3 Αυγ 2019

Ἐπίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΙTΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὸ νησί μας ὡς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας πραγματοποίησε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι ποὺ εἴθισται νὰ γίνεται ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες Πρωθυπουργούς. Νὰ ἐπισκέπτονται δηλαδὴ πρῶτα τὴν Κύπρο, σχεδὸν ἀμέσως μόλις ὁρκιστοῦν. Ὁ κ. Μητσοτάκης στὴν Κύπρο συνάντησε τὸν ΠτΔ Νίκο Ἀναστασιάδη, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’, ἐνῶ ἐπισκέφτηκε τὰ Φυλακισμένα Μνήματα, τὸν Τύμβο τῆς Μακεδονίτισσας καὶ τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛΔΥΚ στὴ Μαλούντα. Οἱ δύο ἡγέτες πραγματοποίησαν κοινὲς δηλώσεις μὲ τὸ πέρας τῆς συνάντησής τους.
Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέφερε ἀρχικὰ ὅτι κύριο μέλημα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι ὁ τερματισμὸς τῆς κατοχῆς στὴν Κύπρο. Χωρὶς νὰ ἀναφέρει ποιὰ εἶναι ἡ λύση ποὺ προτείνει, προτίμησε ἁπλὰ νὰ σημειώσει ὅτι ἡ ἀποχώρηση τῶν κατοχικῶν...

στρατευμάτων καὶ ἡ πλήρης κατάργηση τῶν ἐγγυήσεων εἶναι τὰ βασικὰ σημεῖα ποὺ θὰ βασιστεῖ ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία σὲ πιθανὲς συνομιλίες.


Παρόλο ποὺ ἡ συγκεκριμένη τοποθέτηση εἶναι ὀρθή, εἶναι πολὺ βασικὸ νὰ ἀναφέρει ἂν θὰ συνεχίσει τὴν πολιτικὴ τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ποὺ ἐπέμεναν στὴν δυσλειτουργικὴ ΔΔΟ ἢ ἂν θὰ καταλάβουν ἐπιτέλους οἱ Ἑλλαδίτες ἡγέτες ὅτι ἡ συγκεκριμένη λύση ἀποτελεῖ νομιμοποίηση τῆς εἰσβολῆς καὶ τῶν τετελεσμένων της. Ἡ μόνη λύση ποὺ πραγματικὰ θὰ τερματίσει τὴν κατοχὴ στὴν Κύπρο κ. Μητσοτάκη, εἶναι ἡ Ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν κατεχόμενων ἐδαφῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ὁτιδήποτε ἄλλο συζητήσετε, ὄχι μόνο δὲν τερματίζει τὴν κατοχὴ ἀλλὰ τὴν νομιμοποιεῖ. Νομιμοποιεῖ τὶς σφαγές, τὶς δολοφονίες, τὸν ἐποικισμό, τὶς λεηλασίες τῆς κατεχόμενής μας γῆς καὶ τὰ 45 χρόνια κατοχῆς. Καμιὰ ὑποχώρηση ἀπὸ τὴ βάση λύσης τῆς Ἀπελευθέρωσης δὲν θὰ φέρει τὴν εἰρήνη στὸ νησί μας.

Ἀκολούθως, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴ νέα συνάντηση Ἀναστασιάδη-Ἀκκιντζὶ ποὺ εἶναι πιθανὸν νὰ χτίσει τὶς βάσεις γιὰ τὴν νέα ἄτυπη πενταμερῆ. Ἐπιτέλους, ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὰ αὐτονόητα. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχεται ἡ Ἑλλάδα νὰ δίνει τὸ παρὼν της ἐπίσημα σὲ μία πενταμερῆ, ποὺ καταργεῖ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ τὴν ἐξισώνει μὲ ἕνα παράνομο κράτος στὸν Βορρᾶ. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχεται ἡ Ἑλλάδα νὰ συμμετέχει σὲ πενταμερῆ διάσκεψη, ἐνῶ ἡ Τουρκία εἰσβάλλει στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐξορύξει τὸν φυσικό μας πλοῦτο.

Πλέον, ἔχουμε κάνει τεράστιες ὑπαναχωρήσεις στὸ Ἐθνικό μας ζήτημα καὶ λόγω τῶν προηγούμενων ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ, ἀποδεχόμαστε ἀνήκουστες ἐπιβουλὲς τῆς Ἄγκυρας. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΚΔ θὰ καθίσει στὸ τραπέζι τῶν συνομιλιῶν μὲ τὸν ψευδοηγέτη ἑνὸς μὴ ἀναγνωρισμένου μορφώματος, χωρὶς καμιὰ διεθνῆ ὑπόσταση γιὰ συνομιλίες. Ὅλα αὐτά, ἐνῶ βρίσκεται μὲ τὴν πλάτη στὸν τοῖχο διπλωματικὰ καὶ θὰ παρευρίσκονται στὴ συνάντηση οἱ τρεῖς «ἐγγυήτριες δυνάμεις», ἐνῶ ἡ Συνθήκη Ἐγγυήσεως εἶναι ἄκυρη ἀπὸ τὴ συγγραφή της καὶ ὑποτίθεται ὅτι ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ καταργηθεῖ μὲ τὴ σύσταση τοῦ νέου κράτους.

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης στὶς δηλώσεις του ἀπὸ τὴ Λευκωσία σὲ κάποια σημεῖα ἀπευθύνθηκε οὐσιαστικὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη καὶ μίλησε γιὰ τὰ πρῶτα νομοσχέδια ποὺ θὰ ψηφιστοῦν ἀπὸ τὴν κυβέρνησή του καὶ ἀφοροῦν τὴ φορολόγηση. Τὰ συγκεκριμένα σημεῖα τῶν δηλώσεών του δὲν ἀφοροῦσαν τὸ Κυπριακὸ καὶ τὴν «ἑλληνικὴ στήριξη πρὸς τὴν Κύπρο», κάτι ποὺ δείχνει τὶς προτεραιότητες τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι πιθανὸν νὰ τοποθετήσει τὸ Κυπριακὸ ζήτημα σὲ δεύτερη μοίρα.

Ὁ ΠτΔ ξεκίνησε τὶς δηλώσεις του πλέκοντας τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, μιλώντας γιὰ τοὺς «διαχρονικὰ στενοὺς δεσμοὺς τῶν δύο χωρῶν». Ὀφείλει ὁ ΠτΔ νὰ κατανοήσει πὼς Ἑλλάδα καὶ Κύπρος δὲν διατηροῦν ἁπλὰ στενοὺς δεσμοὺς μεταξύ τους ὡς ἁπλὰ δύο φίλιες χῶρες ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλη. Ἑλλάδα καὶ Κύπρος ἔχουν ἕναν δεσμὸ τριάμισι χιλιετιῶν καὶ μία ἰσχυρὴ ἐντολὴ τῆς Ἱστορίας νὰ συμπράξουν καὶ νὰ διαβοῦν μαζὶ ἕνα δύσκολο μονοπάτι. Ἡ Κύπρος εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ παρὰ τὰ ἑκατοντάδες χρόνια σκοταδισμοῦ, ποὺ δὲν βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μάνας της, τὰ παιδιά της, τὰ χιλιάδες Ἑλληνόπουλα ποὺ περπατοῦν στοὺς δρόμους τῆς Μεγαλονήσου θὰ συνεχίζουν νὰ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ τοὺς σκεπάσει ξανὰ τὸ βαρὺ πέπλο τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐπιπλέον, ὁ κ. Ἀναστασιάδης ἀνέφερε ὅτι ἐνημέρωσε τὸν κ. Μητσοτάκη ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ. Στὶς δηλώσεις του ἔκανε λόγο γιὰ μία λύση ποὺ δὲν θὰ δημιουργεῖ νικητὲς καὶ ἡττημένους, γιὰ τὴ λειτουργικότητα καὶ βιωσιμότητα τοῦ νέου ὁμοσπονδιακοῦ κράτους, γιὰ τὸ δίκαιο, γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ βεβαίως-βεβαίως γιὰ τὴν πολιτικὴ ἰσότητα. Ὁ κ. Ἀναστασιάδης προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει τὶς πολιτικὲς τῆς Ἄγκυρας καὶ ταυτόχρονα νὰ χρυσώσει τὸ χάπι στοὺς Ἕλληνες Κύπριους.

Μὰ σὲ ἕνα ὁμοσπονδιακὸ κράτος δὲν θὰ ὑπάρξει σεβασμὸς στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἂν ὑπάρξει πολιτικὴ ἰσότητα θὰ ἔχει καταπατηθεῖ κάθε ἀρχὴ δικαίου καὶ εἶναι προφανὲς ὅτι ἂν συσταθεῖ στὴν Κύπρο Διζωνικὸ Δικοινοτικὸ Ὁμοσπονδιακὸ κράτος εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι λειτουργικὸ καὶ βιώσιμο. Ὁπότε, σταματῆστε νὰ ἐμπαίζετε τὸν Ἑλληνικὸ Κυπριακὸ λαὸ μὲ τὶς ψευδεῖς δηλώσεις σας περὶ «λειτουργικότητας καὶ βιωσιμότητας» τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας.

Οἱ δύο ἡγέτες ἔκαναν λόγο γιὰ τὴ σαφῆ ἔμπρακτη στήριξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στὸ θέμα τῶν παράνομων γεωτρήσεων ἀπὸ τὴν Τουρκία. Παρὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μέτρων ἀπὸ αὐτήν, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι αὐτὰ τὰ μέτρα δὲν εἶναι ἱκανὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν Τουρκία ἀπὸ τὸ νὰ σταματήσει τὶς ἔκνομες ἐνέργειες στὴν ΑΟΖ τῆς ΚΔ. Εἶναι προφανὲς ὅτι μόνο μὲ τὴν ἐπιβολὴ πρόσθετων μέτρων ποὺ μποροῦν πραγματικὰ νὰ δημιουργήσουν ζημιὰ στὴν Τουρκία, ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ.

Ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐμεῖς ἐπιζητοῦμε νὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ Κύπρος δὲν εἶναι τὸ κλωτσοσκούφι τῶν μεγάλων δυνάμεων ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ γίνει ἕρμαιο στὶς ὀρέξεις τοῦ Σουλτάνου καὶ τῶν ἐγκάθετών του. Ἐπιτέλους, κάποιος πρέπει νὰ δεῖ σοβαρὰ τὸ Κυπριακὸ ζήτημα καὶ νὰ κατανοήσει ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὄχι ἁπλὰ ἕνα πρόβλημα. Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸν νέο Ἕλληνα πρωθυπουργὸ νὰ δράσει ὡς ἡγέτης ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ στηρίξει ἔμπρακτα τὴν Κύπρο. Ἡ σύμπραξη τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κύπρο, ἡ ἐπανενεργοποίηση τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Δόγματος, ἡ συνεργασία μὲ τὶς διμερεῖς τους συμμαχίες, ἡ τοποθέτηση τοῦ ζητήματος στὴ βάση τῆς εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς καὶ ἡ ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ τὴν τουρκοποιητικὴ ΔΔΟ μποροῦν νὰ δημιουργήσουν θετικὲς ἐξελίξεις στὸ Κυπριακὸ Ζήτημα καὶ στὰ προβλήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικότερα.

Γραφεῖο Τύπου 

Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.