30 Απρ 2020

Στρος Καν: «Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ξαναμοιραστεῖ ἡ τράπουλα θὰ πρέπει o κίνδυνος τῆς πανδημίας νὰ διαποτίσει βαθιά, ἀλλὰ πάνω ἀπ' ὅλα μὲ διάρκεια τὴν παγκόσμια συλλογικὴ εὐαισθησία»

Σ’ ἕνα ἐκτενέστατο ἄρθρο ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν γαλλικὴ ἐπιθεώρηση Politique Internationale στις 5 Ἀπριλίου 2020 ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν της Γαλλίας κ. Dominique Strauss-Kahn σημειώνει ὅτι ἡ ὑγιεινομικὴ κρίση ποὺ βιώνουμε τώρα εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ προηγούμενες πανδημίες, ὅπως ἐκείνη τῆς Μαύρης Πανώλης τοῦ 1348 μ.Χ. ἢ τῆς λεγόμενης Ἱσπανικῆς Γρίπης τοῦ 1918-1919 λόγω τῆς παγκοσμιοποίησης τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς εὐχέρειας τῶν μετακινήσεων.
Ἀπὸ τὸ κείμενο αὐτὸ βέβαια ἀξίζει νὰ ἐπιδείξουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ σὲ ἕνα συγκεκριμένο ἀπόσπασμα στὸ ὁποῖο ὁ Straus-Kahn οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἐπισημαίνει τὴν ἀπαιτούμενη, καλοσχεδιασμένη καὶ μεθοδεμεύνη διεθνῆ προσπάθεια διασπορᾶς προπαγάνδας καὶ πανικοῦ στὶς κοινωνίες μὲ σκοπὸ τὴν χειραγώγηση τῶν κοινωνιῶν πρὸς συγκεκριμένες κατευθύνσεις καὶ μεταβολῆς τῶν συλλογικῶν ἐπιλογῶν! Συγκεκριμένα τὸ ἐπίμαχο τμῆμα τοῦ ἄρθρο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Εἶναι λογικό, λοιπόν, νὰ ἀναμένουμε ἕναν κατακερματισμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης κι...
αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἂν γνωρίζει πῶς νὰ τὴν ἀδράξει (…) Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ξαναμοιραστεῖ ἡ τράπουλα θὰ πρέπει o κίνδυνος τῆς πανδημίας νὰ διαποτίσει βαθιά, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα μὲ διάρκεια τὴν παγκόσμια συλλογικὴ εὐαισθησία. Ἡ πολεμικὴ μεταφορά, ἡ ὁποία ἔχει χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως, βρίσκει τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μόνον σὲ περιόδους κινητοποίησης. Ἀντιμέτωποι μὲ μία τέτοια δομικὴ καὶ ταυτόχρονα παγκόσμια ἀπειλὴ εἶναι πιθανὸ νὰ γινόμαστε μάρτυρες μίας βαθιᾶς ἀλλαγῆς τῶν συλλογικῶν προτιμήσεων» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.