8 Μαρ 2020

Ὅταν ἡ «ἐλὶτ» διαψεύδεται σὲ ΟΛΑ!

Γράφει ὁ Θανάσης Κ.
Γιὰ νὰ καταλάβετε τί «παίχτηκε» μέχρι στιγμῆς, στὸ λαθρομεταναστευτικό, ἀναλογιστεῖτε μόνο τί ἀκούσαμε τὰ τελευταία χρόνια – καὶ ἀπὸ στόματα «πνευματικῶν» ἀνθρώπων καὶ «ἀναλυτῶν» – καὶ πόσο διαψεύδονται σήμερα:
Τὸ πιὸ σημαντικό: ΔΕΝ μᾶς ἔλεγαν τί μποροῦμε νὰ κάνουμε – μᾶς βομβάρδιζαν μὲ περιορισμοὺς πολιτικῆς: τί ΔΕΝ μποροῦμε νὰ κάνουμε!
Καὶ τρομοκρατοῦσαν τὴν κοινὴ γνώμη, γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ, ἂν «παραβιάζαμε» τοὺς περιορισμοὺς αὐτούς.
Γιὰ παράδειγμα:
    Μᾶς ἔλεγαν ὅτι ΔΕΝ μπορούσαμε, τάχα, νὰ κλείσουμε τὰ σύνορα σὲ παράνομους μετανάστες.
    Ὅτι δὲν μπορούσαμε, τάχα, οὔτε καν νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε «παράνομους» – μόνο «παράτυπους» (ποὺ εἶναι κάτι ἐντελῶς διαφορετικό…).
    Ὅτι τὸ Διεθνὲς Δίκαιο «ἐπιβάλει», τάχα, νὰ δώσουμε «ἄσυλο» σὲ ὅλους ὅσους τοῦ ζητᾶνε.
    Ὅτι δὲν μποροῦμε, τάχα, νὰ....
τοὺς κρατᾶμε σὲ «κλειστὰ» κέντρα.
    Ὅτι, εἴμαστε τάχα, ὑποχρεωμένοι νὰ δίνουμε «ἄσυλο» σὲ ὅποιον τὸ ζητάει, ἀκόμα καὶ ἂν μπαίνει παράνομα στὴ χώρα – καὶ ὕστερα νὰ τὸν φιλοξενοῦμε καὶ νὰ τὸν περιθάλπουμε ἐπ’ ἀόριστον.

Καὶ τὸ σημαντικότερο: μᾶς φοβέριζαν πώς, ἂν ἀρνηθοῦμε κάποιο ἀπ’ ὅλα αὐτὰ – πολὺ περισσότερο ἂν τὰ ἀρνηθοῦμε ὅλα – τότε θὰ ὑποστοῦμε «διεθνῆ κατακραυγή», «διεθνῆ ἀπομόνωση» καὶ «διεθνεῖς κυρώσεις». Καὶ θὰ «διασυρθεῖ» ἡ Ἑλλάδα στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη.

Γι’ αὐτὸ ἔπρεπε, τάχα, «νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὸ πρόβλημα», τὸ ὁποῖο ἐμᾶς μᾶς ξεπερνοῦσε καὶ κανεὶς (Εὐρωπαῖος ἢ ἄλλος) δὲν ἔδειχνε τὴν παραμικρὴ διάθεση νὰ μᾶς βοηθήσει.

Ὅλα αὐτὰ ἦταν πέρα γιὰ πέρα ΨΕΜΑΤΑ!

Κι ὅλα αὐτὰ διαψεύστηκαν πανηγυρικὰ μέσα σὲ λίγες μόλις μέρες.

    Ἀποδείχθηκε ὅτι μποροῦμε νὰ κλείσουμε τὰ σύνορα! (ὅπως τὰ ἔχουν κλείσει, ἐξ ἄλλου, καὶ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες)
    Ἀποδείχθηκε πῶς ὅταν κλείσαμε τὰ σύνορα, ὄχι μόνο δὲν «ἀπομονωθήκαμε» διεθνῶς, ἀλλὰ ἀντιθέτως: βγῆκαν ἀμέσως μία σειρὰ χῶρες καὶ διακήρυξαν ὅτι εἶναι «ἀπόλυτο δικαίωμα τῆς Ἑλλάδας» νὰ περιφρουρεῖ (καὶ νὰ κλείνει) τὰ σύνορά της! (Πράγμα ποὺ παντοῦ ἀλλοῦ εἶναι αὐτονόητο– μόνο ἐδῶ μας ἔλεγαν ἀνοησίες…)

Τὸ εἶπε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὁ Ἀμερικανὸς Πρόεδρος, ὁ Γάλλος Πρόεδρος, ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, ἡ Γερμανίδα Πρόεδρος τῆς Κομισιὸν συνεχάρη τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀποτελεῖ «ἀσπίδα» τῆς Εὐρώπης, ὁ Κροάτης συνεχάρη τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἄλλαξε τὴν πολιτικὴ τῆς προηγούμενη κυβέρνησης καὶ ἔκλεισε τὰ σύνορά της Εὐρώπης γιὰ τοὺς παράνομους μετανάστες.

Ὁ Καγκελάριος τῆς Αὐστρίας δήλωσε ὅτι θὰ στείλει συνοροφύλακες νὰ φυλάξουν τὰ ἑλληνικὰ σύνορα!

Ἀκόμα καὶ οἱ χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ (Πολωνία, Οὐγγαρία, Τσεχία καὶ Σλοβακία) μὲ τὶς ὁποῖες εἴχαμε κακὲς σχέσεις, μᾶς συνεχάρησαν δημόσια καὶ δήλωσαν πρόθυμες κι ἐκεῖνες νὰ στείλουν δυνάμεις νὰ φυλάξουν τὰ σύνορά μας.

Ἰδιαίτερα μάλιστα ὁ… «φίλος του Ἐρντογᾶν» πρωθυπουργὸς τῆς Οὐγγαρίας Βίκτωρ Ὄρμπαν, ἔβγαλε μία πολὺ θερμὴ ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία «ἀδειάζει» μεγαλοπρεπῶς τὴν Τουρκία καὶ στηρίζει ἀπερίφραστα τὴν νέα πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδας νὰ κλείσει τὰ σύνορά της.

Γενικὰ ἔγινε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπ’ ὅ,τι περίμενε, ἀπ’ ὅτι προεξοφλοῦσε, ἀπ’ ὅ,τι φοβόταν (καὶ φοβέριζε τὸν κόσμο) τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς «ἐλίτ»:

Ἀντὶ νὰ μᾶς «ἀπομονώσουν» οἱ σύμμαχοι καὶ ἑταῖροι μας, γιὰ πρώτη φορὰ μᾶς πῆραν στὰ σοβαρά! Μᾶς ἐπαίνεσαν καὶ μᾶς ἐνθάρρυναν νὰ συνεχίσουμε.

(Ὄχι, σημαντικὴ ἔμπρακτη στήριξη ΔΕΝ μᾶς προσέφεραν! Ἀλλὰ σίγουρα ΔΕΝ μᾶς «ἀπομόνωσαν». Τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο!

Ἄλλωστε ἡ φύλαξη τῶν συνόρων εἶναι ἀποκλειστικὰ «ἐθνικὴ δικαιοδοσία» στὴν ΕΕ – δὲν ὑπάγεται στὸ «Κοινοτικὸ Δίκαιο»)

    Ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν ἔχουμε καμία ἀπολύτως «ὑποχρέωση» νὰ παραχωροῦμε ἄσυλο σὲ ὅποιον τὸ ζητάει. Ἔχουμε μόνο «ὑποχρέωση» νὰ δεχόμαστε καὶ νὰ κρίνουμε – στὰ δικαστήριά μας – τὶς αἰτήσεις ἀσύλου ποὺ μᾶς ὑποβάλλονται.

Μ’ ἄλλα λόγια οἱ asylum seekers (ὅσοι φτάνουν καὶ ζητᾶνε «ἄσυλο») ἔχουν δικαίωμα νὰ κάνουν αἴτηση – μέχρις ἐκεῖ!

Καὶ ἐμεῖς, ὡς κυρίαρχο κράτος, ἔχουμε δικαίωμα νὰ δεχόμαστε ἢ νὰ ἀπορρίπτουμε τὶς αἰτήσεις τους.

Ἡ χορήγηση ἀσύλου εἶναι ἀποκλειστικὰ ἐθνικὸ κυριαρχικὸ δικαίωμα. Καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καλέσει ἕνα κράτος νὰ ἀπολογηθεῖ γιατί ΔΕΝ χορηγεῖ ἄσυλο.

Ὅσοι ἔλεγαν τὰ ἀντίθετα ἦταν ἄσχετοι (ἂν δὲν ἦταν τίποτε χειρότερο…)

    Ἀποδείχθηκε ἀκόμα (μετὰ ἀπὸ τελευταία ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων –ΕΔΔΑ) ὅτι ἕνα κράτος μέλος τῆς ΕΕ ὅταν δέχεται παράνομους μετανάστες ἀπὸ «ἀσφαλεῖς» τρίτες χῶρες, μπορεῖ νὰ τοὺς ἀρνεῖται καὶ τὸ «δικαίωμα τῆς αἴτησης».

Καὶ νὰ τοὺς ἀπελαύνει πίσω ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἦλθαν.

Ὄχι ἁπλῶς νὰ τοὺς ἀρνεῖται τὸ ἄσυλο! Ἀλλὰ νὰ τοὺς ἀρνεῖται καὶ τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν αἴτηση γιὰ ἄσυλο. Γιατί μπαίνοντας παράνομα στὴ χώρα, ἀπεμπόλησαν μόνοι τους αὐτὸ τὸ δικαίωμα.

    Κάποιοι προσπάθησαν νὰ ἀκυρώσουν αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ.

–Είπαν ὅτι «ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἱσπανία καὶ ὄχι τὴν Ἑλλάδα».

Ἀποδείχθηκε ὅτι τὸ σκεπτικό της ἀπόφασης ἰσχύει γιὰ κάθε χώρα – μέλος ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀντίστοιχο πρόβλημα. Δὲν ὑπάρχει τίποτε στὴν ἀπόφαση ποὺ νὰ τὴν περιορίζει «μόνο γιὰ τὴν Ἱσπανία».

–Ύστερα εἶπαν ὅτι ἀφορᾶ μόνο αὐτοὺς ποὺ μπαίνουν παράνομα ἀπὸ χερσαία σύνορα. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἀφορᾶ ὅσους μπαίνουν παράνομα μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ἡ ἀπώλεια τοῦ δικαιώματος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ πῶς μπῆκαν ἢ ἀπὸ ποῦ μπῆκαν. Ἀρκεῖ τὸ ὅτι μπῆκαν παράνομα στὴ χώρα – ἀπὸ ἄλλο, «ἀσφαλὲς» γιὰ τοὺς ἴδιους, κράτος…

–Ύστερα εἶπαν ὅτι ἰσχύει μόνο γιὰ τὶς χῶρες ποὺ διατηροῦν προξενεῖα ἐκτὸς Εὐρώπης, ὅπου οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ κάνουν αἴτηση ἀσύλου. Καὶ τὰ ἑλληνικὰ προξενεῖα στὴν Τουρκία δὲν δέχονται αἰτήσεις ἀσύλου.

Ὅμως οὔτε τὰ προξενεῖα τῆς Ἱσπανία στὸ Μαρόκο δέχονται αἰτήσεις ἀσύλου! Κι ὅ,τι ἰσχύει γιὰ τὴν Ἱσπανία, ἰσχύει ἀπολύτως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα!

    Ἀποδείχθηκε ὅτι ὁ ὅρος «παράνομη μετανάστευση» ὑπάρχει ΚΑΙ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο καὶ – τώρα πλέον – στὴν Εὐρωπαϊκὴ νομολογία (μὲ τὴν τελευταία ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ).

Ὅσοι ἔλεγαν ὅτι «δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ὀνομάζουμε «παράνομους» ἦταν ἄσχετοι (ἢ κάτι πολὺ χειρότερο…)

    Ἀποδείχθηκε ἀκόμα πὼς ὅσοι μπαίνουν παράνομα στὴν Ἑλλάδα χάνουν τὴν προστασία ποὺ τοὺς προσφέρει τὸ Διεθνὲς Δίκαιο (Σύμβαση τῆς Γενεύης τοῦ 1951), ἀκόμα καὶ γιὰ λόγους – πολλοὺς λόγους – πέρα ἀπὸ τὴν τελευταία ἀπόφαση τοῦ ΕΔΔΑ:

–Σύμφωνα μὲ τὴ Σύμβαση τῆς Γενεύης περὶ «προσφύγων» θὰ πρέπει ὅταν ἔρχονται παράνομα σὲ μία χώρα, γιὰ νὰ διατηροῦν τὰ δικαιώματά τους, νὰ πηγαίνουν «ἀπευθείας», «ἀμέσως» στὶς ἀρχές. Οἱ λαθρομετανάστες ποὺ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα ΔΕΝ πηγαίνουν ἀπευθείας στὶς (ἑλληνικὲς) ἀρχές! Πηγαίνουν στὶς ΜΚΟ ποὺ εἶναι «μιλημένες» ἐκ τῶν προτέρων μὲ τοὺς διακινητὲς – δηλαδὴ τὰ παράνομα κυκλώματα σύγχρονου δουλεμπορίου ποὺ τοὺς ἔφεραν.

–Σύμφωνα μὲ τὴ Σύμβαση τῆς Γενεύης, ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ «πείθουν» τὶς ἀρχὲς ὅτι «διώκονται» στὶς χῶρες προέλευσής τους. Κάτι ποὺ προϋποθέτει πλήρη δήλωση προσωπικῶν στοιχείων.

Αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔρχονται ἐδῶ, δὲν δίνουν καν τὸ ὄνομά τους, δὲν ἔχουν στοιχεῖα, δηλώνουν ψεύτικα καὶ διπλὰ ἢ τριπλὰ ὀνόματα, δηλώνουν ψεύτικες, διπλὲς ἢ τριπλὲς χῶρες προέλευσης – λένε ψέματα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος, καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε «πειστικὸ» σὲ ὅ,τι ἰσχυρίζονται.

Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ χάνουν πλήρως τὸ δικαίωμα νὰ ζητήσουν ἄσυλο.

Θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι φυγόδικοι τοῦ κοινοῦ Ποινικοῦ Δικαίου ἀπὸ τὶς χῶρες τους. Θὰ μποροῦσαν ἀκόμα νὰ εἶναι καὶ τρομοκράτες ἢ τζιζαντιστές.

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ «ὑποχρεώσει» τὴν Ἑλλάδα – ἢ ὁποιαδήποτε χώρα – νὰ δώσει «ἄσυλο» σὲ ἄτομα χωρὶς ταυτότητα – ἢ μὲ ψεύτικες «ταυτότητες».

    Ἀποδείχθηκε ὅτι ἄτομα ποὺ μπαίνουν παράνομα, χωρὶς διαβατήρια καὶ δηλώνουν ψεύτικα στοιχεῖα, μποροῦν ἄμεσα νὰ προφυλακίζονται καὶ νὰ βρίσκονται ὑπὸ καθεστὼς ἀπέλασης! Κι αὐτὸ πλέον δὲν εἶναι ἁπλῶς δικαίωμα τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὸ εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ ὑποχρέωσή της.

Δὲν μιλᾶμε ἁπλῶς γιὰ «κλειστὰ» ἢ «ἡμικλειστὰ» κέντρα. Μιλᾶμε γιὰ συνθῆκες ἐγκλεισμοῦ.

    Ἀποδείχθηκε ὅτι μόλις ἡ Ἑλλάδα μίλησε γιὰ «εἰσβολὴ» παράνομων μεταναστῶν καὶ διακήρυξε ὅτι δέχεται «ὑβριδικὴ ἐπίθεση», ἀμέσως τὸ διεθνὲς κλίμα ἄλλαξε ὑπέρ της!

Ὄχι μόνον δὲν «ἀπομονώθηκε» διεθνῶς, ἀλλὰ πολλὰ κράτη κατάλαβαν ὅτι – ἐπιτέλους – ἡ Ἑλλάδα γίνεται «γεωπολιτικὸς παίχτης» στὴν περιοχή, κι ὄχι «μαύρη τρύπα» στὸ χάρτη ἢ failed state ποὺ ἐμοίαζε ὡς τώρα.

Ὅλα ὅσα ὑποστήριζε μεγάλο μέρος τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐλὶτ μέχρι χθὲς – Ἀριστεροὶ καί… «Κεντροδεξιοί», ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ καὶ ΜΗ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, πολιτικοὶ καὶ πανεπιστημιακοὶ καὶ δημοσιογράφοι, πάσης φύσεως καὶ πάσης ἀποχρώσεως – ἦταν ἁπλῶς ἀνοησίες ἢ ψέματα (ἢ κάτι χειρότερο)…

Καὶ τώρα ποὺ αὐτὸ ἀποδείχθηκε πιά, πρέπει νὰ κάνουμε τὸ ἑπόμενο βῆμα:

Νὰ πείσουμε τοὺς πάντες – ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος – ὅτι ὅσα εἴπαμε τὰ ἐννοοῦμε!

Γιατί δὲν ἀρκεῖ νὰ λέμε ὅτι ἡ χώρα ὑφίσταται «ὑβριδικὴ ἐπίθεση». Πρέπει νὰ πάρουμε καὶ τὰ ἀντίστοιχα μέτρα γιὰ νὰ τὴν ἀποκρούσουμε.

Ὁ Ἔβρος ΔΕΝ «κρατιέται» γιὰ πολύ, μόνο μὲ φυσικὴ παρουσία στρατοῦ καὶ ἀστυνομίας. Χρειάζεται νὰ φτιαχτεῖ πλήρης καὶ κανονικὸς φράχτης ἀπὸ τὴ μία ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη.

Τὸν ἔχουν κάνει ὅλες οἱ χῶρες ποὺ ἔχουν πρόβλημα. Οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸν ἔχουμε κάνει εἴμαστε ἐμεῖς – ποὺ ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μπορεῖ νὰ γίνει σὲ μέρες. Καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ ἑβδομάδες.

Καὶ νὰ κλείσει τὸν Ἔβρο ἑρμητικά!

Γιατί ἀλλιῶς μία προβοκάτσια ἢ ἕνα αἱματηρὸ ἐπεισόδιο εἶναι ἁπλῶς θέμα χρόνου νὰ συμβεῖ! Κι ὄχι πολὺ χρόνου.

Μόνο ἂν φτιάξουμε τέτοιο φράχτη ἄμεσα, θὰ ἀποκτήσουμε ἀληθινὸ κύρος ἔναντι ὅσων θέλουμε νὰ μᾶς στηρίξουν διεθνῶς.

Δὲν ἀρκεῖ ἐπίσης, νὰ φυλᾶμε τὰ νησιὰ μὲ «ἀπωθήσεις» ἢ νὰ ἀναστέλλουμε γιὰ ἕνα μήνα τὶς αἰτήσεις ἀσύλου.

Πρέπει νὰ ἐλέγξουμε δρακόντεια τὶς ΜΚΟ ποὺ τοὺς φέρνουν! Νὰ ξέρουν οἱ λαθρομετανάστες ποὺ δὲν ἔχουν ξεκινήσει ἀκόμα, πὼς μέχρι νὰ φτάσουν θὰ ἔχουν «ἀπωθήσεις» κι ἂν τελικὰ φτάσουν δὲν θὰ ὑπάρχει κανεὶς νὰ τοὺς «καλύπτει» ἐπὶ ἑλληνικοῦ ἐδάφους καὶ θὰ βρεθοῦν σὲ συνθῆκες ἐγκλεισμοῦ (προφυλάκισης)!

Ἂν τὸ γνωρίζουν αὐτὸ πρὶν μποῦν στὶς λέμβους, δὲν θὰ πληρώσουν χρήματα σὲ διακινητὲς γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα νά… προφυλακιστοῦν (μέχρι νὰ ἀπελαθοῦν)!

Κι αὐτὸ θὰ δώσει πρόσθετο κύρος στὴν Ἑλλάδα! Καὶ θὰ πειστοῦν ὅλοι ὅτι πάψαμε νὰ εἴμαστε «τρύπα στὸν χάρτη», καὶ γινόμαστε ἀξιόπιστος γεωπολιτικὸς «παίχτης» στὴν περιοχή μας.

Πρέπει νὰ πείσουμε τὶς χῶρες γιὰ τὴν ἀξιοπιστία μας!

Ὄχι νά… «καλοπιάσουμε» ὁποιονδήποτε, γιὰ τὶς «ἀγαθές μας προθέσεις».

Καὶ κυρίως, ὅταν διάφοροι ποὺ εἶχαν ἀπαξιώσει τὴν Ἑλλάδα ὡς τώρα καὶ διαψεύστηκαν σὲ ὅλα, ἀρχίσουν νὰ μᾶς κουνᾶνε τὸ δάχτυλο πάλι καὶ νὰ μᾶς «δασκαλεύουν» καὶ νὰ μᾶς φοβερίζουν, ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἀρχίσουμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουμε, ὄχι ἁπλῶς ὡς «ἄσχετους», ὄχι μόνον ὡς «ψεῦτες», ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποψία ὅτι κάποιοι μποροῦν νὰ εἶναι καὶ τὸ «ἄλλο»…

Τὸ πολὺ χειρότερο!

ΥΓ.1 Παρεμπιπτόντως, σὲ ὅσους λένε: οἱ «κακόμοιροι πρόσφυγες – ἄνθρωποι εἶναι κι αὐτοί», νὰ θυμίζετε ὅτι δὲν ἔρχονται ὡς «διωκόμενοι», δὲν φέρονται ὡς «ἱκέτες» – ἐμφανίζονται καὶ συμπεριφέρονται ὡς «εἰσβολεῖς»!

Καὶ οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες ἐπὶ Κατοχῆς «φτωχόπαιδα» ἦταν στὴ χώρα τους. Ἐδῶ ὅμως ἦλθαν ὡς τύραννοι. Καὶ τοὺς ἀντιμετωπίσαμε ὡς ἐχθρούς.

Καὶ οἱ Βασιβουζοῦκοι, καὶ οἱ Τσέτες ἐπὶ Ὀθωμανῶν ἀπὸ «φτωχόπαιδα» ξεκίνησαν. Ἀλλὰ ἔφτασαν νὰ κάνουν Γενοκτονίες.

Καὶ οἱ Μαμελοῦκοι «δοῦλοι» ἦταν (ἀπελεύθεροι δοῦλοι γιὰ τὴν ἀκρίβεια, μὲ στρατιωτικὴ ἐκπαίδευση). Ἀλλὰ ὑπῆρξαν δυνάστες.

Ὅταν κάποιος μπαίνει μὲ τὸ ἔτσι θέλω στὴ χώρα σου, δίχως νὰ ρωτάει, δὲν μπαίνει ἐπειδὴ ἦταν… κακόμοιρος στὴν Πατρίδα του, μπαίνει γιὰ νὰ ὑποδουλώσει τὴ δική σου Πατρίδα!

ΥΓ.2 Ὁ Ἀνθρωπισμὸς ὡς ἀξιακὸ σύστημα προϋποθέτει τὴν Ἐλευθερία! Δὲν ὁδηγεῖ στὴν ὑποδούλωση.

Γιατί ὅταν ἐκεῖ ὁδηγεῖ, ΔΕΝ εἶναι πιὰ «Ἀνθρωπισμὸς» – εἶναι πρόσχημα γιὰ τὸ «ἄλλο» τὸ πολὺ χειρότερο ποὺ λέγαμε.

Εἶναι πρόσχημα ποὺ ἐπικαλοῦνται ὅσοι ἔχουν ἤδη ξεπουλήσει τὴν Ἑλλάδα, καὶ συμπεριφέρονται ὡς «Πέμπτη Φάλαγγα».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.