25 Απρ 2020

Κύπριοι γιατροὶ στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας: Ἀνοῖξτε τὶς Ἐκκλησίες !

Νὰ ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες ζητοῦν μὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλαν πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 152 ἐπαγγελματίες ὑγείας στὴν Κύπρο. 

Ἀναφορικὰ μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Μετάληψης, στὴν ἐπιστολὴ τοὺς οἱ γιατροί, τονίζουν: 

«Ὅπως γνωρίζετε καὶ ἐσεῖς, ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καὶ ἡ μετάληψή Του ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὰ ἕνα θρησκευτικὸ ἐθιμοτυπικὸ τελετουργικὸ καθῆκον, ἀλλὰ τὴ βάση τῆς πίστεώς τους, καθὼς καὶ ἀναφαίρετο δικαίωμά τους. Παρόλο ποὺ εἴμαστε σίγουροι, ὅτι καὶ ἐσεῖς, ὡς ὀρθόδοξος χριστιανὸς συμμερίζεστε τὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «ἐφόδιο ζωῆς αἰωνίου» καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὴ ἢ μέσω αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφερθοῦν ἰοί, σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι καὶ ἐπιστημονικά, δὲν ὑπάρχει στὴ βιβλιογραφία ὁποιοδήποτε ἐπιστημονικὸ ἄρθρο, μελέτη ἢ ἔρευνα ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία μεταδίδονται μικρόβια καὶ ἰοί». 
Διαβάστε ἀναλυτικά: 
Ἐξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Θὰ θέλαμε ἐκ προοιμίου, νὰ ἐκφράσουμε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας, τόσο πρὸς ἐσᾶς προσωπικά, ὅσο καὶ πρὸς ὅλο τὸν κυβερνητικὸ μηχανισμό, γιὰ ὅλα ὅσα πράττετε, μὲ σκοπὸ τὴν ...
προστασία τοῦ λαοῦ μας, αὐτὴ τὴ δύσκολη περίοδο. 

Παρὰ ταῦτα, ὡς ἐπαγγελματίες ὑγείας, καὶ ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τόσο τῆς σοβαρότητας τῆς κατάστασης ὅσο καὶ τῶν ἀπαραίτητων μέτρων ὑγιεινῆς καὶ προσωπικῆς προστασίας ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνονται, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε κάποιες σκέψεις, καθὼς καὶ εἰσηγήσεις στὴ συνέχεια, ἀναμένοντας, μὲ κάθε σεβασμό, ὅτι ἀφοῦ διαβάσετε ὅλα ὅσα θὰ σᾶς παραθέσουμε, θὰ προβεῖτε στὶς δέουσες ἐνέργειες. Μὲ κάθε σεβασμὸ στὶς ἀποφάσεις τῶν εἰδικῶν ποὺ περιστοιχίζουν τὴν συμβουλευτική σας ὁμάδα γιὰ τὸ μείζων θέμα τῆς πανδημίας, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπιστημονική μας γνώση καὶ ἐμπειρογνωμοσύνη σὲ θέματα ὑγείας εὐρύτερα, μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ τοποθετηθοῦμε μὲ τὴν μέγιστη σοβαρότητα καὶ εὐθύνη ἐπὶ τοῦ θέματος. 

Τὰ παθογόνα μικρόβια, ὅπως σαφῶς καὶ γνωρίζετε, καθὼς καὶ οἱ λοιμώδεις νόσοι διαφόρων μεγεθῶν καὶ καταστάσεων, ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε στὴν ἀνθρωπότητα. Παρόλα αὐτά, σὲ καμία περίπτωση στὴν μακραίωνη ἱστορία τῶν 2000 χρόνων Ὀρθοδοξίας στὴν Κύπρο, τέθηκε ποτὲ θέμα διακοπῆς τῆς δυνατότητας προσέλευσης τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ λήψης, γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν, τῆς Θείας Εὐχαριστίας. 

Ἀφουγκραζόμενοι τὴν ἀγωνία, τὸν πόνο, τὸ φόβο καὶ τὴ θλίψη, σὲ μεγάλη μερίδα προσώπων μὲ τὰ ὁποία ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ καθημερινὰ στὰ πλαίσια παροχῆς τῶν ὑπηρεσιῶν μας, ἀλλὰ καὶ ἄλλων συμπολιτῶν μας, πραγματικὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀπαγόρευση προσέλευσης τῶν πολιτῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, στερεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἂν ὄχι τὴν μοναδικὴ πηγὴ πνευματικῆς παρηγοριᾶς, στοιχεῖο ἀπόλυτα συνυφασμένο μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ κάθε ἑνός. Μᾶς φοβίζει δὲ ἰδιαίτερα ἡ ἑπόμενη μέρα, ὡς πρὸς τὸ τί θὰ ἀφήσει πίσω της ἡ πανδημία, στὸν ψυχοσυναισθηματικὸ κόσμο τῶν συμπολιτῶν μας. 

Ὅπως γνωρίζετε καὶ ἐσεῖς, ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καὶ ἡ μετάληψή Του ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, δὲν ἀποτελεῖ ἁπλὰ ἕνα θρησκευτικὸ ἐθιμοτυπικὸ τελετουργικὸ καθῆκον, ἀλλὰ τὴ βάση τῆς πίστεώς τους, καθὼς καὶ ἀναφαίρετο δικαίωμά τους. Παρόλο ποὺ εἴμαστε σίγουροι, ὅτι καὶ ἐσεῖς, ὡς ὀρθόδοξος χριστιανὸς συμμερίζεστε τὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «ἐφόδιο ζωῆς αἰωνίου» καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὴ ἢ μέσω αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφερθοῦν ἰοί, σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι καὶ ἐπιστημονικά, δὲν ὑπάρχει στὴ βιβλιογραφία ὁποιοδήποτε ἐπιστημονικὸ ἄρθρο, μελέτη ἢ ἔρευνα ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία μεταδίδονται μικρόβια καὶ ἰοί. Τὸ μόνο ἐπιστημονικὸ δεδομένο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ ποὺ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀποδέχεται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει συγκεκριμένη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, εἶναι ἡ ἀναδρομικὴ μελέτη τῆς κλινικῆς ἐμπειρίας, ποὺ στὴν περίπτωση τῆς Θείας Κοινωνίας ἀφορᾶ ἀναδρομικὴ κλινικὴ ἐμπειρία 2000 χρόνων (π.χ. Ἱερεῖς καὶ ὄχι μόνον, ποὺ καταλύουν καθημερινὰ τὴ θεία κοινωνία στὰ Νοσοκομεῖα, ἀκόμη καὶ Νοσοκομεῖα Λοιμωδῶν Νόσων κλπ καὶ οὐδέποτε τοὺς ἔχει μεταδοθεῖ ὁτιδήποτε). 

Λαμβανομένων ὑπόψη ὅλων τῶν πιὸ πάνω, μᾶς ξενίζει ἡ ἀπόφαση γιὰ ἀπαγόρευση προσέλευσης πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ἐφόσον, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ παρέμειναν ἀνοικτὲς/ἄλλες πρόνοιες τοῦ διατάγματος, δὲν ἀφοροῦν μόνο στὰ ἄκρως ἀπαραίτητα. Δίδουμε μερικὰ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα: 

– Οἱ φοῦρνοι, σὲ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἐντοπίστηκαν πρόσφατα 26 κρούσματα δὲν πωλοῦν μόνο τὰ ἀπαραίτητα (π.χ. ψωμί, γάλα), ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα μὴ ἀπαραίτητα (π.χ. γλυκά, σοκολάτες, καφέδες κλπ). – O? ἐπιχειρήσεις ποὺ παραδίδουν καφέδες καὶ συνοδευτικὰ σνὰκς – O? ἐπιχειρήσεις ποὺ παραδίδουν ἠλεκτρονικὰ παιγνίδια κλπ. 

Εἶναι λοιπὸν ὅλα τὰ πιὸ πάνω ἀπαραίτητα γιὰ τὴν διαβίωση, ἀλλὰ ὄχι ἡ δυνατότητα προσέλευσης στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ὑπὸ προϋποθέσεις; Τὰ παραδείγματα εἶναι πάρα πολλά. Ὅλα δέ, σχετίζονται μὲ τὰ ἀπαγορευτικὰ μέτρα, ἐπειδὴ ἐὰν οἱ φοῦρνοι περιορίζονταν στὰ ἀπαραίτητα, ἐνῶ οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ παρέδιδαν σνάκς, καφεϊνούχα ροφήματα καὶ ἠλεκτρονικὰ ἦταν κλειστά, σημαίνει ὅτι πολὺ λιγότερος κόσμος θὰ ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ μεταξύ του, καὶ συνεπῶς, σύμφωνα μὲ τὴν λογικὴ τῶν μέτρων, θὰ μειωνόταν οὐσιωδῶς ὁ κίνδυνος μετάδοσης. 

Δὲν λέμε ὅτι θὰ πρέπει νὰ κλείσουν τὰ πιὸ πάνω. Ἀλλὰ ταυτόχρονα, ἐφόσον γνώμονας μᾶς εἶναι ἡ ὑγεία καὶ μόνο, δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά. Ἐπειδὴ δέ, δὲν μποροῦμε νὰ πιστέψουμε ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση προσέλευσης στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ὑπῆρχε ἀλλότριο κίνητρο ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης, καὶ ἔχοντας ὑπόψη τὰ πιὸ πάνω, μὲ κάθε σεβασμό, εἴμαστε τῆς ἄποψης ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση λήφθηκε βεβιασμένα, καὶ χωρὶς νὰ ληφθοῦν ὑπόψη οἱ πολὺ σοβαρὲς ψυχικὲς καὶ κοινωνιολογικὲς ἐπιπτώσεις. 

Ζητοῦμε λοιπόν, ὅτι ὅπως καλῶς λαμβάνονται τὰ ἀπαραίτητα μέτρα γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν, ἡ ἀπαραίτητη πρόνοια γιὰ τὴν τροφὴ τοῦ σώματος καὶ ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση τῶν πολιτῶν στὶς ὑπεραγορές, στὰ ταχυφαγεία, στοὺς φούρνους καὶ στὶς τράπεζες, καθὼς καὶ ἄλλες ἐνέργειες ὡς ἀναφέρεται πιὸ πάνω, ὅπως καλῶς ὑπάρχει πρόνοια γιὰ τὴ φροντίδα τῶν κατοικίδιων ζώων, ἔτσι ἀκριβῶς θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ πρόνοια καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ τροφὴ καὶ ὑγεία τῶν πολιτῶν, μέσω τῆς δυνατότητας προσέλευσης στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ μετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία, γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦν, λαμβάνοντας τὰ ἀπαραίτητα μέτρα. 

Δὲν ἐπιδιώκουμε νὰ πείσουμε τὸν ὁποιοδήποτε γιὰ θέματα πίστεως, ἐφόσον ἀκριβῶς εἶναι θέμα «πίστεως», προσωπικῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ ἐλευθερίας. Θὰ πρέπει ὅμως, μὲ τὰ ἴδια ἐπιστημονικὰ κριτήρια ποὺ ἐξετάζονται καὶ ρυθμίζονται ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, νὰ δοθεῖ καὶ ἡ δυνατότητα σὲ ὅσους συμπολίτες μᾶς ἐπιθυμοῦν, νὰ προσέρχονται στοὺς Ἱεροὺς Ναούς. 

Ἔχει πλέον χαρακτηριστεῖ ἐπιστημονικὰ ὁ τρόπος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, ὅπως φαίνεται καὶ σὲ πρόσφατα δημοσιεύματα, ὅπου ἀναφέρεται γιὰ παράδειγμα ὅτι ὅταν κάποιος μιλάει σὲ κοντινὴ ἀπόσταση γιὰ 15’ καὶ εἶναι φορέας μπορεῖ δυνητικὰ νὰ μεταδώσει τὸν ἰὸ ἢ ὅταν κάποιος βήξει κοντά μας ἀπὸ τὸ σύννεφο ποὺ δημιουργεῖται. Μὲ βάση λοιπὸν τὰ ὅσα θὰ ἀναφέρουμε πιὸ κάτω, σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στὴν ἐκκλησία, ἀφοῦ τὰ ὅσα προτείνουμε εἶναι πλήρως ἐναρμονισμένα μὲ τὰ μέτρα ἀποφυγῆς τῆς μετάδοσης ποὺ γνωστοποιήθηκαν τόσο ἀπὸ τὴν συμβουλευτικὴ ὁμάδα στὴν Κύπρο, ὅσο καὶ ἀπὸ παγκόσμιους ὀργανισμούς. Μὲ βάση αὐτὰ λοιπόν, προτείνουμε τὴν ἑξῆς ἀσφαλῆ διαδικασία: 

1. Εἴσοδος στὸν ἱερὸ ναὸ συγκεκριμένου ἀριθμοῦ ἀτόμου, μὲ τὰ ἴδια κριτήρια ποὺ ἐφαρμόζεται στὶς ὑπεραγορές. Οἱ ὑπόλοιποι πιστοὶ νὰ στέκονται/κάθονται στοὺς προαύλιους χώρους τοῦ ναοῦ σὲ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ποὺ θὰ προκαθοριστοῦν μὲ σημάνσεις στὸ πάτωμα. 

2. Ἄτομα ποὺ διαμένουν στὴν ἴδια κατοικία νὰ μποροῦν νὰ στέκονται/κάθονται στὸν ἴδιο 

τετραγωνικὸ χῶρο. 

3. Γιὰ ὁποιεσδήποτε μετακινήσεις θὰ ὑπάρχει ὁ ἀπαραίτητος χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ παραμένει 

κενός. 

4. Ἡ Θεία Κοινωνία θὰ μεταδίδεται, γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν, μετὰ τὴν ἀπόλυση, ὅποτε ὅσοι 

πιστοὶ δὲν θὰ κοινωνήσουν θὰ ἀποχωροῦν μὲ τάξη. 

5. Κατὰ τὴν μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἕνας ἕνας πιστὸς θὰ προσέρχεται μὲ τάξη καὶ θὰ ἀποχωρεῖ τηρώντας ἀποστάσεις. Ἐναλλακτικά, ὁ ἱερέας θὰ πηγαίνει ἀπὸ πιστὸ σὲ πιστὸ νὰ τὸν κοινωνεῖ. 

6. Ὁ ἱερέας ποὺ θὰ ἔρχεται σὲ κοντινὴ ἀπόσταση μὲ τὸν προσερχόμενο γιὰ Θεία Κοινωνία μπορεῖ νὰ φορεῖ μάσκα, ἐνῶ τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσους παρευρίσκονται ἐντός του Ναοῦ (ἂν καὶ αὐτὸ δὲν ἐπιβάλλεται στὶς ὑπεραγορὲς θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιβληθεῖ ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀφαιρεθεῖ τὸ ἐπιχείρημα μετάδοσης ἀπὸ τὸν βήχα-φτέρνισμα). 

7. Στὸ τέλος ἕνας-ἕνας, μὲ τάξη θὰ ἀποχωροῦν, ὅπως γίνεται καὶ στὶς ὑπεραγορὲς καὶ θὰ ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι τους, χωρὶς ἐπιτόπιες συναθροίσεις. 

8. Μὲ τὴ λειτουργία ὅσων πιὸ πολλῶν ναῶν, τόσο θὰ διευκολυνθεῖ ἡ προαναφερθείσα διαδικασία. 

Ὅλα τὰ πιὸ πάνω θὰ ἐπιτηροῦνται ἀπὸ διορισμένα καὶ ὑπεύθυνα ἄτομα ἐντὸς καὶ ἐκτός του ναοῦ (π.χ. οἱ ἐπίτροποι τοῦ κάθε ναοῦ), ἐνῶ ἡ ἀστυνομία θὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει, ὅπως πράττει καὶ στὶς ὑπεραγορές, καταγγέλλοντας τὸν ὁποιοδήποτε δὲν βρίσκεται σὲ σημασμένο χῶρο ὁ ὁποῖος καὶ διασφαλίζει τὴν ἀπόσταση ἀσφαλείας. 

Ἄλλωστε, ἴδια καὶ πολλὲς φορὲς πολὺ λιγότερα μέτρα, λαμβάνονται, μὲ λιγότερη προσοχὴ στὶς ὑπεραγορές. Νὰ σημειωθεῖ πρόσθετα ὅτι, ἐνῶ πάμπολλοι Ναοὶ διαθέτουν ἱκανὸ ἀριθμὸ παραθύρων γιὰ ἐπαρκῆ ἀερισμό, δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο στὶς ὑπεραγορές. 

Τὰ ὑπάρχοντα μέτρα ποὺ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀποχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν προσέλευση στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, προκαλοῦν σύγχυση καὶ ὀργή, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν δικαιολογημένες ἀπαντήσεις ἢ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ νὰ στοιχειοθετοῦν τὶς ἀποφάσεις, ἐνῶ ἀντίθετα μὲ καλὴ θέληση τὸ ὅλο ζήτημα μπορεῖ νὰ λυθεῖ. Λύσεις ὑπάρχουν. 

Ἐὰν ἡ πολιτεία ἐπιτρέψει, προστατεύσει, περιφρουρήσει τὴν παραπάνω διαδικασία ὅπως περιγράφηκε τότε ὄντως θὰ ἐπιβεβαιώσετε ὅτι καὶ πρόεδρος ὅλων τῶν Κυπρίων εἶστε καὶ σταθήκατε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ἱκανοποιώντας μὲ ἀσφάλεια τὰ δικαιώματα μεγάλης μερίδας τοῦ λαοῦ σας. 

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ σᾶς Ἐξοχότατε κ. Πρόεδρε ὅτι εἶναι στιγμὲς γενναίων ἀποφάσεων. Ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ ἱστορία τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας ὅμως, μᾶς καλοῦν νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὶς λύσεις ποὺ δίνει σὲ ἀντίστοιχους πολέμους τὸ βάθος τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης καὶ τὸ παράδειγμα κυβερνήσεων ἄλλων ὀρθόδοξων λαῶν. 

Ἀναμένουμε ὅτι θὰ ἱκανοποιήσετε τὸ καθόλα δίκαιο καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο αἴτημά μας, ποὺ ἤδη γνωρίζουμε, ὅτι ἐκπροσωπεῖ μεγάλη μερίδα συμπολιτῶν μας. 

Μὲ Ἐκτίμηση 

[Ἀκολουθοῦν τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπαγγελματιῶν ὑγείας μὲ ἀλφαβητικὴ σειρὰ] 

ΙΑΤΡΟΙ 

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 3. ΑΡΕΤΗ ΑΔΩΝΗ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 4. ΑΣΠΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΩΡΛ – Λ/ΣΙΑ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Λ/ΚΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – Λ/ΚΑ 7. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΗΒΗ – ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΚΑ 8. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 10. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 11. ΔΙΟΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 12. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 13. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 14. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΚΑ 15. ΖΑΜΠΑ ΜΑΡΩ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 16. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 17. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- Λ/ΚΑ 18. ΚΕΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 19. ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΦΟΣ 20. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 

21. ΚΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 22. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 23. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- Λ/ΣΟΣ 24. ΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 25. ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 26. ΚΟΥΠΕΠΙΑ ΘΕΩΝΗ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 27. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 29. ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΑΣ 

ΧΕΙΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 30. ΛΟΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 31. ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ Λ/ΣΙΑ 32. ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 33. ΛΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – Λ/ΚΑ 34. ΜΑΖΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 35. ΜΑΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 36. ΜΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 37. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ – 

Λ/ΣΙΑ 38. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 39. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 40. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 41. ΞΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 42. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 43. π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΤΟΤΣΕΦ –ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 44. π. ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΦΑΛΙΔΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΩΡΛ – Λ/ΣΟΣ 45. ΠΑΛΑΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 46. ΠΑΛΑΖΗΣ ΛΑΚΗΣ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 47. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 48. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 49. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – Λ/ΣΙΑ 50. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΒΒΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 51. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 52. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 53. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΆΝΝΑ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 54. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΩ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – Λ/ΣΙΑ 55. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 56. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 57. ΠΕΤΑΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΚΑ 58. ΠΕΤΕΜΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – Λ/ΣΙΑ 59. ΠΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ- ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 60. ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ ΧΑΡΗΣ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ/ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 61. ΠΙΤΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ/ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 62. ΠΟΖΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 63. ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ – ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 64. ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 65. ΣΑΜΑΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – Λ/ΚΑ 66. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ – ΠΑΦΟΣ 67. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – Λ/ΚΑ 68. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 69. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – Λ/ΣΙΑ 70. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΚΑ 71. ΤΣΙΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 72. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 73. ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 74. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΓΛΑΥΚΟΣ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-Λ/ΚΑ 75. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – Λ/ΣΙΑ 

ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΩΣΟΠΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ 

76. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ – Λ/ΣΟΣ 77. ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Λ/ΚΑ 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ 

78. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 79. ΠΑΝΑΓΗ ΝΕΑΡΧΟΣ – Λ/ΣΟΣ 80. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ – Λ/ΣΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

81. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Λ/ΚΑ 82. ΒΟΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ – Λ/ΣΟΣ 83. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ – Λ/ΣΟΣ 84. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ – Λ/ΣΙΑ 85. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – Λ/ΣΟΣ 86. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΙΓΛΗ – Λ/ΣΟΣ 87. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Λ/ΚΑ 88. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – Λ/ΣΙΑ 89. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΠΑΘΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Λ/ΣΙΑ 90. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΗ – Λ/ΣΟΣ 91. ΚΟΥΠΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ – ΠΑΦΟΣ 92. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Λ/ΣΙΑ 93. ΚΤΩΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 94. ΚΩΣΤΡΙΚΚΗ ΣΠΥΡΟΣ – Λ/ΣΙΑ 95. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – Λ/ΣΙΑ 96. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ – Λ/ΚΑ 97. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ – Λ/ΚΑ 98. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – Λ/ΣΟΣ 99. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ – Λ/ΣΟΣ 100. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ – Λ/ΚΑ 101. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ – Λ/ΣΟΣ 102. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – Λ/ΣΟΣ 103. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ – Λ/ΣΟΣ 104. ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΛΕΥΚΗ – Λ/ΣΟΣ 105. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 106. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ – Λ/ΚΑ 107. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Λ/ΣΙΑ 108. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – Λ/ΚΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

109. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ– Λ/ΣΟΣ 110. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Λ/ΣΟΣ 111. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ – Λ/ΣΙΑ 112. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Λ/ΚΑ 113. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ – Λ/ΣΟΣ 114. ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ – Λ/ΣΟΣ 115. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – Λ/ΣΙΑ 116. ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ – Λ/ΣΟΣ 117. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΩΤΟΣ – Λ/ΣΙΑ 118. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΩΡΑ – Λ/ΣΟΣ 119. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – Λ/ΣΙΑ 120. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – Λ/ΣΟΣ 121. ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – Λ/ΣΟΣ 122. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – Λ/ΣΙΑ 123. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ – ΠΑΦΟΣ 124. ΚΑΚΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 125. ΚΑΜΙΝΤΖΗ ΜΑΡΘΑ – Λ/ΣΟΣ 126. ΚΑΜΙΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΑ – Λ/ΣΟΣ 127. ΚΑΣΙΑ ΒΑΣΩ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 128. ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – Λ/ΣΟΣ 129. ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΔΟΜΝΑ – Λ/ΣΟΣ 130. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ – Λ/ΚΑ 131. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ – Λ/ΣΟΣ 132. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΥ – Λ/ΣΟΣ 133. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – Λ/ΚΑ 134. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – Λ/ΚΑ 135. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑ – Λ/ΣΙΑ 136. ΝΤΟΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – Λ/ΚΑ 137. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Λ/ΣΟΣ 138. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – Λ/ΣΙΑ 139. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – Λ/ΣΙΑ 140. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΣΙΑ – Λ/ΣΙΑ 141. ΠΑΦΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – Λ/ΚΑ 142. ΠΙΡΙΚΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – Λ/ΣΟΣ 143. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – Λ/ΚΑ 144. ΤΡΙΚΟΥΤΣΙΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – Λ/ΣΟΣ 145. ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΛΑ – Λ/ΣΟΣ 146. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – Λ/ΣΟΣ 147. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΩΡΙΤΑ – ΠΑΦΟΣ 148. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Λ/ΣΟΣ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 

149. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ – Λ/ΣΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 

150. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – Λ/ΣΟΣ 151. ΜΑΣΤΡΟΥ ΑΝΤΡΗ – ΑΜ/ΣΤΟΣ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

152. ΠΑΛΑΖΗ ΔΕΝΑ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – Λ/ΣΟΣ

5 σχόλια:

 1. Χίλια μπράβο. Να έχουν την ευλογία του Θεού. Σε αντίθεση με την Ελλάδα άκρα του ταφου σιωπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο τους. Μας έχουν συγκινήσει. Ο Θεός να τους ευλογεί. Ομολογία πίστεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευγε!!!!! Πολυ συγκινητικο! Το κειμενο υπεροχο και αψογο απο καθε αποψη.ο Θεος να σας ευλογει πλουσιοπαροχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευγε!!!!! Πολυ συγκινητικο! Το κειμενο υπεροχο και αψογο απο καθε αποψη.ο Θεος να σας ευλογει πλουσιοπαροχα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.