόλια!! Δεν καταλαβαίνεις τίποτα απο όσα σου λένε και μιλάς για να μιλάς και να φέρνεις σύγχυση!!
   Εκτός και αν είσαι βαλτός πράκτορας!!!...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.