30 Σεπ 2019

ΠΕΘ πρὸς Κεραμέως: «Ὅπως ἐφαρμόσατε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς, νὰ πράξετε καὶ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,
Μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες σημαντικὲς ἐξελίξεις, τὶς σχετικὲς μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ἀποφάσεις 1749 & 1750/20-9-2019 τοῦ ΣτῈ) καὶ μέχρι τὴν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνάντησή μας ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ διαφαίνεται μέσα ἀπὸ τὶς δηλώσεις, ὅτι σκέπτεστε νὰ προχωρήσετε σὲ ἀποφάσεις γιὰ τὸ μάθημά μας, ἐνῶ ἐμεῖς ἀναμέναμε -σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία ποὺ ἐκφράσατε κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σας, νὰ κάνετε διάλογο μὲ τοὺς φορεῖς-  νὰ μᾶς καλέσετε σὲ διάλογο, ὡς Ἐπιστημονικὴ Ἕνωση, ποὺ ἐκφράζει τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων τῆς χώρας, ὑποχρεούμαστε ἐξ ὅλων τῶν προειρημένων, νὰ σᾶς ἀπευθύνουμε ἀνοικτὴ ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποίαν ἐκθέτουμε τὰ αὐτονόητα καὶ δίκαια αἰτήματά μας, μὲ τὴν παράκληση γιὰ τὴν ἱκανοποίησή τους. Συγκεκριμένα:
Αἰτούμαστε, ἄμεσα, ὅπως ἐφαρμόσατε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιὰ τὴν μὴ-ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στοὺς τίτλους σπουδῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, νὰ πράξετε καὶ γιὰ τὶς προειρημένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Θεωροῦμε ὅτι τὸ θέμα τῆς διδακτέας ὕλης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι....
πολὺ σοβαρό, ἀπὸ παιδαγωγικῆς πλευρᾶς καὶ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποσυρθοῦν ἄμεσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, μὲ ἐγκύκλιό σας, τά, κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ ρήση, «ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα» «Θρησκευτικὰ Φίλη-Γαβρόγλου». Ἐξάλλου, καὶ ἐσεῖς εἴχατε ἀντιληφθεῖ τὴ σπουδαιότητα αὐτοῦ του θέματος, πρὶν ἀκόμα ἀναλάβετε τὴν τεράστια εὐθύνη τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας, ἀλλὰ καὶ μὲ νεότερες δηλώσεις σας καὶ εἴχατε ἐκφράσει τὴν πρόθεσή σας νὰ σεβαστεῖτε τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῆς χώρας.
Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ Πανελλήνια Ἕνωσή μας, ποὺ εἶχε προσφύγει στὸ ΣτΈ, δικαιώθηκε μὲ τὶς 1749 & 1750/20-9-2019 ἀκυρωτικὲς Ἀποφάσεις του, ποὺ ἀποτελοῦν πλέον δεσμευτικὴ Νομολογία γιὰ τὴ διοίκηση, παρακαλοῦμε νὰ ἐνεργήσετε τὰ δέοντα γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους, μὲ βάση τὶς ἐφαρμοστικὲς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 95, πάρ. 5, τοῦ Συντάγματος, τὶς 1125/2016, 4010/2015, 2854/1985, 1986, καὶ 1512/2000 ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ καθὼς καὶ τὶς 26/2016 καὶ τὶς 24/2018 ἀποφάσεις τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους. Οἱ δικές μας προτάσεις γιὰ τὸν τρόπο ἄμεσης ἐφαρμογῆς τῶν ἀκυρωτικῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΈ, στὴν προκειμένη περίπτωση, εἶναι οἱ παρακάτω:
α) Νὰ ὑπάρξει Ἐγκύκλιος ἀπόσυρσης ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν, τῶν Ὁδηγῶν Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ τοῦ συνόλου τῆς διδακτέας ὕλης, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἀκυρωμένη ἀπόφαση τοῦ κ. Γαβρόγλου γιὰ τὰ Θρησκευτικά.
β) Νὰ ὑπάρξει ἀπόφαση γιὰ τὴν ἄμεση ἐπανεκτύπωση τῶν βιβλίων ποὺ ἴσχυαν πρὶν τὸ 2016 καὶ τὴν διανομή τους στὰ σχολεῖα.
γ) Νὰ ὑπάρξουν ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ποὺ διδάσκουν τὸ μάθημα στὸ σχολεῖο, γιὰ διδασκαλία, σύμφωνη μὲ τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα 2003-2006 τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
δ) Νὰ ξεκινήσει ἄμεσα ἡ διαδικασία ἐκπόνησης Νέου Προγράμματος καὶ νέων σχολικῶν ἐγχειριδίων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.  Η ΠΕΘ ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια στάθηκε πιστὴ στὴ συνταγματικὴ εὐθύνη. Θεωρεῖ, λοιπόν, ὅτι στὴν κατὰ τὸ Σύνταγμα σύνταξη θρησκευτικῶν πονημάτων τῆς ἁρμόζει νὰ συμμετάσχει στὴν οἰκοδόμησή τους.
Ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὴν δικαία κρίση σας καὶ στὴν ἐκπεφρασμένη διάθεσή σας νὰ δοθεῖ λύση στὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὶς ἄστοχες καὶ ἰδεοληπτικὲς πολιτικὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ ἀνθρωπιστικὰ μαθήματα, ὅπως εἶναι τὰ Θρησκευτικὰ καὶ ἡ Ἱστορία, δηλώνουμε ὅτι εἴμαστε στὴ διάθεσή σας νὰ συμβάλλουμε πάντοτε θετικά, διὰ τῶν στελεχῶν μας, γιὰ κάθε περαιτέρω δραστηριοποίηση, ἀπόφαση ἢ ἐνέργεια ὠφέλιμη γιὰ τὸ μέλλον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Μὲ τιμὴ

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Ὁ Πρόεδρος                                                      Ὁ Γέν.  Γραμματέας
Ἡρακλῆς Ρεράκης                                            Παναγιώτης Τσαγκάρης

      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.