27 Σεπ 2019

Οἱ συκοφαντίες τῶν Διαφωτιστῶν γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία

Ὁ 18ος αἰώνας ἦταν ἕνας αἰώνας συνεχῶν κοινωνικῶν ἐντάσεων καὶ ἐπαναστάσεων. Ἡ στροφὴ τῆς Δύσεως πρὸς τὸν ὀρθολογισμὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ σκεπτικισμὸ ἀλλὰ καὶ μίσος τόσο ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ὅσο καὶ τὸ παρελθὸν ποὺ ταυτίστηκε μὲ τὴν...
ἐπικράτησή της, δηλαδὴ τὸν Μεσαίωνα.
Ἀπὸ αὐτὸ τὸ κύμα μίσους τῶν διαφωτιστῶν δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ξεφύγει καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία ὄχι ἁπλὰ ταυτίστηκε μὲ τὸν δυτικὸ φεουδαλικὸ κόσμο ἀλλὰ θεωρήθηκε σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ χειρότερή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.