3 Απρ 2020

Ἐπιστολὴ Ἰατρῶν καὶ ἄλλων προσωπικοτήτων ὑπὲρ τῆς Καθηγήτριας Ἑλένης Γιαμαρέλλου


ΠΡΟΣ: Σύλλογο Ἀθηνῶν
ΚΟΙΝ: ΜΜΕ καὶ ἱστολόγια
ΗΜ/ΝΙΑ: 1 Ἀπριλίου 2020. Ἐνημερώθηκε: 2 Ἀπριλίου 2020
Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ἀπό τό Διαδίκτυο1 ὅτι πολλοὶ συμπατριῶτες μας, ἐνοχληθέντες ἀπό κάποια δήλωση τῆς λοιμωξιολόγου ἰατροῦ κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου, ὁμότιμης Καθηγήτριας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, ἀπέστειλαν στὸν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν (ΙΣΑ, στὸ ἑξῆς) ἐπιστολή μέ τήν παράκληση νά ἐνημερώσει τό κοινὸ «γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ὀρθότητα τῶν λεγομένων της καθὼς καὶ τὶς διαδικασίες ποὺ κίνησε ὁ σύλλογος κατὰ τοῦ μέλους σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ἄποψη ἀξιολογηθεῖ ὡς αντιεπιστημονική καὶ ἑπομένως ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία».
Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὑπεστήριξε ὅτι «Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἕνα μυστήριο, ὅταν πηγαίνεις νὰ λάβεις τὴ θεία κοινωνία δὲν τὴν παίρνεις ἀπὸ συνήθεια, τὴ λαμβάνεις γιατί εἶναι σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Ἢ τὸ πιστεύεις καὶ κοινωνεῖς κανονικὰ ἢ δὲν τὸ πιστεύεις. Δὲν ὑπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κ.λπ. ... Ἄν πιστεύω ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ μὲ μολύνει, τότε δὲν πιστεύω στὸ μεγαλύτερο μυστήριο. Τὰ ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ...
φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο».

Κατ' ἀρχήν, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν πρός τόν ΙΣΑ ἔχει ἐσφαλμένο ἀποδέκτη. Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου στή δήλωσή της, ὅτι δηλαδή, «Τὰ ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ κοινωνήσουν δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται ὅτι ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία μπορεῖ νὰ μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο», οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκε ὅτι αὐτή ἡ θεώρησή της προκύπτει ἀπό ὁποιαδήποτε ἰατρική ἐπιστημονική ἔρευνα. Ἡ προσωπικὴ πίστη της στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καθώρισε αὐτή τή στάση της.
Τοιουτοτρόπως, μέ ἀξιοθαύμαστη παρρησία,παρρησίᾳ -συμφώνως πρός τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος2 καί πρός τό ἄρθρο 14, παρ. 13 ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὁμολόγησε δημοσίᾳ τήν βαθειὰ πίστη τῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο καί ἑπομένως αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά κοινωνήσουν, δέν πρέπει νά φοβοῦνται ὅτι ἀπό τήν Θεία Κοινωνία -μέ τήν ὁποία μεταδίδεται Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦεἶναι δυνατὸν νά μεταδοθεῖ ποτὲ μικρόβιο ἤ ἰός. Τήν ἴδια ἀκριβῶς πίστη βιώνουν καί οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσα ἐπιστολή.
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι γιά κάθε ἕναν , ὀρθῶς σκεπτόμενο ἀναγνώστη, ἡ προσωπικὴ θεολογικὴ τοποθέτηση τῆς ἀξιόλογης μάλιστα ἐπιστήμονος, κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου μὲ 445 δημοσιεύσεις στὸ Pub Med (27-32020), εἰς οὐδεμία περίπτωση εἶναι δυνατὸν νά θεωρηθεῖ «αντιεπιστημονική», -δεδομένου ὅτι δέν ἐπιδέχεται ἐπιστημονική κρίση καί ἀξιολόγηση-, οὔτε εἶναι «ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία», διότι οὐδείς ἀναγκάζεται νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐφόσον δέν πιστεύει στήν οὐσία τοῦ Μυστηρίου.
Συνηγορητικό τῶν ἀνωτέρω εἶναι καί τό συνημμένο κείμενο4 τοῦ κυρίου Ἰωάννη Κουντουρᾶ, ὁμότιμου Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο πρόσφατα ἔλαβε δημοσιότητα μέ τίτλο: «Ἀτελῆ ἐπιστημονικὰ δεδομένα coronavirus μὲ conflict ἐμπλοκὴ Θείας Κοινωνίας».

Οἱ ὑπογράφοντες
Κουντουράς Ἰωάννης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Καρακατσάνης Κωνσταντῖνος, τ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ
Μπαθρέλλος Ευστάθιος, Παθολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ
Σγούρδος Γεώργιος, Ἰατρὸς Ακτινοδιαγνώστης, Λωζάννη, Ἑλβετία
Ντουλμπέρης Μιχάλης, Εἰδικὸς Παθολόγος, Δρ ΑΠΘ καὶ Βέρνης, Ζυρίχη Ἑλβετίας
Καπετάνος Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ
Γιαρτζά Εὐαγγελία, Ἰατρός, Θεσσαλονίκη
Μπαλτατζής Παναγιώτης, Ἰατρός, Βαλτιμόρη, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ
Μαυρίδης Σταῦρος, Ἰατρὸς παθολόγος, Μεταμόρφωση Ἀττικῆς
Πιερράκος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, CHUBrugmann, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τσικόπουλος Γεώργιος, Δρ., Διευθυντὴς Παιδοχειρουργικής Κλινικῆς ΓΝΘ Ἱπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Βαγδατλή Ἑλένη, Δρ., Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Ἐργαστηρίου, ΓΝΘ Ἱπποκράτειο, τ. Καθηγήτρια ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
Χασαποπούλου-Ματάμη Ἑλένη, Ἰατρὸς Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Κέντρου Αἵματος ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Παναγόπουλος Ἐμμανουήλ, Αμ. Ἐπ. Καθ. Χείρ/κής ΕΚΠΑ, τ. Σύν/στής Δ/ντής χείρ/γός ΕΣΥ, Ἀθήνα
Τσαντήλας Δημήτριος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Γαστρεντερολόγος, Πειραιᾶς
Ρούσσου Παρασκευή, Αιματολόγος, Μαρούσι, Ἀθήνα
Τσιμηρίκας Γεώργιος, Στρατιωτικὸς Ἰατρὸς Παθολόγος, Ἄν/χης, Καβάλα
Κολοκούρης Aντώνιος, Ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Φαρμακοχημείας, ΕΚΠΑ, Ἀθήνα
Συμεωνίδης Ἀργύρης, Καθηγητὴς Αἱματολογίας Πανεπιστημίου Πατρῶν, Διευθυντὴς Αἱματολογικοῦ Τμήματος Παθολογικῆς Κλινικῆς, Πάτρα
Μαντά Χρυσούλα, Ὀδοντίατρος, Ἀθήνα
Ντόντουλος Βασίλης, Ὀδοντίατρος, Ν. Ρύσιο Δ. Θέρμης
Καλαϊτζή Μαρία, Συνταξιοῦχος ὀδοντίατρος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Λώλη Εὐφημία, Ψυχίατρος, Καρδίτσα
Κουντουράς Μερκούριος, Ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κατερίνη
Γαβαλάς Ἐμμανουήλ, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Λιτόχωρο Πιερίας
Παπακωνσταντίνου Βασιλική, Νοσηλεύτρια, Γενικὸ Νοσοκομεῖο Κατερίνης, Λιτόχωρο Πιερίας
Βασιλείου Ἐλευθερία, Παιδίατρος, Ἀθήνα
Τσιώνη Κωνσταντίνα, Βιοπαθολόγος επιμ. Β' ΕΣΥ & επιστ. σύν. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ,
Κουρή Νικολέττα Μαρία, Ἰατρὸς Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Θ. Ἱπποκράτειο, Θεσσαλονίκη,
Παπαδόπουλος Βασίλειος, Αιματολόγος, Ἐπιμελητὴς Β', Τμῆμα Αἱμοδοσίας, Γ.Ν.Πέλλας - Ν.Μ.Γιαννιτσὼν
Γεώργιος Παῦλος, τ. Καθ. Φυσικῆς καὶ Φιλοσοφίας Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ΔΠΘ
Αναγνωστοπούλου Ἑλένη, τ. Σύμβουλος Ἐπικρατείας, Ἀθήνα
Αηδονίδης Μιλτιάδης, Ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή
Γούναρης Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγ. Θεωρητικῆς Φυσικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Βιδάλης Μιχαήλ, Ἀρχιτέκτων Μηχανικός,
Παπανικολάου Εὐαγγελία, Δρ Θεολογίας, MSc, Δντρια Δημ. Σχολείου, Ἀθήνα
Άνδραλης Χαράλαμπος, Δικηγόρος, Κορυδαλλός, Ἀθήνα
Πετρουλέας Βασίλειος, Δρ Φυσικός, τ. Δ/ντής ἐρευνῶν ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ἀθήνα
Ανδρεάτος Ἀντώνιος, Καθηγητὴς Πληροφορικῆς Σχολῆς Ἰκάρων, Ἀθήνα
Ντούλης Ἀνδρέας, Ἐρευνητὴς Ἅ', Ἰνστιτοῦτο Ἐλαίας, Υποτροπικών Φυτῶν & Ἀμπέλου (ΙΕΛΥΑ) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ἡράκλειο
Τσομπάνογλου Νικόλαος, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Γιαννακοπούλου Γεωργία, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Μπελαντώνας Ἀντώνιος, τ. Ἀνώτατος Δικαστικὸς Λειτουργὸς τῆς στρατιωτικῆς δικαιοσύνης [δικαστής], Ἀντιστράτηγος ε.α.και Θεολόγος.
Τσακαλίδης Γεώργιος, Δρ., Θεολόγος - Θρησκειοπαιδαγωγός, Λευκόβρυση Κοζάνης
Καραφυλλίδης Ἰωάννης, Στρατιωτικός, Χανιὰ
Ταξίδου Ἀνδρομάχη, Μαθηματικός, Χανιὰ
Παναγιωτοπούλου Ἀμαλία, Ἐκπαιδευτικὸς Δ.Ε., Σουρωτή, Θεσσαλονίκη
Οικονομάκος Ἐλευθέριος, Συντ. Μηχανολόγος - Ἠλεκτρολόγος ΕΜΠ, PhD, Νεάπολη Λακωνίας
Κοζυράκης Εὐμένιος, Συντ. Πολιτικὸς Μηχανικός, Θεσσαλονίκη
Δραγουδάκη Λαμπρινή, Βρεφονηπιαγωγός, Λάρισα
Λιαναντωνάκη Χαρά, Κοινωνιολόγος, MSc. Social nthropology
Ταξίδης Μενέλαος, Συνταξιοῦχος Τραπεζικός, Θεσσαλονίκη
Θεοδώρα Μαρούφωφ, Συνταξιοῦχος Ὑπ. Οἰκονομικῶν, Αλεξανδρούπολη
Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, Κιλκὶς
Φωτεινὴ Φωτιάδου- Κωνσταντίνου, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Ὀρφανὸς Ἀντώνιος, Ὑποστράτηγος (ΣΣΝΣ) ε.α., Θεσσαλονίκη,Θεσσαλονίκῃ
πρωτ. Μεσσαλᾶς Νικόλαος, ἐφημέριος τοῦ ἐν Πάτραις Ἱεροῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν
Δρίτσος Στέφανος, Ομοτ. Καθηγητής, Τμημ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν Πανεπιστημίου Πατρῶν, ΠΑΤΡΑ
Σχοινάς Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος & Θεολόγος, Θεσσαλονίκη
Θεοδωρίδης Σταῦρος, Σμχος ε.α., Θεσσαλονίκη
Τακαρίδης Γεώργιος, Καθηγητὴς Φυσικῆς Μ.Ε., Θεσσαλονίκη
Σταυριανοπούλου Ἀνθῆ, Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη
Καριπιάδης Ἀβραάμ, Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Παπαδημητρίου Ἀπόστολος, Συντ/χος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός, Κοζάνη
Τσιμηρίκα Μαρία, Πολιτικὸς Μηχανικὸς ΤΕ
Τζίτζιος Ἀθανάσιος, Ἠλεκτρονικὸς Μηχανικὸς ΤΕ, Καβάλα
Τζίτζιου Γεωργία, Μαθηματικός, Θεσσαλονίκη
Ξυδά Εὐαγγελία, Συνταξιοῦχος Ὑπάλληλος Συνεταιρισμοῦ, Μεσορόπη Καβάλας
Βασιλείου Βασίλειος, Εἰδικὸ Ἐκπαιδευτικὸ Προσωπικὸ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τριάδι-Θέρμῃ
Τσιμηρίκα Ἀγγελική, Ἀξιωματικὸς Λιμενικοῦ Σώματος, Καβάλα
Τριανταφυλλίδης Σάββας, Δημόσιος Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Αβραμίκα Μαρία, Δρ., Συνταξιοῦχος Νοσηλεύτρια ΠΕ, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δροσίτης, Ἰωάννης, Δρ. Μηχανικὸς Ὑπολογιστῶν, Παρίσι
Πουλοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια Ἀγγλικῶν, Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Καλαϊτζής Βασίλειος, Συνταξιοῦχος μαθηματικός, Σουρωτή Θεσσαλονίκης
Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, συντ. Τεχνολόγος Μηχανικός, Ἀθήνα
Ανδρουλάκη Ἑλένη, Ἐκπαιδευτικός, Ἀθήνα
Μαχαίρᾳ Αναστασία, συντ. Ὀδοντίατρος, Ἀθήνα
Χατζηνικολάου Ἠλίας, Λογιστής, Βύρωνας
Καζιάνη Λουκία, Οἰκονομολόγος, Βύρωνας
Ανδρουλάκης Ἀντώνιος, Φυσικός, Θεολόγος, ὑποψήφιος δρ Θεολογίας, Ἀθήνα
Γεωργουλέα Ἀλεξάνδρα, Ἐκπαιδευτικός, Ἀθήνα.
Σούρλας Στυλιανός, Δικηγόρος Παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, Θεολόγος, MSc Ἰατρικοῦ
Δικαίου, Βιοηθικῆς & Εὐθανασίας, MSc Κανονικοῦ & Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου,
Ἀθήνα - Λάρισα
Ιστσέν Δημοσθένης, Καρδιολόγος, Π. Φάληρο, Ἀθήνα
Δερετζή Γεωργία, MD, PhD, Nευρολόγος, Διευθύντρια Νευρολογικοῦ Τμήματος
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Πολυχρονιάδης Ευστάθιος, Ὁμότιμος καθηγητὴς Φυσικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κοκοβιάδου Κυριακή, Αιματολόγος - Επιμ. Ἅ', Αἱματολογικὴ Κλινικὴ Γ.Π.Ν.
Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Μπογιατζόγλου Παναγιώτα, Ἐκπαιδευτικὸς Πρωτοβάθμιας, Θεσσαλονίκη
Τσιμηρίκας Νικόλαος, Πληροφορικός, Θεσσαλονίκη
Μπογιατζόγλου Ιωάννα, Εργοθεραπεύτρια, Καβάλα
Πεπές Ἀνδρέας, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη
Αἰκατερίνη Λελέκη, Οἰκονομολόγος, Θεσσαλονίκη
Σαπιρίδου Ἀνδρομάχη, πρώην Αναπλ. Καθ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

1https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/ iatrikos_syllogos_athinon_peitharhikes_kyroseis_stin_loimoxiologo_e_giamarelloy _gia_tis_antiepistimonikes_tis_dilose/ . Προσπελάστηκε 26-3-2020.
2 «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».
3 «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του… τηρώντας τους νόμους του κράτους».
4 https://www.pentapostagma.gr/apopseis/6929110_ateli-epistimonikadedomena-coronavirus-me-conflict-emploki-theias-koinonias, προσπελάστηκε 23 Μαρτίου 2020.

12 σχόλια:

 1. - Στις ΗΠΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ούτε «κρούσματα» ούτε «νεκροί» μήτε «ουρές» στα νοσοκομεία από τον ΨΕΥΤΟκορωνοϊό!!!
  - [βίντεο-ντοκουμέντο]
  - https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=5pIMD1enwd4&feature=emb_logo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κορωνοϊός: Γιατί τόσοι θάνατοι στην Ιταλία;

  - θα εκπλαγείτε ! ..από τα ΨΕΜΜΑΤΑ που μαs Σερβίρουν

  -https://www.youtube.com/watch?v=PvYTTBoZHfE&feature=emb_logo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. έπρεπε να ζητήσουν και την υπογραφή του κ.Τσίόδρα...τότε θα μας διασκεδάζονταν οι σκέψεις για συνέργεια με την κυβέρνηση....γιατί ψαλτική και γνωριμίες είναι καλές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάπου αρχίζω να ντρέπομαι, γιά τις παρερμηνείες που δίδονται στα λόγια της αξιοτίμου Καθηγήτριας κυρίας Ελένης Γιαμαρέλλου! Η κυρία Γ. γιά τη προσφορά της οποίας όλος ο Επιστημονικός κόσμος της Ελλάδας πρέπει να είναι υπερήφανος, δεν έκανε προσπάθεια επιστημονικής απόδειξης ότι η Θεία Κοινωνία είναι υπεράνω κάθε "υποψίας". Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε επιτυχώς ο ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ κύριος Ι.Κουντουράς. Η κυρία Γ.εξέφρασε απλώς τη προσωπική της γνώμη, ως ομολογία Πίστεως, όπως θα έκανε κάθε νοήμων Ορθόδοξος Χριστιανός, που πιστεύει οτι μεταλαμβάνει Σώμα και Αίμα Χριστού και όχι coronavirus! Αυτό, όπως γνωρίζω, επιτρέπεται σε κάθε Δημοκρατία! Απορώ και εξίσταμαι γιά τη προσπάθεια κάποιων να αμαυρώσουν το όνομα της κυρίας Γ. σε τέτοιους μάλιστα καιρούς, που η ζωή όλων μας είναι στα χέρια αυτών , του μεγάλου βεληνεκούς, Επιστημόνων! Λυπάμαι!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο στην Δρ. Τριβρά για το σχόλιο της.

   Φιλευλαβής

   Διαγραφή
  2. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

   Διαγραφή
 5. Η κυρια Γιαμαρελου ειναι αξιοτατη καθηγητρια της Ιατρικης και παντοτε μας προσφερε τις πολυτιμες συμβουλες της ακουραστα και αφιλοκερδως. Συμμετειχε παντα με την καρδια της στον πονο των αλλων. Δεν χρειαζεται ουτε παρασημα ουτε μπραβο. Ειναι "πνευματικος αιμοδοτης". Τα λογια αγαπης της να "πιασουν τοπο" στις καλοπροαίρετες ψυχές καὶ  νὰ  πλουτισθούν  μὲ  τὴν  σοφία του  Θεού  «τὴν  κεκρυμμένην  υπὸ  σοφων  καὶ 
  συνετων καὶ αποκεκαλυμμένην νηπίοις»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η κυρία Γιαμαρέλλου, έδωσε ομολογία πίστεως.
  Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, για κάποιους άλλους πανεπιστημιακούς συναδέλφους της λοιμωξιολόγους, και ο νοών νοείτω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεια ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : O άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Inσου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

   Διαγραφή

 7. Απάντηση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών(1988)περί Θείας Κοινωνίας και AIDS

  http://www.newsnowgr.com/article/1333490/apantisi-iatrikou-syllogou-athinon1988peri-theias-koinonias-kai-AIDS.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
 8. Eυαγγελιον Iωαννου6 Απριλίου 2020 - 1:11 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.