19 Αυγ 2019

1821 - 2021, μία ξεφτίλα δρόμος - Δὲν μᾶς τὰ λέτε καλὰ κύριε Γεραπετρίτη καὶ κύριοι τῆς κυβέρνησης, πάρτε το ἀλλιῶς!

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι δύσκολο νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες ἀτόμων ποὺ πιστεύουν σὲ νεκρὲς ἰδεολογίες, ἀφοῦ προηγουμένως πίστεψαν σὲ πρόσωπα ποὺ ἔχουν καταδικαστεῖ στὴν κοινὴ γνώμη ἀκόμα καὶ τῆς ἴδιας τῆς πατρίδας τους, ὅπως εἶναι ὁ Τσαουσέσκου καὶ ὁ Ἐμβὲρ Χότζα.
Καὶ ὅσο συμβαίνει αὐτό, ὅσο τὰ ὀρφανα τοῦ Στάλιν συνεχίζουν νὰ καθορίζουν τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τόσο ἡ χώρα θὰ διολισθαίνει στὴν πλήρη ἀπαξίωση καὶ στὴν καταστροφή.
Τὸ 2021 θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ ἐθνικὸ ἀναστοχασμό, γιὰ ἕναν ἱστορικὸ ἀπολογισμὸ αὐτῶν τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἑλλάδας, τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, γιὰ ἕναν ἱστορικὸ ἀπολογισμὸ τῆς ἴδιας τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, ποὺ ἦταν ἕνας ἐθνικοαπελευθερωτικὸς καὶ ὄχι ταξικὸς ἀγώνας, ὅπως ὑποστηρίζουν θιασῶτες νεκρῶν...
ἰδεολογιῶν ποὺ τὶς πέταξε στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων ἡ ἴδια ἡ Ἱστορία.

Ὑπάρχει μία ὁμάδα πολιτικῶν, διανοουμένων καὶ «διανοουμένων» στὴν πατρίδα μας, ποὺ ἐδῶ καὶ καιρὸ ὄχι ἁπλὰ ἐπιδιώκει ἀλλὰ καταβάλλει ἐναγώνιες προσπάθειες νὰ δημιουργήσει βιβλιογραφία καὶ νὰ μᾶς πείσει ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 δὲν ἦταν ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀλλὰ ταξικός, καὶ ὅτι μέχρι τὴν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση, δὲν ὑπῆρχε ἑλληνικὸ ἔθνος καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ σήμερα λέμε ἑλληνικὸ ἔθνος, ἀποτελεῖ κατασκεύασμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους-κράτους.

Ἡ ἴδια ὁμάδα προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ὑπῆρχε καταπίεση στὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς, ὅτι οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν σάν... πασάδες, ἀπολαμβάνοντας τὴ φιλευσπλαχνία τοῦ σουλτάνου, καὶ ὅτι δὲν ὑπῆρχε καν τὸ κρυφὸ σχολειό.

Σὲ ὅλο τὸ παραπάνω πλαίσιο στηρίζεται προφανῶς ἡ διχαστικὴ παρέμβαση τοῦ τ. Προέδρου τῆς Βουλῆς Νίκου Βούτση, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, κάλεσε τὴν κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει διάταξη ἡ ὁποία ἔχει περιληφθεῖ στὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὸ ἐπιτελικὸ κράτος καὶ ὁρίζει ὅτι σκοπὸς τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» εἶναι «ἡ ἀνάπτυξη ἐθνικοῦ ἀφηγήματος τῆς Ἑλλάδας, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία ἑνιαίας εἰκόνας καὶ ταυτότητας τῆς χώρας καὶ τῶν φορέων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους».

Ὁ Ν. Βούτσης ἀφοῦ ζήτησε νὰ μὴν ὑπάρξει «ἐθνικοφρονητικὴ ὑπεροχὴ καὶ ἡγεμονία» μὲ ἀφορμὴ τοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τῆς Ἐθνεγερσίας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Τί πράγματα εἶναι αὐτά; Τὸ 2019, μετὰ τὴν κρίση τὴ δεκαετῆ, μέσα σὲ μία παγκοσμιοποίηση ποὺ δοκιμάζονται τὰ πάντα, μιλᾶμε γιὰ ἑνιαῖο ἐθνικὸ ἀφήγημα καὶ γιὰ ταυτότητα τῆς χώρας; Τραβῆξτε το πίσω. Τέτοιες ἐθνοποιητικὲς διαδικασίες ἔγιναν στὸν 19ο αἰώνα, ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν τὰ ἔθνη κράτη, δημιουργούταν τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα».

Ὁ Γιῶργος Γεραπετρίτης ὑπογράμμισε πὼς στὸ ἄρθρο 113 παράγραφος 1γ «δὲν εἶναι ὅτι προσπαθοῦμε νὰ διαμορφώσουμε ἑνοποιημένη ἐθνικὴ βάση, ἀλλὰ εἶναι τὸ branding τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὰ ἔξω, ὥστε νὰ ἀπηχεῖ τὰ μηνύματα μὲ ἕναν ἑνιαῖο τρόπο ἐπικοινωνιακῆς προβολῆς καὶ ὄχι μία δημόσια πολιτικὴ ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἑνιαῖο ἔθνος».
Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντιπολίτευση, αὐτὴ εἶναι ἡ κυβέρνηση ποὺ ψήφισε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ νὰ δώσει ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα στοὺς ἐθνομηδενιστές.

Καταρχᾶς, νὰ δώσουμε ὁρισμένες ἀπαντήσεις καὶ στὸν Ν. Βούτση καὶ στὸν Γ. Γεραπετρίτη.
Τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 τὴν ξεκίνησαν Ἕλληνες ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ τὶς Παραδουνάβιες χῶρες, καὶ τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα τὸν ἔκαναν Ἕλληνες σχεδὸν ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς ὅπου ζοῦσε ἑλληνισμός.

Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι ὑπῆρχε ἑνιαία ἐθνικὴ ταυτότητα πρὶν ἀπὸ τὸ 1821, καὶ ἄρα τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος δὲν εἶναι κατασκεύασμα ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς προσπάθειες δημιουργίας ἐθνικῶν κρατῶν. Οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου ἀπὸ τὸν 10ο-11ο αἰώνα μιλοῦσαν στὰ τραγούδια τους γιὰ «Ἐλλενικὸν σπαθὶν κι ἐλλενικὸν κοντάριν», οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου αἰῶνες τώρα ἔλεγαν «ἐλλενικὰ συντζαίνομεν»*, οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου μιλοῦσαν ἐδῶ καὶ αἰῶνες γιὰ «Τραντέλλενες».

Ποῦ τὰ βρήκατε αὐτὰ τὰ ψεύδη καὶ τὰ ξεφουρνίζετε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ στὰ πανεπιστήμια, μετατρέποντας τὰ Ἑλληνόπουλα σὲ νεογενίτσαρους τῆς νέας τάξης πραγμάτων;
Ἂν ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας τοῦ 1821 δὲν ἦταν ἐθνικὸς ἀλλὰ ταξικός, γιατί δὲν συμμετεῖχαν σ' αὐτὸν Τοῦρκοι, Βούλγαροι καὶ Ἄραβες, μαζὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐργάτες, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ ἐκείνους πού τοὺς ἐκμεταλλεύονταν ταξικά;

Ἂν ὁ σουλτάνος ἦταν τόσο δίκαιος καὶ τόσο φιλεύσπλαχνος μὲ τοὺς Ἕλληνες, γιατί ἐφάρμοσε το παιδομάζωμα, ἁρπάζοντας μὲ τὴ βία νεαρὰ ἀγόρια ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας τους, γιὰ νὰ τὰ κάνει μὲ τὴ βία φανατισμένους μουσουλμάνους στρατιῶτες ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν καὶ τῶν ἀδελφῶν τους;
Ἐκτὸς κι ἂν κάποιοι δείχνουν ἀλληλεγγύη στὸ σουλτάνο, γιατί ἔκαναν τὰ ἴδια κι αὐτοὶ στὰ Ἑλληνόπουλα, ἁρπάζοντάς τα μὲ τὴ βία ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάνας τους, γιὰ νὰ τὰ κάνουν νεογενίτσαρους.

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὰ δικαιώματα ποὺ ἀπολάμβαναν οἱ Ἕλληνες ἐπὶ ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς, νὰ σημειώσουμε τρία πράγματα:
Πρῶτον, ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία δὲν εἶχε σύνταγμα καὶ ὁ σουλτάνος κυβερνοῦσε ἐλέω Ἀλλάχ. Μὲ βάση αὐτό, οἱ Ἕλληνες ἦταν κατώτερα ὄντα ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους.

Δεύτερον, ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δὲν ὑπῆρχε Ποινικὸς Κώδικας, ὁ ὁποῖος ἴσχυσε γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τὸ Διάταγμα τῶν Ρόδων, γνωστὸ καὶ ὡς Χάττι Σερὶφ ἢ Τανζιμὰτ Φερμανί, μὲ τὸ ὁποῖο ἐξομοιώθηκαν ἀπέναντι στὸ νόμο χριστιανοὶ καὶ μουσουλμάνοι. Μέχρι τότε οἱ μουσουλμάνοι ἦταν ἀνώτερα καὶ οἱ χριστιανοὶ κατώτερα ὄντα.

Τρίτον, μὲ δεύτερο μεταρρυθμιστικὸ διάταγμα, τὸ Χάτι Χουμαγιοῦν, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1856, κατόπιν πιέσεως τῶν Δυτικῶν, ὅπως καὶ τὸ πρῶτο, καὶ ὄχι λόγω τῆς... φιλευσπλαχνίας τοῦ σουλτάνου, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ὀθωμανικὸ κράτος δήλωνε ὄτι ἐγγυάται τὴ ζωή, τὴν τιμὴ καὶ τὴν περιουσία τῶν μὴ μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν τῆς Αὐτοκρατορίας, τὰ ὁποία μέχρι τότε ὄχι μόνο δὲν ἦταν ἐξασφαλισμένα ἀλλὰ ἦταν στὰ βάρβαρα χέρια τῶν ντερεμπέηδων, τῶν ἀγάδων καὶ τῶν πασάδων, οἱ ὁποῖοι μποροῦσαν νὰ στείλουν στὴν ἀγχόνη ὁποιονδήποτε Ἕλληνα, χωρὶς δίκη.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴ φιλευσπλαχνία τοῦ σουλτάνου ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπάντηση στὸ μεγάλο ψέμα τῆς ἀσυνέχειας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.
Δὲν θὰ μᾶς νικήσετε, γιατί εἶστε τὸ ψέμα κι ἐμεῖς ἡ ἀλήθεια, εἴμαστε οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους κι ἐσεῖς οἱ ἀγωνιστὲς ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

Κι ἐσεῖς κ. Γεραπετρίτη, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντέξετε στὶς πιέσεις τῶν ἐθνομηδενιστῶν, γιατί ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 2021 ποὺ «ὀνειρεύεστε» εἶναι μία ξεφτίλα δρόμος.
Μὴν ἐξευτελίζεστε καὶ μὴν ἐξευτελίζεται τὴν Ἑλλάδα.

Δὲν εἶναι καὶ δὲν εἴμαστε ἑταιρεία γιὰ νὰ μιλᾶτε για branding, καὶ ναί, εἴμαστε ἕνα ἑνιαῖο ἔθνος, μὲ σκληροὺς ἀγῶνες γιὰ νὰ φθάσουμε ὡς ἐδῶ – καὶ κυρίως δὲν ἀνεχόμαστε τέτοιες προσβολές.
Μὴ δειλιάζετε, σηκωθεῖτε ὄρθιος καὶ θὰ νιώσετε ὑπερήφανος ποὺ εἶστε Ἕλληνας, ἐκτὸς κι ἂν εἶστε κι ἐσεῖς κάτι... ἄλλο.

*συντζαίνω, ἐκ τοῦ συντυγχάνω, ποὺ σημαίνει συνευρίσκομαι καὶ συνομιλῶ
Δημοσιεύθηκε στήν κυριακάτικη δημοκρατία καὶ τό Pontos-news

1 σχόλιο:

 1. Οι εθνομηδενιστές
  κέρδισαν
  επάξια ,
  με αγώνες
  και κόπους

  α ρ ι σ τ ε ί ο στον

  φ ι λ ο τ ο μ α ρ ι σ μ ό

  Μήπως όμως και οι
  πατριδοκάπηλοι
  δεν εθελοτυφλούν,

  μη θέλοντας να δουν,
  ότι η ελευθερία
  που κερδήθηκε με αίμα

  έληξε με τη
  δ ο λ ο Φ ο ν ί α
  του Κυβερνήτη μας;

  Ότι τα συμφέροντα
  ήταν τεράστια

  γιατί

  δ έ ν είμαστέ ένας τυχαίος λαός.

  Μιλάμε τη γλώσσα
  στην οποία

  ο Θεός θέλησε
  να γραφεί

  η διαθήκη του

  με τον άνθρωπο.

  Το φώναζε κάποτε
  ένας ευλογημένος
  παπάς στη Γλυφάδα!

  Φωνή βοώντος
  εν τη ερήμω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.