21 Σεπ 2019

Ὁ Πάπας συνεχάρη τὸν Τσίπρα γιὰ «Συνθήκη Πρεσπῶν» καὶ προσφυγικὸ

Μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας ὁ ὁποῖος τὸν εὐχαρίστησε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὴν στήριξή του στὴν Ἑλλάδα στὴν προσπάθειά της νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν προσφυγικὴ κρίση μὲ ἀνθρωπισμό. Συνάντηση ποὺ κράτησε σχεδὸν μία ὥρα εἶχε ὁ πρώην ΠΘ καὶ πρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο.
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εὐχαρίστησε τὸν Ποντίφικα γιὰ τὶς προσπάθειές του νὰ εὐαισθητοποιήσει τὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν ἀνάγκη  ἀντιμετώπισης τῆς προσφυγικῆς/μεταναστευτικῆς κρίσης μὲ ἀνθρωπισμό, γιὰ τὴ στήριξη τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Λέσβο τὶς δύσκολες ἐκεῖνες στιγμές, καθὼς καὶ γιὰ τὰ θερμά του λόγια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ πρόσωπό του.
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐξέφρασε τὴ σταθερὴ στήριξή του στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν στάση ποὺ ἐπιδεικνύει καθημερινά, ἐνῶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ συνεχάρη τὸν πρώην ΠΘ γιὰ τὶς προσπάθειές του. Ἐπανέλαβε ὅτι τοῦ ἔχουν μείνει χαραγμένα βαθιὰ στὴ μνήμη καὶ στὴ ψυχὴ ὅσα εἶδε στὴ Λέσβο, ἀλλὰ καὶ ἡ φράση τοῦ ΑΤ ποὺ συχνὰ μνημονεύει ὅτι "τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ....
ὁποιεσδήποτε συμφωνίες".

Παράλληλα, ἀναφέρθηκαν στὴν αὔξηση τῶν περιφερειακῶν συγκρούσεων, τῶν παγκόσμιων ἀνισοτήτων καὶ τῆς φτώχειας. Ὁ Ποντίφικας  συνεχάρη τὸν Ἀλέξη Τσίπρα γιὰ τὴν βελτίωση τῆς οἰκονομικῆς κατάστασης στὴν Ἑλλάδα καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν συνεπειῶν της.

Παράλληλα, ἐπισημαίνοντας τὸ πρόσφατο ταξίδι του στὰ Σκόπια χαρακτήρισε γενναία τὴ στάση τῶν ἡγετῶν Ἑλλάδας καὶ Βόρειας Μακεδονίας, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν τονίζοντας ὅτι ἐνίσχυσε σημαντικὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ σταθερότητα στὴ περιοχὴ καὶ ἄρα ἄξιζε κάθε πολιτικὸ κόστος.

Συζήτησαν ἐπίσης γιὰ τὴ σημασία ἀντιμετώπισης τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ γιὰ τὶς κοινὲς πρωτοβουλίες τοῦ Ποντίφικα μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο  σὲ αὐτὸν καὶ ἄλλους τομεῖς.

Τέλος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀναφέρθηκε στὸ κοινὸ ἔδαφος ἀξιῶν τῆς Ἀριστερᾶς μὲ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ποντίφικα γιὰ τὸ κοινωνικὸ χαρακτήρα τῶν μηνυμάτων του γιὰ τὴ προστασία τῶν ἀδυνάμων καὶ τὴ κοινωνικὴ δικαιοσύνη.

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος δὲν συνηθίζει νὰ μιλάει θετικὰ γιὰ τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους πολιτικούς. Μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἀποτέλεσε ὁ Α. Τσίπρας. Χαρακτηριστικὸ μάλιστα τῆς ἀναγνώρισης καὶ τοῦ σεβασμοῦ ποὺ ἔχει πρὸς τὸν πρώην Ἕλληνα πρωθυπουργὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πάπας ἀναφέρθηκε μὲ τὰ καλύτερα λόγια γιὰ τὸν Α. Τσίπρα μιλώντας ἐλεύθερα μὲ τοὺς δημοσιογράφους μέσα σὲ ἕνα ἀεροπλάνο πάνω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο.

«Μίλησα κάποτε σ' ἕναν πολιτικό, ἕναν ἄνθρωπο τὸν ὁποῖο σέβομαι καὶ θὰ πῶ τὸ ὄνομά του: Ἀλέξης Τσίπρας. Καὶ μιλώντας γι' αὐτὸ (σ.σ.: μεταναστευτικὸ) καὶ γιὰ τὶς συμφωνίες νὰ μὴν τοὺς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος, μοῦ ἐξήγησε τὶς δυσκολίες, ὅμως στὸ τέλος μου μίλησε ἀπὸ καρδιᾶς καὶ εἶπε αὐτὴ τὴ φράση: «Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ τὶς συμφωνίες». Ἡ φράση αὐτὴ ἀξίζει τὸ Βραβεῖο Νόμπελ», εἶχε δηλώσει χαρακτηριστικὰ ὁ Ποντίφικας, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ ἕνα ταξίδι του στὸ Μαρόκο.

O Πάπας συναντήθηκε γιὰ τέταρτη φορὰ σὲ πέντε χρόνια μὲ τὸν Ἀλέξη Τρίπρα, ὁ ὁποῖος ὅμως εἶχε καταρρίψει ἐδῶ καὶ καιρὸ τὰ πρωτεῖα στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία σὲ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο.

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα τὸ 2014 εἶχε ξεπεράσει τὰ 35 λεπτὰ τῆς ὥρας! Καὶ νὰ φαντραστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Α. Τσίπρας βρισκόταν τότε στὴν ἀντιπολίτευση. Ἦταν πάντως ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας Πάπας συζητοῦσε γιὰ τόσο μεγάλο χρονικὸ διάστημα μὲ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς Ἀριστερᾶς, σύμφωνα μὲ τὰ καθολικὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺ προσέχουν πολὺ τὸ ἐθιμοτυπικὸ καὶ ἀξιολογοῦν πολλὰ πράγματα καὶ μὲ αὐτό. Προφανῶς τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀφείλεται στὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τοῦ Ἰταλοαργεντινοῦ Πάπα γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ καθολικοὶ ἐπίσκοποι τὸν εἶχαν ἐνημερώσει γιὰ τὴν τεράστια καταστροφὴ ποὺ προκάλεσε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἡ πολιτικὴ τῆς νεοφιλελεύθερης λιτότητας, τῆς Τρόικας καὶ τοῦ τόσο γνωστοῦ γιὰ τὸν Πάπα Μπεργκόλιο ΔΝΤ. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Πάπας γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι οἱ Ἀργεντινοὶ διαδηλώνουν αὐτὲς τὶς μέρες ἐναντίον τῆς πείνας καὶ τῆς φτωχοποίησης ἀπὸ τὶς συνταγὲς τῆς κυβέρνησης Μάκρι καὶ τοῦ ΔΝΤ.

Ὁ Πάπας καὶ ὁ Α. Τσίπρας συναντήθηκαν στὴ Λέσβο στὸ 2016 ὅταν ὁ Μπεργκόλιο ἔδειξε ἔμπρακτα τὴν εὐαισθησία του γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ ἀποφάσισε νὰ δώσει στὸν κόσμο ἕνα μήνυμα στήριξης τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν μεταναστῶν.

Τὴν τελευταία φορὰ εἶχαν συναντηθεῖ στὴ Ρώμη κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 60 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συμφωνίας ποὺ δημιουργήθηκε ἡ ΕΟΚ καὶ ἡ μετέπειτα ΕΕ. Τότε εἶχε προκαλέσει μεγάλη ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ σκυνθρωπὸς ἐκείνη τὴν ἡμέρα Πάπας ἔναντι τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν καὶ κυβερνήσεων τῶν "28" καὶ τῶν Εὐρωπαίων ἀξιωματούχων ὑποδέχθηκε μὲ ἕνα θερμὸ χαμόγελο τὸν Α. Τσίπρα, ποὺ ἦταν ὁ μόνος ἀρχηγὸς κράτους ἢ κυβέρνησης μὲ τὸν ὁποῖο στάθηκε νὰ μιλήσει καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάσει.

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς ἐγκάρδιες προσωπικὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὸν Πάπα καὶ τὸν Α. Τσίπρα ἔχει δημιουργηθεῖ μία νέα... χημεία ἀνάμεσα στὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ καὶ τὸν προοδευτικὸ καὶ δημοκρατικὸ καθολικὸ κόσμο. 

Πρέπει μάλιστα νὰ σημειώσει τὴ βοήθεια τῆς Κάριτας (Caritas), τῆς Κάριτας Ἑλλὰς (Carias Hellas) καὶ τοῦ γερμανικοῦ καὶ ἑλβετικοῦ τμήματος τῆς μεγάλης αὐτῆς καθολικῆς ὀργάνωσης ἀλληλεγγύης στοὺς πρόσφυγες καὶ μετανάστες ὄχι μόνο τῆς Λέσβου καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ, μὲ τὴ δραστηριοποίηση ἑκατοντάδων ἐθελοντῶν. Ὁ καθολικὸς ἐθελοντισμὸς ἦρθε πιὸ κοντὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἀριστερὰ καὶ τὸν ἀκτιβισμὸ καὶ ἐθελοντισμὸ τῶν ἑλληνικῶν δομῶν ἀλληλεγγύης, ποὺ βρῆκαν ἕνα κοινὸ πεδίο δράσης στὸ ἀνθρωπιστικὸ ἐπίπεδο καὶ στὸν ἀγώνα τοὺς κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας.

Ἡ Ἑλλάδα τῆς ἀλληλεγγύης ἀποτέλεσε γιὰ τοὺς καθολικοὺς ἕνα μεγάλο κοινωνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ σχολεῖο. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καρδινάλιος Κόνραντ Κραζέφσκι, ὁ καρδινάλιος καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Πάπα γιὰ τὸ φιλάνθρωπο ἔργο του, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴ Λέσβο τὸ Μάιο τὸ 2019 πῆγε στὸ κέντρο τῆς Ρώμης καὶ ἐπανασύνδεσε προσωπικὰ τὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια σὲ μία κατάληψη στὸ κέντρο τῆς πόλης ποὺ ζοῦσαν 450 ἄτομα, οἰκογένειες μὲ πολλὰ ἀνήλικα παιδιά, σπάζοντας προκαταλήψεις καὶ στεγανὰ μὲ τὴν Ἀριστερὰ γιὰ νὰ τροφοδοτήσει τὴν ὀργὴ τοῦ Σαλβίνι ποὺ τὸν ἀπείλησε μὲ πρόστιμα καὶ κυρώσεις.

6 σχόλια:

 1. Εδώ προσκυνάνε τον πάπα επίσκοποι της Εκκλησίας δεν θα τον προσκυνήσει ο τσίπρας;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι ακριβώς.. Ο ΤΣΙΠΡΑΣ τουλάχιστον δεν κρύβεται. Είναι ειλικρινής. Αγνωστικιστης, και θεομαχος.. Οι άλλοι όμως?? Οι προβατοσχημοι λύκοι??? Ψευδεπισκοποι και λαϊκοί "" πιστοι""?? Οι οποίοι κοινωνουν Εν ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ?? Εδώ είναι το δραμα

   Διαγραφή
 2. «Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἑβραιουργιᾶς ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα.
  Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους.
  Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον.
  Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα: “Δὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν.
  Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα…
  Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας”.


  Στρατηγός Μακρυγιάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1.Ὁ Πάπας συνεχάρη τὸν Τσίπρα γιὰ «Συνθήκη Πρεσπῶν» καὶ προσφυγικὸ.(από την ανάρτηση)

  2. το Βατικανό έχει τη δική του γεωπολιτική, η οποία προηγείται αιώνες εκείνης των κατά καιρούς μεγάλων κοσμικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της έχει δύο σκέλη: Πρώτον να θέσει υπό τον Πάπα όλους τους χριστιανούς και δεύτερον να έχει κύριο λόγο στην εξουσία επί των λαών της Γης. Σήμερα η γεωπολιτική του Βατικανού ταυτίζεται με αυτήν των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης. Επιδιώκει και αυτό να περιορίσει την επιρροή της Ορθόδοξης Ρωσίας στην Ευρώπη και στις άλλες ηπείρους, και από αυτόν τον περιορισμό να αποκτήσει οφέλη. Κυρίως στις χώρες που στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξες, όπως στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, όπου, όπως στην Ουκρανία, οι Ουνίτες είναι πολυάριθμοι, και στα Σκόπια.
  Πηγή: pontos-news.gr

  3. Ο Παπισμός κατέστρεψε την Ευρώπη και όλον τον κόσμο.
  Αβραάμ μοναχού Αγιορείτου Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Πάπας επισκέφθηκε τα Σκόπια στις 7 Μαΐου 2019. Στη σχετική ανακοίνωση του Βατικανού το γειτονικό κράτος ονομάζεται «Μακεδονία» – ούτε καν «Βόρεια Μακεδονία». Είναι έτσι ο πρώτος αρχηγός κράτους και θρησκευτικός ηγέτης που μετά τη συμφωνία των Πρεσπών παραποιεί την ιστορική αλήθεια και σκανδαλωδώς μεροληπτεί υπέρ των γειτόνων μας.

  Στα Σκόπια δεν υπάρχουν άλλοι ρωμαιοκαθολικοί, πλην των διπλωματών και των οικογενειών τους.
  Ο πληθυσμός της γειτονικής χώρας αποτελείται από Σλάβους ορθοδόξους χριστιανούς (65%) και Αλβανούς-Κοσοβάρους σιίτες μουσουλμάνους (33,5%).

  Το ερώτημα είναι γιατί ο Πάπας επισκέφθηκε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν ρωμαιοκαθολικοί και χρησιμοποίησε την ονομασία «Μακεδονία».

  ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ο κύριος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ειπε θα συνεργαστει με τον εξαποδω και το εκανε .... πηγε για να παρει προαγωγη απο το παιδι του διαβολου στην ιταλια...... τον παπα να καταρασθαι !!!!!! Αγιος Κοσμας ο Αιτωλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.