18 Αυγ 2019

Στὴν σύνταξη ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου Μόρφου Νεοφύτου, προχώρησαν 38 ἐπιστήμονες, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ δίωξη ποὺ δέχθηκε γιὰ τὶς δηλώσεις του

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ κ. Νεοφύτου, ἐπισκόπου Μόρφου
19 Αὐγούστου 2019
Βλέποντας τὴν ἄδικη δίωξη τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδοξίας Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου, μαθητοῦ τῶν μεγάλων Ἁγίων Γερόντων τῶν καιρῶν μας, ἀποφασίσαμε νὰ πάρουμε θέση. 
Κατηγοροῦν τὸν Μητροπολίτη Μόρφου γιὰ ρατσισμὸ ἐπειδὴ σὲ συγκέντρωση Χριστιανῶν εἶπε τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ πιστεύει ἡ Ἐκκλησία καὶ αὐτὰ ποὺ παραδεχόταν ἡ κοινωνία μας (σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο) μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια γιὰ τὴν «κατὰ φύσιν» καὶ «παρὰ φύσιν» σεξουαλικὴ σχέση, γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. 
Ὁ ἐπίσκοπος Μόρφου ἔδωσε πιθανὴ ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας χωρὶς νὰ προσβάλει πρόσωπα. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅλα τὰ πρόσωπα εἶναι...
εἰκόνες Χριστοῦ, ἄρα ἱερὰ καὶ ἀξιαγάπητα, ἡ ἁμαρτία ὅμως δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ διότι καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ἕνας ἐπίσκοπος ὁμιλεῖ μὲ ἀγάπη στὸ ποίμνιό του, θέλοντας νὰ τὸ διαφυλάξει! Αὐτὸ μὲ κανένα τρόπο δὲν συνιστᾶ ὑποκίνηση τῶν ἀκροατῶν σὲ μίσος ἢ σὲ βιαιοπραγία εἰς βάρος ἄλλων! Ποῦ εἶδαν κάποιοι τὴν «προσβολή», τὴν «ὑποκίνηση μίσους», τὸν «ρατσισμό»;

Παραδόξως, διώκεται ἕνας ἱεράρχης ποὺ κηρύττει τὸ λόγο τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπως συμβαίνει κατὰ τὰ τελευταία 2.000 ἔτη, ἀλλὰ δὲν διώκονται ἐκεῖνοι ποὺ συστηματικὰ προσβάλλουν τὰ Θεῖα καὶ τὸ ἐθνικὸ σύμβολο μὲ λόγια καὶ πράξεις!   

Ἐὰν ἕνας ἐπίσκοπος διώκεται διότι μαρτυρεῖ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τότε ὅλοι διωκόμεθα. Μήπως πίσω ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀνίερη, μαζικὴ ἐπίθεση, κρύβονται τελικὰ προθέσεις φίμωσης τοῦ Ἱεράρχη καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας γενικώτερα γιὰ ζητήματα πίστεως;
Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση κατὰ τοῦ Μόρφου θέλει νὰ παρασύρει τὴν Δικαιοσύνη τῆς Κύπρου σὲ ποινικὲς διώξεις (ὡς ἐὰν οἱ Εἰσαγγελεῖς νὰ μὴν γνωρίζουν τὴ δουλειά τους), ὥστε νὰ τρομοκρατηθοῦν Ἱεράρχες καὶ πιστοὶ γιὰ νὰ μὴν μιλοῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Πατέρων.

Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι θεωροῦμε ἀδικαιολόγητη καὶ ἄδικη τὴν ἐπίθεση κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου. Ἡ διατύπωση τῶν θέσεών του ἀποτελεῖ ὄχι μόνο συνταγματικό του δικαίωμα ἀλλὰ καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωσή του πρὸς τὰ πνευματικά του τέκνα. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας τῆς Κύπρου θὰ διαπιστώσει τὸ ἀβάσιμο τῆς κατηγορίας περὶ ἐνδεχόμενης διάπραξης ποινικοῦ ἀδικήματος καὶ ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος θὰ προβάλουν τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ ὁμοφυλοφιλίας ὅπως εἶναι διατυπωμένη στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη (π.χ.: Πρὸς Ρωμαίους 1, 26-32, Πρὸς Κορινθίους Α’ 6, 9-11, Ἰούδα, 7, Λευιτικὸν Κ, 13) καὶ στοὺς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων καί, βάσει αὐτῆς, θὰ ὑπερασπίσουν τὸν Πανιερώτατο κ. Νεόφυτο.

Ὑπογραφές (κατ’ ἀλφαβητικὴ σειρὰ)

 1. Ἀνδρεάτος Ἀντώνιος, Καθηγητὴς Πληροφορικῆς Σχολῆς Ἰκάρων
 2. Ἀντωνιάδης Ἰωάννης, Δρ Φυσικῆς, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
 3. Ἀποστολάκης Μιχαήλ, Ἰατρός Καρδιολογος, Gloucester, UK
 4. Βασιλειάδης Δαμιανός, ἐκπαιδευτής, συγγραφέας
 5. Βιδάλης Μιχαήλ, Ἀρχιτέκτων, Δρ Ἀστικῆς Κοινωνιολογίας
 6. Δενάζης Σπυρίδων, Ἀναπλ. Καθηγητής, Τμῆμα Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν & Τεχνολογίας Ὑπολογιστῶν Πανεπιστημίου Πατρν 
 7. Δροσίτης Ἰωάννης, Δρ Μηχανικὸς Ὑπολογιστῶν, Lead Platform Engineer at European Banking Authority, Paris, France
 8. Ἱεραπετρίτης Δημήτρης, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν
 9. Ἰστσὲν Δημοσθένης, Ἰατρός Καρδιολογος
 10. Καρακατσάνης Κωνσταντῖνος, τ. Καθηγητὴς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς ΑΠΘ
 11. Καψοκαβάδης Ἀλέξανδρος, Δρ Ἐθνομουσικολογίας, Μουσικός, Συνθέτης
 12. 12. Κοζυράκης Εὐμένιος, Πολιτικὸς Μηχανικὸς
 13. Κουρούμαλης Ἠλίας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Γαστρεντερολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πᾶν. Κρήτης
 14. Lazaridis Anastasios, PhD, Prof Emeritus, Widener Univ, PA, USA 
 15. Lazaridis Christina, PhD, Chemist, USA
 16. Μαυρίδης Σταῦρος, Ἰατρός παθολογος 
 17. Μεταλληνὸς Δημήτριος, Δρ Ἱστορίας Ἰονίου Πανεπιστημίου
 18. Μπακάλης Ναούμ, τέως Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο Θεωρητικῆς καὶ Φυσικῆς Χημείας & ἄμισθος Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν
 19. Νατσιὸς Δημήτριος, Δάσκαλος
 20. Ντόκος Σωκράτης, Associate Professor of Biomedical Engineering, Sydney Australia
 21. Ντούλης Ἀνδρέας, Καθηγητὴς Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 22. Οἰκονομάκος Ἐλευθέριος, Συνταξ. Μηχανολόγος-‘Ἠλεκτρολόγος ΕΜΠ, PhD Univ. of Strathclyde
 23. Παναγόπουλος Ἐμμανουήλ, Ἄμ. Ἔπ. Καθηγητὴς Χεὶρ/κής ΕΚΠΑ, τ. Σὺντ/στῆς Δ/ντῆς ΕΣΥ, Νοσοκ. Ὁ Ἅγιος Σάββας
 24. Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Φιλολογίας ΔΠΘ
 25. Παπαδόπουλος Νικόλαος, MD, PhD, FEBO, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς ΑΠΘ
 26. Παῦλος Γεώργιος, τ. Ἄν. Κάθ. φυσικῆς καὶ φιλοσοφίας Πολυτεχνικῆς Σχολῆς ΔΠΘ
 27. Πελίδου Συγκλητη-Ἐρριέττα, Νευρολόγος, Ἐπίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων 
 28. Πετρουλέας Βασίλειος, Δρ Φυσικός, τ. δ/ντὴς ἐρευνῶν ΕΚΕΦΕ «Δημοκριτος» 
 29. Poulinas Athanasios & Afroditi, Florida, USA
 30. Ρῆγος Εὐάγγελος, πλοίαρχος Ε.Ν. τ. Director Hellenism ΑΧΕΠΑ Ἀθηνῶν HJ-1, ΒΒΑ PACE Univ. 
 31. Ρουπακιὰ Σοφία, BSc, MA, Learning & Training Manager, London, UK
 32. Σακαρίδης Χρῆστος, Ὕπ. Διδάκτωρ Ἤλ. Μηχανικὸς & Μήχ. Ὑπολογιστῶν, Ὁμοσπονδιακὸ Πολυτεχνεῖο (ΕΤΗ) Ζυρίχης
 33. Σταμπολιάδης Ἠλίας, Δρ. Μηχανικὸς Μεταλλείων/ Μεταλλουργός, τ. Καθηγητὴς Πολυτεχνείου Κρήτης
 34. Σχοινᾶς Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος & Θεολόγος 
 35. Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Ὀδοντίατρος
 36. Τσελεγγίδης Δημήτριος, τ. Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
 37. Τσολάκη Μάγδα, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Διευθύντρια A΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Συντονίστρια τοῦ ἐργαστηρίου Νευροεκφυλιστικῶν Νοσημάτων (ΚΕΔΕΚ)
 38. Χατζόπουλος Ἰωάννης, Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Αἰγαίου

4 σχόλια:

 1. Χάλασαν και οι Κυπριακές αρχές! Και περιμένουν απελευθέρωση από τους Τούρκους; Αντί να χαίρονται που έχουν έναν τέτοιον Επίσκοπο, μασονίζονται! Εάν δεν τον θέλουν να έρθει στην Ελλάδα! Τον θέλουμε εμείς αυτόν τον παλίκαρο της Ορθοδοξίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξεχωρίζω κάποια πολύ γνωστά ονόματα απ΄ όλα τα ονόματα, χωρίς να υποτιμώ τους άλλους που άριστα έκαναν και υπέγραψαν και είναι άξιοι πολλών μπράβο γι΄ αυτό.

  Τσελεγγίδης Δημήτριος, τ. Καθηγητὴς Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

  Καρακατσάνης Κωνσταντῖνος, τ. Καθηγητὴς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς ΑΠΘ


  Νατσιὸς Δημήτριος, Δάσκαλος

  Μεταλληνὸς Δημήτριος, Δρ Ἱστορίας Ἰονίου Πανεπιστημίου  Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχουμε ζήσει τον Πανιερώτατο στην μητροπολιτική μας περιφέρεια, και πάντα μας εμπνέει και μας καθοδηγεί με τις φωτισμένες ομιλίες του. Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και δύναμη για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του χωρίς να αποθαρρύνεται από τις λασπολογίες ανήθικων ανθρώπων οι οποίοι αποδέχονται την κάθε διαστροφή με το πρόσχημα της διαφορετικότητας και ανεκτικότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.