21 Μαρ 2020

Μὲ τον κορονοϊό θα φορέσουμε τὶς ὑγειονομικὲς μάσκες ἀλλὰ θὰ πέσουν καὶ οἱ μάσκες ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς θρησκευτικῆς ὑποκρισίας.

Τὸ Ἅγιο Ποτήριο ἔχει ΣΩΜΑ καὶ ΑΙΜΑ Χριστοῦ. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα ΑΛΛΑ. Πῶς Κοινωνοῦμε τὸ ΣΩΜΑ καὶ τὸ ΑΙΜΑ τοῦ Κυρίου. Σὲ αὐτὸ τὸ «ΠΩΣ» κρύβεται ἡ θεραπεία , ἡ κάθαρση καὶ ὁ ἁγιασμὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
Λέμε ὅτι κάποιος θέλει νὰ κοινωνήσει. Ἦρθε ἡ ὥρα αὐτὸ τὸ «ΘΕΛΩ» νὰ τὸ βάλουμε κάτω ἀπὸ τὸ πετραχείλι ἀλλιῶς ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πέσουμε σὲ εἰδωλολατρεία. 
Ἦρθε ἡ ὥρα αὐτὲς τὶς μέρες τῆς ἀποχῆς νὰ ψάξουμε μέσα μᾶς «ΠΩΣ» καὶ «ΓΙΑΤΙ» κοινωνοῦμε καὶ τὶς ἀπαντήσεις νὰ τὶς πᾶμε στὸν πνευματικό μας. 
Μὴν ξεχνᾶμε, πολλοὶ μεταλαμβάνουν , ἐλάχιστοι κοινωνοῦν πραγματικὰ τὸν Χριστό. Ὅσοι τόσο καιρὸ κοινωνοῦσαν προετοιμασμένοι καὶ ἐξομολογημένοι δὲν ἔχουν νὰ φοβοῦνται τίποτα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀποχὴ , ὅσοι ἐρχόντουσαν γιὰ τὸ καλὸ , τὸ «χρυσὸ δοντάκι» καὶ τὸ «κρασάκι καὶ ψωμάκι» ἂς ἀναθεωρήσουνε λίγο αὐτὴ τὴ στάση τοὺς μπροστὰ στὸ Σῶμα καὶ τὸ...
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. 
Ἔχουμε ἀνάγκη ἐπειγόντως ἕνα πνευματικὸ restart καὶ μία ἐπανεγκατάσταση… 
Μὲ τον κορονοϊό θα φορέσουμε τὶς ὑγειονομικὲς μάσκες ἀλλὰ θὰ πέσουν καὶ οἱ μάσκες ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς θρησκευτικῆς ὑποκρισίας. 
Ἔχει ὁ Θεός…

7 σχόλια:

 1. Πολύ καλό άρθρο! Μπράβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Π. Ιλαρίωνα την ευχή σας.

   Φιλάρετος

   Διαγραφή
  2. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 7:15 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 4. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΑΝ ''ΚΡΑΣΑΚΙ'' ΚΑΙ ΤΟ ''ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΑΚΙ''. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΟΥΝΑ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΑΞΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΕ ΛΑΜΠΕΡΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΕΞΑΓΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΥ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑ ΕΓΩ. ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΕΜΕΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ. ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΑ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. ΑΠΛΑ ΧΑΖΕΥΩ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑ ΑΠΟ ΚΕΙ. ΣΑΝ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΥ ΧΑΖΕΥΕΙ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΞΩ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ. ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΑ. ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟ? ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.