14 Σεπ 2019

Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

Μὲ παρρησίαν καὶ ἀπόλυτoν συνείδησιν τῆς ἀποστολῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἐδήλωσε γραπτῶς ὅτι μόνη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καὶ ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι αἱρέσεις! Ἡ δήλωσίς του ἔχει ἰδιαιτέραν βαρύτητα καθὼς εἶναι ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα διὰ τὴν ποιμαντικὴν καὶ τὴν ὁμολογίαν του. Παραθέτομεν τὴν δημοσίαν δήλωσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2019:
«Νεαρὸς Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καὶ κάτοικος Ἀμαλιάδος , μέχρι χθὲς Συνεργάτης μου, διὰ τῆς ἀπὸ 25-8-2019 πρὸς ἐμὲ ἐπιστολῆς του, μὲ κατηγορεῖ πὼς πιστεύω καὶ κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ ὁλόκληρη ἡ Παπικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ Παραφυάδες καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ἀληθινὴ...
Ἐκκλησία καὶ ΟΧΙ αἱρετικές.

Ὅμως ἡ ἀνωτέρω βαρυτάτη εἰς βάρος μου κατηγορία εἶναι ἀναληθὴς καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα. Διότι ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ἡ παροῦσα δημόσια δήλωσίς μου:
Ἐγώ, ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Παρασκευόπουλος),
Πιστεύω, ἀποδέχομαι, ὁμολογῶ καὶ κηρύττω, ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ πάντες οἱ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες καὶ αὐτὸν ἀκολουθοῦντες ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ παραφυάδες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὲς καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ καὶ δὲν ἀποτελοῦν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι μία, ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Ἐκκλησία, ὅπως τὴν ὁρίζει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως τῶν Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικῶν Συν­όδων καὶ ὅπως ὀρθῶς τὸ ἀποδέχονται καὶ τὸ ἑρμηνεύουν οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.


Ο ΔΗΛΩΝ 
† Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

4 σχόλια:

 1. O εκ των ἀρχαιοτέρων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραρχίας καλό θα ήταν να προσέξει τα λόγια του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου, του μόνο πανοσίου κατά το Συνοδικό της Ορθοδοξίας

  "τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται"

  Γράφει τό Συνοδικό συγκεκριμένα τά ἑξῆς:
  «Θεοδώρου τοῦ πανοσίου καί ἡγουμένου τοῦ Στουδίου, Αἰωνία ἡ μνήμη(γ)».

  Οι μεν τέλεον περί την πίστιν εναυάγησαν,
  οι δε ει και τοις λογισμοίς ου κατεποντίσθησαν,
  όμως τη κοινωνία της αιρέσεως συνόλλυνται
  Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου P.G. 99,1164 A

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο οικουμενισμός είναι αίρεση.
  Οι επίσκοποί μας στην πλειονότητά τους είναι οικουμενιστές.
  Άρα οι επίσκοποί μας είναι αιρετικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέχρι την επίσημη καταδίκη τους
   έχουν χρόνο
   μετανοίας

   άλλωστε και ο Παΐσιος
   δεν έκοψε το μνημόσυνο
   του Πατριάρχη ενώ διαφωνούσε
   με τις παρασπονδίες του.

   Γενικά ας έχουμε την

   καλήν ανησυχία

   χωρίς να ζούμε
   με ταραχή
   και απελπισία.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.