13 Απρ 2020

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.
 Ριζική πάντως καί τελειωτική νίκη κατά τῶν τριῶν αὐτῶν ἐχθρῶν τοῦ χριστιανοῦ, τῆς σάρκας τοῦ κόσμου καί τοῦ διαβόλου ἐπιτυγχάνουν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες. Ἀψηφοῦν τή «γλυκειά» ζωή, τήν ὁποία ὡς εὐάρεστη  θυσία τήν προσφέρουν στόν Θεό καταλαμβανόμενοι ἀπό θεῖον ἔρωτα. Δίνουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως στόν Θεάνθρωπο Χριστό ἐλπίζοντας στά ἀγαθά πού νοῦς δέν τό φαντάστηκε, μάτι δέν εἶδε κι αὐτί δέν ἄκουσε. Κατά τή διάρκεια τοῦ μαρτυρίου τους ἤ καί μετά τήν....
τελείωσή τους συμβαίνουν θαυμαστά γεγονότα. Ἀκολουθοῦν θαύματα τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ ὁ Κύριος μέ τά ἐνδύματά τους, μέ τό αἷμα τους μέ τά τίμια λείψανά τους. Ἄλλοτε Θεῖο φῶς, ἄκτιστο καταλάμπει μετά τό μαρτύριο τά σώματα τῶν μαρτύρων, καί ἄρρητη, ὑπερκόσμια εὐωδία πλημμυρίζει τούς προσκυνοῦντας τά Ἅγιά τους λείψανα.

 Εἶναι σέ ὅλους γνωστοί οἱ παλαιοί μάρτυρες, τῶν ὁποίων πολλοί ἐξ ἡμῶν φέρουμε τά ὀνόματά τους. Ὅμως ὁ καλός Θεός γιά νά δυναμώνει, νά θερμαίνει τήν πίστη τῶν ὀρθοδόξων οἰκονομεῖ καί τήν παρουσία καί ἄλλων νεωτέρων μαρτύρων.  Πάρα πολλοί οἱ νεομάρτυρες τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπως ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁὙδραῖος, ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις, ὁ ἅγιος Θεόδωρος τῆς μιτυλήνης, ἠ ἁγία ὁσιομάρτυς Φιλοθέη καί ἄλλοι γνωστοί καί ἄγνωστοι.  Πολλῶν τά μαρτύρια ἔχει καταγράψει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Νέο Μαρτυρολόγιο. 

Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος ἔχουμε μιά μεγάλη στρατιά μαρτύρων πού δίνουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί ὑπομένουν μαρτύρια καί θάνατο στά ἀθεϊστικά καθεστῶτα. Στήν πατρίδα μας κατά τή διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου ἔχουμε ἄνω τῶν 250 κληρικούς πού μαρτύρησαν γιά τό Χριστό, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων μέ φρικτά βασανιστήρια.        

Ἐφέτος στίς 13 Ἀπριλίου 2017 συμπληρώνονται 70 χρόνια ἀπό τό μαρτύριο ὄχι ἑνός ἐσταυρωμένου μοναχοῦ, ἀλλά ἑνός ἐσταυρωμένου ἱερέως, τοῦ ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα στό Νεραϊδοχώρι Τρικάλων. Ὁ θαυμαστός αὐτός μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ γεννήθηκε στή Μεγάρχη Τρικάλων τό 1910.  Τέλειωσε τό Δημοτικό σχολεῖο καί τό ἑλληνικό σχολεῖο.  Εννιά χρόνια ἦσαν τότε οἱ ἐγκύκλιες σπουδές. Πηγαίνει στό στρατό καί στή συνέχεια ἐπιστρέφοντας στό χωριό του ἐπιδίδεται σέ ἀγροτικές ἐργασίες.  Ὅμως μέσα του τόν κατατρώγει ἡ ἐπιθυμία νά προσφέρει τόν ἑαυτό του στήν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει ἱερεύς. Σέ ἡλικία 23 ἐτῶν νυμφεύεται ἕνα καλό καί ἁγνό κορίτσι ἀπό τό χωριό του τήν Ευθυμία Ντούμα μέ τήν ὁποία ἔκανε 6 παιδιά (ζοῦν σήμερα τά 5). Τὀ 1938 σέ ἠλικία 28 ἐτῶν ἔχοντας ἤδη φοιτήσει σέ κάποιο σύντομο  ἱερατικό σεμινάριο, ὅπου μέ ζῆλο καταρτίσθηκε γιά τό μεγάλο ἔργο τῆς ἱερατικῆς διακονίας, χειροτονεῖται διάκονος στήν ἱερά Μονή ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων καί δύο μέρες ἀργότερα πρεσβύτερος.  Τοποθετεῖται γιά λίγο ὡς ἐφημέριος στά χωριά  Νικλίτσι καί Κρανιά Καλαμπάκας καί τό 1941 ὅταν δημιουργήθηκε κενό στή Μεγάρχη, τό χωριό του, τοποθετεῖται ἐκεῖ ὡς μονιμος ἐφημέριος στόν παλαιό ναό Ἀναλήψεως, ὅπου παραμένει μέχρι τό μαρτύριό του.

Σεμνός καί πιστός στό ἱερατικό του καθῆκον ὁ π. Γεώργιος ὑπηρέτησε τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς του συγχωριανούς μέ συνέπεια κατά τή γερμανική κατοχή καί στή συνέχεια κατά τή διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου.  Πάθη καί μίση φοβερά ἐγκλήματα ἦταν τά χαρακτηριστικά τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀδέλφια καί γονεῖς φονεύονταν μεταξύ τους. Δυό φορές οἱ ἀριστεροί ἀντάρτες συνέλαβαν τόν παπα-Γιώργη, ἀλλά καί τίς δυό φορές γλύτωσε. Πρέπει ἐδῶ νά ποῦμε ὅτι ὁ συνεφημέριος του εἶχε συνταχθεῖ μέ τους ἀθέους. Ὁ π. Γεώργιος ἔμεινε μακριά ἀπό τά κομματικά μίση, παράδειγμα καλοσύνης, ἀγάπης,  ἀλλά καί πιστότητος στό καθῆκον του. Εἶχε γράψει σέ κάποιον θεῖο του : «Ἡ κατάσταση ἐδῶ στό χωριό, θεῖε μου, εἶναι πολύ δύσκολη. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ἀποφασισμένος νά μείνω ἐδῶ μέχρι τέλους καί νά ἐκπληρώσω τό ἔργο πού μοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος, ὁσονδήποτε ἐπικίνδυνο καί ἄν εἶναι». Μέσα σ’αὐτό τό πλαίσιο τῆς διακονίας του, χωρίς νά λογαριάζει τήν ἀσφάλεια τή δική του καί τῆς οἰκογενείας του, φιλοξενοῦσε στό σπίτι του τούς πάντες. Ὅπως ἔλεγε ἡ πρεσβυτέρα του «στό σπίτι μας ὅλοι χωροῦσαν. Καλοί, κακοί, φίλοι, έχθροί...Οἱ φιλοξενούμενοι γιά μᾶς ἦταν ἱερά πρόσωπα». Συνέβη κάποτε νά φιλοξενοῦν ἀξιωματικούς τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ στό πάνω πάτωμα καί κάτω ἀντάρτες.  Ὁ π. Γεώργιος ὅλους τούς εὐεργετοῦσε ἀκόμη καί τόν ἀποστάτη συνεφημέριο του, πού τοῦ ἔστελνε τό μισθό του στό βουνό ὅπου κρυβόταν. Ἀλλά ὅπως συνέβη καί μέ τόν Κύριό μας συνεργείᾳ τοῦ Σατανᾶ, οἱ ἄθεοι φθόνησαν καί μίσησαν τόν ἀγαθό ἱερέα τοῦ Ὑψίστου.          

Ξαφνικά κάποιο θεϊκό σημάδι τάραξε τό χωριό τῆς Μεγάρχης.  Τήν παραμονή τοῦ Ευαγγελισμου 1947 οἱ καμπάνες καλοῦσαν τό λαό τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία τῆς ἀναλήψεως νά δοῦν ἕνα θαῦμα. Οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας δάκρυζαν . Ἕνας εὐλαβής χριστιανός ὀνόματι Ξυδᾶς γύριζε στό χωριό καί ἔδειχνε τό μουσκεμένο μαντήλι μέ τό ὁποῖο σκούπιζε τίς δακρυσμένες εἰκόνες. Σημεῖο φοβερό πού προμήνυε τά πάθη καί τά μαρτύρια τοῦ ἱερέως πού θά ἀκολουθοῦσαν. Ὁ ἱερεύς Γεώργιος ἔνιωθε τή δοκιμασία νά πλησιάζει.  Στίς 27 Μαρτίου ἦταν ἡ τελευταία φορά πού συνέφαγε μέ τήν οἰκογένειά του, ἀλλά καί ἄλλους στενούς συγγενεῖς του δίνοντάς τους τίς τελευταῖες συμβουλές καί νουθεσίες, προπάντων γιά τήν ἀγάπη πού ἔπρεπε νά ἔχουν μεταξύ τους.  Τό βράδυ 27 πρός 28 Μαρτίου οἱ ἀντάρτες σάν ἄγρια θηρία ὅρμησαν νά συλλάβουν τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Τούς ὑποδέχτηκε μέ καλοσύνη : «Ὁρίστε, ἐλᾶτε  παιδιά κοπιάστε, περάστε μέσα» . Πρός στιγμή τά χάνουν, ἀλλά στή συνέχει τόν συλλαμβάνουν μέ βρισιές καί βλαστήμιες. Τόν χώνουν στό σταῦλο καί ἀρχίζουν νά τόν δέρνουν και νά τόν βασανίζουν μέσα στό σκοτάδι .  Ματαια προσπαθοῦσε ἡ πρεσβυτέρα του νά τόν βοηθήσει.  Οἱ ἄθεοι ἅρπαξαν ὅλα τά ζῶα τῆς οἰκογένειας, ὅλα τά τροφιμα καί ὅ,τι ἄλλο εἶχε κάποια ἀξία. Κάποιος ἀντάρτης ἔδεσε τόν ἱερέα πίσω ἀπό τό ἄλογό του καί τόν ἔσερνε ματωμένο καί ντυμένο μόνο μέ τή φανέλα καί τό σχισμένο παντελόνι του στούς τραχεῖς δρόμους τοῦ χωριοῦ.

Στή συνέχεια τόν πέρασαν ἀπό τά χωριά, Γοργογύριο, Τύρνα  Ξυλοπάρικο. Ἀπό τόν παπᾶ τοῦ Γοργογυρίου ἔχουμε τά τελευταῖα λόγια τοῦ ἱερομάρτυρος. Εἶπε στόν ἱερέα : « Ὅ,τι μοῦ ζητησαν τούς τό ἔδωσα...Τώρα ἀφοῦ πῆραν καί ὅ,τι ἄλλο εἶχε ἀπομείνει, πῆραν καί μένα. Τό μόνο κακό πού τούς ἔκανα ἦταν ὅτι δέν πήγαινα μαζί τους...Προσευχήσου καί σύ μαζί μου... νά εἶναι τό τέλος μου σύντομο, μέ μιά σφαῖρα στό κεφάλι ὄχι μέ βασανιστήρια».  Συμφωνα μέ ἄλλη μαρτυρία[1] πρόσθεσε : «Ὁ Θεός γνωρίζει τί θά ἀπογίνω.  Ἐάν διά τοῦ μαρτυρίου μέ καλεῖ πλησίον Του, ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά Του, τό θέλημά Του ἄς γίνει». Βλέποντας δέ τήν πρεσβυτέρα του ἀπό μακριά τῆς εἶπε : «Ἐδὼ εἶσαι καί σύ παπαδιά; Ἔλπιζε εἰς τόν Θεόν.  Ἐκεῖνος διευθύνει, ὑπομονή».

Τέλος ἔφθασαν στό κρησφύγετό τους, στό Νεραϊδοχώρι τῆς Πίνδου.  Ἐκεῖ ἀπό τίς 29 Μαρτίου  μέχρι τή Μεγάλη Παρασκευή 11 Ἀπριλίου 1947, δεκατρεῖς μέρες τόν βασάνιζαν. Κάποιες ἀντάρισσες τοῦ ἔλεγαν : «Γιατί δέν προσεύχεσαι στόν Χριστό νά ἔλθει νά σέ σώσει;»  Τέλος τοῦ εἶπαν : «Ἐσένα πού πιστεύεις στόν Χριστό θά σέ σταυρώσουμε σάν Ἐκεῖνον τήν ἴδια ἡμέρα».   Πρίν τόν σταυρώσουν, προσπάθησαν νά τοῦ δώσουν γάλα, ἀλλά ἐκεῖνος τέτοια μέρα τό ἀρνήθηκε. Ἔτσι τή Μ. Παρασκευή 11 Ἀπριλίου τόν σταύρωσαν σέ ἕνα ἔλατο πού εἶχε σχῆμα σταυροῦ. Τοῦ τρύπησαν μέ λόγχη τή δεξιά του πλευρά, ἄνοιξαν πληγές στό μέτωπο καί στό  κεφάλι του μέ περόνια ἤ σφαῖρες, τοῦ ἔβγαλαν μάτια. Ἐτσι παρέδωσε ὁ παπα-Γιώργης τήν ἁγία  του ψυχή στό Θεό. Τό Πάσχα ὁ παπα-Γιώργης πανηγύριζε στόν οὐρανό . 

Τό σῶμα του τό πέταξαν ἄταφο σέ μιά ρεματιά ὅπου ἔτρεχε ἕνα ρυάκι.  Ἕνας ἀξιωματικός τοῦ στρατοῦ βρῆκε τό σῶμα τοῦ μάρτυρος, τό τύλιξε σέ μιά κουβέρτα καθαρή καί τό μετέφεραν στό κοιμητήριο τοῦ Νεραϊδοχωρίου. Τό κατέβασαν στό τάφο μέ ἕνα πρόχειρο φέρετρο, ἀλλά πρίν τό σκεπάσουν μέ χῶμα κατέφθασαν συγγενεῖς του. Μέ δάκρυα τό παρέλαβαν καί τό μετέφεραν στά Τρίκαλα. Ἐκεῖ  ἔντυσαν μέ ροῦχα καί ράσα τό γυμνό μαρτυρικό του σῶμα. Ἀκολούθησε πόνος, θρῆνος.  Ἡπρεσβυτέρα ἀντίκρυσε μέ πόνο τόν παπᾶ της χωρίς μάτια μέ τρυπημένα χέρια καί πόδια γδαρμένα μέ κονσέρβες καί μέ τρύπες στό κεφάλι ἀπό τίς σφαῖρες. 

Στήν Επίσκεψη Τρικαλων ἀποτέθηκε τό Ἅγιο λείψανο.  Γιά δυό μέρες χιλιάδες λαός πέρασε νά τό προσκυνήσει. Ἀμέτρητος ὁ κόσμος στήν κηδεία.  Οἱ παπάδες σήκωσαν θριαμβευτικά, μέ ἐνθουσιασμό τό φέρετρο  καθώς μετέφεραν τόν νικητή τῆς ἀθεΐας, τῶν δαιμόνων καί τοῦ θανάτου.  Ἐναλλάξ τόν μετέφεραν μέχρι τό πρῶτο νεκροταφεῖο Τρικάλων. Ὁ μητροπολίτης Τρίκκης Χερουβείμ ξεκίνησε τόν ἐπικήδειο μέ τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου «ἐγώ γάρ τά στίγματα τοῦ Κυρίου ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω».  Ἀργότερα στήν ἀναφορά του πρός τήν Ἱ. Σύνοδο ἔγραψε: «Δέν παραλείπομεν δέ νά γνωρίσωμεν τῇ Ἱ. Συνόδῳ ὅτι πρόκειται περί Ἱερέως ὅστις ἀπετέλει τό σέμνωμα τῆς ἱερωσύνης ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ἡμῶν, διότι οὐδεμιᾶς ἀρετῆς ἐστερεῖτο».  Ὅταν σήκωσαν τό φέρετρο μέ τό ἱερό λείψανο μιά ἄρρητη εὐωδία πλημμύρισε τόσο ὅσους ἦσαν κοντά,  ἀλλά καί ὅσους ἀκολουθοῦσαν από μακριά. Ἡ ἴδια εὐωδία ἁπλώθηκε καί κατά τήν ἐκταφή τοῦ μαρτυρικοῦ λειψάνου. Τότε οἱ παριστάμενοι ὅρμησαν νά πάρουν ὁτιδήποτε, σάν εὐλογία. Ἔστω ἕνα κομματάκι  ἀπό τά ἄμφια τοῦ ἁγίου. 

Λυπούμεθα ἤ χαιρόμεθα ἀκούοντας τά μαρτύρια τοῦ ἁγ. Γεωργίου; Λυπούμεθα κατά τό ἀνθρώπινο γιά ὅσα ἔπαθε, ἀλλά ποιᾶς τιμῆς ἀξιώθηκε ἀλήθεια νά μιμηθεῖ τόν Χριστό μας, νά ὑπομείνει ὡς Ἐκεῖνος σταυρικό θάνατο, νά λογχευθεῖ στήν πλευρά του καί μάλιστα τήν ἴδια ἡμέρα τή Μ. Παρασκευή!   Τώρα συγχορεύει  μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς ἁγίους στεφανωμένος μέ ἄκτιστη δόξα κι ἐμεῖς τόν ἔχουμε μεσίτη στόν Χριστό μας.

Ἐδῶ χρειάζεται μιά σημαντική παρατήρηση. Δυστυχῶς ἔχει ἀργήσει ἡ ἁγιοκατάταξη τῶν νεομαρτύρων πού χάριν τῆς πίστεώς τους στόν Χριστό ἐμαρτύρησαν ἀπό τούς ἀθέους στήν πατρίδα μας. Στή Ρωσία τό 2000 ἔγινε ἁγιοκατάταξη μυριάδων παρομοίων νεομαρτύρων.  Πρέπει ἀπό τό φόβο ἀνακινήσεως παλαιῶν πολιτικῶν παθῶν νά ἀδρανήσουμε; Ἀλλά ἕως πότε θά παρατείνεται αὐτή ἡ ἐκκρεμότητα καί ἕως πότε θά στερούμεθα τό ζωντανό παράδειγμα, τήν ὁμολογία τους τή διήγηση τῶν μαρτυρίων τους καί τήν καταφυγή μας στίς πρεσβεῖες τους;[2]

Σήμερα ἡ τιμή τῶν νεομαρτύρων τῆς περιόδου τοῦ ἀδελφοκτόνου ἐμφυλίου εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά τονώσει τό εξασθενημένο ἀπό τόν ἀντίχριστο πόλεμο φρόνημά μας. Μᾶς ἀνοίγει πνευματικούς ὁρίζοντες γιά νά τρέξουμε κι ἐμεῖς ἐγκολπούμενοι τόν Τίμιο Σταυρό, νά ἀγωνισθοῦμε τόν καλόν ἀγῶνα. Μᾶς θυμίζει ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα. Νά δίνουμε μέ θάρρος τήν ὁμολογία μας στά ἀθεϊστικά περιβάλλοντά μας, νά προστατεύουμε μέ κάθε κίνδυνο τά παιδιά μας ἀπό τίς ἀθεϊστικές διδασκαλίες πού πλημμυρίζουν τό χῶρο τῆς παιδείας, ὅπως π.χ. εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως, ἡ ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν,  ἡ προώθηση τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως καί τῆς ὁμοφυλοφιλίας κλπ.

Γενναιότητα ἀπαιτεῖται, ὄχι ἐφησυχασμός.  Ὅπως ἐνίσχυσε τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα ὁ Χριστός στό μαρτύριό του ἔτσι και ἐμᾶς θά μᾶς ἐνισχύει ἄν Τόν πιστεύουμε, ἄν θεωροῦμε ὡς ἀνώτερο ὅλων τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο μας, τόν Παράδεισο, τήν αἰώνια ζωή, ἄν θέλουμε νά ἀκούσουμε τή γλυκειά φωνή τοῦ Χριστοῦ «εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου».

Τελειώνοντας παραθέτουμε τά δύο Ἀπολυτίκια ἀπό τήν πλήρη Ἀσματική Ἀκολουθία, τήν ὁποία συνετάξαμε πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου:

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Ἱερέων τό κλέος καί μαρτύρων ἀγλάϊσμα καί τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τό τερπνό ἐγκαλλώπισμα, Γεώργιον ὑμνήσωμεν ὡδαῖς, τόν πίστει ὑπομείναντα σταυρόν, δι’ ἀγάπην τοῦ Δεσπότου καί πρός αὐτόν βοήσωμεν γηθόμενοι∙ Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ σέ προστάτην τῶν πιστῶν ταῖς σαῖς πρεσβείαις δείξαντι.

Ἕτερον
Ἦχος γ΄ Θείας πίστεως

Τῇ γενναίᾳ σου ὁμολογίᾳ καί τῷ αἵματι τοῦ μαρτυρίου, ἱεράν πορφυρίδα ἐνδέδυσαι, καί παρεστώς τῇ Τριάδι ὁλόφωτος ὑπέρ ἡμῶν ἱκετεύεις Γεώργιε, δοῦναι ἄφεσιν πταισμάτων ἡμῖν τοῖς μέλπουσι τά θεῖα καί σεπτά σου κατορθώματα.

Τά στοιχεῖα τοῦ Βίου καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα  πήραμε ἀπό τό ἐξαιρετικό βιβλίο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Λάμπρου  Φωτοπούλου « Ὁ  ἱερομάρτυς Γεώργιος Σκρέκας καί ἡ τιμία αὐτοῦ πρεσβυτέρα» Ἔκδοση τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ  ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ, Θεσσαλονίκη 2016.

27 σχόλια:

 1. Τήν ευλογία του να έχουμε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί και τής μεσιτείες είς στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τότε ήταν οι εποχές που η αριστερά πολεμούσε την Εκκλησία απ έξω μέσω του αθεϊσμού. Εδώ και 40 χρόνια όμως τα πράγματα άλλαξα πολύ. Η Αριστερά έχει δικτυωθεί καλά μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας με θεολόγους, πανεπιστημιακούς, και μητροπολίτες, με δήθεν χριστιανικές εκδόσεις και προοδευτικά «χριστιανικά» βιβλία τα οποία προβάλλονται πολύ και μονοπωλούν σήμερα στην ορθόδοξη σκέψη.
  Οι τότε άθεοι κομμουνιστές με την προπαγάνδα τους, κατάφεραν σήμερα να περάσουν την αντίληψη ότι ο κομμουνισμός είναι η κοινωνική διδασκαλία του Χριστιανισμού (βλέπε Ιερόθεος) και ότι οι αριστεροί είναι καλύτεροι και αληθινοί Χριστιανοί ,ακόμα και αν είναι άθεοι. Επίσης χρησιμοποιούν την Ορθοδοξία και την Εκκλησία ως μέσο για να επιβεβαιώσουν την «αλήθεια» του κομμουνισμού (βλέπε περιοδικό Σύναξη και Χριστιανική Δημοκρατία).
  Επίσης οι αριστεροί θεολόγοι των οποίων οι θέσεις προβάλλονται περισσότερο, αγωνίζονται να περάσουν την αντίληψη ότι η Ορθοδοξία δεν αναγνωρίζει φυλές και έθνη και καταδικάζουν την εθνική δράση της Εκκλησίας, την οποία και θεωρούν «αίρεση»
  Αντιπαραθέτοντας πάντα την Ορθοδοξία στο έθνος προσπαθούν να περάσουν τον προλεταριακό διεθνισμό. Μόνο που οι προλετάριοι τώρα έγιναν οι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι διεθνιστές, πολέμιοι της έννοιας του έθνους και θεωρούν τον κομμουνισμό ως το Ορθόδοξο οικονομικό σύστημα.
  Αυτός ο ανεθνισμός μέσω της Ορθοδοξίας (δηλαδή η συνολική ταυτότητα του ανθρώπου να ορίζεται μόνο από τη θρησκεία του, αγνοώντας τα υπόλοιπα) είναι προθάλαμος της μιγαδοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της επίτευξης του σχεδίου Καλέργη για τον αφανισμό των χριστιανικών εθνών. Στο επόμενο στάδιο ισοπεδωτικού διεθνισμού θα πουν ότι είμαστε όλοι Χριστιανοί (μαζί με τους ετερόδοξους) και μετά ότι όλη υφήλιος πιστεύουμε στον ίδιο Θεό (=πανθρησκεία)

  Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, η Αριστερά επιτίθεται στην Ορθοδοξία και με την άλλη εκδοχή της, τον φιλελευθερισμό. Ο οποίος αν εξαιρέσουμε το οικονομικό τους σύστημα κατά τα άλλα δεν έχει απολύτως καμία διαφορά στην ισοπέδωση από εκείνη του κομμουνισμού, διότι είναι το ίδιο αντιφυλετικός, ανεθνικός, υλιστικός και άθρησκος
  Μια ολοκληρωμένη ανατομία του παρουσιάζεται στο βιβλίο Αρμός του φιλελεύθερου συγγραφέα Χριστόφορου Αρβανίτη «Θρησκεία και Πολιτικός Φιλελευθερισμός» από τις νεοταξικές δήθεν «χριστιανικές» εκδόσεις Αρμός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα έλεγα ότι ο φιλελευθερισμός αποτελεί την "άλλη εκδοχή" της Αριστεράς. Αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα, με κοινό, ωστόσο, "αρχηγό", τον "άρχοντα του κόσμου τούτου", τον Διάβολο! Είναι εξίσου επικύνδινα, κι ας είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Στόχος τους είναι να παγιδεύσουν διαφορετικής νοοτροπιας ανθρώπους, και το καταφέρνουν, όσο η εκκλησία επιλέγει τον καταστροφικό δρόμο της δικής της εκκοσμίκευσης. Και παρακολουθούμε, από τη μια, εκκοσμικευμενους θεολόγους να κάνουν ανοίγματα σε μια αριστερά απολυτως ξένη (έως εχθρική) με την ορθοδοξία, και από την άλλη "παραδοσιακούς" θεολόγους ανίκανους να καταλάβουν ότι η σημερινή Δεξιά δεν πιστεύει στο Χριστό, αλλά απλώς υποκρίνεται ασυστολα, προκλητικά. Οι μεν αριστεροί είναι φανεροί εχθροί του χριστιανισμού, οι δε δεξιοί είναι ΚΡΥΦΟΙ διώκτες του χριστιανισμού, γι' αυτό και πιο επικίνδυνοι, όσο επιμένουν οι εν Ελλάδι "δεξιουληδες" να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Κούλη, με τη δικαιολογία ότι, δήθεν, ψηφίζουν χριστιανούς και πατριώτες... Τους είδαμε κι αυτούς! Τι να πρώτο θυμηθούμε από τέτοιους ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΕΣ!
   Ο χριστιανός εξ ορισμού πρέπει να ΑΠΕΧΕΙ από τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Αν ο χριστιανός ζει καρδιακά την πίστη του, δεν έχει ανάγκη από "δεξιά" ή "αριστερα" υποκατάστατα, παρά μόνο από τον Ίδιο τον Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

   Υ.Γ. Το χειρότερο είναι να βλέπει κανείς ιεράρχες να προσπαθούν είτε να το "παίξουν προοδευτικοί", για να γίνονται αρεστοί στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, είτε να ομνυουν σε δεξιά κόμματα, διαφόρων προελευσεων, σάν να είναι κομματαρχες! Και οι μεν και οι δε διχάζουν και σχίζουν την ορθοδοξία, που είναι απολύτως υπεράνω κομμάτων και ιδεολογιών! Άλλωστε, και τα κόμματα και οι ιδεολογίες θα μείνουν στη γη και θα πεθάνουν, η Εκκλησία όμως θα μείνει "εις τον αιώνα"!

   Διαγραφή
  2. 8:29
   Ο Φιλελευθερισμός δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη Δεξιά, διότι αποτελεί την άρνηση της. Ο φιλελευθερισμός και ο κομμουνισμός είναι δυο διαφορετικές μέθοδοι που έχουν διαφορετική αφετηρία και μέθοδο, δημοκρατία το ένα και ολοκληρωτισμός το άλλο, αλλά με τον ίδιο τελικό σκοπό. Οι ιδεολογίες κρίνονται από το σκοπό τους Ουσιαστικά πιστεύουν στον ίδιο πολιτισμό, έχουν την ίδια αντιπνευματικότητα. Και ιστορικά ο Φιλελευθερισμός είναι η πρώτη εμφάνιση της Αριστεράς και ο υλισμός, ο ορθολογισμός, και η αθεϊα του πέρασαν και στον Μαρξισμό που αποτελεί την αίρεση του φιλελευθερισμού. Ο Μαρξ απορρίπτει ΜΟΝΟ την Πολιτική Οικονομία του Φιλελευθερισμού και όχι τα υπόλοιπα, διότι θέλει την ισότητα των ατόμων και στην οικονομία με την κατάργηση των τάξεων. Ο Λένιν έλεγε ότι ο κομμουνισμός είναι ένας Κρατικός Καπιταλισμός και είχε δίκιο. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ της ΕΣΣΔ, ιδίως του Λένιν, ήταν φιλελεύθερος αλλά πολιτικό σύστημα ήταν ολοκληρωτικό. Και τώρα αυτός ο πολιτισμός εφαρμόζεται με δημοκρατικό τρόπο στη Δύση.
   ΟΛΑ τα φιλοσοφικά συστήματα που είναι γεννήματα της Γαλλικής Επανάστασης είναι Αριστερά με πρώτο τον Φιλελευθερισμό. Ο Δεξιός είναι αυτός που παίρνει θέση αντίθετη από τη Γαλλική Επανάσταση, που την αρνείται και δέχεται το μεσαιωνικό τρόπο σκέψης (και δεν εννοώ τη φεουδαρχία) τη μεσαιωνική χριστιανική νοοτροπία ζωής (πχ Ρωμανία),την οποία κατήργησε η Αριστερά αρχικά με την Αναγέννηση και μετά με το Διαφωτισμό
   Γενικά η Δεξιά και ο Φιλελευθερισμός είναι μέγιστοι και αιώνιοι ΕΧΘΡΟΙ. Αλλά στην πατρίδα μας που δεν έχουμε καθόλου πολιτική παιδεία, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και τα μπερδεύουμε.
   Νομίζουμε ότι η ΝΔ είναι δεξιά, ενώ είναι ένα κλασικό αριστερό κόμμα και στη Δύση τα κόμματα αυτά τα Liberal είναι τα αριστερά, μόνο στην Ελλάδα τα θεωρούμε δεξιά διότι έχομε πλήρη άγνοια από τέτοια θέματα

   Ο Φιλελευθερισμός είναι η πρώτη Αριστερά και ο Μαρξισμός η αίρεση και η εξέλιξη του. Η μικρή διαφορά σε θέματα οικονομίας και στη μέθοδο, δημοκρατία ή ολοκληρωτισμός.

   Όσο για την Ελλάδα, Δεν υπάρχουν δεξιά κόμματα. Ο χώρος αυτός δεν εκπροσωπείται από κόμμα. Το μόνο που υπάρχει είναι κάποιες δεξιές προσωπικότητες
   Η ΝΔ είναι ένα αριστερό κόμμα (αφού είναι φιλελεύθερο) που απευθύνεται σε δεξιούς ψηφοφόρους και έχει λίγο διαφορετικό ύφος (πχ γραβάτες).
   Βέβαια οι νεοέλληνες δεν είναι πλέον δεξιοί και η ΝΔ έχει την πολυτέλεια να δείχνει τον πραγματικό της εαυτό, διότι οι ψηφοφόροι της δεν είναι πια δεξιοί όποτε δεν χρειάζεται να υποκρίνεται για να μην του χάσει.

   Επίσης η Δεξιά και η Αριστερά δεν είναι κομματική υπόθεση όπως νομίζεις αλλά κοσμοαντίληψη, που υπήρχε πάντα, αλλά με την Γαλλική Επανάσταση δόθηκαν μόνο τα ονόματα διότι οι νοοτροπίες υπήρχαν πάντα. Στη γαλλική εθνοσυνέλευση λοιπόν οι φιλελεύθεροι (που κάθισαν αριστερά) απέρριψαν την μεσαιωνική φιλοσοφία, τη μεσαιωνική θρησκεία (Χριστιανισμός) και τη μεσαιωνική πολιτική. Αφού λοιπόν αυτοί που τα απέρριψαν αυτά κάθισαν αριστερά και υιοθέτησαν τον όρο Αριστερά, οι υπερασπιστές αναγκάστηκαν να αυτοαποκαλούνται Δεξιά. Δηλαδή ο δεξιός τρόπος ζωής και κοσμοαντίληψης στα δικά μας μέρη εκφράζεται με τη Ρωμηοσύνη. Έτσι η Ρωμηοσύνη στην πολιτική και κοσμική ζωή υποστηρίζεται από τη Δεξιά, η οποία μετά το 1974 είναι ανύπαρκτη στην χώρα μας

   Διαγραφή
  3. Η ΝΔ δεν υποκρίνεται καθόλου το χριστιανικό κόμμα, απλώς οι πιστοί δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα και τα έχουν στο μυαλό τους λανθασμένα. Σταματήστε πια αυτή την καραμέλα, η ΝΔ μας το λέει φανερά, δεν είναι χριστιανικό κόμμα αλλά ουδετερόθρησκο

   Διαγραφή
  4. Είσαι λίγο μπερδεμένος 8:29. Η ισοπέδωση που κάνεις δεν οδηγεί πουθενά

   Διαγραφή
  5. Το να λες 8:29 ότι είσαι με το Χριστό είναι ωραίο μεν, αλλά δεν μας λέει και τίποτα για τις πολιτικές σου αντιλήψεις. Διότι οι πολιτικές αντιλήψεις μεταξύ αληθινών Ορθοδόξων,(απλών πολιτών ,ιερέων και θεολόγων) είναι δυστυχώς αρκετά διαφορετικές και ποικίλες. Ένα παράδειγμα, ανοικτά σύνορα ή κλειστά σύνορα, νομιμοποίηση και ενσωμάτωση λαθραίων ή όχι

   Διαγραφή
  6. 8:29 Άθελα σου παίζεις το παιχνίδι της Αριστεράς διότι λες ότι

   " Οι μεν αριστεροί είναι φανεροί εχθροί του χριστιανισμού, οι δε δεξιοί είναι ΚΡΥΦΟΙ διώκτες του χριστιανισμού, γι' αυτό και πιο επικίνδυνοι"

   Αυτό επιδίωκε ΠΑΝΤΑ η αριστερή προπαγάνδα, να θεωρούν οι πιστοί τη (πραγματική)Δεξιά που αποτελεί την μόνη υπεράσπιση τους ως χειρότερο εχθρό και καλύτερη την Αριστερά. Έτσι αποδυναμώνουν τον αντίπαλο τους και καταστρέφουν πιο εύκολα το Χριστιανισμό με τις ευλογίες των, πλανεμένων πολιτικά, πιστών

   Πραγματικά συγχαίρω του αριστερούς για την επιτυχία της προπαγάνδας τους. Πραγματικά όμως

   Φιλικά!!

   Διαγραφή
  7. Είμαι ο «Ανωνυμος 8:29».
   Δεν επιδιώκω αλάθητο, εξέφρασα μια γνώμη που σχετίζεται με την εμπειρία που έχω από πολιτικούς χώρους στο παρελθόν.
   -Ονομασα "δεξιά" το νεοφιλελευθερισμό διότι έτσι τον πλασάρουν στην Ελλάδα! Δεν καταλαβαίνω πως μπορεί να θεωρηθεί "συγγενής" του κομμουνισμού, νομίζω όμως ότι συμφωνούμε πως και τα δύο συστήματα είναι επικύνδινα για τον Ελληνισμό και ξένα προς το χριστιανισμό.
   Δεν ξέρω αν παίζω το... "Παιχνίδι της Αριστεράς", πάντως ομολογώ ότι όταν το διάβασα έσκασα στα γέλια. Φασίστα με έχουν πει, συντηρητικό με θεωρεί όλο το περιβάλλον μου, φανατικό με την ιστορία του ελληνισμού με έχουν πει, έχουν υποστηρίξει ότι έχω παρωπιδες και δεν βλέπω τίποτε άλλο παρά ορθοδοξία και Ελλάδα... Αλλά όντως, αριστερό δεν με έχει πει ποτέ κάνεις. Δεν πειράζει. Μόνο μια φορά αντέδρασα με βία: όταν κάποιος με είπε "αιρετικό": αυτό δεν το άντεχα...
   -Ανωνυμε 2:28, για να σχολιάσω σε ένα blog απαιτείται να δηλώσω πρώτα τις πολιτικές μου αντιλήψεις; Από πότε αυτό θεωρείται προαπαιτούμενο; Ειδικά όμως για θέματα όπως τα "κλειστά σύνορα" ή τους λαθρομετανάστες, δεν καταλαβαίνω: τι σχέση έχουν με αυτό που συζητάμε εδώ;
   Οφελει κανένα το να "δηλώσω" ότι είμαι, πχ, υπέρ της εξόδου από την ΕΕ και υπέρ της αποδέσμευσης από την νεοταξικη πολιτική της για τη μετανάστευση; Αφορά κανένα αυτό; Κι αν ενδιαφέρεστε τοοοσο πολύ, αυτό πιστεύω. Είμαι αντιευρωπαϊστης μέχρι το κόκκαλο, γι' αυτό και είμαι εξίσου εναντίον των δύο πυλώνων της ΕΕ, του νεοφιλελευθερισμού και της σοσιαλδημοκρατίας. Και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει ενσωμάτωση Ισλαμιστών στην ελληνική κοινωνία είναι ή χαζός ή πληρωμένος!

   Αλλάζουν σε τίποτα όλα αυτά το περιεχόμενο ενός σχολίου σε ένα blog;
   Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή "πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων" για να σχολιάσουμε σε ένα blog; Και μη χειρότερα...

   Τέλος, ανώνυμε 2:38, αυτό που ονομάζεις "πραγματική δεξιά" μάλλον είναι κάτι που έχει πεθάνει προ πολλού στην Ελλάδα... Μακάρι να υπάρξει ξανά κάποτε, διότι κάποτε πίστεψα στη δεξιά ρητορική, αλλά διαψευσθηκα παταγωδώς...

   Διαγραφή
  8. Μια διόρθωση, είμαι ο 2:38 . Έλεγα λοιπόν ότι η Δεξιά πάντα αποτελούσε τη μόνη δύναμη υπεράσπισης του Χριστιανισμού και γενικά του Δυτικού Χριστιανικού πολιτισμού. Και τώρα η Αριστερά κατάφερε να τα διαχωρίσει και να στρέψει τους πιστούς υπέρ της ως καλύτερους, με τον γνωστό παραμυθάκι ότι οι αριστεροί(=κομουνιστές) είναι καλύτεροι χριστιανοί από τους "υποκριτές" "δεξιούς"(=φιλελεύθερους) (βλέπε Ιερώνυμος και Πάπας).
   Μόνο που οι φιλελεύθεροι είναι και αυτοί αριστεροί οι οποίοι μάλιστα, και προηγούνται χρονολογικά και οι ιδέες τους πέρασαν στον κομμουνισμό, εκτός από την οικονομία και το πολίτευμα. Αλλά αυτές οι διαφορές δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν εμάς του πιστούς ελληνορθόδοξους

   Διαγραφή
  9. Είμαι ο 5:28 πμ
   Ανώνυμε 4:19 τελικά είσαι πραγματικός Δεξιός και μάλλον δεν το γνωρίζεις. Μπράβο!!
   Ξαναδιάβασε το σχόλιο μου 1:47μμ και θα πάρεις πολλές απαντήσεις και θα προβληματιστείς διότι εγώ δεν εκφράζω άποψη, αλλά τα γνωρίζω απολύτως αυτά που λέω, σχεδόν τα έχω σπουδάσει και στο πανεπιστήμιο αλλά και ψάχνοντας.
   Ο 2:38 έχει δίκιο. Πράγματι η Αριστερά επιδιώκει την απομάκρυνση των πιστών από τη δεξιά με την αντίληψη ότι η αριστεροί είναι λιγότερο επικίνδυνοι και πιο χριστιανοί. Αυτό κάνουν οι αριστεροί θεολόγοι, το περιοδικό Σύναξη και η Χριστιανική εμφανίζοντας τον Χριστό ως το πρώτο επαναστάτη μαρξιστή Έτσι μετατρέπει τους Χριστιανούς σε όργανα της χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι (χρήσιμοι ηλίθιοι, δηλαδή)
   Αυτό, μάλλον, που εννοούσε ο ανώνυμος με τις πολιτικές σου απόψεις είναι ότι όταν κάνουμε πολιτική δεν αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός του πιστού. Διότι όπως θα έχεις δει, οι αριστεροί θεολόγοι μέσω τους Xριστιανισμού προσπαθούν να περάσουν τις γνωστές αριστερές θέσεις τους, και πράγματι έχω δει θεολόγους, ιερείς και πιστούς να πέφτουν σε αυτή την παγίδα, και τελικά να θεωρούν ως χριστιανική πολιτική την ανεθνική ισοπεδωτική ανθελληνική αριστερή πολιτική.
   Δηλαδή νομίζουν πως σκέφτονται σαν Ορθόδοξοι αλλά σκέφτονται σαν αριστεροί. Αυτό επιδιώκουν οι αριστεροί θεολόγοι. Οπότε στην πολιτική ΠΑΝΤΑ υπάρχει αριστερή και δεξιά σκέψη. Αρκεί να γνωρίζουμε τη είναι Δεξιά και τι Αριστερά, διότι η άγνοια είναι που κάνει να τα βλέπουμε ίδια, ενώ είναι διαφορετικά.
   Για παράδειγμα, να ξέρεις ότι η Αριστερά είναι μια Άρνηση. Και σαν άρνηση είναι λογικό να έχει πολλά πρόσωπα, ακόμα και αλληλοσυγκρουόμενα.
   Επίσης έχει διπλή κυρίως, υπόσταση Φιλελευθερισμός και Μαρξισμός η οποία συμπληρώνεται και από επεκτάσεις όπως ο Φεμινισμός, η Νέα Αριστερά (=συνδυασμός φιλελευθερισμού και μαρξισμού) αλλά και αιρέσεις του μαρξισμού όπως ο Φασισμός και ο Ναζισμός (=μαρξισμός που χρησιμοποιεί για κριτήριο τη φυλή αντί για την οικονομία)
   Τώρα, οι αριστεροί (φιλελεύθεροι και μαρξιστές) δεν πιστεύουν ούτε σε φυλή, ούτε σε εθνική ενότητα, ούτε σε Θρησκευτική Αλήθεια. Και στην εποχή μας προσπαθούν να μας περάσουν αυτές και άλλες απόψεις τους, ότι δήθεν αποτελούν την διδασκαλία του Χριστού. Ε λοιπόν οι πιστοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από δεξιά και αριστερά πέφτουν πρώτοι στην παγίδα αυτή. Άλλωστε γιαυτό έγραψα το πρώτο μου σχόλιο για να δείξω τη διάβρωση της πίστης μας και τη χρησιμοποίηση της ως προπαγάνδα υπέρ της αντίχριστης και ανεθνικής Αριστεράς.
   Δηλαδή η Αριστερά και γενικά η Νέα Εποχή στρέφει το «είναι» μας (όπως η θρησκεία μας) εναντίον μας. Αυτή είναι βασική η μέθοδος της. Η πολιτική ορθότητα είναι ουσιαστικά η Αριστερή ορθότητα
   Συνεπώς ο εχθρός μπορεί να είναι και «Ορθόδοξος» της διπλανής πόρτας και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε διότι δεν γνωρίζουμε περι δεξιάς και αριστεράς πολιτικής και κοσμοαντίληψης. Πιο απλά, ο κόσμος σήμερα είναι τόσο πολύπλοκος που το να πεις ότι «είμαι με το Χριστό» δεν αρκεί διότι ο διάβολος χρησιμοποιεί και τη Χριστιανική διδασκαλία εναντίον των πιστών.
   Και πολλοί που υποστηρίζουν αντιεθνικές νεοταξικές πολιτικές ανοικτών συνόρων κλπ, ισχυρίζονται ότι το κάνουν στο όνομα της Ορθοδοξίας που όπως λένε δεν αναγνωρίζει φυλές, έθνη και σύνορα. Ξέρω πολλούς φοιτητές θεολογίας που τα λένε αυτά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε

   Διαγραφή
  10. 4:19 μμ Σου απαντώ και σε αυτό
   Ο φιλελευθερισμός είναι συγγενής του κομμουνισμού στον υλισμό, την ανθρωποκεντρικότητα, τον οικονομισμό, την άρνηση του θείου, στην αντιπνευματικότητα, στην άρνηση του προσώπου στην άρνηση της αντικειμενική αλήθειας, στην άρνηση του σωστού και του λάθος ( άρα δεν υπάρχει αμαρτία), στην άρνηση των φυλών και των εθνών, στην έξοδο του ανθρώπου από την Ιστορία, στον θετικισμό κλπ. Επίσης πρώτα τοποθετούν και τα δύο την οικονομία και μόνο την οικονομία και δεν αναγνωρίζουν οτιδήποτε θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως εθνικό(=ιστορική συνέχεια, παραδόσεις, πολιτιστικό υπόβαθρο, κοινή καταγωγή, επίσημη θρησκεία, αληθινή θρησκεία, εθνικοί αγώνες, Μεγάλη Ιδέα κλπ)
   Διότι όλα αυτά αποτελούν βαρίδια για αυτούς
   Διαφέρουν μόνο στη μέθοδο αλλά ταυτίζονται στην υλιστική λογική και το σκοπό

   1.Ο Φιλελευθερισμός είναι ατομικός υλισμός που δρα στο πεδίο της οικονομίας δηλαδή στην αγορά (κλασικό παράδειγμα Soros)με πολίτευμα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό ο αριστερό χρησιμοποιεί το χρήμα του για να ελέγξει την πολιτική. Αποκτά δύναμη μέσω του πλούτου

   2. Ο Κομμουνισμός είναι συλλογικός υλισμός δηλαδή οργανώνεται ως τάξη, δρα στο πεδίο της πολιτική με το ολοκληρωτικό κόμμα ΚΚΣΕμε πολίτευμα τη δικτατορία το προλεταριάτου, δηλαδή έναν ακραίο ολοκληρωτισμό. Ο Αριστερού αυτή της μεθόδου χρησιμοποιεί την πολιτική για να πλουτήσει και να ελέγχει και τον πλούτο των άλλων (Κρατικός Καπιταλισμός, όπως έλεγε ο Λένιν). Άρα αποκτά πλούτο μέσω της πολιτικής
   Ο Πολιτισμός όμως και των δυο συστημάτων βασίζεται σε κοινές αξίες αντιπνευματικές και ισοπεδωτικές, μηδενιστικές υλιστικές ανεθνικές απάνθρωπες και αντίχριστες. Δηλαδή έχουν διαφορετική αφετηρία, αλλά κοινές αρνήσεις και κοινούς σκοπούς
   Όλα αυτά που απορρίπτουν και οι δυο Φιλελεύθεροι και Κομμουνιστές τα υπερασπίζεται η Δεξιά

   Ας δώσουμε μια για πάντα τον ορισμό του Αριστερού.
   Αριστερός, με τη γενικότερη έννοια, είναι ο άνθρωπος που θεμελιώνει την ύπαρξη του στην ύλη και στην επιδίωξη του προσωπικού του οφέλους το οποίο αντιλαμβάνεται σαν υλικό και κυρίως οικονομικό.
   Αυτό ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αντιπνευματικότητα και εγωμονισμό.
   Αφού δεν αναγνωρίζει υπερβατικές αλήθειες χρησιμοποιεί την ελευθερία του για να κάνει παραβατικά πράγματα (ομοφυλοφυλία, πορνεία, πανσεξουαλισμός, ναρκωτικά, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιγαδοποίηση λαών, αντιφύση , θεοποίηση του ατόμου, επιδίωξη ενός κοσμικού παραδείσου κλπ)

   Διαγραφή
  11. Το καλύτερο βιβλίο για να καταλάβεις 4:19 ότι η φιλελεύθερη αντιπνευματικότητα είναι αντίστοιχη με την κομμουνιστική είναι του φιλελεύθερου συγγραφέα Αριστείδη Χατζή "Επιχειρήματα Ελευθερίας" εκδόσεις Παπαδόπουλος

   Διαγραφή
  12. 4:19 Δεν υπάρχει πραγματική δεξιά επειδή οι νεοέλληνες δεξιοί ψηφοφόροι είναι πολύ λίγοι και στο μέλλον λιγότεροι. Οι νεοέλληνες είναι κατά 70-80 τοις εκατό αριστεροί, ειδικά στη νεολαία. Ας κοιτάξουμε και τις δικές μας ευθύνες σαν λαός για την έλλειψη πολιτικής εκπροσώπησης

   Διαγραφή
  13. 4:19 Όταν λες δεξιά ρητορική, δηλαδή ποια ήταν αυτή;

   Διαγραφή
  14. Άντε βρέ και σας βλέπω και σας καμαρώνω.
   ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ ΧΩΡΙΑΤΕΣ...
   Λέω όμως λόγω ημερών να μήν εκφέρω άποψη...να μην έχω καμμία πτώση αν και δώρον-άδωρον αφου οι ναοί θα μείνουν κλειστοί...
   Ας προσέξουμε μόνο μην κοιτώντας το δέντρο χάσουμε το δάσος...
   Και στο βάθος του δάσους υπάρχει ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  15. Το δάσος κοιτάμε Πολύτεκνε και μόνο το δάσος και όχι μόνο το κοιτάμε αλλά και το εξηγούμε για να είμαστε σε εγρήγορση και να καταλαβαίνουμε πως μας επιτίθεται ο εχθρός, διότι εμείς οι πιστοί από αυτή την άγνοια πάσχουμε και την πατάμε συνέχεια.
   Γιατί δεν γνωρίζουμε τα πολλά πρόσωπα, την ταυτότητα και τις μεθόδους του εχθρού με αποτέλεσμα να γινόμαστε "χρήσιμοι ηλίθιοι" και να δίνουμε μόνοι μας το σχοινί για να μας κρεμάσουν, όπως έλεγε και ο Λένιν
   Πρέπει να ερευνάμε τον αντίπαλο και να τον κατανοούμε, μόνο αυτό έχουμε για την ώρα

   Διαγραφή
  16. Που είδες ότι είμαστε χωρισμένοι σε χωριά Πολύτεκνε; Απλώς ασχολούμαστε με την προπαγάνδα του εχθρού στη σύγχρονη εποχή, η οποία είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Εσύ άλλωστε δεν είσαι που (πολύ σωστά) κατηγορείς πάντα τους «χριστιανούλιδες» που εμπιστεύτηκαν τη ΝΔ; Διάβασε τα σχόλια και θα καταλάβεις γιατί ήταν λάθος επιλογή, όταν είναι επιλογή και δεν είναι εξαναγκασμός.
   Η λανθασμένη αυτή επιλογή όσον αφορά τους πιστούς, οφείλεται στην άγνοια της φύσης της ΝΔ από τους πιστούς, αλλά και στην έλλειψη πολιτικών επιλογών, διότι το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μας αναγκάζει να επιλέξουμε πάντα τους ίδιους εκτοπίζοντας με διάφορους τρόπους τους καλούς οι οποίοι δεν έχουν και λεφτά και άλλα στηρίγματα για να προβληθούν.
   Πέρα από αυτό όμως η ΝΔ θα έβγαινε έτσι και αλλιώς διότι οι περισσότεροι νεοέλληνες είναι μηδενιστές πλέον, και η ΝΔ όπως και ο Σύριζα τους ταιριάζουν γάντι

   Τέλος, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι σε ενόχλησε; Καλό θα ήταν να συμβάλεις στη συζήτηση αν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις που να προωθεί έναν εποικοδομητικό διάλογο.

   Διαγραφή
  17. Βρέ άντε και αφου με προκαλείται θα μιλήσω.
   Όσο καιρό φώναζα και αντιδρούσα με τις επιλογες ορισμένων εξ υμων είναι πως ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΠΩΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ.
   Είναι οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ...οι ΠΟΛΙΤΙΚΗ...η ΜΑΣΟΝΙΑ...ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ και ο νοων νοειτω....
   ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΤΩΡΑ Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ.
   ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΒΡΗΚΕ ΣΥΜΑΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ.
   ΕΧΕΙΣ ΕΝΑΝ ΕΜΕΤΙΚΟ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ-ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΧΡΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ- ΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ...
   ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ Η ΟΠΟΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΕΡΑΙΣΕΩΝ) ΠΕΤΑΞΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΑΜΑΧΗΤΗ.
   ΕΧΕΙΣ ΑΘΕΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟΥΣ κ ΤΡΙΒΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΝΥΓΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΓ.ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΝΑΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ.
   ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΩΣΟΠΕΙΑ...διαλέγουμε και παίρνουμε...
   Και όταν όλα αυτά τα φώναζα αρκετοί με διαπόμπευσαν με έλεγαν πως κατακρίνω με ονόμαζαν συκοφάντη...
   Όταν στό άκουσμα και μόνο του κλεισίματος των Ναών θα έπρεπε να είχαμε συγκεντρωθει έξω απο τα επισκοπικά μέγαρα και να είχε γίνει ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ενάντια στους ΑΝΤΙΘΕΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΛΛΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ.
   Ο ΛΌΓΟΣ ΜΟΥ ΠΆΝΤΑ ΉΤΑΝ ΩΦΈΛΙΜΟς ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΌΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
   Τώρα αν έχουν χωρίσει την Εκκλησία σε δύο τρία ή περισσότερα στρατόπεδα θα φανεί πολλύ σύντομα...
   Ο καιρός των μέτρων τους θα παρέλθει.Η Κκαραντίνα τους θα λάβει τέλος.ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ ΙΕΡΑΡΧΕΣ - ΚΛΗΡΟΣ και ΛΑΟΣ να ξεκαθαρίσουμε έκαστος την θέση του.

   Διαγραφή
  18. Πολύεκνε λέμε περίπου τα ίδια. Απλά εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε ανακαλύψει ότι ο εχθρός δεν είναι οι πολιτικοί και η μασονία έτσι ΑΟΡΙΣΤΑ όπως το θέτουν όλοι. Διότι τότε πως εξηγείται το γεγονός ότι ο μισός λαός μας που δεν είναι ούτε μασόνοι, ούτε σατανιστές, ούτε πολιτικοί, ούτε χρηματίζονται από κάπου, ούτε έχουν γενικά κάποιο προσωπικό όφελος, ταυτίζονται με ανθελληνικές, αντίχριστες και γενικότερα παραβατικές ιδέες και πολιτικές;
   Ο Εχθρός μας έχει όνομα στην κοσμική ζωή και είναι η Αριστερά. Όχι με την στενή κομματική και οικονομική αντίληψη, αλλά με την κοσμοαντίληψη. Ουσιαστικά η Αριστερά είναι η ιδεολογία και κοσμοαντίληψη των μασόνων. Κάθε αριστερός όλων των τάσεων (φιλελεύθερος ή μαρξιστής συν τα παράγωγα τους) είναι ένας εργάτης της μασονίας και του αντιχρίστου. Η πολιτική ορθότητα που λένε, είναι Αριστερή κοσμοαντίληψη. Δηλαδή ο Εχθρός μας ΔΕΝ είναι ένα άτομο, ένας κακός ηγέτης, μια οργάνωση, ένα ή περισσότερα κόμματα.
   Αλλά μια Ιδέα, μια Κοσμοαντίληψη αντίθετη της Χριστιανικής, που εκφράζεται στον κόσμο μέσω της πολιτικής φιλοσοφίας της, της κοινωνιολογίας της κλπ. Η Αριστερή κοσμοαντίληψη διδάσκεται στα πανεπιστήμια, ακόμα και στις θεολογικές σχολές πλέον. Διεκδικεί την χριστιανική αλήθεια και κάθε αλήθεια. Έχει για εκπροσώπους σχεδόν όλους του μορφωμένους διανοούμενους, πολλούς θεολόγους, και τους διάσημους, του καλλιτέχνες. Και γενικά κάθε άνθρωπο που με το κύρος του διαμορφώνει την κουλτούρα και τη σκέψη μιας κοινωνίας
   Τα ιδεολογικά εργαλεία της Αριστεράς είναι ο φιλελευθερισμός, ο μαρξισμός, ο φεμινισμός, η θεωρία του φύλου, ο «αντιρατσισμός» (για τη μιγαδοποίηση των χριστιανικών εθνών), η Νέα Αριστερά, ο παγανισμός (που αυτή προωθεί), ο ανθελληνικός και εθνομηδενιστικός «χριστιανισμός» των αριστερών θεολόγων που σήμερα κυριαρχεί στις θεολογικές σχολές (διότι μιλάς με φοιτητή θεολογίας και νομίζεις ότι μιλάς τη νεολαία της αντασρίας και του Σύριζα) και στη βιβλιογραφία για κοινωνικά θέματα
   Με λίγα λόγια η Αριστερά μας διαμορφώνει τη σκέψη. Και ο Καποδίστριας να κυβερνήσει, αν η νοοτροπία μιας κοινωνίας ελέγχεται από την Αριστερά δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Διότι δεν έχει σημασία πόσους βουλευτές έχει ένα ελληνορθόδοξο κόμμα όταν η κοινωνία σκέφτεται με αριστερό(=μασονικό) τρόπο

   Σήμερα λοιπό η μασονία μέσω της αριστερής της ιδεολογίας προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη Χριστιανική διδασκαλία ως εργαλείο προπαγάνδας για να προωθήσει τις αριστερές μασονικές ιδέες της. Αυτό το κάνει η Χριστιανική, το περιοδικό Σύναξη, ο Καιρός και διάφοροι συγγραφείς όπως ο Χριστόφορος Αρβανίτης (με το βιβλίο που είπα στο σχόλιο μου) και άλλοι.
   Στόχος σήμερα είναι οι άνθρωποι να νομίζουν ότι εκφράζουν χριστιανικές ιδέες αλλά να σκέφτονται σαν αριστεροί (μαρξιστές, φιλελεύθεροι, κλπ). Θέλουν η Αριστερές ιδέες να γίνουν μέρος της θρησκείας μας και να υποστηρίζονται φανατικά από τους «χρήσιμους ηλίθιους» χριστιανούλιδες οι οποίοι θα βάλουν τα χέρια τους και θα βγάλουν τα μάτια τους.
   Προσπαθούν να στρέψουν το χριστιανισμό ενάντια στα χριστιανικά έθνη με την προπαγάνδα ότι η Ορθοδοξία δεν αναγνωρίζει φυλές, έθνη, και σύνορα. Αυτή η προγαγάνδα έχει καταστρέωει τα μυαλά πολλών πιστών που την έχαψαν. Και έτσι στρέφονται στην Αριστερά νομίζοντας την για πιο χριστιανική αφού θέλει ανοικτά σύνορα και δεν διαχωρίζει φυλές και έθνη.
   Προσπαθούν να πετύχουν το σχέδιο Καλέργη με διάφορους τρόπους, ένας από αυτούς είναι μέσω της αριστερής θεολογίας η οποία κυριαρχεί σήμερα
   Ο Εχθρός είναι εντός των τειχών όχι σήμερα όπως λες, αλλά εδώ και 30 χρόνια. Απλά σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα
   Να θυμάστε ΠΑΝΤΑ τον Λένιν «μη τους φοβάστε, είναι ηλίθιοι μόνοι τους θα μας δώσουν το σχοινί για να τους κρεμάσουμε»

   Διαγραφή
  19. Πολύτεκνε πρέπει α καταλάβουμε επιτέλους ότι η μασονική πολιτική δεν είναι πάντοτε ΦΑΝΕΡΑ αντίχριστη και ανθελληνική. Αλλά πάρα πολλές φορές μας επιτίθεται με τα δικά μας όπλα, με το δικό μας «είναι» και έτσι εμφανίζεται ως «ελληνοκεντρική» (βλέπε παγανιστές) ή «υπεράγαν ορθόδοξη» η οποία διαχωρίζει την Ορθοδοξία από την ελληνικότητα και το έθνος μας, παρουσιάζοντας την ως ανεθνική, οικουμενιστική, τουρκόφιλή και ισλαμόφιλη.
   Έτσι έχουν επιστρατευθεί πάρα πολλοί αριστεροί θεολόγοι που έχουν παντού στηρίγματα και προβάλλονται συνεχώς, κατέχουν υψηλές θέσεις παντού, εκδίδουν πολλά βιβλία που μας υποδεικνύουν πώς να εφαρμόζουμε «αληθινά» την διδασκαλία του Χριστού ταυτίζοντας την ουσιαστικά με την αριστερή ιδεολογία. Δηλαδή χρησιμοποιούν το Χριστιανισμό για να προπαγανδίσουν την Αριστερά
   Ένα παράδειγμα είναι ο Καραμπελιά και ο μητροπολίτης Ιερόθεος οι οποίοι έλεγαν ότι ο κομμουνισμός επεκράτησε στη Ρωσία διότι ήταν Ορθόδοξη χώρα και έτσι οι πιστοί καλοδέχθηκαν την «επανάσταση». Ενώ απέτυχε στην παπική Δύση που εκεί νίκησε ο καπιταλισμός. Σκόπιμα μας παραπλανούν, διότι καταρχάς γνωρίζουν ότι ο κομμουνισμός είναι ένας καπιταλισμός που ακολουθεί άλλη μέθοδο, τη γραφειοκρατική αντί της ιδιωτικής του κλασικού καπιταλισμού. Επίσης βλέπεις ότι προσπαθούν μέσω της Ορθοδοξίας να δικαιώσουν τον κομμουνισμό. Αυτά δηλαδή που κάνει και η «Χριστιανική» και η «Σύναξη»

   Διαγραφή
 3. Τις μεσιτείες του να έχουμε και εμείς!

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αντε παπα Γιαννη τι περιμενετε οι ιερεις για να εμψυχωσετε το λειμμα; [καταραμενη ψευτικη υπακοη]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν αναφέρεσαι στον π. Ιωάννη Φωτόπουλο, τον συγγραφέα του παρόντος άρθρου, με τα λόγια σου ΤΟΝ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΡΟΜΕΡΑ! Ψάξε τι έχει κάνει, για να καταλάβεις το σφάλμα σου.
   Όσο δε για την ΥΠΑΚΟΗ, είναι τραγικό να υπάρχουν χριστιανοί που να την χαρακτηρίζουν καταραμένη! Που μας φτάσανε... Που μας φτάσανε Χριστέ μου... Την ευλογημένη υπακοή, που ανέδειξε ΧΙΛΙΆΔΕΣ Αγίους, τη χαρακτηρίζουμε καταραμένη... Να την πούμε "λάθος", ναι! Να την πούμε "αδιάκριτη", ναι! Όχι όμως καταραμένη, Χριστέ μου!!! Διαβάστε σας παρακαλώ τη ζωή των δύο νέων Αγίων, Ιωσήφ του Ησυχαστου και Εφραίμ του Κατουνακιωτου, και θα καταλάβετε...

   Διαγραφή
  2. τον γνωριζω καλα, εξυπνακια 9.04 τον παπα Γιαννη. Και για να δεις ποσο τυφλος εισαι, λες οτι ονομαζω καταραμενη την υπακοη ενω ψευδεσαι, διοτι εγω ονομασα καταραμενη την ψευτικη υπακοη [την υποκινουμενη εκ του διαβολου]...

   Διαγραφή
  3. Συγνώμη, παρεξήγησα τα λεγόμενα σου. Νόμιζα ότι οι επιθετικοί προσδιορισμοί "καταραμένη" και "ψεύτικη" αφορούν και οι δύο στην υπακοή, δεν είχα καταλάβει ότι η λέξη καταραμένη απευθύνεται στη "μικτή" έννοια "ψεύτικη υπακοή".
   Θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα την υπακοή (στον πνευματικό ή τον γέροντα) στην πνευματική ζωή, γι' αυτό αντέδρασα αδιάκριτα. Ευλογήσουν!
   Όσο για τον π. Ιωάννη... Νομίζω ότι είναι ένας μαχητικός και καθαρος κληρικός, και έχοντας γνωρίσει πνευματικοπαιδια του, βλεπω το καλό του έργο στα προσωπά τους...

   Διαγραφή
 5. ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
  ΚΑΤΩ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΚΑΤΩ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.