27 Μαρ 2020

Ἀπίστευτο: Ἡ Πρόεδρος διέγραψε τὶς λέξεις "'Εθνος", "Ζυγός", "Ὀρθοδοξία"

Λέξη γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα
Χλιαρὴ ἀπέναντι τῆς Τουρκίας ἡ κυρία Σακελλαροπούλου

Ἡ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ξεκίνησε τὴν θητεία της μὲ ἄριστους οἰωνούς. Παρέστη στὴν ἔπαρση τῆς Σημαίας στὴν Ἀκρόπολη, μετέβη στὸ Πεντάγωνο, μίλησε μὲ ἀξιωματικοὺς φρουροὺς τῶν συνόρων μας, τοὺς ἐμψύχωσε ἔκανε λόγο γιὰ ἕνα νέο πατριωτισμό. Μὲ τὸ διάγγελμά της προχθὲς βράδυ γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο φάνηκε νὰ κερδίζει τὶς ἐντυπώσεις. Μὲ λόγο κοφτὸ ὕφος συνεσταλμένο, πρόσωπο ἀποφασιστικὸ ἀπέσπασε κατ' ἀρχὰς θετικὰ σχόλια ἀπὸ τοὺς πολῖτες. Ἄρεσε καὶ σὲ ἐμᾶς. Ὡστόσο τὰ φαινόμενα ἀπατοῦν. Μελετῶντας ἐκ τῶν ὑστέρων τὸ γραπτὸ κείμενο τῶν μηνυμάτων ποὺ ἀπηύθυνε μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου πρὸς τοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες (23/3/2020) καὶ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ( 24/3/2020) διαπιστώσαμε μὲ ὀδυνηρὰ ἔκπληξη ὅτι ἡ κυρία Σακελλαροπούλου προέβη σὲ παραλείψεις ἀσυγχώρητες γιὰ τὸ ἀξίωμά της. Πλέον αὐτῶν ἀποτάθηκε μὲ ἄλλη γλῶσσα στοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες καὶ ἄλλη γλῶσσα στοὺς γηγενεῖς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος. Πρωτοφανὲς νὰ χρησιμοποιεῖ διπλῆ,διπλή γλῶσσα ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ νὰ νομίζει πὼς δὲν θὰ γίνει ἀντιληπτός! Κωδικοποιοῦμε:

1. Καὶ ἀπὸ τὰ δύο μηνύματα-διαγγέλματα λείπει παντελῶς ἡ λέξη »Ἔθνος». Στὸ μήνυμά της πρὸς τοὺς Ἀποδήμους ἔχει χρησιμοποιήσει μερικὰ παράγωγα του (»ἐθνικὴ ἐπέτειος» »ἐθνική,ἐθνικῇ κυριαρχία,κυριαρχίᾳ», »ἐθνικοὶ εὐεργέτες»), στὸ μήνυμά της πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὰ ἔχει διαγράψει πλὴν ἐξαιρέσεως. Ὅπως θὰ διαπιστώσετε ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν κειμένων ἡ λέξη »ἐπέτειος» στὸ διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἐπίθετο »ἐθνικός». Καὶ βεβαίως δὲν...
ὑπάρχει πουθενὰ ἡ λέξη »Ἔθνος». Λυπούμεθα γιὰ τὸ σχόλιο ἀλλὰ κουτοπονηριές... χαμηλοβλεπούσης.

2. Στὸ κείμενο πρὸς τοὺς Ἀποδήμους ἡ κυρία Σακελλαροπούλου ἀναφέρεται στὸν »ὀθωμανικὸ ζυγό». Στὸ κείμενο πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ διαγράφει τὴν λέξη »ζυγὸς» καὶ τὴν ἀντικαθιστᾶ μὲ τὴν ἠπιότερη λέξη »δεσποτισμὸς» ποὺ ἀπηχεῖ τὸ ρεῦμα ἐκεῖνο τῶν ἀναθεωρητῶν τῆς Ἱστορίας ποὺ προπαγανδίζουν ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦταν ἀνεκτικὴ καὶ φιλικὴ πρὸς τοὺς ὑπόδουλους Ἕλληνες.

3. Στὸ μήνυμα πρὸς τοὺς Ἀποδήμους κάνει ἀόριστη ἀναφορὰ στὴν »ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ γειτονικῶν κρατῶν» χωρὶς νὰ τολμᾶ νὰ κατονομάσει τὴν Τουρκία. Στὸ διάγγελμα πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ κάνει μνεία στὴν »ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας» λέξη ἀπολύτως χλιαρὴ γιὰ νὰ περιγράψει αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι μὲ τὶς παραβιάσεις ἐπάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο χθές.

4. Τόσο στὸ μήνυμα της πρὸς τοὺς Ἀποδήμους ὅσο καὶ στὸ διάγγελμά της πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπέφυγε νὰ κάνει τὴν παραμικρὴ ἀναφορὰ στὰ ἐθνικὰ θέματα σπάζοντας τὴν παράδοση τῶν προκατόχων τῆς Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, Χρήστου Σαρτζετάκη, Κωστῆ Στεφανόπουλου, Καρόλου Παπούλια καὶ Προκόπη Παυλόπουλου. Ὁ κορωνοϊός δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλοθι γιὰ νὰ παραλείπει κανεὶς ἀναλυτικὲς ἀναφορὲς τοὐλάχιστον στὰ ἑλληνοτουρκικὰ (Αἰγαῖο, Κύπρος). Γιὰ νὰ μὴν ποῦμε καὶ στὶς προϋποθέσεις παροχῆς στηρίξεως στὶς ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν ΕΕ (ἑλληνικὴ μειονότητα Βορείου Ἠπείρου, περιουσίες, Τσάμηδες). Ἡ ἐπανάληψίς τους εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κράτους. Ὡς ἕνα βαθμὸ μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τὸ βασικὸ θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς Ἕλληνες σήμερα, ἀλλὰ τὰ διαγγέλματα τὰ διαβάζουν καὶ στὴν Ἄγκυρα καὶ στὰ Τίρανα . Καὶ ἐξάγουν τὰ συμπεράσματά τους.

5. Τελευταῖο ἀλλὰ ὄχι ἔλασσον . Ἡ κυρία Πρόεδρος ἀπέφυγε καὶ στὰ δύο κείμενα της (μήνυμα καὶ διάγγελμα) α) νὰ κάνει ἀναφορὰ στὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἐπανάσταση, β) ἀπέφυγε νὰ κάνει ἀναφορὰ στοὺς ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως ὑπακούοντας στὴν νέα προσέγγιση ποὺ μᾶς ἑτοιμάζεται πρὸς σερβίρισμα ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ των 200 ἐτῶν, γ) ἀπέφυγε σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς προκατόχους της νὰ κάνει ἀναφορὰ στὸν Καποδίστρια, τὸν Ρήγα καὶ τὸν Κοραή. Γιὰ νὰ μὴν τὴν παρεξηγήσουν ὡς πρὸς τὸν Καποδίστρια νὰ ὑποθέσουμε οἱ διπλωμάτες ποὺ τηλεδιασκέπτεται; Εἰλικρινῶς λυπούμεθα. Ἡ «Ἑστία» ξεκαθάρισε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὅτι θὰ στηρίξει τὴν νέα Πρόεδρο γιατί αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ ἀξίωμά της. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι θὰ κλείσουμε τὰ μάτια στὸν προεδρικὸ ἀναθεωρητισμὸ καὶ στοὺς δισταγμοὺς ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτόν. Οἱ ‘Ελληνες θέλουν Πρόεδρο λιοντάρι, ὄχι τρομαγμένο περιστέρι.

Γιὰ τὴν ἱστορία παραθέτουμε τὰ δύο κείμενα τῆς Προέδρου, τὸ μήνυμα γιὰ τὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ καὶ τὸ διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴν 25η Μαρτίου προκειμένου νὰ κάνετε καὶ μόνοι σας τὶς συγκρίσεις .

Μήνυμα πρὸς τοὺς Ἀποδήμους Ἕλληνες

»Μὲ μεγάλη χαρὰ ἀπευθύνομαι σήμερα σὲ ἐσᾶς, τοὺς Ἀπόδημους Ἕλληνες, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς θητείας μου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο. Στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1821, οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν γιὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, νὰ ἀνακτήσουν τὴν πολύτιμη ἐλευθερία τους καὶ νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα σύγχρονο, ἐλεύθερο καὶ δημοκρατικὸ κράτος, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τῆς ἀμερικανικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης.

Ἡ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς στὸν ἀγῶνα του 1821 ὑπῆρξε καθοριστική, καθὼς σημαντικὰ κέντρα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ ἄποψη πνευματική, πολιτική, οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ ἀριθμητική,ἀριθμητικῇ, βρίσκονταν ἐκτὸς τῶν ἐδαφῶν ποὺ ἀποτέλεσαν τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ κράτος. Στὴν Οδησσό ἱδρύθηκε ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ στὴ Μολδοβλαχία ξεκίνησε ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἐλευθερία. Πολλοὶ Ἀπόδημοι Ἕλληνες ἔλαβαν μέρος καὶ θυσιάστηκαν στὸν ἀγῶνα, ἐνῶ οἱ ἑλληνικὲς παροικίες στὴν Βιέννη, τὸ Παρίσι, τὸ Βουκουρέστι, τὸ Ιάσιο, τὴν Βουδαπέστη, τὴν Τεργέστη, τὴν Βενετία καὶ ἀλλοῦ συνέβαλαν πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ στὴν ἐπανάσταση.

Ὁ ρόλος ὅμως τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς δὲν σταμάτησε μὲ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀνεξαρτησίας μας. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ὅλες οἱ δυνάμεις του ἁπανταχοῦ ἑλληνισμοῦ βρέθηκαν στὸ πλευρὸ τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ προέρχονταν οἱ περισσότεροι μεγάλοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες, ἐνῶ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες προσωπικότητες ποὺ διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στὸν δημόσιο βίο τῆς Ἑλλάδας. Καὶ ἐσεῖς σήμερα, ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, εἶμαι βέβαιη ὅτι θὰ συνεχίσετε νὰ στέκεστε στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλλάδας, ὅπως καὶ ἐμεῖς, ποὺ κατοικοῦμε μέσα στὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὀφείλουμε νὰ βρισκόμαστε στὸ πλευρό των ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων.

Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ εἶναι ἀκόμα πιὸ ἔντονη σήμερα ποὺ ἡ χώρα μας ἀντιμετωπίζει ἔντονες προκλήσεις σὲ ἕνα ρευστὸ διεθνὲς περιβάλλον. Πρέπει ὅλοι νὰ δράσουμε μὲ ἀποφασιστικότητα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ γειτονικῶν μᾶς κρατῶν, τὰ ὁποῖα, μεταξὺ ἄλλων, μεταχειρίζονται ἀπελπισμένους ἀνθρώπους ὡς ἐργαλεῖο γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο. Σὲ μιὰ συγκυρία δύσκολη, ὀφείλουμε ταυτόχρονα νὰ διαφυλάξουμε τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὅπως τὴν ἐλευθερία, τὴ δημοκρατία, τὴν ἰσότητα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».

Διάγγελμα πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ

»Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες,

Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μέρα ἀνεξίτηλα χαραγμένη στὴ συλλογική μας μνήμη. Μὲ τὴν ἐπανάσταση του 1821 ἐνάντια στὸν ὀθωμανικὸ δεσποτισμό, ὁ λαός μας διεκδίκησε καὶ κέρδισε ὁριστικὰ τὸ δικαίωμα νὰ ὁρίζει ὁ ἴδιος τη,τή μοίρᾳ,μοῖρα του. Ὁ ἀγῶνας του '21 καὶ οἱ θυσίες τῶν προγόνων μας ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ ἕνα σύγχρονο κράτος, ποὺ σήμερα βρίσκεται στὸν πυρῆνα τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ εἶναι ἐγγυητὴς σταθερότητας στὴ Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὰ Βαλκάνια.

Ἡ φετινὴ ἐπέτειος βρίσκει τὴν χώρα μᾶς ἀντιμέτωπη μὲ μιὰ πρωτόγνωρη ἀπειλὴ ποὺ ἔχει ἀλλάξει δραματικὰ τὴν καθημερινότητά μας: τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊού. Ἀναπόφευκτα, δὲν θὰ γίνουν οἱ καθιερωμένες παρελάσεις. Παρελαύνουν, ὅμως, μπροστά μας, καὶ μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε περήφανοι, οἱ ἥρωες της ὅλο καὶ πιὸ δύσκολης καθημερινότητας ποὺ βιώνει ἡ χώρα: οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ποὺ προστατεύουν τὰ σύνορά μας ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας, τὰ σώματα ἀσφαλείας ποὺ ἐπαγρυπνοῦν, οἱ γιατροὶ καὶ οἱ νοσηλευτές, οἱ ἄνθρωποι τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι ποὺ καλύπτουν τὶς καθημερινές μας ἀνάγκες, ὅσοι ἀνώνυμα προσφέρουν χωρὶς νὰ προσδοκοῦν ὄφελος ἢ ἀναγνώριση. [...]

Ἡ 25η Μαρτίου μας διδάσκει ὅτι, γιὰ νὰ πετύχει μιὰ ἐθνικὴ προσπάθεια, τὸ «ἐμεῖς» πρέπει νὰ μπεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ «ἐγώ». Ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη, ἡ συνεργασία καὶ ἡ ἀλληλεγγύη βρίσκονται στὴν καρδιὰ τοῦ νέου πατριωτισμοῦ ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη. Κι ὅπως τότε, ἔτσι καὶ σήμερα, γιὰ νὰ θωρακίσουμε τὸ «ἐμεῖς» καὶ νὰ κρατήσουμε τὴν πατρίδα ὄρθια, καλούμαστε νὰ παραμερίσουμε τὸ «ἐγώ». Νὰ θυσιάσουμε προσωρινὰ ἀτομικές μας ἐλευθερίες, γιὰ νὰ προασπίσουμε τὸ ὑπέρτατο συλλογικὸ ἀγαθὸ τῆς δημόσιας ὑγείας. Τὰ νέα αὐστηρὰ μέτρα ποὺ ἰσχύουν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι κράτος δικαίου καὶ τὰ περιθώρια περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν ὁρίζονται στὸ Σύνταγμα καὶ στὸν χάρτη θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Εἶμαι σίγουρη ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν καταλαβαίνει τὴν ἀναγκαιότητα τῶν μέτρων. Καὶ θὰ τὰ τηρήσει σχολαστικά, ὅσο ὀδυνηρὰ κι ἂν εἶναι, ἀφοῦ ἀποτελοῦν τὸν μόνο τρόπο, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ πανδημία».

8 σχόλια:

 1. ΤΑ ΕΙΠΕ ΝΟΜΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ.
  ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΑΠΟΡΙΑ ! ΣΩΣΤΗ Η ΚΥΡΙΑ(πρὸς τοὺς
  ἀφέντες της καὶ οὐχί,στὸν ἀφέντη λαό,πολὺ δὲ
  περισσότερο
  στὸν Ἀφέντη Χριστό)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στο πρόσωπο της κυρίας η κορυφαία έκφραση της διάλυσης του θεσμού της οικογένειας. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας γίνεται λόγος για σύντροφο και όχι σύζυγο. Έτσι...... μη μας λείψει ο Τσίπρας...... Ήδη μετράω πότε θα περάσουν πέντε χρόνια.....Χίλιες φορές καλύτερα να είχαμε πάλι Παυλόπουλο.......Θίγεται η αισθητική μας...Ανάθεμα σε όσους βουλευτές της ΝΔ το 1984 ψήφισαν Κ. Μητσοτάκη για πρόεδρο της ΝΔ αντί του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αυτή μας αξίζουν ...γυναικάρια και νεανίσκοι δυστυχώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επανέρχομαι(3:53)- Από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα είναι η επόμενη πρόεδρος μέχρι τώρα,μόνο σε μια φωτογραφία στην άδεια-λόγω πανδημίας- αίθουσα του κοινοβουλίου την είδα να χαμογελά...Το χαμόγελο δεν είναι κακό στη ζωή μας(εντάξει, δεν είπαμε και σαν τη Ντόρα).... Πέρα τούτου, στο τελευταίο; διάγγελμα ήταν άψογα τοποθετημένη μπροστά από τη γαλανόλευκη-ε, αυτό δεν μπορεί να το διώξει- αλλά νομίζω πως θα αργήσουμε να δούμε ξανά καμιά εικόνα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνονται σημαίες γαλανόλευκες , οι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς διαμαρτυρονται ότι π ρ ο ω θ ο υ μ ε το ρατσισμο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Άλλη μία ΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΑ!!!
  Άλλο ένα κάδρο θά στολίσει τόν τοίχο με τίς σύγχρονες ΜΕΔΟΥΣΕΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Mαυρογιαλουρα31 Μαρτίου 2020 - 4:37 μ.μ.

  A κ ρ ι β ω ς ο π ω ς δ ι ε γ ρ α ψ α τις π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ι σ ε ς λέξεις , δ ε σ μ ε υ ο μ α ι για την ε ξ α φ α ν ι σ η Σ α ς , Ω ς εθνος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.