22 Αυγ 2019

Ἐρευνα: Τὸ Facebook ἐπιδιώκει πλέον νὰ διαβάζει τὸ μυαλό μας

Σχόλιο: Σὲ ἔλεγχο τῆς ἀνθρώπινης σκέψης θέλει νὰ προχωρήσει  τὸ Facebook. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Facebook, θέλει νὰ ἀποκρυπτογραφήσει τὴν σκέψη μέσα ἀπὸ κάποιες μας λέξεις ἢ τὶς κινήσεις τοῦ προσώπου πρὶν αὐτὴ ἐκφραστεῖ. Τὰ παραπάνω δὲν εἶναι διόλου καθησυχαστικὰ καθὼς ἤδη γνωρίζει μὲ μεγάλη εὐκολία, τί χρῶμα μᾶς ἀρέσει νὰ φορᾶμε ἢ τί προϊόντα προτιμοῦμε (καὶ ἀναλόγως πουλάει αὐτὴν τὴν πληροφορία σὲ ἑταιρεῖες). Ἡ ἀνάγνωση τῆς σκέψης ὅμως, προχωρᾶ σὲ ἄλλο ἐπίπεδο πλέον. Γιατί ἂν καταφέρει αὐτὸ ποὺ τώρα εἶναι σὲ ἀρχικὸ - πειραματικὸ στάδιο, θὰ σημάνει τὸ τέλος τῆς ἰδιωτικότητας. Κάθε μας σκέψη (καλὴ ἢ κακὴ) θὰ εἶναι φανερὴ σὲ μία μηχανή.
Ἐπίσημα τὸ fb ἀναφέρει πὼς αὐτὸ θὰ βοηθήσει τὴν ἀμεσότερη ἐπικοινωνία τῶν μελῶν του. Ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ξέρουμε,  εἶναι πὼς ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε προσεκτικοὶ μὲ τὶς προσωπικὲς μας πληροφορίες ποὺ δίνουμε στὸ διαδίκτυο καὶ νὰ προστατέψουμε τὰ προσωπικὰ μας δεδομένα ὅσο καὶ ἂν θέλουν οἱ ἑταιρεῖες κοινωνικῆς δικτύωσης νὰ τοὺς τὰ ἀποκαλύψουμε
Διαβάστε τὴν εἴδηση…


Ἀπὸ καιρὸ τώρα τὸ Facebook ἔχει πάψει νὰ ἀρκεῖται στὸ νὰ γνωρίζει ἁπλῶς ποῦ βρισκόμαστε, μὲ ποιὸν εἴμαστε καὶ τί κάνουμε. Δὲν τοῦ φθάνει νὰ ἀναγνωρίζει τὶς προσωπικές μας προτιμήσεις καὶ τὶς δραστηριότητές μας. Αὐτὲς μπορεῖ νὰ τὶς γνωρίζει κάθε τεχνολογικὴ ἐφαρμογὴ ποὺ βασίζεται στὰ likes μας, στὸν ποιὸν ἀκολουθοῦμε κι ἐπικοινωνοῦμε καὶ στὸ τί ἀγοράζουμε.
Ἐπίσης ὅλες αὐτὲς οἱ ἐφαρμογὲς καὶ τὰ δίκτυα μποροῦν νὰ ἀκούσουν τί λέμε στὸ τηλέφωνό μας. Οἱ ἐφαρμογὲς αὐτὲς συγκεντρώνουν τὰ δεδομένα γιὰ τὸ τί λέμε καὶ τί κάνουμε, τὰ ὁμαδοποιοῦν καὶ τὰ πωλοῦν σὲ ὅποια ἑταιρεία πλειοδοτήσει.
«Ἕνας γίγαντας τῆς τεχνολογίας ἐπιδιώκει νὰ ἀντλήσει δεδομένα ἄμεσα ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν ἀνθρώπων», τονίζει τὸ MIT Technology Review

Ὅμως ἀκόμη ὑπάρχει ἕνα ὅριο, πέραν τοῦ ὁποίου δὲν ἔχουν κατορθώσει ὅλες οἱ τεχνολογίες καὶ οἱ ἑταιρεῖες τους νὰ διεισδύσουν: τὸ ἀνθρώπινο μυαλό. Φαντάζεται κανεὶς τί θὰ γινόταν ἐὰν κάποια ἑταιρεία κατόρθωνε νὰ διαβάζει τὸ μυαλό μας καὶ νὰ ἀποκομίζει κέρδη ἀπὸ τὶς πληροφορίες πού ἀντλεῖ ἀπὸ μέσα του; Αὐτὸς μοιάζει νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τοῦ Facebook.
Ἡ ἑταιρεία ποὺ ἵδρυσε ὁ Μὰρκ Ζούκερμπεργκ ἔχει ἀρχίσει νὰ χρηματοδοτεῖ διάφορες ἔρευνες ποὺ ἀναπτύσσουν «ἀποκωδικοποιητὲς ὁμιλίας», ἱκανοὺς νὰ ἐντοπίσουν τί βούλονται νὰ ποῦν τὰ ἀνθρώπινα ὑποκείμενα μέσω τῶν ἐγκεφαλικῶν τους μηνυμάτων, τονίζεται σὲ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύεται σὲ μπλὸγκ τοῦ ἴδιου τοῦ Facebook.

Μία ἀπὸ τὶς μελέτες, ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴ διαδικτυακὴ ἐφαρμογὴ καὶ ἐπικεφαλῆς της εἶναι ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας, στὸ Σὰν Ντιέγκο, δημοσιεύθηκε μάλιστα πρόσφατα στὸ περιοδικὸ Nature Communications. Ἡ ἔρευνα ἑστιάζεται στὸ πῶς μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε μηχανὲς μόνο μὲ τὴ σκέψη μας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, ἔχουν σχεδιασθεῖ μηχανισμοὶ ποὺ «διαβάζουν» τὰ ἐγκεφαλικὰ μηνύματα καὶ προσπαθοῦν νὰ ταυτοποιήσουν τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ προτίθεται νὰ πεῖ τὸ ἀνθρώπινο ὑποκείμενο.

O ἱδρυτὴς τοῦ Facebook ἔχει ἀρχίσει νὰ χρηματοδοτεῖ διάφορες ἔρευνες ποὺ ἀναπτύσσουν «ἀποκωδικοποιητὲς ὁμιλίας»
Ὅπως σχολιάζει σχετικὰ τὸ ΜΙΤ (Τεχνολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασαχουσέτης), «οἱ ἐρευνητὲς τοποθέτησαν πλάκες μὲ ἠλεκτρόδια στὸν ἐγκέφαλο τῶν ἐθελοντῶν. Κατόπιν τοὺς ἔθεσαν μία σειρὰ ἀπὸ ἐρωτήσεις, ἀπαιτώντας ἀπὸ τὰ ὑποκείμενα τὶς ἔρευνας νὰ δίνουν ἁπλὲς ἀπαντήσεις. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ‘προτιμᾶς ἕνα πιάνο, ἢ ἕνα βιολί;’. Τὸ σύστημα προσπαθοῦσε νὰ ἐντοπίσει τόσο τὴν ἐρώτηση, ὅσο καὶ τὴν ἀπάντηση».

Μολονότι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας βρίσκονται ἀκόμη στὸ πρώιμο στάδιό τους, οἱ ἐρευνητὲς συμπέραναν πὼς «ἡ ἐγκεφαλικὴ δραστηριότητα ποὺ καταγράφηκε ἐνόσω οἱ ἄνθρωποι μιλοῦσαν θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποκωδικοποιηθεῖ σχεδὸν ταυτόχρονα αὐτὸ ποὺ λέει καὶ νὰ μεταφράζεται σὲ κείμενο στὴν ὀθόνη ἑνὸς ὑπολογιστῆ».
Τὸ ἴδιο τὸ Facebook διαβεβαιώνει πὼς ἐὰν ἡ μηχανὴ ἦταν ἱκανὴ νὰ ἀναγνωρίσει μόνον κάποιες νοητικὲς ἐντολές, ὅπως «ἔναρξη», «ἐπιλογὴ» καὶ «διαγραφή», ἤδη αὐτὸ θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ ἐγκαταστήσει νέες μορφὲς διαδράσης τῶν ὑποκειμένων μὲ τὶς ἐφαρμογές.

Στὸ ἐπίσημο μπλόγκ του, τὸ Facebook ὑποστηρίζει πὼς στόχος του εἶναι νὰ δημιουργήσει μία νέα καὶ μὴ ἐπεμβατικὴ διεπαφὴ (interface), ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπει στοὺς χρῆστες νὰ γράφουν ἄμεσα χρησιμοποιώντας τὴ σκέψη τους, «φανταζόμενοι πὼς μιλοῦν οἱ ἴδιοι». Πηγαίνοντας ἕνα βῆμα παραπέρα, τὸ Facebook ἐπιδιώκει νὰ ἀναπτύξει ἕνα φορητὸ ἀκουστικό, ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στοὺς χρῆστες νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς σκέψεις τους γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὴν μουσική, ἢ νὰ διαδροῦν μὲ τὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου, τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης ἔχει χρηματοδοτήσει ἔρευνες γιὰ συστήματα ποὺ «ἀκροῶνται» τὸν ἐγκέφαλο ἔξω ἀπὸ τὸ κρανίο μέσω ὀπτικῶν ἰνῶν, ἢ λέιζερ, τὰ ὁποία μετροῦν τὶς ἀλλαγὲς στὴ ροὴ τοῦ αἵματος—εν εἴδει φορητοῦ μηχανήματος μαγνητικῆς τομογραφίας.

Ἡ ἐκτελεστικὴ διευθύντρια τοῦ Facebook, Regina Dugan, ἀνακοίνωσε τὸ προτζεκτ "typing-by-brain" στὴ διάσκεψη προγραμματιστῶν τῆς ἑταιρείας τὸν Ἀπρίλιο.
Φυσιολογικὰ ἐδῶ ἐνσκήπτει ἕνα ἐρώτημα. Τί θὰ κάνει τὸ Facebook μὲ τὶς πληροφορίες αὐτές;

Ἡ ἐπίσημη ἐκδοχὴ εἶναι πὼς στόχος τῆς ἑταιρείας εἶναι ἁπλῶς νὰ βελτιώσει τὴ διαδράση μεταξὺ μηχανῆς καὶ ἀνθρώπου. Ὅμως ποιὸ εἶναι τὸ τίμημα π.χ. τῆς ἐνεργοποίησης μέσω τῆς σκέψης του τῆς μουσικῆς πού θέλει τὸ ὑποκείμενο νὰ ἀκούσει; Εἶναι ὅτι ἡ ἑταιρεία θὰ μπορεῖ νὰ ἐπεξεργάζεται τὰ ἐγκεφαλικὰ κύματα ποὺ ἐκπέμπονται ἐνῶ κάποιος περπατᾶ. Μὲ αὐτὰ τὰ μηχανήματα, τὸ Facebook θὰ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζει καὶ νὰ μεταφράζει τὰ μηνύματα τοῦ ἐγκεφάλου, ὅποιες καὶ νὰ εἶναι οἱ σκέψεις τοῦ ὑποκειμένου. Αὐτὸ θὰ τοῦ προσπόριζε ἀκόμη περισσότερες πληροφορίες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἤδη διαθέτει καὶ σὲ πολὺ πιὸ ἄμεσο χρόνο. Δὲν θὰ χρειάζεται νὰ περιμένει τὶς ἀντιδράσεις ἀπὸ μία δημοσίευση, ἀλλὰ ἁπλῶς θὰ ἐντοπίζει ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ ἴδιου τοῦ μυαλοῦ μας σὲ αὐτή. Οὐσιαστικά, ἀνάμεσα στὸν χρήστη καὶ τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον κανένα μυστικό.

«Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα τρανταχτὰ παραδείγματά του ὅτι ἕνας γίγαντας τῆς τεχνολογίας ἐπιδιώκει νὰ ἀντλήσει δεδομένα ἄμεσα ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν ἀνθρώπων», τονίζεται στὸ MIT Technology Review. Στὸ ἴδιο δημοσίευμα, ἡ καθηγήτρια καὶ εἰδικὴ στὴ νευρο-ἠθική τοῦ Πανεπιστημίου Ντιουκ Νίτα Φάραχανι, διαπιστώνει πὼς «βρισκόμαστε στὸ σημεῖο τοῦ νὰ διαβοῦμε τὸ ἔσχατο ὅριο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς μας χωρὶς νὰ διαθέτουμε κανένα μέσο προστασίας». Ἢ ἀπηχώντας τὸν Μισὲλ Φουκῶ, ὁ πλήρης «βιοπολιτικὸς» ἔλεγχος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τῆς κοινωνίας, βρίσκεται ἤδη πρὸ τῶν πυλῶν.
Πηγή: ΑΠΕ, MIT Tecnhology Review, El Pais

2 σχόλια:

 1. Ὅποιος θέλει νὰ παρακολουθεῖται,ἄς ἀνοίξει ἕνα F/B,γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος
  πὼς γιὰ κάποιους....ὑπάρχει ! ΤΙ ΝΑ ΠΩ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολλή ταχυδακτυλουργία .

  Οι ταλαίπωροι
  μαθητευόμενοι
  μάγοι

  ακομη και αν
  διαβάσουν

  την σκέψη ενός
  σκακιστή

  δεν θα διαβάσουν
  ποτέ τη σκέψη
  ενός ποιητή

  και
  πολύ περισσότερο
  τη "σκέψη"
  του
  προσευχόμενου
  ανθρώπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.