21 Σεπ 2019

«Παραφωνίες» μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Σχόλιο τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Δὲν θὰ κάνουμε πρὸς τὸ παρὸν κάποια μακροσκελῆ ἀνάλυση τῶν χθεσινῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἄλλωστε δὲν ἔχει ἀκόμη δοθεῖ στὴ δημοσιότητα τὸ πλῆρες κείμενο τῶν ἀποφάσεων.
Παρακολουθοῦμε ὡστόσο στενὰ τὶς ἐξελίξεις. Καὶ ἀναμένουμε τὴν ἐπίσημη τοποθέτηση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἀπὸ χθὲς πάντως στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀλλὰ καὶ σὲ γνωστὲς γιὰ τὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῶν Θρησκευτικῶν ἰστοσελίδες ἀναρτῶνται σχόλια καὶ ἀναλύσεις τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE ποὺ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀνακρίβειες, παραπληροφόρηση, παράλογες προσεγγίσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ προκαλοῦν γέλιο καὶ κλάμα μαζί. Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ὁ «παράφωνος» ἐπίσκοπος τῆς Θράκης ποὺ ἔσπευσε νὰ κάνει δῆθεν αὐτοκριτικὴ ἀλλὰ μᾶλλον κριτικὴ καὶ μάλιστα σὰν νὰ μὴν διδάχτηκε τίποτε ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ. Εἶναι καὶ οἱ «ἐμπειρογνώμονες» ποὺ ἐκπόνησαν τὰ ἀκυρωθέντα Προγράμματα Σπουδῶν, κι ὁ ἐπικεφαλῆς τους καὶ οἱ συνεργάτες του, οἱ θεολόγοι τοῦ ΚΑΙΡΟΥ καὶ οἱ φίλοι τους, ποὺ ἀπὸ τὴ μία «πενθοῦν», δίνουν «συλλυπητήρια» στοὺς θεολόγους, γιὰ τὴν «ἄνοιξη τῆς Πράγας» ποὺ χάθηκε ἢ γιὰ τὶς «ἑρπύστριες» ἀπὸ τὶς ὁποῖες πλέον μόνο ὁ Θεὸς μᾶς σώζει καὶ....

ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ σοβαρὸ δῆθεν ὕφος καὶ ἐπιστημοσύνη ἀναιροῦν τὸ σκεπτικὸ τῶν δικαστῶν τοῦ ΣτΕ! Ὅλοι τους αὐτοὶ θὰ λάβουν τὶς ἀπαντήσεις ποὺ τοὺς πρέπουν τὴν κατάλληλη ὥρα καὶ στιγμὴ γιατί ἀρκετὰ πλέον μᾶς κούρασαν τόσα χρόνια μὲ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν τους ποὺ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀποδείχτηκαν ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀκυρώθηκαν. Ὄχι, δὲν θὰ τοὺς κάνουμε τὴ χάρη αὐτὲς τὶς πρῶτες μέρες νὰ ἀσχοληθοῦμε μαζί τους. Προέχουν ἄλλα αὐτὴ τὴ στιγμή.

Ἕνα μόνο σχόλιο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας. Ἐπειδὴ πολλὰ ἀπὸ τὰ γνωστὰ παπαγαλάκια ἄρχισαν ἤδη νὰ ἀναφέρονται σὲ μάθημα προαιρετικὸ λόγω τῆς μίας ἀπὸ τὶς χθεσινὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ ἔκανε δεκτὴ τὴν αἴτηση τῆς Ἕνωσης Ἀθέων νὰ χορηγεῖται ἀπαλλαγὴ χωρὶς οὔτε ἀρνητικὴ ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα, ξεκαθαρίζουμε πρὸς τὸ παρὸν δύο πράγματα:

1. Ἡ ἴδια ἀπόφαση κάνει ξεκάθαρα λόγο γιὰ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀλλοθρήσκων, ἑτεροδόξων καὶ ἀθέων γιὰ τοὺς ὁποίους μάλιστα θέτει εὐθέως τὸ ζήτημα τῆς ἀπασχόλησής τους μέσω τῆς παρακολούθησης ἄλλου μαθήματος. Δὲν δίνεται δηλαδὴ γενικῶς δυνατότητα ἀπαλλαγῆς σὲ ὅλους. Ἀσφαλῶς σημαντικότατο ρόλο θὰ παίξει στὴν καθημερινὴ ἐκπαιδευτικὴ πράξη ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διατυπωθεῖ ἡ ἑπόμενη ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὶς ἀπαλλαγές.

2. Ἡ Ἕνωση Ἀθέων ζήτησε δικαίωμα ἀπαλλαγῆς χωρὶς καμία (οὔτε ἀρνητικὴ) ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» ποὺ ἀκυρώθηκε καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ παλαιότερο μάθημα ποὺ ἴσχυε ἕως τὸ 2016. Ἡ αἴτησή της ἔγινε δεκτή. Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» παρόλο τὸ «ἄνοιγμά» τους στὶς ἄλλες θρησκεῖες, τὴν «ἀναβάθμισή» τους ποὺ εὐαγγελίστηκαν οἱ συντάκτες τους, δὲν ἔπεισαν τοὺς ἀθέους νὰ παραμείνουν στὴν τάξη γιὰ νὰ τὰ παρακολουθήσουν. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Τοὺς ὁδήγησαν στὴν προσφυγὴ στὸ ΣτE καὶ στὴν τωρινὴ ἀπόφαση ποὺ δίνει δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ αὐτό, τὸ δῆθεν «μάθημα γιὰ ὅλους τούς μαθητές». Ἑπομένως ἂς μὴν ἐπιρρίπτουν οἱ συντάκτες τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» τὴν εὐθύνη γιὰ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στὸ καθεστὼς ἀπαλλαγῶν σὲ ὅσους ἀγωνίστηκαν γιὰ ὀρθόδοξα χριστιανικὰ Θρησκευτικά. Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» ποὺ ἐκεῖνοι ἔφτιαξαν ἀποδείχτηκαν ἀκατάλληλα γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν καὶ ἀκυρώθηκαν ἀλλὰ καὶ ἄχρηστα γιὰ τοὺς ἄθεους μαθητὲς ποὺ πέτυχαν νὰ κατοχυρώσουν τὸ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς τους ἀπὸ αὐτά. Πλήρης, διπλή, πανταχόθεν ἀποτυχία!
Θὰ ἐπανέλθουμε.

1 σχόλιο:

  1. Οι ίδιοι που πήραν την απόφαση αυτήν, θα μετριάσουν την εφαρμογή της κατά τρόπο εξευτελιστικό! Θα την φέρουν στο Ναι μεν, αλλά,... Και μείνε με την ελπίδα, Έλληνα ευκολόπιστε και πάντα προδομενε!
    Σ.Η.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.